Excelsior won overtuigend van C.J.V.V. Amersfoort (1-3) Sportclub Rij ssen liet na rust winst uit handen slaan Morsteams leden verlies tegeii AZC en de IJssel Expansie-tempo van NMB nog in stijgende lijn „Waarom zon je je klanten ook geen zon en strand aanbieden?' A Twee doelpunten van Van Vondel Verhouding 3-3 was juist Directeur P. tl Derksen zegt: Scheidsrechlèr liet te lang spelen Reserves Sportclub wonnen opnieuw Sportclubatleten liepen in Almelo Excelsior met veer tien teams naar Borghorst „Spek horst' nam ruime voorsprong Rijssenaren met drie invallers IN WINTERCOMPETITIE Sportclub Rijssen ontvangt SYAN 2 r- WIE HISWA ZEGT, DENKT AAN VAKANTIE Vrijdag 15 maart 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 Fèl offensief Zaterdag DOVO Goede voorsprong Winst voor reserves 't Is eigenlijk vanzelf gegaan Je verkoopt badpakken en parasols, duikbrillen en tenten. Waarom zou je je klanten dan ook niet de zon en het strand zelf aanbieden. Daar gaat hét toch om De man, die zo rede neerde en die behalve logisch inzicht oók voldoende durf en onderne mingsgeest had, heet P. H. Derksen. DEINING ACTIVITEITEN GRIJZE OUDHEID C,J.V.V. h<;éft fcal?rd«$MtófU$' |epp k#*# gekregen revaüce te nemen ep de i* «U terete helft ven de competitie in fcijssen geleden ne derlaag, met van 1-3 meestee dt Aaairi- loorters het «nderspit delven. De toeschouwers hehben genoten (t*e een goede wedstrijd waarin vooral In de ttretde helft de Roód-Witten domineerden. De scheidsrechter onderbrak het «pel tël- 'kens en liet in de tweede helft ongeveer 12 mi nuten te lang spelen. Direct na het beginsignaal ontspon zich efn snelle strijd, waarbij beide achterhoede# al- te zèilén moesten bijzetten om de jgoed omge zette aanvallen op te vangen. RéedS j\a S ^minuten rrtoest doelman Kreijkes handelend optreden bij een goed schot van rechtsbui ten Koenen. Aan de andere kant had de C.J.V.V. dêfen- Vie het vaak bijzonder moeilijk met de snel le en actieve Leusink, terwijl er ook telkens gevaar dreigde als rechtsbinnen Joh. Dennen- berg er zich mee bemoeide. Na 15 minuten opende E^pfcjsiör de scóre Joh. Dannenberg gaf een moóiè dieptepass, Leusink sprintte in het gat. en deponeerde de bal over de uitgelopen döêlmin in het nét. 0-1. Op .dat moment, gezien het spelbeeld de .juiste score. C. J. V. V. kwam tel terug en toen de Excel sior achterhoede voor buitenspel bleef staan kreeg linksbuiten Klaassen aen goede kan# maar Kreijkes redde fraai. Bijzonder go"êd kwam de thuisclub weg toen aSmit een verraderlijk schot loste en keeper Timmer met moeite de bal met de voet wist te stoppen. Van Vondel had bepaald pech toen een vliegend schot van zijn voet juist bver ging. »-> Het ontbrak de C.J.V.V. voorhoede aan snel heid bij haar tegenaanvallen, zodat Beunk en .^e goed spelende Bolink steeds tijdig konden jngrijpen voor doelman Kreijke# verontrust kon worden. Na de rust kwam C.J.V.V, direct- overweldi- _gend opzetten wat na .vijf minuten resulteerde in een fraai doelpunt door linksbinnen Van de Brink, die even vrijgelaten, doelman Kreijke# het nakijken gaf. 1-1. Excelsior kwam even fel terug. Aanval op aanval werd ondernomen en Van Vondel kreeg loon naar arbeid, toen hij een ef fectvolle bal inzond, die door Timmer ver keerd werd beoordeeld waardoor de stand op 2-1 kwam in het Voordeel van Excelsior. De Rlfssem&Tén die de overwinning nu in het verschiet zagen veroverden nu het mid den 'vefdH en flitsten têYïten# door dt C.J.V.V. achterhoede wat een derde doelpunt oplever de. Uit een hoge yoorzet van Smit nam ,Va;n Vondel de Pal ineens op zijn schoen. Zijn