iw KÜ p Pei r t*S 21/2 zits BANKSTEL Garage Schuppert administratieve kracht WOONHUIS jongste bediende eminent H9 ZEVENTIEN Scandinavië GIJSBERS Vh °/o Coöp. Raiffeisenbank „Notter-Rijssen" Coöp. Trio-Boerenbond W AFWEZIG AFWEZIG Houtverkoop Gemeente Rijssen SIMCA 1301/1501 éei Sanderman's Bakkerij Reginox N.V. Parkgebouw - Rijssen GEEN filmvoorstelling WOONHUIS of kleine BUNGALOW Assurantiekantoor J. A. Voortman N.V. geestelijk en lichamelijk gestoorde kind GIFTEN eldorado voor de toerist flinke JONGEN de bank is er voor u DAUPHINE flinke WERKSTER RIJWIEL en BROMFIETSENSHOW KOEMEST AANGIFTE LEERLINGEN AANGIFTE LEERLINGEN J. M. de Jong E. A. Witkop Coöp. Raiffeisenbank Notter-Rijssen Voor schoonmaken van te Rijssense Schoonmaakbedrijf Slokker ORGELS Fa. Rijssense Geb. Sloperij W. PAKKERT Alle verzekeringen MENSINK KINDERWAGEN Vrijdag 16 februari 1968 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 4 Aanbouwwandmeubel met uit klapbaar ledikant. Verkrijgbaar in 1- en 2-persoons. Bij uitstek geschikt voor klein- behuisden. Uitvoering Laqué. Klassiek in diverse kleuren Filiaal EnterOude Pastoriestraat 4 Te koop vrijstaand Te huur gevraagd De Rijssense Gebouwen Sloperij biedt u aan HUTTENWAL 31 v.a. 140 liter voor Philips 3 kop SCHEERAPPARAAT tijdelijk van f 85.- voor f 65.- bij inlevering van oude scheerapparaat Assurantie- en Accountantsbureau TE KOOP Gevraagd DAMESSALON DE HAUTE COIFFURE Maison ICicocn overjarige Scholengemeenschap te Holten Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs r WONING - INRICHTING «34 tUSSCM SHOWROOM ENTERSTRAAT 1-3 - RIJSSEN WONING- INRICHTING («1.2334 RIJSSEN Enterttr. 1-3 SHOWROOM RUURLO Inplaats van kaarten Jan Veneklaas Mineke Tijhof geven U, mede namens we derzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D.V, op dins dag 20 februari a.s., 's na middags om 1.30 uur ten ge meentehuize te Rijssen. Kerkelijke bevestiging om 2 uur in de Ned. herv. kerk (Schildkerk) te Rijssen door de weleerwaarde heer ds. J. van 't Ende. Rijssen, februari 1968 Hangerad 40 Oranjestraat 32 Receptie van 4.30 - 5.30 uur in hotel Koenderink, Schild, Rijssen. I Van 18 febr. tot 4 maart is ARTS te RIJSSEN De plaatselijke artsen nemen de praktijk waar. tandarts, Rijssen TOT 4 MAART. Voor spoedgevallen neemt waar tandarts R. H. Brou wer, uitsluitend tijdens zijn spreekuren. Notaris F. VAN SCHOOTEN te Rijssen zal op-zaterdag 24 februari 1968, 's middags 2 uur in Café Royal, Haar- straat 50 te Rijssen, (voorheen café de Bakker) voor de j gemeente Rijssen publiek verkopen: Ongeveer 100 percelen dennen, lariks en eiken, ge- schikt voor geriefhout, zaaghout en bonenstaken. I De percelen zijn gelegen in de Groene Kruisbossen, bij j - de Brekeldlaan, achter Oriënteringstafel, Schapendijk, Oude zwembad en Noorderbos. I Betaling vóór of uiterlijk 29 maart '68 ten notariskantore. Een tot in de finesses doordachte comhïnatiewagen. Luxueus voor de heie familie mèt bagage, praktisch door heel veel vracht ruimte. «ii MttHftHtmtitHtMftHtmttm»# ORANJESTRAAT 28-30 HOLTEN TELEFOON 05483 - 1363. Ntiuw Ntdtriaadt Witbrood DWARSGEBAKKEN NATUURWIT e roomwit - botermals van natuurzuivere tarwe e elke dag vers en geurig op ontbijt- en koffietafel zelfs op maandag I Een goede bakker levert BUMS. Gesneden en uitsluitend in originele verpakking. Wordt gebakken in Verkrijgbaar bij de volgende bakkers J. Boksem, Erven