Excelsior stuurde Genemuiden zonder punt naar huis terug Winst en verlies voor de Excelsior-teams Behoefte aan speeltuin in uitbreidingsplan Zuid Riessen vuur zo n zestig zeuwntig jaor terugge Moederdag BOEK Róód-Witten wonnen verdiend Morsheren in eerste competitiewedstrijd tegen zevental NZC VEEMARKT V erkeerssleutels werden uitgereikt Sportclub reserves wonnen van hun grotere broers AGENDA De Mors hervat de trainingen Sidderen voor kikkerdril Boekhandel J. t. Harmsel Weekblad voor Rijssen de krant die gespeld wordt Vrijdag 10 mei 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina Het is Excelsior zaterdag gelukt een verdiende zege te behalen op het bezoekende Genemuiden, waarmee de gastheren revanche namen op de in het begin van de competitie geleden nederlaag. De rood-witten werden hierbij geholpen door de Genemuiden-speler Bosman, die het presteerde een strafschop hoog over te schieten. Casten misten strafschop De Beatelub „Scrible" organiseert Discobal Dellcschool Roos uiet doorn Nu nog vier Om kwispelbeker Moeilijk begin Landbouwer D. Bruins t* Kampioenskandidaten ontmoeten elkaar op de Koerbelt *'n Riessens vertrek van binn. As de jonge leu teengwoordig de boele zo vuur rnekaor hem, zooln ze de haane dichte kniepn. Vuural aj zo veule antiek zeet as op deesen foto. Geef moeder een Grote sortering bij Wierdensestraat 4 - Rijssen Na de aitrap en de ploegen eikaars krachten hadden afgetast, waren de eerste kansen voor de gasten maar doelman Kreijkes ge steund dooi de achterhoede, wist het gevaar te keren Aan de ardere kant ondernam Leusink een mooie srio, schoof de bal op het juiste mo ment "nar de deze middag in de voorhoede opererende Beunk. maar diens harde schot werd door doelman Ter Horst gestopt. Even later had Smit pech toen een inzet van hem door de kruising van lat en paal werd ge keerd. Dt bal sprong het veld weer in en kon werden weggewerkt. Bij een aanval van Genemuiden moest doel man Kreijkes uit zijn doel komen om een ac tie tussen Van Dijk en van Dalfsen onscha delijk te maken. Bij een volgende aanval schoot Van Dalfsen tegen de paal. c Zaterdag 11 mei organiseert Scrible in Rijs sen een bluesfestijn, waaraan Mitwood-Team rijn medewerking zal verlenen. Beatelub Scrible, die nu ruim een jaar draait, had al geruime tijd het plan om ook met een discobal te starten. Het is er eindelijk van gekomen en zaterdag 18 mei zal het eerste discobal worden gehou den. Dat het nu van start kan gaan is groten deels le danken aan de nieuwe discotheek Electro", die vrijwel alle (nieuwste) platen ter beschikking stelt aan beatelub Scrible. Voor deze avond zijn enkele prominente fi guren uitgenodigd, te weten de disjockey's Tienes Plotseling, Antoine en Lord Wanhoop. Om deze avond, die om zeven uur begint tot •en knalavond te maken werd de R. en B.- groep Bluesette eveneens uitgenodigd, die in het begin en aan het eind van de avond zal op treden. Toen werd Excelsior sterker en begon be ter t« spelen mede doordat Kappert en Dan- nenberg meer bezit namen van het midden veld. Na ongeveer 20 minuten nam Excelsior de leiding teert Leusink de bal voor het Gene- muider doel trok, waar Smit klaar stond om df bal achter doelman ter Horst te plaatsen, hetgeen 1-0 betekende. Schoten van Lensink en Beunk die zeker een beter lot hadden verdiend belandden tegen de paai of in het zijnet. Doelpunten leverde de eerste helft echter niet me* r op. Na de thee eenzelfde spelbeeld. Een goede Excelsior aanval over rechts, bracht Beunk vrij voor doel, doch