schot verraste doelman Timmers volkomen 8-1. Hoe- .;wel Excelsior nog wel probeerde de scorg op te voeren, slaagde zij hierin niet, mede cleor etug verdedigen van de thpiscjyb. - Excelsior 2 en 3 moesten béiden met een nederlaag genoegen nemen. Excelsior 2 vèr- ïóor in Almelo met 3-1 van Q.N, 2. en ï}2fqél- sior ging in Vriezènveen met 2-1 ten onder tegen DETO 2. De wedstrijd Excelsior i Den Ham 3 ging niet door omdat da Hamma naren verstek lieten gaan. f Zoals te verwachten was, boekten hét zesde en zevende elftal beiden een overwinning: Ex celsior 6 klopte plaatsgenote Sportclub Rijs- aen op eigen terrein met $-1 en Excelsior 7 won haar thuiswedstrijd tegen Sportclub Lë- mele i met 4-1. De junioren, en pupillen wonnen allen met dien verstande dat Excelsior C 2 tegen C 3 speelde. Het Al elftal kwam met een 4-1 ze ge terug uit Vriezenveen tegen DOS '37 Al en he,rëtelde zich van dt nederlaag van vorige week. Het B 1 elftal hield thui# met 14-1 het B2 élftël van G.F.C. uit Goor er onder. Ex celsior C 1 bleef ongeslagen door op eigen ter rein met 8-1 te winnen van Hulzense Boys Cl. De wedstrijd tussen Excelsior C2 en C3 werd door C2 met 7-0 gewonnen, -terwijl het pupillen elftal, in Enter een 2-0 overwinning behaalde op Ertter Vooruit Dl. Zaterdagmiddag krijgt Excelsior op de Koerbelt het Vêenendaal** DOVO op bezoek, een gegadigde voor de bovenste plaats. In Veenëndkal werd het een 2-0 nederlaag voor Excelsior, dat echter op eigen terrein na de goedé resultaten van de laatste weken 8 punten uit 3 wedstrijden zeker mag hopen op een gelijkspel. Excelsior 2 krijgt iets goed te maken na haar nederlaag van vorige week en krijgt daarvoor op eigen terrein de kans tegen Sportlust 2 uit Glanerbrug. Excelsior 3 is vrij. Het vierde elftal speelt ook thuis en treedt als gastheer op v.an G.F.C. .1, uit Gloor. Excelsior 5 spéélt uit en brengt een bezoek aan Daarlêrveen waar het Daarlêrveen 2 ontmoet. Het zeven de elftal gaat te ga'st bij plaatsgenote Sport club Rijssen 6. Bij de junioren komt Excelsior Al op eigen terrein tegen Borne Al binnen de lijnen. A2 gaat naar Enter en ontmoet daar Enter Al. Het BI elftal speelt in Goor tegen Hector BI en Excelsior B2 ontvangt Op eigen terrein de BI junioren van Holten! Excelsior Cl moet in Hellendoorn proberen ongeslagen te blijven tegen de Cl junioren van S.O.S. De C2 junioren brengen een bfezoek aan Hol ten C2, terwijl het C3 elftal op eigen terrein wel een nederlaag tegemoet zal gaan tegen het Goorse Hector Cl. Het pupillen elftal ten slotte speelt thuis en ontvangt Enter Dl. Door een nuttige 3-2 zege op Achilles 4 te Enschede heeft Sportclub 2 opnieuw aanslui ting met leider PSV 1 en staat een puntenaan- tal gelijk met de Almelose fabrieksclub. Achil les opende na 10 min. spelen de score doch Damink tilde in de 30ste min. de stand naar 1-1. Twaalf min. voor het einde brak Ligten- berg alleen door en scoorde 2-1. Nijzink bracht na een solo de stand op 3-1 .in het voordeel van Sportclub. Nadat de officiële speeltijd reeds verstreken was bepaalde Achilles de eind stand op 3-2. Zéstien atleten van de atletiekvereniging Sportclub Rijssen namen zaterdagmiddag deêl aan atletiekwedstrijden (veldlopen) georgani seerd .door het Almelose OSS-WIK. Met een groot veld D-junioren werd om twee uur gestart in het Nijreesbos. Deze moésten een afstand afleggen van 800 meter. Van dé deelnemende sportclubatleten finishte K. Struyck als zevende in een tijd van 2.47.4 R. .d. Maat werd dertiende. Spraken, Nijland en Scheurs eindigden resp. als 20stè, 21it# tft 22ste. Bij de C-junioren had Brinks