H. Gerritsen, Wed. de Goeijcn, G. H. Harbers, J. W. Immink. H. H. Mensink, Coöp. Enter, J. W. Njjsink, J. Render 75 Solide borgen vereist. Onbekende kopers en borgen moeten schriftelijk bewijs van gegoedheid overleggen. Lijsten verkrijgbaar bij Bureau Gemeentewerken en ten notariskantore vanaf 16 februari a.s. vraagt voor spoedige indiensttreding een man nelijke Verenlandweg 25 Dagelijks te bezichtigen. Inlichtingen: H. Preuter, Verenlandweg 23, Rijssen. KANTOREN EN FABRIEKEN GLAZENWASSEN ONDERHOUDSWERK Voor diverse werkzaamheden in ons magazijn zoeken wij een flinke Leeftijd max. 18 jaar. Sollicitaties dagelijks van 9-12 en 2-5 uur aan het bedrijf. INDUSTRIEWEG 4 - RIJSSEN ELECTRONISCHE MERK MET WERELDREPUTATIE PIANO - ORGEL - EN MUZIEKHANDEL Almelo Ootmarsumsestr 32. Tel 3219 Deventer Kleine Overstr. 45. Tel 14815 Vrijdag 16 februari Zaterdag 17 februari en woensdag 21 februari, 8 uur met Ghita Norby en Ole Soltoft Soya's boek vrijmoedig verfilmd. De 17-jarige Jacob Petersen leert het leven kennen, maar keert naar zijn eigen huis terug. Toegang 18 jaar in een leeftijd van 20 - 25 jaar. VEREISTEN: tenminste mulo opleiding en praktijkdiploma boekhouden bankervaring strekt tot aanbeveling Eigenhandig geschreven sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen gaarne voor 24 februari te richten aan het kantoor van de bank Huttenwal 31, Rijssen IN RIJSSEN - HOLTEN OF MARKELO EEN MOOI GELEGEN VRIJSTAAND Brieven onder no. 234, bureau van dit blad. ALLE VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN OOSTERHOFWEG 16 Telefoon 2269 b.g.g 2892 of 05704 - 257 Geopend: dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur donderdags tot 's avonds 9 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. In verband met de landelijke actie voor het kunnen op maandagavond 19 februari uw gewaardeerde vanaf 21.30 uur tot 22.30 uur bij de volgende adressen gebracht worden Postkantoor - BLO-school (Grotestraat) Oranjeschool (ingang Lentfersweg) Prins Alexanderschool - Julianaschool Wilhelminaschool - R.-k. jongensschool R.-k. ULO-school - ULO-school (Gr. Ottostr.) of door uw storting op gironummer 333 t.n.v. TV-actie, Den Haag Gecombineerde boot-bus-treinreis 15-daagse jeugdreis Overnachtingen in jeugdherbergen Leeftijdsgrens lot 35 jaar - 445. Fjordflits Noorwegen Bootreis met diverse tochten per bus of trein 15 dagen 690. 15-daagse vliegtuig-toerwager.reis Oostenrijk - Wenen - Karinthië 595.- 14-daagse vlieg-bootreis Griekenland - Athene 895. Vertrekdata 18 mei en 1 juni 18-daagse toerwagenreis Italië - Rome 598. Vertrekdata 23 mei, 1 juni, 31 augustus VOOR AL UW VLIEGTUIG-, BOOT TREIN- OF TOURINGCARREIZEN REISBUREAU RIJSSEN - TELEFOON 2303 Nieuwe DAKPANNEN Opn. Verb. Holl -le keus - per stuk 0.30 Nieuwe TROTTOIRTEGELS - 4 cm - per stuk 0.38 GOLFPLATEN - grijs-blauw Nieuw HARDBOARD - le kwaliteit per vierkante meter1.52 Tevens zijn wij ruim gesorteerd in IJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN Verder TWEEDEHANDS BOUWMATE RIALEN o.a. planken, balken, ramen, deuren, op maat gezaagde regels, bruik bare ijzeren balken en platen ALLES TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN Alle dagen geopend, ook zaterdags tot 1 uur. BRAAKMANSDIJK 7 - RIJSSEN TELEFOON 05480 2298 en 2875 Neem Bowwfonds- coupon- 8CHULDB RtEVfN («takken van oom. 1000.') Em veilige» Vtnsigevendje Gevraagd een als pakhuisknecht B. HAAS