diens kopbal strandde tegen de lat. G. Kreykes bracht op de doel lijn redd :ng, toen doelman Kreykes, bij een Genemuiden aanval reeds gepasseerd was. Ook van Dalfsen had vrouwe Fortuna niet op zijn hand, toen zijn schot de paal beukte. Toch cwamen de rood-witten na plm. 15 min. op 2-0, toen na 'n afgeslagen aanval de bal bij Leusink terecht kwam, die hard en laag in schoot. Genemuiden kreeg kort daarna een unieke kans dichterbij te komen, toen Koster bij een Genemuiden aanval Eenkhoorn iets te onstui mig aanpakte en arbiter Stol de gasten een strafschop toekende. Bosma schoot echter van af de elfmp-terstip hoog over. Genemuiden bleef nu doorgaan, doch de hech te Excelsior verdediging waarin doelman Kreykes naar grote hoogte groeide, wist de zaak goed in de handen te houden. Toch kwamen de gasten in de laatste minu ten aan hun verdiende tegendoelpunt. Eek hoorn profiteerde van een misverstand in de roodwitte achterhoede en geoorde beheerst, 2-1. Dat het pad der liefde soms ook over rozen met doornen gaat. ontdekte de afgelopen week de 47-jarige H. S. uit Rijssen, die omgang had met een zekere mevrouw S. Een flink gevecht in de. Tabaksgaarden vrijdagavond, heeft on verwacht een einde gemaakt aan het amou reuze avontuurtje van S. Vrijdagmiddag voor kwam mevrouw S. met haar zoon een hand gemeen tussen haar broers en de heer H. S., maar vrijdagavond kon dit niet worden voor komen omdat H. S. een broer van de vrouw ontmoette in de Tabaksgaarden. Zonder zich te bedenken sloeg H. S. zijn be'ager met een schoppensteel op het hoold. Met een ernstige hoofdwond, moest deze zich onder doktersbe handeling stellen, die de wond op zes plaatsen hechtte. H. S. werd door de politie ingerekend en zal vanmiddag voor de officier van justitie worden geleid. Van de zes winkels in de Graaf Ottostraat, waarvan de fa. Groothedde er vorige maand één in gebruik nam, is de afgelopen week op nieuw een pand verkocht. De heer D. Vissers uit Enschede, die regelmatig de markt in Rijs sen bezoekt, zal binnenkort een groentezaak openen in het winkelpand, zodat er nog maar vier van de zes winkels leeg blijven staan. i Df windhondenrenvereniging Rijssen organi seert op zaterdag 18 mei een nationale ,,kwis- ■pel''-wedstrijd voor Greyhounds, Whippets, Afghanen. Barsois en Saluki's. Voor de snelste Greyhound en Whippet in de A-klasse wordt een ,,kwispel"-wisselbeker beschikbaar ge steld. Alle deelnemers ontvangen na afloop een ,,kwispelworst". De wedstrijden, die wor den gehouden op de renbaan De Koerbelt, be ginnen om twaalf uur en staan onder algehele leiding van de heer J. B. Hugenholtz. De oriënteringsrit, die de RMC had uitge stippeld voor beginners, is jammer genoeg ge deeltelijk mislukt. De oorzaak was dat een drietal verkeersborden op een B-weg waren weggehaald, nadat de route was uitgezet. Dit was bijzonder spijtig, temeer daar ongeveer dertig beginners deelnamen aan de puzzelrit, waarvan diverse puzzelaars hopeloos in de knoei geraakten. De organisatoren die hierbij geen schuld treffen, waren dan ook erg teleur gesteld, omdat men juist met deze oriënte ringsrit trachtte wat meer animo te kweken voor de vereniging. Als vergoeding mogen de deelnemers van gisteravond, volgende week dinsdag, bij de volgende sterrit het bedrag dat gisteravond moest worden betaald, op het inschrijfgeld in mindering te brengen. Ondanks de misstap werden toch nog enkele prijzen uitgereikt. Bij de nieuwelingen werd in de groep auto s N. Brouwer winnaar. De tweede prijs was voor D. Wessels. Bij