Jan Brandriet en Wim op de fiets naar Kopenhagen Concours vanaf Roosendaal had een regelmatig verloop Tribune van Excelsior officieel in gebruik In hitte en regen MET VAKANTIE m o Militaire taptoe in Enschede Voetbalwedstrijd op De Koerbelt Zondagamateurs legen team van zaterdagvoetballers Medische dienst ZO SPEELT EXCELSIOR ONDERWEG MAAR EEN KEER PECH VAKANTIE- PROGR 4 MM A OP DE ROKNJACH PREDIKBEURTEN Vrijdag 2 augustus 1968 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1.75 per kwartaal, voor postabonnees 2.35 per kwartaal. 51ste jaargang no.31 Administratie en redactie Enterstraat 10 - Telefoon 2303 (05480) - Giro 1036135 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting 3W-» MANKEMENT mI %m. dokter J. ML de Jong Zware vlucht voor zondagvliegers WEEKBLID VOOR RUSSE Met veel plezier kijken twee jeugdige Rijssenaren terug op hun vakantie waar van ze vrijdag terugkeerden. Jan Brandriet (19 jaar, aspirant bij de rijkspolitie) «n Wim Nijland (21, timmerman bij de N.V. Nijhuis) besloten in plaats van een georganiseerde bus-, boot- of vliegreis te maken hun vakantie avontuurlijker en sportiever door te brengen door een fietsreis te maken met als eindbestemming Kopenhagen. Ze hebben er geen spijt van. De tocht is, ondanks enkele tegenvallers, meege vallen, ze hebben veel gezien en meegemaakt en prettige contacten gelegd met Vakantiegangers uit praktisch alle landen van Europa met als bijzondere belevenis de kennismaking met een 21-jarige Amerikaanse student, die na naar Parijs te zijn gevlogen, Europa per fiets doorkruist, een dag met de Rijssenaren meegefietst ir en beloofde over enkele weken, als hij Nederland bezoekt, een weekend in Rijssen door te brengen. Brandriet en Nijland hebben onderweg praktisch geen pech gehad. Enkele moeilijk heden met een onwillige derailleur en een trapper werden, handig als ze beiden wel zijn, vlot verholpen en zij hadden het geluk tijdens de 1400 km die ze per fiets aflegden geen lekke band te krijgen. Dat is niet hele maal waar. Ze moeten er beiden nog steeds om lachen. Het is bijna niet te geloven, zegt Wim Nijland. We hebben toch een lekke band gehad. Waar? In Rijssen op een paar hon- WIM NIJLAND rferd meter van ons huis. Hoe is het mogelijk, éat we al die dagen voor die pech gespaard sijn gebleven en in het zicht van de haven moesten stranden. De laatste honderd meter hebben ze moeten lopen... Jan Brandriet en Wim Nijland zijn, hoewel buurjongens, eigenlijk geen vrienden van ei kaar. Ze kenden elkaar van jongs-af-aan goed, maar door een toeval kwamen ze tot de ontdekking dat ze dit jaar met hetzelfde soort plannen rondliepen. Gewoon de vakantie doorbrengen op de fiets. Toen ze eenmaal zover waren, leek Kopen hagen een doel wat hen beiden aansprak en na de nodige voorbereidingen vertrokken ze zaterdag 13 juli 's morgens om kwart over 4, met slechts weinig bagage, dat geborgen kon worden in een dubbele fietstas en een klein legertasje. Ze zouden gaan slapen in jeugd herbergen, ze zijn namelijk beiden lid van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. Geen ogenblik hebben ze eraan getwijfeld, of ze Kopenhagen zouden bereiken. Dat is gebeurd onder zware omstandigheden. Ze moesten de onwillige kasseien van de vaak slechte Noordduits^ wegen overwinnen. Ze moesten uren rijden over eenzame onher bergzame wegen. Ze werden geteisterd door regen en soms door een verzengende zon. Na de beide rustdagen (zondagen) die ze zich zelf hadden opgelegd, moesten ze één dag rust houden door een maagstoornis, waardoor ze een hele