Jaarvergadering T. Tijhuis een KOSTHUIS K A P P E R T VOOR VERLOVINGSCADEAUX Coöp. Raiffciscnbank „Notter-Rijssen" Speciale aanbieding KOELKASTEN IJZERHANDEL PAS N DIT BLRD GIJSBERS HONDENBELASTING Rauwe nacht in Jericho In de penarie Het Vuurdraak-mysterie De adelaar van het eskader Nog enkele WONINGEN „Koedijk's-Linnenhuis" FA. J. v. d. BERG en ZN RIJWIELEN Ook in BROMFIETSEN Fa. PAS en ZONEN Sanderman's Bakkerij TIMMERMAN of TIMMERMAN/ MEUBELMAKER Assurantiekantoor J. A. Voortman N.V. ERICA - Borne Groot assortiment PLANTEN MEISJE de bank is er voor Voor het weghalen ZWARTE GROND Bloemencorso Keukenhof Bloembollenvelden Reisbureau GIJSBERS IJSSALON VOORTMAN D A G E L IJ K S GEOPEND PARKGEBOUW PIANO'S EN ORGELS Voor schoonmaken van Ie Rijssense Schoonmaakbedrijf Slokker W. PAKKERT SMIT's SCHOENEN W. R0ZENQQM MENSINK Weekblad voor Rijssen de kranl die gespeld wordt 'Vrijdag 12 april 1968 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Pagina 4 GEMEENTE RUSSEN VERENIGING MARKTWEZEN - PLAATSELIJKE BELANGEN EN VREEMDELINGENVERKEER - RIJSSEN Rijssen N.V. NIJBAM ELECTRONISCHE De nieuwste collectie 167,50 v.a. 419, DWARSGEBAKKEN NATUURWIT Belangrijk bericht van BERBERIS CONIFEREN Wordt lid van het Ned. Roode Kruis Assurantie- en Accountantsbureau Alle verzekeringen Biedt zich aan DAMESSALON DE HAUTE COIFFURE Maison ma HUTTENWAL 31 ,de Dannenberg' ZANKER - ZANUSSI - CONSTRUCTA A.E.G. enz. - Zie etalages Twentse Tuugkistjes resp. 8.50 - 9.50 en 12.50 Spinnewieltjes 8.50 Langs deze weg willen wij gaarne ons zeer ge waardeerd en actief bestuurslid „GEERTJE" van de zangvereniging van harte feliciteren met haar 42ste verjaar dag op dinsdag 16 april a.s. Belangstellenden worden in de gelegenheid ge steld haar te feliciteren des avonds van 7-9 uur. Muziek aanwezig. Iedereen wordt verzocht een glas mee te bren gen in verband met de te verwachten toeloop op Hagwegplein 312. GERRIT en WIM Indien IJ houder bent van één of meer honden, en Uw aangifte voor het belastingjaar 1968 nog NIET hebt ingeleverd krijgt U alsnog de gelegenheid deze in te leveren vóór 1 mei a.s. ter secretarie afdeling be lastingen. Kerkstraat 5. I Denkt U erom, dat U, als U geen aangifte doet, een drievoudige aanslag kunt verwachten. op maandag 22 april a.s.. 's avonds 8 uur in hotel Weltering, Schild. Rijssen. Tevens verkoop onafgehaalde prijzen marktverloting, waaronder bandrecorder, 2 wollen dekens, enz. enz. Zaterdag 13 april, 8 uur met: George Peppard - Dean Martin - Jean Simmons. Dean Martin een sympathieke held? Wij bren gen hem voor het eerst als een grote schurk! Toegang 14 jaar. Maandag 15 april. 2e Paasdag, 2.30 uur Kindermatinee met: Stan Laurel en Oliver Hardy. Het is weer lachen geblazen om de doldwaze situaties van Stan en Ollie. Maandag 15 april, 2e Paasdag', 8 uur met: Tony Franciosa, I ".quel Welch. Ronald Frase. Parachutisten, spionnen van de Geallieerde strijdkrachten, in een strijd om het gevaarlijke wapen de Vuurdraak Toegang 14 jaar. Woensdag 17 april, 8 uur met: George Peppard, James Mason, Ursula Andress De eerzuchtige luitenant van de Duitse lucht macht tekst 'n nieuw vliegtuig. Stachel wil de hoogste onderscheiding' de Blauwe Max. Toe gang 14 jaar. Notaris F. VAN SCHOOTEN te Rijssen bericht de inzêt: A voor de heer G. van de Maat, Klokkendijk 20 te Natter van: 1 Boerderij met 3 schuren, hangar, kippenhok, kook- j huis, erf en grond a.d. Klokkendijk 20 te Notter, voor velerlei doeleinden geschikt, groot 43.80 are, op 1 slechts f 13.000.