de bromfietsen ging de eerste prijs naar G. J. Slot, terwijl de tweede prijs voor J. Strokap was. H. D. Buursink werd winnaar bij de ge vorderden. De heer M. Kreijkes reikte na afloop de prijs uit, bestaande uit bekers en lauwertakken. De heer B. Eshuis gaf tekst en uitleg over de ver reden puzzelrit. De Delleschool, in het uitbreidingsplan Zuid, zal binnenkort worden uitgebreid met één lo kaal. Afgelopen maand is de urgentieverkla ring voor de uitbreiding afgekomen, zodat spoedig kan worden begonnen met de bouw van het lokaal. Met de realisering van de school, voor enkele jaren, is reeds rekening ^gehouden met een eventuele uitbreiding. De architect is de heer L. C. van de Bovenkamp uit Holten. De Delleschool is één van die vier lagere scholen in Rijssen, die uitgaan van de gereformeerde gemeente. Ook het tweede elftal van Excelsior boekte een zege en klopte op de Koerbelt de tweede editie van DES Nijverdal met 3-0. Zoals te verwachten was mofst Excelsior 3 met een nederlaag genoegen nemen tegen kampioen Juliana 1 in Hengelo. Het werd een 5-0 neder laag voor de Rood-Witten. Het vierde elftal deed het beter en won thuis met 6-2 van Julia na 5. Excelsior 5 zorgde voor een winstpuntje en deelde broederlijk de punten met Sport club Rijssen 4 op het terrein van laatstgenoem de. De uitslag was 3-3. De wedstrijd Excelsior 7 Vesos 4 ging niet door wegens niet op komen van de Hellendoornse spelers. Bij de junioren leed Excelsior Al thuis spe lend een grote 9-0 nederlaag tegen de a.s. kampioenen van hun afdeling Heracles Al. Ook het A2 elftal kon niet tot winst komen en moest als gastheer met 3-2 haar meerdere erkennen in Enter Vooruit Al. De wedstrijd Excelsior B tegen Excelsior BI werd een 9-2 overwinning voor 't BI elftal. De Cl juni oren maakten geen fout en wonnen in Haarle met 16-0 van Haarler Boys C2. Minder goed verging 't Excelsior C2 dat haar thuiswed strijd tegen Hector Cl uit Goor met 2-1 zag verloren gaan. Nog slechter verging het de C3 ju nioren dar in Goor met 25-0 hoe kon de scheids rechter het onthouden, ten onder ging tegen Twente Cl. De pupillen tenslotte bleven hét pad der over winningen bewandelen en stuurden Twente Dl weer met een 5-0 nederlaag naar Goor. Excelsior speelt a.s. zaterdag haar laats*? competitie wedstrijd en krijgt daarvoor be- De landbouwer D. Bruins uit Zuna is woens dagavond overleden, nadat hij met zijn paard naar een keuring was geweest. De mogelijk heid is niet uitgesloten, dat het overlijden in verband staat met een klein ongeluk dat hem overkwam, toen hij met het paard op de terug weg was. In de nabijheid van zijn woning, schrok het paard plotseling van twee achter op komende bromfietsers. De heer Bruins sprong onmiddellijk van de wagen en bedwong het paard, waarna de weg weid vervolgd. Bij thuiskomst zakte de heer Bruins plotseling in elkaar en over leed ter plaatse. Donderdagavond 16 mei speelt het eerste herenzevental van de zwem- en poloclub ,,De Mors" zijn eerste wedstrijd voor de zomer competitie van de KNZB. De Morsheren die uitkomen in de vierde klasse A ontvangen in het zwembad de Koerbelt de heren van NZC 1 uit Neede. De Mors werd vorig jaar kam pioen terwijl NZC dat in de andere afdeling speelde, tweede werd. Beide ploegen zijn daarom serieuze kandida ten voor de kampioenstitel en deze eerste wed strijd kan daarom wel eens van beslissende invloed zijn voor het verdere verloop van de competitie. Het doorgaan van de wedstrijd hangt geheel af van de weersomstandigheden in de ko mende