uitsté kende start. Door een mankèmént aan zijn spikes" raakte hij wat achterop, kwam echter goed terug en wist zich nog al# l2ë tt kla##é- ren. Bij cte B-junioren weerde Tijhóf zic^i voor treffelijk en finishte als achttiende in e$n tijd van 9.33.0. De afstand voor de B-junidreA bt- droeg 2500 meter. Slechts één Sportclublid startte bij de A-jü- nioren. G. J. Bruins deed^ over de 3000 meter 10 min en 33 sec., goed voör een tiende plaat#. Bij de senioren bedroeg het aantal deelne mers 42 waaronder de zeer bekende George Mol van AC. Tion uit Enschede. Dezé eiste de eerste plaats voor zich op. Tijhof (Nijverdal) van Sportclub klasseerde zich al# tiende in dé redelijke tijd van 16 min. 30 sec. Zandbergen werd 16e in 17.15.0. Bom en J. Wolterink, (de laatste viel twee maal) werden resp. 22ste en 23ste. Hun tijden waren 18.00.0 en 18.06.0. H. J. Wolterink werd 27ste in 18.21.0. Vete raan Voortman eindigde als 31ste, E. D. Har- bers werd 36ste en D. Harbers eindigda op da 38ste plaats in een tijd van 19.45.0 min. Zatêrdagarnnd speelden het heren- en jon- ^enstéam van de. iwem- en poloclub „De hfors" enkele wedstryden voor de wintercom petitie van de kring Twenthe-IJsselstreek in Deventer. De jongens beten de spits af tegen de jon- gêaa tan AZC uit Apeldoorn. De pupillen en Richardson weerden zich uitstekend tegen deze sterk# tegenstanders en de snelle voorhoede dar Apeldeernere kreeg weinig scoringskan- Voóral Egberts Stegeman speelde deze avond één uitstékende partij. De ruststand die met 0,-6 inging bleef lange tijd gehandhaafd en iedereen had zich reeds met een gelijkspel verzoend toen een verdedigingsfout in de Rijs- sense, achterhoede het Apeldoornse AZC toch nog de zege bracht. De AZC midvoor gaf doel man Prins èeen schijn van kans. Dt wedstrijd tegen de IJssel a verliep min der, spannend. Na een 2-0 voorsprong voor de JJisel reduceerde Herman Landeweerd de stand tot 2-1. Daarna was het alles de IJssel wat de klok sloeg. De eindstand werd 11-2 in het voordeel van de IJssel. De Morsheren speelde deze avond tegen de reserves van de IJssel. Het Morsteam kwam met invallers voor Meindert Schreuder en Rob van do Kuyl, terwijl doelman Waanders Tijdens de besprekingen vorige week vrij dag in hotel ,,Zur. Post" in Borghorst i» overeengekomen met het bestuur ven de Sport Ver. Preussen. dat Excelsior met 14 elftallen een tegenbezoek zal brengen tijdens de sportuitwisselingswèek die gehouden wordt in verband met 't 1000 jarig bestaan van Borg horst. Op maandag 17 juni gaan 11 elftallen junio ren en pupillen naar die plaats om een wed strijd te spelen n.l. één A elftal van II tot II jaar. twee B elftallen van 14 tot II jaar, drié C elftallen van 12 tot 14 jaajx vier D elftallen van 10 tot 12 jaar, één E elftal van I tot 10 jaar. Het eerste, tweede $n derde elftal van Ex celsior komen zaterdag 22 juni naar .Borg horst en spelen dan tegen Sport Ver. Preussen 1, 2 en 3, de zelfde tegenstanders dis zij vo rig jaar-in Rijssen hebben ontmoet. Ook Sport club Rijssen gaat die dag naar Borghorst en speelt tégen ..Sport Ver. preussen 4 en S. Op verrassende wijze heeft Spekhsrst deze week de Tonne uit Hellendoorn een nederlsaf toegebracht, spdat de spanning in de eerste klasse van de biljartcempetitie Ons Genee- gen weer is toegenomen. Spekhprst heeft hij deze overwinning een voorsprong genomen van vier matehpunten op He Tonno en maakt een goede kans kampioen te werdén. In -"de eerste wedstrijd kwam G. Nijland (Spekhorst) uit tegen G. J., Twilhaar (De.Ton ne). Nijland maakte in de 21e beurt de 128 caramboles vol. Twilhaar bleef