nacht geen oog hebben dichtge daan. Dat waren de tegenvallers die nu lachend worden opgehaald. Het aannemersbedrijf Geerdink uit Rijssen ls momenteel bezig een verbetering aan te brengen in de splitsing Elsenerstraat Mar- keloseweg Arend Baanstraat. De verbete ring houdt in* dat een gedeelte van de Else nerstraat, richting Arend Baanstraat, vervalt. Weggebruikers die over laatstgenoemde straat hun weg willen vervolgen, dienen eerst gebruik te maken van de Markeloseweg, waarin de Arend Baanstraat haaks zal aan sluiten. Het bestaande plantsoen zal gedeeltelijk worden gehandhaafd. Aangrenzend aan het plantsoen zal een parkeerhaven worden ge realiseerd. Het weggedeelte van de Elsener straat dat komt te vervallen, zal voorzien worden van een breed trottoir. Verwacht wordt dat het werk over een maand gereed zal zijn. De herinneringen aan fraai natuurschoon en aan de kennismaking met Denemarken (het eiland Fünen) zijn gebleven. Dat zijn ze bei den roerend met elkaar eens: ,,We hadden zulk een prachtige réis niet graag willen missen." De eerste dag reden de beide pedaalridders naar Meissen bei Minden, bijna 200 km, op een dag waarop ze wel een beetje last van de hitte hebben gehad, maar 's middags om half vijf konden ze een verfrissend bad nemen in de jeugdherberg. Ze deden zich tegoed aan een stevig maal en converseerden met soort genoten komende uit verschillende Europese landen. 's Maandags peddelden de Rijssenaren naar Luneburg, een afstand van 175 km. Hier moesten ze niet alleen de afstand maar ook de eenzaamheid overwinnen. Nu en dan na men Brandriet en Nijland een korte pauze en zagen zeldzame soorten roofvogels .biddend" in de lucht of als een steen naar beneden val lend om hun prooi te doden. Het was daar in Lüneburg dat Jan en Wim de Amerikaanse student in de elektronica Larry Christonson uit Minnesota ontmoetten, waarmee zij een prettig contact hebben ge legd. Voor deze Amerikaan hadden de Rijssense vakantiefietsers een diep respect. .Zoals deze knaap zijn vakantie doorbrengt, dat is natuur lijk nog heel wat anders, dan ons ritje van Rijssen naar Kopenhagen", zijn ze beiden van mening. Christonson fietste de volgende dag met de Rijssenaren mee tot Travemünde waar hij een andere weg koos. In Travemünde namen Brandriet en Nij land de boot naar Denemarken, een reis die drie uur duurde, waarna ze in Gedzer weer aan wal stapten. Onmiddellijk kregen de fiet sende reizigers een goede indruk van Dene marken, schone straten en huizen, een vrien delijk landschap, goed geklede aardige men sen. Woensdag hadden de pedaalridders een kleine etappe gepland naar Kippinge (45 km), een klein vriendelijk plaatsje waaraan ze niet zulke prettige herinneringen hebben behouden omdat ze daar een beetje ziek (van het eten?) werden. Donderdag trapten ze .slechts" 70 kilome ters weg, waardoor de coureurs belandden in Köge, waar ze een prachtige jeugdherberg aantroffen, bezocht door Skandinaviërs, Fran- Zaterdag 3 augustus, Volkspark, 14 uur keuring jonge Rashonden, entree vrij. Zaterdag 3 augustus, terrein de Koer- belt. 15 uur, voetbalwedstrijd KNVB elftal zaterdag tegen KNVB-elftal zon dag. Zaterdag 3 augustus. Parkgebouw, 20 uur filmvoorstelling Winden waaien om de Rotsen. 6 augustus. Wandeltocht door Holl. Schwarzwald, 15 uur. Opgave bij VVV. 7 augustus Wild-speurtocht, vertrek 6 uur v.m. Opgave VVV. 8 augutus. Foto fiets-puzzeltocht. Start tussen 8-10 uur VVV. 8 augustus. Beatclub Scrible 19 uur Pa rochiehuis, Enterstraat. 