dagen. Voor het spelen van een water- pr^owedstrijd moet de temperatuur van het water minimum 16 graden C. bedragen. Wanneer de zon de komende dagen geen verstek laat gaan zal de Mors donderdag avond in de volgende formatie in het water verschijnen. Doel: Wim Waanders. achter: Mans Ligten- berg (aanvoerder), Rob van de Kuyl en Jan Schreuder. Voor: Meindert Schreuder. Peter Struik en Wim (Oele) Wessels. Als wisselspe lers zijn aangewezen: Gerrit Dannenberg (kee per) en Huub Brand Veldspeler). De wedstrijden van de dames en de jon gens van de Mors, respectievelijk tegen de dames van ZCE 2 en de jongens ZCE b, zul len in ieder geval doorgaan. De^e wedstrijden worden n.l. gespeeld op woensdagavond in het overdekte gedeelte van het Diekmanbad in Enschede. Aangevoerd: Runderen 73, Varkens 502, Totaal 575. Prijzen: 28 melk- en kalfkoeien van 975.- tot f 1300.- per stuk, 39 pinken van f 850.- tot f 975.- per stuk. 6 graskalveren van f 500.- tot f 650.- per stuk. 24 drachtige zeugen van f 300.- tot f 400.- per stuk, 478 biggen van f 65.- tot f 74.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel vlot, prij zen hoog. Zeugen: Handel matig, prijzen staan de, Biggen: Handel slap, prijzen dalend. zoek van GVVV Veenendaal. In Veenendasl werd het in der tijd een 2-1 nederlaag in een wedstiijd waarin zij geensinds de mindere wa ren. Hopelijk nemen zij nu revance en slui ten de competitie af met een overwinning. Exce.'sjoi 2 gaat naar Vriezenveen en ontmoet daar DETO 2. De Excelsior reserves kunnen Excel si oi 3 een grote dienst bewijzen door DETO 2 te kloppen, waardoor het derde elf tal cehouden zou blijven voor de eerste klas se, ongeacht de uitslag van de wedstrijd die Excelsior 3 zelf op eigen terrein moet spelen tegen ook een Vriezenveens elftal n.l. DOS '37 2. Het vierde elftal gaat naar Hengelo en moet kunnen winnen van NHS 2. Het vijfde en zesde elftal v'?«n Excelsior spelen thuis en ontvangen '■espfec'ievelijk Vesos 3 uit Hellendoom cn DES 5 uit Nijverdal. Excelsior 7 komt tegen DES 6 binnen de lijnen in een uitwedstrijd en gaat een zekere nederlaag tegen de kam pmenen van hun afdelig tegemoet. Bij de juioren ontvangt het B2 elftal de B2 jumoren van GFC uit Goor, Excelsior Cl brrngt een bezoek aan Vesos Cl en zal zich we] niet laten verrassen. Het C2 elftal gaat te gast bij Haarler Boys Cl terwijl Excelsior C3 als gastheer optreedt van Enter Cl. De pupillen tenslotte hebben een plaatselijke ont moeting tegen Sportclub Rijssen Dl op liet terrein van Sportclub. on: tfe Vrijdagavond vond in café Lubbers (v.h. Smit) de uitreiding piaats van het verkeers- sleuteldiploma. Deze cursus is gegeven door wachtmees ter Kroeze die ook de instructie op vorige cur sussen verzorgde. De voorzitter van de afd. Rijssen van het Verbond van Veilig Verkeer de heer G. Strij ker was verheugd dat er telkenmale voor de steutelcursus zulk een grote belangstelling be staat. In totaal zijn reeds 300 Rijssenaren in het bezit van het diploma. Spr. waardeerde zeer de medewerking van de zijde van het gemeentebestuur waardoor de afd. in staat is geweest een projector aan te schaffen. Burgemeester Landweer sprak zijn grote waardering uit voor het werk van de be stuursleden van de afd. Veilig Verkeer. Spe ciaal bracht hij dank aan de heer Kroeze voor de serieuze wijze waarop hij dit belangrijke werk doet. ^.ls eerste ontving het diploma de heer L. Nijland Hij was de beste cursist, maakte alle lessen foutloos en vulde ook het examenfor- muller geheel juist in. Voor het