GEEN BEST DUEL Oampo Heracles ?speelde met Sportclub Rijssen Eventjes oog in oog Beste vier vogels op stam (zang) waren van J. Voortman RIVO sluit eerste helft van de competitie bevredigend af Eerste 3-0 overwinning BANKETBAKKERIJ MEINDERS LUNCHROOM MEINDERS Wesselink INDISCHE en Mk.C. KRUIDEN FRUITMANDEN Geslaagde show van Zanglus f %S Kranig verweer van de withemden Mooiste kleurvogel behoorde A. Borkent Ook Kangoeroe Hardenberg geklopt Burgerlijke stand VERMIST AUTOPED WAS- C0MBINATIE delicatessen Voor schoonmaken van Ie Rijssense Schoonmaakbedrijf Slokker Pagina 1 BIJ KERSTFEEST HOORT: Sportclub speelde vriendschappelij k VVOG in offensief Even aandacht voor keiharde feiten. Hebt u zich al eens afgevraagd waarom zoveel zaken zo dikwijls in het 'Weekblad voor Rijssen' adverteren en hebt u zich al eens afgevraagd waarom u zelf hierin nog niet adverteert Het 'Weekblad voor Rijssen' verschijnt elke vrijdag en is ook voor u het doeltreffendste en voordeligste recteme-medium. Het 'Weekblad voor Rijssen' is een specifiek Rijssense krant en richt de aandacht van velen op uw zaak. Belt u voor het opgeven van uw advertentie nr. 2303. Heus, met het 'Weekblad voor Rijssen' komt u verder Gratis kerstkrans met Kerstmis! OP DE MARKT IS ÜW GULOEN EEN DAALDER WAARD! Nieuw bestuur bij REO Vrijdag 23 december 1966 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN WEINACHTSTOLL TULBAND KERSTSTAAF CHERRY SNITT KERSTGEBAK KERSTCAKE HUZARENSALADE HORS D'OEUVRE APPELFLAPPEN SAUCIJZEN KERSTKRANSJES CHOCOLADEKOEKJES KERSTKRANS KERSTCAKE CHIPOLATAPUDD1N G APPELBOLLEN AMANDELKOEKJES KERSTTRUFFELS BESTEL 'T NU AL VAST Rgssen - Telefoon 2380 EXCELSIOR WON IN ROMMELIGE STRIJD BEL OF BESTEL ï>e gedwongen rustperiode is zowel Excel sior als het Harderwijkse VVOG beslist niet ten goede gekomen. De wedstrijd kon de toeschouwers de kou niet doen vergeten, hoe wel het de Rood-Witten na afloop gelukt was 2 punten rijker uit de strijd te voor schijn te komen. Voor de rust waren de rood-witten op het doorweekte gladde terrein hun tegenstanders de baas, hetgeen dan ook in twee doel- ADVERTENTIE ■^BIJ VERKOUDHEDEN VOOR VADER, MOEDER EN KIND lfl?».TOC Gt «CHTTCP punten resulteerde, hoewel de score aanmer kelijk groter had kunnen zijn. Bij gevaarlijke acties voor het doel van (de deze middag niet bijzonder op dreef zijn de) Hoeve, wist Excelsior echter niet vaker dan twee keer het doel te raken, waarmee een aantal bijzonder mooie kansen onbenut bleef. H. Nijland die deze middag het roodwitte team completeerde, daar Leussink nog altijd buitenspel staat, smaakte spoedig na het beginsignaal het genoegen zijn rentree met een doelpunt te vieren. Hoeve kon de gladde bal niet voldoende onder controle krijgen en het was voor Dieks" een kleine moeite om zich over he' iser te ontfermen en dit in het doel te plaat sen. De roodwitten bleven doorgaan maar Dok ter, Wold etc. zochten het doel steeds op O p het sportpark „De Koerbelt" werd woensdagavond de zo vaak uitgestelde wedstrijd Sportclub RijssenHeracles gespeeld. Na een ruststand van 0-6 be paalden de gasten uit Almelo de eind stand op 0-9. Een klein aantal toeschou wers heeft echter genoten van een spor tieve wedstrijd, waarin uiteraard Hera cles de gehele wedstrijd heeft gedomi neerd en verreweg superieur was over Sportclub dat zich danig weerde. Voor al keeper Smit heeft ondanks dat hij ne gen keer moest vissen, een prima indruk achtergelaten en de gastheren behoedt voor een nog grotere nederlaag. Sportclub kwam met drie invallers in het veld en moest enkele sterke spelers missen. Vooral midvoor Rutterkamp werd in de ge lederen gemist. Heracles had voor deze ontmoeting de nieuwe