staan op 10. In de tweede par tij verloor T. Bouwmeester van De Tonne van Wennekes. W. G. Spekhorst—F. J. Webbink werd een zege voor de laatste. In de slotpar- tij gingen W. Gerritsen en G. Pfeiffer in het begin goed met elkaar mee. Toen in de 15e beurt Gérritsen echter een serie van. 21 op tafel legdb was er praktisch geen tegenstand meer van Pfeiffer. In de SOe beurt maakte Ger ritsen zijn partij uit, zijn tegenstander bleef op 68 staan. In de nog resterende twee wedstrijden ent- moet De Tonne NBC 1 en NBC 2 uit Nijver dal. terwijl Spekhorst nog op bezogk moet bJJ KOT in Nijverdal en thuis in dé laatste wed strijd uitkomt tegen NBC 1. Met een Hink **ntal supporters trok Sportclub Rijssen zaterdagmiddag naar Sibculo voor bet spelen van een cwmpe- titiewedstrjjd tegen SVV 1. Dat Sport elub dit keèr van supporters vergezeld werd was mogelijk gemaakt door de jonge supportersvereniging wier leden aantal reeds tot over de honderdris gf stegen. Sportclub Rijssen dat op papier danig verzwakt was door het ontbreken van A. J. Ruiterkamp. J. Lohuis en M. Rut- terkamp, ging met gemengde gevoelens naar Sibculo. De thuiswedstrijd was in dertijd nogal eens onvriendelijk ge weest. Dit keer troffen dé beide ploegen echter een arbiter die de teugels strak hield. De keer Nijen Twilhaar bleek een correct leidende scheidsrechter die geen overtredingen duldde. Als invallers speelden deze middag mee Heuten, Veneklaas en Van Egteren. Vooral Heuten speelde een goede wedstrijd. Vijf mi nuten na het beginsignaal verraste de altijd actieve Jan Rutterkamp vriend en vijand toen hij uit een pass van Vincent onhoudbaar langs de SVV-keeper schoot (0-1). Veel plezier had Sportclub niet v.an deze voorsprong. Een nog al ongelukkige terugspeelbal van Van de Keuken die overigens voortreffelijk speelde, betekende 1-1. minuut vöTgi Alex Ligtenberg die door Jan Rutterkamp even prachtig werd ingekopt. Een solo van de onvermoeibare Vincent, vijf minuten voor rust ondernomen, werd door deze speler in een doelpunt "omgezet zodat Sportclub met een 3-1-voorsprong kon gaan rusten. In verdediging Na rust moest -de Rijssense ploeg tegen de harde wind optornen en kwam, doordat zij zich tot verdedigen beperkte, weinig over de eigen helft heen. SVV zette alle» op alle» en doelpunten konden dan ook niet uitblijven. Het werd ai spoedig 2-3 uit een hoekschop die door W. ter Harmsel eigen doel, wérd gekopt in een poging het gevaar af te wen den. Met man en macht bleef Sportclub hier na verdedigen doch men kon nietverhinde ren dat SVV tien minuten voor het einde tpeh' nog een. alleszins verdiend, gelijkspel uit het vuur sleepte (3-3). Ook Sportclub 2 is weer op de goede weg -lp Enschede werd het-, tegen Achille» 4 een verdiende 3-2-overwinninj. Sportclub 3 ppt- ving'ASV 3 en stuurae" Aadorpers met eép 4-1-nederlaag naar huis terug. Sportclub 4 leed tegen SVV 2 thuis een enigszin* geflat teerde 7-1-nederlaag. Sportclub I moeat in DES 6 zijn meerdere erkennen. Met 5-1 wérd te Nijverdal verloren. Ook Sportclub 7 ver loon volgens verwachting. Tegen Excelsior I werd het een 3-1-nederlaag. Sportclub C. ten slotte stuurde Hector C. met een 3-0-neder- laag naar Goor terug. werd v,exvangen door G. Dannenberg. Het was een snelle wedstrijd en het duurde lang voor er ge^cooid werd. De IJssel trol het eerst in de roos, waarna zij goedkoop 'aan een tweede doelpunt kwam-. (2-0) Mans Ligten berg scoorde tegen toen hij alleen voor doel man Oltlammers opdook (2-1): Na de pauze had de IJssel opnieuws suc ces. Door onoplettendheid ran Wim Wessels kreeg de IJssel een niet te missen