diploma slaagden de heren: D. Kamphuis, J. H. Haasse, G. J. Budeweg, J. W. Zardvoort, J. Tijhuis, J. H. Poortman, A. J. Tijhuis, J. ter Keurst, E. W. Logtenberg, A. J. J. Schultz, G. D. Baan, G. Boerman, N. Mensink, H. J. Bos, A. J. Dannenberg, K. Baan, J. H. Seppenwoolde, L. Nijland. en de dames: D. ter Harmsel, H. J. G. Baan, M. Harbers, H. Ligtenberg, mevr. Koster-Nij- kamp, C. Jans, M. F. Film, L. Wessels ten Bolscher B. Nijland Kettelarij, A. Tijhuis Beltman, A. G. Lichtenberg. Afgewezen werd een zestal kandidaten. In de ranglijst voor de beste cursist eindigde respectievelijk op de 2e en 3e plaats, de heer J. Tijhuis met gemiddeld 9.59 punten en de dame M. Harbers met gemiddeld 9,42 pun ten Sportclub 1 en 2 benutten de vrije zater dag voor het tegen elkaar spelen van een oefenwedstrijd. Beide teams probeerden enke le invallers. Voor rust leidde Sportclub 1 met 2-1. Na de pauze vielen Eertink en Van Brus sel uit. Van deze numerieke meerderheid wist Sportclub 2 uitstekend te profiteren. Toen ar biter Stokkenreef voor het einde floot leidde Sportclub 2 met 5-4. Sportclub 6 ging met slechts 8 man naar E.V. 6 en verloor volgens verwachting met 8-1. Sportclub 3 moest in Sportclub 5 zijn meerdere erkennen. De oud jes van 'iet vijfde wonnen met 4-2. Sportclub 4 tenslotte moest op 't scheiden van de markt nog een puntje afstaan aan Excelsior 5. Met rust leidden de mannen van Sportclub met 3-0 doch na de pauze kwamen de gasten te rug en bepaalden de eindstand op 3-3. Het is al weer verschillende jaren geleden dat het uitbreidingsplan Zuid werd ontslo ten". Het nieuwe stadsgedeelte is een belang rijk woongebied geworden, een modern stuk Rijssen. Het is niet alleen een gebied waar (in het algemeen) mooie woningen staan met nette tuintjes, mooie straten, goed onderhou den plantsoentjes en groenstroken, nee het is een woongebied waar zich in 't algemeen jon ge gezinnen hebben gevestigd die zich daar best thuis voelen. Zo'n woonwijk moet zich echter geleidelijk ontwikkelen. En het gaat nu de goede kant uit. Was er aanvankelijk slechts sprake van woningbouw, er werd later 'n school gebouwd, de Zuiderkerk is gereed, er zal een kerkelijk centrum van de herv. kerk komen en er heeft zich zelfs een supermarkt gevestigd, die naar het schijnt in een grote behoefte voorziet. Er zijn plannen tot de bouw van een modern winkelcentrum en als dat gerealiseerd is kan worden gesproken over plan Zuid als van een zelfstandige woonkern. Zonder dat men zich geheel geïsoleerd van de oude stad zal behoe ven te voelen. Waarover reeds tfaak in plan Zuid is gespro ken, dat is over een speeltuin. Dat de kinderen daar behoefte hebben aan Sportclub Rijssen 2 dat de gehele compe titie een belangrijke rol heeft gespeeld in de derde klasse B van de afdeling Twenthe van het zaterdagvoetbal, ontvangt zaterdagmiddag om drie uur het leidende PSV 1 uit Almelo. PSV heeft op Sportclub Rijssen 2 een voor sprong van twee punten, doch heeft tevens een wedstrijd meer gespeeld. Voor PSV bete kent de ontmoeting tegen Sportclub 2 zater dagmiddag de laatste competitiewedstrijd. De Almeloërs moeten deze wedstrijd winnen om zich kampioen te kunnen noemen. Voor Sport club staat er echter evenveel op het spel. Indien Sportclub 2 deze ontmoeting in winst weet om te zetten hebben Miiller c.s. uit de resterende wedstrijd, (tegen Juliana 5) slechts 1 punt nodig en zullen dan kam pioen zijn. Voor een zeer spannende wedstrijd zijn za terdagmiddag op de Koerbelt alle ingrediën ten aanwezig. PSV is zo