Kerkstraat 18 - Nijverdal Tel. 0546-2370 Oameenlcn 2W0ÜJS bekwel «Ijl. 06200-11641 RIJSSEN i. ten Hove WoHtwtraatweg 39 cAiFFflSÊN BANK Om uw spaartegoed te bewaren. En u er rente over te geven! Om u advies te geven in finan ciële aangelegenheden. Om u van dienst te zijn met vreemde valuta. En nog veel meer. Want wij zijn er voor en daar hoort natuurlijk een prettige behande ling bij. Dat maakt het zaken doen toch veel aangenamer? Koelkasten leveren wij van de grootste fabriek van Europa. Grote sortering voorradig in alle afmetingen WIERDEN - HOLTEN - RIJSSEN Dannenberg 38a, Rijssen telefoon 2645 Wij hebben «en speciale lage premie voor uw auto Tevens verzorgen wij voor u het invullen van belastingbiljetten enz. Nieuwe verzekeringen en schaden kunt U ook op geven aan A. GREVELING Gr. Adolfstr. 4, Rijssen SCHOONMAAK- MOEILIJKHEDEN Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Schoonmaak van fabrieken scholen gebouwen glazenwassen schoorsteenvegen enz. SCHOONMAAKBEDRIJF Nassaustraat 63 - Tel. 3053 Holterweg 42 voor ,,doe het zeiver", f 100.—. J. t. HORSTSTRAAT 3 (alleen op zaterdag) WALSTRAAT 40, RIJSSEN PARFUMERIE COSMETICA HAARSTRAAT 8 TELEFOON 2286 SCHOONHEIDSSALON PEDICURESALON Wij houden op 1 en 2 maart een grote Gebouw Speeltuinvereniging Vennekesgaarden G. VAN OLST Banisweg 47 - Rijssen Te koop partij v. d. Vegte 't Veer - Rijssen Te koop g.o.h. merk Pedigree. Welleweg 22 HAVO MAVO MEAO Brugklas Voor de cursus 1968/1969 kunnen thans leerlingen, die met goed gevolg zes klassen van de lagere school heb ben doorlopen en die door het Hoofd van de lagere school geschikt worden geacht, worden ingeschreven. 4e klas Havo Leerlingen met Ulo-diploma of leerlingen die zijn overgegaan naar klas 4 van een middelbare school, kunnen worden toegelaten tot de vierde klas Havo. Na twee jaar studie (examen in klas 5) zijn de leerlingen toelaatbaar tot het hoger beroepsonderwijs. Havo en Mavo (overige leerjaren) Leerlingen met voldoende vooropleiding kunnen tot de overige leerjaren worden toegelaten. Aanmeldingen voor de brugklas, liefst via Heren hoof den van lagere scholen vóór 1 april a s. bij de direc teur, de heer H. J. Hiddink, (tel. 05483-1603). Voor aanmelding leerlingen voor de afdeling M.E.A.O. zie de advertentie elders in dit blad. Scholengemeenschap HOLTEN, HAVO - MAVO MEAO Het M.E.A.O. is een driejarige opleiding, waarin leer lingen worden voorbereid op tal van functies op Eco nomisch en Administratief terrein in handel- en be drijfsleven en overheidsdiensten. Er worden Rijksdiploma's uitgegeven. Toegelaten worden: Leerlingen in het bezit van: Mavo-diploma (4-jarige cursus) Mulo-diploma A of B. Diploma Mavo-III-jarige of Ulo-3-jarige, mits examen is afgelegd in Nederlands, Duits, Engels, Handelskennis (of wiskunde). Diploma L.E.A.O., mits examen is afgelegd in: Ne derlands, Duits, Engels, Boekhouden en bedrijfs- rekenen. Diploma school voor detailhandel. En leerlingen, die een aan bovengenoemde exa mens gelijkwaardige opleiding hebben genoten. Prospectus met aanmeldingsformulier wordt gaarne op aanvraag toegezonden. De aanmelding kan dagelijks geschieden aan de school (tel. 05483-1603). Nadere inlichtingen worden verstrekt door de direc teur der Scholengemeenschap, de heer H. J. Hiddink of door een der onder-directeuren dagelijks aan de school.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1968 | | pagina 4