scorings kans. (3-1), Via Jan Schreuder kwam de Mors terug (3-2), maar het laatste woord was aan de IJssel dat vlak voor het eindsignaal de eind stand op 4-2 bracht. Zaterdagavond spelen de Morsmeisjes twee wedstrijden in Deventer. Om half acht wordt gestart tegen de -1Jsselmeeuwen uit Zutfen. De tweede wedstrijd gaat tegen het sterke Thialf uit Enschede. De heren, komen deze avond uit tegen de IJssel 3. Tegen Rudi van Feggelen .en zijn mannen zullen de Morshe ren het ongetwijfeld weer zwaar krijgen te verduren. Men zal echter -.alles in het werk stellen zich te revancheren voor de. enkele we ken geleden nederlaag. De volgende wedstrijd, tegen de IJsselmeeuwen moet in ieder geval gewonnen kunnen worden. De dames spelen slechts een wedstrijd en wel tegen de dames van het Ravijn uit Nijver dal. éét heden gepubliceerde jaarver- flaf Nederlandsche Middenstands- bank i# d# gang van zaken in 1967 gunstig geweest. Met expansie tempo van de bank bl\jft boeg. 1* de laatste drie jaar werd het balans- tètaal van de gecombinee^ balans bijna verdubbeld. Per uit. 1967 bedroeg dit totaal f 3438 min. (uit. 1966 f 2836 min.). Hèt dienstenpakket werd uitgebreid. Geïn troduceerd werd de salarisrekening met de mogelijkheid om hieraan een gezinskrediet (maximum 1 maand salaris) te koppelen. In samenwerking met andere banken werd de betaalcheque geïntroduceerd. Door oprichting, in samenwerking met een Amerikaans bedrijf, van de NMB Heller Fac toring, wérd de mogelijkheid van factoreren geopend (overname van het debiteurenrisico, administratie en incasso, alsmede bevoor- schptting van vorderingen). Rond de jaar wisseling kwam de overname van Oscar Smit's Bank tot stand. De krêdietvraag was zeer bevredigend. De debiteuren stegen van f 1481 min. tot f 1742 min. De hieronder begrepen consumptieve kredietverlening (persoonlijke leningen, huurkoop, gezinskrediet) ontwikkelde zich gunstig. De toevertrouwde gelden stegen van f 2490 min. tot f 3125 min. De spaargelden (uit. '67 f.836 min.) gaan steeds meer een rol van be tekenis spelen. Zowel de interest als de provisie inkumsten stagen belangrijk^ Ook de, lasten anamen,, me de door de gestegen bedrijfsomvang, flink toe. De gecombineerde winst- en verliesreke ning 1967 aluit met een saldo van f 16,3 min. (1966 f 14,8 min.) nadat voor belastingen f 14,3 min. f 12,9 min.) is gereserveerd. De winststijging komt neer op 10 pet. De winst per aandeel bedraagt f 10,04 over bet tot f 60 min. vergrote kapitaal tegen f 9,35 in 1966, Voorgesteld wordt een onveranderd divi dend uit te keren van f 5,per aandeel van f 50,(10 pet.) waarvoor f 8 min. nodig is; tantimes vergen f 0,2 min. Aan de open re serve wordt f.2 min. toegevoegd (onveran derd) en aan de onder crediteuren geboekte extra reserve en investeringsreserve resp f 2 min en f 3,1 min. (1966 f 2 min. en f 1,3 min). Bij de dochtermij'en wordt f 0,9 min. winst ingehouden. Het aantal vestigingen van de bank steeg van 205 tot 230. Volgens het verslag staat een verdere uitbreiding op het programma. De gang van. zaken bij de dochtermaat schappijen was gunstig. De M.B.O. (financie ring op lange termijn en bouw winkelcentra) begon in 1967 met de bouw van vier winkel centra, waarvan er één inmiddels werd vol tooid. De directie uit zich gematigd optimistisch over de verwachtingen voor 1968. Voor zaterdag 16 maar ziet het voetbalpro gramma voor Sportclub Rijssen er als volgt uit. Om kwart over twee speelt Sportclub 1 thuis .tegen de reserves van SVVN uit Nijver- ctal.