zeker van de over winning dat het bestuur van de Almelose ver eniging het tijdstip van het kampioensdiner reeds heeft vastgesteld. Of de Almeloërs in derdaad kampioen zullen worden ligt geheel aan de strijdlust van de Sportclubreserves die het zaterdag ongetwijfeld zeer zwaar zullen krijgen. Sportclub 1 gaat zaterdag naar Enter Voor uit 2 voor het spelen van de voor het stan daardteam onbelangrijke laatste competitie wedstrijd. Ook Sportclub 3 heef* een uit wedstrijd en ontmoet in Nijverdal SVVN 4. Sportclub 4 speelt eveneens uit en wel tegen Sportclub Daarle 1. Sportclub 5 ontmoet op eigen 'errein Hulzense Boys 3 en Sportclub 7 gaat ongetwijfeld verliezen in Enter van Enter Vooruit 6. Onderwiel at n'jonge 's nomdaagnf ge woon wier hén woarken was, harn ze biej 't meakn in thoes n' müelken vuur de meujs van weers kaantn. 't Is wa oarg ak hét zeg'n murre, mear de keals kwam'n noarn? an te passé zo as rechte voort. Noch biej ne ge boorte noch biej ne trouwerieje. Van daage an n' dag is det vuile aan?, atter non eene trouwt dan goaj der met mekoar hen mear det was toen neet zo. Op zo'n müelken gong'n ter hoaste net zo too as op ne kroam visite ieder eene brach wat met, of 't een of 't «an der vuur de hoeshooldege. dee at de jonge leu op z«t'n of ze gaffen centn. Ze kreegn doar vuur in de plaatse dan koffie met müpkes wat in 't glas, woerbiej disse keer ook rezientjes op draank worn presenteerd, en dan natuur lijk vuur asse wier vot gongn ook wat te etn. Ook de wichter worn duur de moo met e'brach op zonne inschrief müelken en dee snaaj, zo aj wa begriept, oawer a van met. 's Oawns wor der brulfte heuln vuur de jonge leu of in thoes, of at ze neet vuile ruumte harn, of de drokte neet woln hem'n in ne vegunnege. Doar kwamn dan de neawn en nichen va de joge leu, de jongen' oet de buurte en at 't vromeansk? noa n' stoom gong, de meaks dee at doar biej heur stüen in de spinnerieje of biej de neejmesien'n. Het wes gebroek det dee ook e'nuengt worn, want dee harn heur n' skoeterd mooi e'maakt, dee at zee aalt vuur har oonder 't woark, met papiern rueskes en striks. Van- wiej hebt ne wal e'kregen Zoete lieve Gerritjen Wiej hebt ne wal e'kregen Zoete lieve meid En de piepe wil wa trekken Zoete lieve Gerritjen En de piepe wil wa treken Zoete lieve meid. Een van de vrouwleu, meestal ne zuster zelfs har ze der ne klaenighaejd biej e'doane Van de brueman of de broed, har dan de pie- det heur straks te passé kwam at ze oawer veerteen daage e'trouwt warn. Ook de kam- merüe van baejde kaant worn vezocb op zon ne brulfte. Het gong der dan aalt heel plezeerig too. pe in n' moond, want in n' weenkel harn ze der voort tabak in e'doane en anestükn, e rook' det heur kooldren um 't huewd. War ze der dan wier, dan wor de piepe an e'buene an de brueman, en de broed kreeg en doar wor vroaj wat e'druenk'n. mear det dan 't küpken woer atte voort nen kloarn met mog um neet heendren, want de burman suuker of zo iets oet mos dreenkn. wes ter good vuur worder aalt t'zungn. At Meestal harn ze ook nog n' poar gleaskes dan good gangs was dan kwam de vrouwleu in vesierd vuur het jonge poar woer ze ook oet de beene, gongn noa boetn hen, pakn mekoar druenkn. Veskaejn bewoarn de piepe, küpke en dan van baejde kaantn twee getuege, veer- worn woerbiej dan de flaske op de toafel mos komn. Det ofkunnegen, zo asse aalt zeann, kwam doar vandan, det de jonge leu dee at gongn trouwn. züendagsmoarns worn of e'leazen duur de gemeentebode, vanof de stoepe van de Grote Koarke op n' Skeeld. Non word de naanm an eplakt biej 't stadhoes, mear det deen ze toen nog nin. At n' trouwdag doar was, det was dan op zoaterdag, dan muuj oew neet vebeeln det alle bruers en zusters en zusters met gongn noa 't gemeentehoes. O nee, alleene n' jonge en 't meak'n, de oolders van weerskaant'n oonder n' oarm en dan gongt Riesse in noa de gleaskes en hebt ze vuur in 't kabinet 'een of aadern weenkel um de piepe te haaln. Zee deen dan niks as zingen van: of de kaste stoan as herinnering an heurn trouwdag. 