10 augustus. Demonstratie Ponyclub Oosterhoffruitertjes, terrein Oosterhof weg 15.30 uur. Vooraf gratis ponyrij den voor kinderen tot 12 jaar. Elke zondag 14-17 uur. Schaapskudden op de Borkeld. Dagtochtenprogramma's en ANWB-rou- tekaarten verkrijgbaar bij de VVV. 13 augustus gelegenheid per extra bus naar de grote Militaire taptoe in En schede. Opgave VVV. 7 augustus Parkgebouw, filmvoorstelling 20 uur Winden waaien om de rotsen. JAN BRANDRIET DiSse keer dan lukt het miej Dear kuej vast' op an, Twee keer he'k ne mis eskütn, Non is 't raak Getjan. Gjraads ik mut det eèe nog zèen, 'k Gleuwe 't zoo nog neet, En het is de vroage nog Oww» 'n ree-bok zeet. St, Getjan, doar gender, kiek, Graads, det 's opgelegd, Stoan bliewn en oe neet veruern, Aans jaag iej um weg. Graads lear an, non heel good mikn, Rusteg, rusteg an, Toen nen knal, doarop nen skreeuwi 'k Heb ne naakt Getjan. Non, har ik geliek of neet Det 't vanmoarn zol lukng, Joa Getjan, doar kuej op rekng, Iej kriengt ook wal stukn. Toen Getjan hier neet op spreuk, Lus iej 't miskien neet? Dieks wat gek det 'n bok nog aajt Ouwereane steet. Efkes laater toen wus Dieks 'n Echen bok te raakng. J. ROZENDOM, RIJSSEN. sen, Italianen, Duitsers, enz. Er heerste daar j 't Lik mear zoo want 'n bok den mut een gezellige stemming en ze beleefden er Dood wean as nen pier, een mooie avond. bleek woar te wean want 't was Vrijdags kwam het einde van de reis m 'n Ree-bok van papier, zicht, niet eerder dan nadat nog 110 kilome- ters moesten worden overwonnen, 's Middags ,fc zjn verpUcht dit woar verhaaI om 12 uur kwamen ze aan in Kopenhagen, Non ook of te maakng, welke stad ze m ijltempo doorkruisten en waar ze een glimp opvingen van het bekende Tivoli. Ze zijn Kopenhagen gaan bewonderen, een enorme stad met een grote levendigheid en veel afwisseling. Graag waren ze daar een paar dagen gebleven, maar Nijland en Brand riet hadden beiden nog slechts een week va kantie, zodat er eigenlijk al weer aan de terugreis moest worden gedacht. Nadat ze zaterdags met een boot van de Deense spoorwegen in Karteminde waren aangeland, waar een prachtige jeugdherberg is, waar het eten goed en de collega's toeris ten aangenaam in de conversatie waren, na men ze zondag een rustdag om zich voor te bereiden op de lange terugtocht. De Rijssense lange afstandfietsers zaten nog met een brandende vraag. Wie zou de Ronde van Frankrijk hebben gewonnen. Po gingen om dat. via de Deense radionieuws dienst of via en andere zender aan de weet te komen waren mislukt en 's maandags ver meldden de Deense kranten daarover geen taal of teken. Het toeval was met hen. In een prullebak aan het strand zagen ze een Duitse krant. Op de voorpagina stond het histori sche nieuws: de Nederlander Jèn Janssen werd winnaar van de Tour de France. Jan Brandriet en Wim Nijland: „We hebben ge danst van blijdschap"... Na gereden te zijn naar Kollund werd dins dag gefietst naar Glückstedt aan de Elbe (145 km), nadat ze in Flensburg een klein mankement aan hun voertuig" kregen, dat ze met het materiaal van een vriendelijke rijwielhandelaar zelf even mochten herstellen. Woensdag werd de jeugdherberg nabij Gan- dekesee aangedaan, welke de beide Rijssena ren qua ligging het mooiste verblijf van de hele tocht vinden. Ondanks dat het donderdags slecht, weer was en toch de vermoeidheid enigszins voel baar werd, moesten Jan en Wim .gewoon vedan", zoals ze nuchter vaststellen. Ze leg den nog 125 km af en arriveerden in Lingen. Daar kregen ze een fantastisch aanbod. Ze ontmoetten kennissen uit Borghorst, die hen aanboden gepakt en gezakt in de vracht auto