-'Ala steeds look nu weereen awa re 0pgaj/e,s Mertj béétje goqcje 5 wj) moeten de punten (echter op de Koerbelt blijven. Sport club 2. gaat n^ar. Sparta 5 en moet met een zege kunnen terugkeren. Ditzelfde geldt niet voor Sportclub 4 dat bij Den Ham 3 op bezoek gaat. Sportclub 5 en Sportclub 7 gaan naar Nij verdal en spelen resp. tegen DES 4 en DES 5. Sportclub 6- ontmoet Excelsior 7 om kwart over vier.. Sportclub C 1 speelt thuis tegen RV cl terwijl Sportclub D. naar Enter Vooruit D gaat. ^IJij ,i» jaar «n 4»! directeur ran het «perthui», Ceatrum. Ze» jaar geleden wist hij alte» van spart, vakantie-artikelen maar niet* .van, vakantie.. Tenminste niet meer da* alle aadere directeuren, die er ##k wel eeaa aen week af wat toaaen uittrekken am nieuwe krachten ap te dnen vaar een jaar van hard werken. .Nu handelt hij in ,,»on en com- fart". Nu arjaniseert hij veor tienduizend Ne derlanders hun jaarlijkse vlucht naar de ion. Zijn leedkape kampeerreiien. die zes jaar ge leden ie hel* Nederlandse reisbureauwereld in epschadding brachten, eijn uitgebreid met ,,ali-, in vakantiereizen". En ala eerste heeft hij nü in Nederland het reizen ap afbetaling ingeveerd. De »tap van de verkoop van de kampeer- tent naar de levering van het staanplaats)# er gens in de zon was eigenlijk genomen, voor dat de betroJckenen zich hadden gerealiseerd, wat zé zich ermee op de hals haaiden. Natuurlijk toen het ideetje was gekristalli seerd. overwoog men de risico's. Per slot van rekening was het een avontuur, een vliegtuig te .huren en kampeerders te zoeken, die wel voélden voor iets nieuws. Vergeet niet, dat in 1962 de vliegvakantie nog in de kinderschoe nen stond. Nu vliegen op tal van buitenlandse vliegvelden dé Nederlandse chartertoestellen af en aan, maar toen moesten de Nederlanders et) vooral de.kampeerders de charme van de. vjiegreis nog ontdekken. Maar goed. de kist naar Barcelona werd ge charterd en de kampeerders kwamen er. Voor een lettel bedragje heen en terug naar de Cos ta, Bcava, jnclyjief staangeld en zo meer. Het g»kj» ward t«v hoofdprijs, want uit dat *n« Foto 1: Eerst de verkoop van tenten, daarna. Foto 2: Vakantiereizen per vliegtuig naar Foto 3: Zonnige oorden, waar mene tenmins'e in badkleding kan lopen en levqn. avontuurtje is een bloeiend nevenbedrijf ge groeid, dat wekelijks vele vliegtuigen uit stuurt naar verschillende bestemmingen in het zuiden. Er is in de loop der jaren nognl wat deining geweest over deze kampeerreizen, zo erg zelfs, dat de staatssecretaris er zelf een tele visietoespraak over moest houden. Luchtvaart bureaus vonden de prijs te laag. Ze vreesden, dat vakantiegangers die helemaal niet van plan waren om ergens hun -tentje op te slaan met zo'n kampeerreis naar het zuiden zouden vliegen om daar zelf een kamer te huren of in een hotel te boeken.De reizen gingen toch doorvandaag de dag nog is het mogelijk om voor honderdvijfennegentig gulden naar de Spaan## ku#t bij Barcaloa* te vliegen. Een re tourtje. inclusief de bus naar het kampeerter rein en het staangeld op de camping voor vijf tien dagen. Alleen het is zuiver een kampeer reis. Wie geen gebruik maakt van de frond- service van het sporthuis moet bijbetalen tot 85 pet van de IATA-prijs. Wie een apparte ment wil of aan een hotelkamer de voorkeur geelt, kan trouwens voor weinig meer een vakantie in de zon bespreken. Ook voor hen vliegt het Sporthuis Centrum naar Spanje, Ita lië, Mallorca en niet te vergeten het droom- eiland van vele jongeren. Ibiza en naar Capri. Ook Joegoslavië behoort tot de mogelijkheden. De kampeervliegreizen maken al lang niét meer de hoofdzaak uit van de activiteiten van Centrum. Toch n veruit het