't Wes op zonne brulfte heel wat aans as rechtevoort want 't wes alleene mear dreenkn etterieje kwam der neet an te passé zoas n' stuk'n keeze, n' toosje of n' stukn wos. Smangs worder n' stuk'n vuurdreag'n, mear vaake gebuurn det nin, en dan worder alleene mear zungn, druenkn, giecheld en e'lachet. Wal gong 't heele spil zo non en dan noa boet' of op de delle um te hossen en te spring. Natuurlijk kreeg zonne riegel zingnde vrouw- Later op n' oawnd kwamn meestal de jongs leu aalt vuile bekieks asse duur d* stroatn van de meaks, dee ees alleene warn e'goane en mennigeen vreug dan: ,,Woer zol um heur op te haaln, en dee mon natuurlijk der niks. Warn ze trouwt dan gongt wier op thoes an woer at de noaberwiewe de koffie harn kloar stoan, en wes det op dan wornder een goede speelgelegenheid spreekt vanzelf en hiervoor hoeft geen enkel argument onzer zijds te worden aangesleept. Dat de behoefte bestaat is duidelijk, daar bewoners van verschillende straten vaak te gen elkaar zeggen, ,,dat het zo mooi zou zijn als hier een speeltuin was. Maar dat is niet voldoende. Alleen met dt wens te uiten komt men natuurlijk niet ver der. De uitlatingen, de gespreken zijn nog niet gecoördineerd; er is nog geen groepje men sen gevonden dat zich wil inspannen om de- grote wens van velen tot werkelijkheid te brengen. En toch zal dat moeten gebeuren. Men zal op een gegeven moment met elkaar aan tafel moeten gaan zitten en het besluit moeten nemen te proberen een speeltuin tot stand te brengen. Zoals in het verleden met de beide bestaan de speeltuinverenigingen is gebleken staat het gemeentebestuur zeer positief tegenover ac tiviteiten op dit gebied. Verwacht kan wor den dat alle mogelijke medewerking zal wor den gegeven, en bovendien kan men als er een vereniging is opgericht rekenen op een belangrijke jaarlijkse subsidie. De vraag is natuurlijk of in plan Zuid een geschikt ter rein voor een speeltuin kan worden gevonden. Er schijnen wel een aantal mogelijkheden tt zijn. Het ontbreekt nog aan activiteiten. Toch zullen die er moeten komen wil 'n gro te wens van velen (en vooral van veel kinde ren) in vervulling gaan. Te hopen is dat men in plan Zuid niet teveel de kat uit de boom kijkt, maar dat men de kat de bel aanbindt. Want als kinderen spelen (in de speeltuin) zijn ze zoet. Ook in plan Zuid. 11 mei Beatelub Scrible, St. Jozefgebouu', I uur. 13 mei, Ledenvergadering P.v.d.A., spreker de heer C. Vogel, Hotel Gijsbers, 8 uur. 20 mei, Filmclub Rijssen, lezing over het fil men door drs. J. W. A. Schuurman, Kantin* Omefa, 8 uur. 25 mei, Ledenvergadering E.R.K.V., Café Struik, 6 uur. 8 juni, Buiten-excursie met fiimmstructie, film club Rijssen. 1 juli, Filmclub Rijssen, bespreken opnamen van 8 juni, Kantine Omei'a, 8 uur. Opgaven voor deze ruriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7, boven, vóór maandag 5 uur. Nu zaterdagmorgen 11 mei het zwembad da Koerbelt 's morgens om negen uur zijn poor ten weer opent voor zwem- en pololiefhebbers, gaat de komende week de Mors weer trainen in het water. 