mee te rijden naar de Nederlandse grens, desnoods brachten ze hen naar Ries- sen. Nee. Dat aanbod sloegen de vakantie vrienden af. Per fiets samen uit, per fiets sa men terug, was hun reactie. En zo kwam vrijdag de laatste etappe. Boordevol herinne ringen kwamen ze in Rijssen terug. Vlak voor huis kregen ze een lekke band. Dat was een aanleiding (zoals ze in de afgelopen dagen zo vaak hadden gedaan) om hartelijk te lachen 'é- Bij het onderzoek naar eventuele gaslekken maakt men gebruik van bovenstaande auto. Een flinke Duitse .Landrover", waarin drie Duitsers samen met twee werknemers van het G.E.B. naar de lekken zoeken. Alle stra ten van Rijssen krijgen een beurt. Op som mige punten zijn lekken geconstateerd, die te zijner tijd zullen worden verholpen. De lek ken worden opgezocht door middel van een soort slurf die de atmosfeer boven de gaslei dingen opzuigt. In de wagen wordt deze op gezogen atmosfeer onmiddellijk geanalyseerd, zodat geconstateerd kan worden of er een lek zit in de leiding. ADVERTENTIE Vanaf 3 tot en met 17 augustus zijn en de assistente mej. D. ten Bolscher De waarneming is als volgt geregeld: A t.m. E dokter Bijleveld F t.m. M dokter Huisman N t.m. R dokter Oosthoek S t.m. Z dokter Kunst Dinsdagavond 13 augustus wordt in het Diekmanstadion te Enschede, ter gelegenheid v^in het 55-jarig bestaan van de Koninklijke Luchtmacht, een grote militaire taptoe gehou den. Aan het programma nemen deel: de Mari nierskapel der Koninklijke Marine, Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers, de Ka pel van de Koninklijke Luchtmacht, de Johan Willem Friso Kapel, Tamboerkorps van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene Tamboerkorps Regiment van Heutz, het de monstratie-peloton, het zogenaamde spookpe- loton van de Koninklijke Luchtmacht. Prachtig zonnig weer en een lichte noordoostenwind is het ideaalste vlieg weer wat een postduivenliefhebbei zich kan indenken. Vooral die postduiven- houders, die deelnemen aan de wed vluchten op de Z.W.-lijn. Zaterdag was het een van deze zo weinig voorkomen de dagen. Ruim 1700 jonge duiven wa ren vrijdagavond ingekorfd voor de wedvlucht vanaf Roosendaal, door beide verenigingen Het Luchtvermaak en De Reisduif. Zaterdagmorgen om 9 uur werden de vo gels in vrijheid gesteld. De duiven kwamen regelmatig af, zodat het concours een vlot verloop had. Hier tegenover hadden de zon dagvliegers weer te kampen met ongunstig vliegweer. De duiven, die in Roermond wer den gelost (een afstand van ongeveer 130 km.) kwamen bijzonder traag op de hokken terug. Een dikke mist is waarschijnlijk hiervan de oorzaak geweest. Toch werden w nog weinig verliezen gele den omdat de weersomstandigheden in het verloop van de dag steeds beter werden. De uitslag bij Het Luchtvermaak was als volgt: 1 H. Seppenwoolde, 2 Joh. Ter Harm- sel, 3 G. D. Slagman, 4 D, Dennekamp, 5 A. Lankamp. 6 en 8 T. Geerling, 7 O. Voortman, 9 H. J. Bouwhuis en 10 J. W. van Brussel. De aankomst van de ereste tien bij de Reis duif was: 1 H. Meenks, 2 G. Poortman, 3 H, Beverdam, 4 H. Nijkamp, 5 G. J. Pas. 6 A. ten Hove, 7 H. Meenks, 8 J. W. Koster, 9 E. Lohuis en 10 A. ten Hove. Bij de Zwaluw was de uitslag van de eerste tien aankomende duiven: 1 en 8 H. A, Struik, 2 J. H. Otten, 3 J. Kuipers, 4 H. Haeke, 5 IV. W. Koedijk, 6 J. Ebbing, 7 H. Ligtenberg, J. Pijffers en 10 G. Braamhaar. Zaterdagmiddag, voorafgaande aan de wedstrijd van een oostelijk zaterdag elftal en een oostelijk zondagelftal, zal de tribune die door de leden van Excel sior in hun vrije uren