grootete daal \*aa de reiziger# niet ouder dan dertig jaar. De re den daarvan is wellicht te vinden in het feit, dat er uiteraard een nauwe binding bestaat tussen de reisafdeling van deze zaak en de veertien sportwinkels in allerlei delen van het land. En de cliëntele van het sporthuis bestaat nu eenmaal niet uit gepensioneerden. Velen maken een kampeervliegreis om later, ala ze wat ouder worden en de contanten iets gemakkelijker zijn op te brengen over te stap pen naar appartement of hotel. Vandaar, dat in het reisprogramma behalve goedkope ook luxe reizen te vinden zijn. Heel luxe zelfs, in de fraaiste hotels. Met zijn organisatie is het Sporthuis Cen trum eigenlijk een stap voor op de ontwikke ling, dje mén overal in Europa op reisgebied kan waarnemen. Met name in Duitsland gaan grote warenhuizen zich steeds meer bezig hou den met fyet organiseren en verkopen van va kantiereizen. In Nederland staat diezelfde ont wikkeling voor de deur. Warenhuizen beschik ken immers over een enorm eigen verkoop apparaat, dat uitschakeling van de tussenper sonen. met name de boekingskantoren, mo gelijk maakt. Hetzelfde geldt voor dit sport huis met zijn vele filialen, die tegelijk als reclameobjecten en boekingskantoren optre den. Dat hetekent een belangrijke besparing aan provisies e.d., hetgeen de klant ten goede komt. Uiteindelijk betaalt bij immers ook de tussenpersoon. Deze organisatie, nu ontdekt voor warenhuizen en andere filiaalbedrijven, is zes jaar geleden het geheimpje geweest van het Sporthuis Centrum, dat daardoor een sterk concurrerende prijs kon berekenen, dat bo vendien over een vaste cliëntele beschikte die uit de aard van heer „sportieve" interesse potentieel klant was en dat de moed en de ondernemingszin bezat om de kat de bel aan te binden. G*mL» sftkenlieden zien verder dan hun neus lang is. Ze zijn hun tijd vooruit. Wie in de toe komst van de vakantiereizenverkoop ziet, moet rekening houden met de reizen op af betaling. Vandaar, dat dezelfde heer Derksen ook op dit terrein pionierswerk doet. Men kan bij hem het hele jaar sparen voor e'en vakan tiereis. Wie nu een plaatsje reserveert voor Ibiza, betaalt maandelijks een twaalfde deel van de reissom. Als de laatste termijn is ver streken is het juist weer tijd om aan de vol gende vakantie te denken. Misschien staat dan Capri op het verlanglijstje.... In twaalf ter mijnen kan dan diereissom weer voldaan worden. Rente wordt niet berekend, alleen maar een guldentje per maand voor admi nistratiekosten.. Op deze manier zal het nu toch al geweldig grote aantal Nederlanders, dat de zomerzon in Spanje, Joegoslavië, Zuid Italië of in de badplaatsen van Noord Ita lië op3z'n witte rug wil laten schijnen, nog veel en veel groter kunnen worden. Dat ene Vliegtuigje, dat in 1962 de eerste vliegkampeerders naar Barcelona vloog, is al bijna grijze oudheid geworden, De tijd gaat snel ïn de wereld van de vakantie-organiseer- ders. Per week vliegen nu ettelijke toestellen van Sporthuis Centrum naar de witte stranden en de blauwe zeeën. Tussen de tien- en twin tigduizend Nederlanders gaan ze met va kantie. Er zijn nog vele achterblijvers, die ge loven, dat voor h,en het vliegtuig te kostbaar is. Ze zijn ni.et met hun tijd meegegaan. Voor het bedrag, dat de huren van een huisje in Nederland kost, zitten ze onder de palmen en de sinaasappelbomen. Als ze nu ook nog ont dekken. dat ze via het systeem van het reis- abonnement :.,op, rafbetaling" met ivakantle kunnen gaan... d« vliegtuigen en de stranden zullen sti te klein zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 2