's Maandagsavonds zal er polotraining zijn voor de heren- en jongens-teams. Dinsdags avonds is er zwemtraining voor de meisjet en jongens terwijl op woensdagavond de da mes- en meisjesteams getraind worden in wa terpolo. De conditietraining blijft op zaterdag morgen. In verband met de ongunstige weersom standigheden is het mogelijk dat er niet in het water wordt getraind. Niettemin worden alle Morsleden verzocht in ieder geval op de trainingsavonden te verschijnen. Bij slecht en koud weer zullen de oefeningen n.l. op het droge worden gehouden of in de vorm van theorie. De beide sidderalen in het aquarium van Ouwehands Dierenpark leven in hoofdzaak van kikkers en kleine visjes. Daar er vooral aan kikkers nogal eens gebrek was, heeft aquariumverzorger Van de Wijngaard nu em mers en teilen vol kikkerdril uit sloten gevist met het plan hiermee duizenden donderkopjea en kikkertjes te gaan fokken. Uit de donder- kopjes stelt hij bovendien complete schoon maakploegen samen. Ze zijn namelijk gek op algen en wanneer er een aquariumruit groen mocht worden, laat hij een legertje donder- kopjes los in de betreffende bak, die na enkele dagen de ruit weer voortreffelijk hebben schoongemaakt. Zo blijkt maar weer dat dt natuur de natuur nodig heeft om de natuur in stand te houden, althans in evenwicht. n' poar op e'druenkn, en dan haj ehad. De getuuge gongn wier noa thoes hen, het jonge poar bleef 's middagns biej de oole leu wat etn, mear dan gongn ze ook zo gangs noa heur eegne spilke wat in de veerteen daage tusken 't inskriewn en trouwn was in order e'maakt. Nee, van 'n trouwdag wor vrooger neet vuile drokte e'maakt biej de meesen. Nen eankelen haj wa den at snomdaagns gewoon wier hen woarken gon, meer det warn oetzuunderingn. Wa worder biej thoes een betjen e'knoojd en zo mear fees hooln zo as vandaage an n' dag doar heurn iej neet van. Ook kwam der ginnen fotograaf an te pas- se want den haj in Riesse gin nin. Asse ess ne keer op 't petret woln n' jonge en 't meankn met mekoar, dan mon ze op n' apatn dag met 't kissentuug an op Deamter of Almelo an. Woer at det kissentuug oet bestuen en wat ze met trouw'n an harn, det hew de vuurige keer al ezeene, toen aw 't heb e'had oawer de kleare. Tookn wekke veerder Getjan. Wiej goat de piepe haaien, Zoete lieve Gerritjen, Wiej goat de piepe haaien Zoete lieve meid. En wee zal det betalen Zoete lieve Gerritjen, En wee zal det betalen Zoete lieve meid. gongn det vuur wean? As zuke opsküttels van jongs prebeerne wiej dan wal eens um der tusken duur te vleeg'n um de riegel te vébrekng, mear det lukken oew meestal neet, want de vrouwleu heuln mekoar stief oonder n'oarm ook binn komn en kreegn ook heur possie be- heurlijk met. Tusken 't inskriewn en trouwn was ter veer der niks te doon of 't mog net wean det dis sen of gennege, der nog eawn achter hen en aj neet oppassen dan kreej n'poar lelke keek um iets te brengn, en den at neet har striekers um de oorn van woer ziej miej. künn komn toen atte nuengt wes. Wa was 't Ham ze ne piepe koch, nen lang witn steenn in sommige .buurtn gewoonte det noa de twee met rueskes vesierd, vuur de brueman en de of-kunnege, det wes n' tweenn züendag noa n' vesierd küpken vuur de broed, dan zungn ze 't inskriew, de nueste noaber keals biej de wier op thoes of de vegunnege an. met 't vel- brueman in thoes kwam gelukwuesken, gende varsje. direkt noa koarktied. Det mon dan trakteerd

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 2