is gebouwd, op het sportpark „De Koerbelt" door bur gemeester C. B. J. Landweer officieel worden geopend. De tribune die plaats bied aan plm. 450 De medische dienst voor het komende weekeinde wordt waargenomen door dokter L. Kunst, Wierdensestraat 77c, telefoon 2204. De veeartsenijkundige dienst wordt waarge nomen door dokter H. Picard, Eijkenlaan 10 te Wierden, telefoon 05496-1298. De dienst der tandartsen wordt Waargeno men door dokter J. van de Enk, Burg. Van de Bergplein 33 te Wierden, telefoon 05496- 1634. NED. HERV. GEMEENTE. SCHILDKERK: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Don- kersgoed van Wierden. 19.00 uur ds. Ad- dink van Holten. WESTERKERK: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Langhout van Bennekom. GEREF. GEMEENTE. NOORDERKERK: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Hegeman van Toronto. 19.00 uur ds. Breg- man (bed. H.D.) ZUIDERKERK: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Bregman (15.00 uur bed. H.D.) 19.00'uur ds. Hegeman van Toronto. ESKERK: 9.30 uur, 14.30 uur en 18.30 uur. leesdienst. OUD GEREF. GEMEENTE. ORANJEKERK: 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur ds. Slager. BEVERVOORDE: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Vosman, 15.00 uur leesdienst. GEREF. KERK. BOOMKAMP: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Brink- sa an. personen, is een langekoesterde wens van Ex celsior in vervulling gegaan, zij kan de be zoekers ook bij regenachtig weer (de tribune is overdekt), nu alle comfort bieden. De onder het gebouw bevindende ruimte die nu nog niet gebruikt wordt kan e.v.t. inge richt worden als kleedkamers. De opstelling van het zaterdagelftal voor deze wedstrijd die om 3 uur begint ziet er al» volgt uit. Doel: Aman (Deto) achter: Aanstoot, (SV VN), Beunk (Excelsior) H. Vos (Voorwaarts) en Brouwer (Sparta), midden: J. Kappert (Excelsior en H. Mensink (DES), voor: G. Schipper (DOS), Boensma (Eversberg), G. v.d. Broeke (SVZW) en ter Harmsel (Enter Vooruit) Reserves zijn) Kreykes en Van Vondel, (Excelsior), Schipper (DOS) en Eertink (En ter Vooruit). Opstelling zondag amateurs: F. ten Tus- scher, C. Schlosser, J. Takens (Almelo), G. J. Kerkhof (Enter), Hl Kappert, H. Scholte in 't Hoff (GFC) E. Tieman, A. Hanewacker (La Première), H. de Leeuw, G. R. Stege- huis, (Luctor et Emergo), H. Aal, (Nijver- dal), J. Zonder (PH) J. H. Steenhagen, J. G. Schildwacht (Wierden). Voor bejaarden en invaliden die de wed strijden van Excelsior op het Sportpark ,,De Koerbelt" willen bezoeken, heeft het bestuur nu een uniforme regel vastgesteld. Voor f. 7,50 kunnen nu alle bejaarden en invaliden een jaarkaart krijgen die recht geeft op het bezoeken van alle competitie en oefen wedstrijden, die Excelsior op het sportpark speelt. 31 augustus: Go-Ahead Kampen Excel sior, 7 september: Excelsior GVVV Venen- daal. 14 september: DES Nijverdal Excel sior. 21 september: Excelsior SVZW Wier den. 28 september: VVOG Harderwijk Ex celsior, 5 oktober: Excelsior WZC Wapen- velde. 12 oktober: Klazienaveen Excelsior 19 oktober: Excelsior Fit Boys Beilen. 26 oktober: Excelsior vrij. 2 november: Nun- speet Excelsior. 16 november: Excelsior WHC Wezep. Ter voorbereiding voor de competitie or ganiseert Excelsior een nederlaagtoernooi. De eerste wedstrijd wordt zaterdag 10 augustus gespeeld. Dan komt het Almelose Rietvogels op bezoek dat dit jaar is gepromoveerd naar de eerste klasse. Met andere verenigingen ts het bestuur nog in onderhandeling.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 1