-. 2 Bouwland, gelegen nabij de Klokkendijk te Notter, groot 1.27.40 ha, op slechts f 6500.-. 3 Grasland, gelegen alsvoor, groot 74.80 are, op slechts f 4400.-. 4 Grasland, gelegen alsvoor, groot 91.10 are, op I slechts f 5700.-. 5 Grasland, gelegen alsvoor, groot 1.14.40 ha, op slechts f 6500.-. 6 Weiland, gelegen aan een zijweg v. d. Nieuwe Hoeksweg te Notter, groot 72.00 are, op slechts f 5100.-. 7 Weiland a.d. Blokkendijk te Zuna, groot 1.08.10 ha. op slechts f 6500.-. Vrij van pacht te aanv. de grond en de bedrijfsge bouwen direct na betaling en het woonhuis 1 aug. 1968. Betaling uiterlijk 31 m^i 1968. Deze percelen zullen bij de toeslag zodanig worden gecombineerd als op de veiling bekend wordt gemaakt De koper dient zelf voor de vergunning van B. en W. te Wierden tot ingebruikneming te zorgen. Bezichti ging op dinsdag 9 en 16 april a.s. 's middags van 34 uur. B voor de heer en mevrouw Nijland - Veldhuis, Ypelo- schoolweg 8a te Rectum 8 Grasland, gelegen tussen de Petersdijk en de Scho- neveldseweg te Zuna, groot 1.19.00 ha, op slechts f 6000.-. 9 Grasland, gelegen hoek Dennenweg - Morsweg te Zuna, groot 1.57.55 ha, op slechts f 11.500.-. Vrij van pacht te aanv. bij betaling. Betaling uiterlijk 31 mei a.s. Toeslag, dinsdag 16 april 1968, 's avonds 7 uur in Ho tel Spekhorst, Wierdensestraat 26 te Rijssen. Kaartjes worden op aanvraag gratis toegezonden. Inlichtingen ten kantore van de notaris. te koop aan de Joh. Willem Frisostraat te Rijssen. Ind.: grote kamer, hall, ruime keuken, ruime douche. 3 slaapkamers met grote vliering en schuurtje; 2 woningen onder één kap voor slechts f 30.658,—. Hierbij inbegrepen grond en alle aan- sluitingskosten. Nabij de bossen. Premie van f 1.689.per jaar. Jaarlijks verminderen met 10%. Kan eventueel ook garage bij. Alle inlichtingen, bestek en tekening worden U vrijblijvend verstrekt door INDUSTRIEWEG 12 RIJSSEN TELEFOON 05480-2834 Voor de Pasen een B.H. - Panty - Korset Gaine - Korselet Ti ma ondergoed en lingerie. HAARSTRAAT 15 TELEFOON 25 84 Wij geven iZlverzegels. Voorradig pracht kwaliteit ROZENSTRUIKEN per stuk a KLIMROZEN VERDER ZADEN en BLOEMBOLLBN f 1.50 f 2.— HAARSTRAAT 6a - TELEFOON 2483 - RIJSSEN MERKEN MET k WERELDREPUTATIE PIANO - ORGEL - EN MUZIEKHANDEL Almelo Ootmarsumsestr 32. Tel 3219 Deventer Kleine Overstr. 45. Tel 14815 GEVRAAGD voor 2 Italianen, werkzaam in 2-ploegen- dienst (vroeg en laat). Inlichtingen bij personeelsafdeling Ter Horst Co. N.V., Boomkamp 31, Rijssen. Zojuist ontvangen: Nu reeds een origineel Locomotief rijwiel geheel compl. voor met lamp - jasbeschermer enz. hebben wij een goede sortering o.a.: Zündapp Kaptein Peugeot enz. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. HAARSTRAAT 105 - RIJSSEN Nieuw Nederlands Witbrood irnjSEI roomwit - botermals van natuurzuivere tarwe elke dag vers en geurig op ontbijt- en koffietafel zelfs op maandag I Een goede bakker levert BUMS. Gesneden en uitsluitend in originele verpakking. Wordt gebakken in Verkrijgbaar bij de volgende bakkers J. Boksem Erven H Gerritsen Wed de Goeden, G. H Harbers. J W Immink H H Mensink Coöp Enter, J W Nijsink. J Render GEVRAAGD: Leeftijd niet beneden 20 jaar. De bedoeling' is dat deze persoon optreedt als verkoper bij zaken waar vakkennis op timmergebied vereist is. KANTOREN EN FABRIEKEN GLAZENWASSEN ONDERHOUDSWERK ALLE VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN OOSTERHOFWEG 16 Telefoon 2269, b.g.g. 2892 of 05704-257 J. W. Jansen, Piet Heinstr. 8, Rijssen Geopend: dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur donderdags tot 's avonds 9.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Doe het zelf en verdien geld. Maak zelf Uw sierfuin in orde Bij ERICA - BORNE kunt U een ZTER i uitzoeken, o.a.: 20.000 rozen in 40 soorten 10.000 bloem- en sierheesters 10.000 vaste- en rotsplanten in 100 soorten 20.000 rode voor lage haagjes en afscheiding v.a. 50 ct. Grote voorraad in 50 soorten enz. enz. U koopt eerste kwaliteit direct af kwe kerij, zonder tussenhandel. Geopend alle dagen tot 6 uur. 's Zaterdags tot 4 uur. Wij bezorgen door geheel Twente. Dannenberg 38e, Rijssen Telefoon 2645 Wij hebben een speciale lage premie voor uw auto. Tevens verzorgen wijvoor u het invullen van belasting biljetten enz. Nieuwe verzekeringen en schaden kunt U ook op geven aan A. GREVELING Gr. Adolfstraat 4 - Rijssen voor enkele dagen per week. Adres te bevr. bur. v. d. Wad. DAMES, moeheid, dikke, doorge zakte en knokvoeten probeer en u zult tevreden zijn. Grote keuze dames-, heren-, jongens- en kinderschoenen. Onze sortering wordt steeds groter. Schoenhandel, reparatie- en pedicure-inrichting. ELSENERSTRAAT 32. PARFUMERIE COSMETICA HAARSTRAAT 8 TELEFOON 2286 SCHOONHEIDSSALON PEDICURESALON KUNSTGEBITTEN REPARATIES Sneller, beter en goedkoper DROGISTERIJ J. ter Harmsel-Ten Berge Esstr 4 - Rijssen - tel 2293 „Doe het Zelf" zaak JAN AOLBERT Tabaksgaarde 68 Rijssen Telefoon 2888 Aanmelden 's avonds na 7 uur Koksweg 12. Rijssen FFEISENBANK Om uw spaartegoed te bewaren. En u er rente over te geven! Om u advies te geven in finan ciële aangelegenheden. Om u van dienst te zijn met vreemde valuta. En nog veel meer. Want wij zijn er voor en daar hoort natuurlijk een prettige behande ling bij. Dat maakt het zaken doen toch veel aangenamer? A Baanstraat 38 - Rijssen Ook dit jaar organiseren wij dagtochten op de volgende data. 20 april 27 april (BLOEMENCORSO) 30 april (Koninginnedag) 4 mei. 8 mei, 11 mei. 15 mei, 18 mei, 23 mei (Hemelvaarts dag). Opgave en inlichtingen bij Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 SCHOONMAAK- MOEILIJKHEDEN Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Schoonmaak van fabrieken scholen gebouwen glazenwassen schoorsteenvegen enz. SCHOONMA AKBEDRIJI' Nassaustraat 63 - Tel 3053 Holterweg 42 VOOR UW TUIN: Coniferen - Sierheesters - Berberis - Heide enz., enz. Dannenberg 29 - Rijssen vanaf maandag 2e Paasdag weer van 249.— NU van 298.— NU Ook in wasautomaten hebben wij alle merken HAARSTRAAT 100 RIJSSEN Tuugkistjes een leuk geschenk eventueel te vullen met sigaren, cigaretten, bonbons enz. Verkrijgba*r bij Enterstra»! 10 - Telefoon 2303 - Rijssen NERGENS BETER NERGENS VOORDELIGER TELEFOON 05409-1415

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 4