buitenlandse aankopen gesteld. A Het zal voor de heer Talbot echter moei lijk zijn deze spelers nu al te kunnen be oordelen voor een vaste plaats. Hiervoor was de tegenstand te gering. Direct na de af trap werd het 0-1 voor Heracles. Herman Morsink de gevaarlijke midvoor van de gast heren kreeg de bal in zijn bezit en met een enorme uithaal schoot hij het leer in de uiter ste linkerhoek. Nog geen minuut later verhoog de dezelfde speler de vorsprong en liet keeper Smit opnieuw de treurmars blazen. Sport club dat het gevaar zag een flink pak voor de voetbalbroek te krijgen trok zich teri\T ir de verdediging en trachtte met defensief spel doelpunten te voorkomen. Dit geluk te tot tien minuten voor de pauze. Kans gemist Even daarvoor had Zwiers van Sportclub de uitgesproken kans om de eer voor zijn club te redden. Uit een aanval over links draaide Smalbrugge de bal hoog voor doel. Steunenberg miste volkomen en Zwiers eveneens. Ainthoff was er als de kippen bij het ge vaar te keren. Door doelpunten van Morsink en Hoevenberg werd het 0-6. Na de thee kre gen de toeschouwers een zelfde spelbeeld te zien. Heracles zette alles op alles om doel punten te maken. Maar ook meesters kun nen falen. Dit bewees Morsink toen hij bij een doorbraak alleen voor Smit kwam te staan en jammerlijk naast schoot. Inmiddels had D. Reekers de plaats inge nomen voor Nicolic. Het bleek beslist geen verbetering. Nicolic speelde een prima par ty. Reekers is wel een voortreffelijke voet- Op de Koerbelt speelde het eerste elftal van Sportclub Rijssen zaterdagmiddag een vriendschappelyke voetbalwedstryd tegen Twenthe uit Goor. De Gorenaren die uitko men in de 1ste kl. TVB (zondagafdeling) wa ren deze middag helaas niet volledig. Voor Sportclub had de ontmoeting als oefenwed strijd hierdoor wel aan waarde ingeboet. De negen gasten kregen na 20 minuten spelen echter versterking. Heuten van Sport club, die deze middag reserve stond, mocht bij.de tegenstanders meespelen. Technisch waren de bezoekers beter, doch de eerste aanvallen waren voor Sportclub Rijssen. Na 10 min. spelen schoot Muller te gen Keeper Stevens op. Het terugspringende leer werd door Vincent echter rakelings over- gekopt. Drie minuten later was het raak. Rutter kamp brak goed door en scoorde beheerst. (1-0). Twenthe sloeg terug en het werd 1-1 door midvoor Baader (1-1). Een ver schot van Kamphuis, beukte de paal en werd door Ste vens goed opgevangen. Twenthe bleek over een goede verdediging te beschikken. De gas ten uit Goor hadden trouwens weinig moei te met het volkomen systeemloze spel van Sportclub. Twintig minuten vor rust lanceerde Geelen zijn midvoor Baader en met een prachtige kopstoot scoorde de Goorse aanvalsleider zijn twee doelpunt. (1-2). Met. nog tien min. te spelen verrichtte Baader de hattrick toen hij uit een voorzet van H. Stevens doelman Smit opnieuw kansloos sloeg (1-3). De eerste tien minuten na de pauze waren bepaald sensationeel. Reeds na vijf min brak strafschopgebied echter op ongeoorloofde wijze aangevallen en dit betekende een strafschop. Rutterkamp voltrok zelf het vonnis (2-3). Drie minuten later was het Kamphuls die uit een voorzet van rechts de eindstand op 3-3 bepaalde. Arbiter van Woudenberg leidde uitstekend. balier maar te invidualistisch. Vaak remde hij het spel, waardoor de achterhoede van Sportclub op tijd in kon grijpen. Tot verba zing van iedereen floot na een half uur te hebben gespeeld scheidsrechter G. van de Maat uit Rijssen de wedstrijd af. Dit op ver zoek van de voorzitter de heer D. Oosthoek die hiermee het verzoek van het gemeente bestuur van Rijssen inwilligde om de ter reinen een beetje te ontzien. Teleurgestelde supporters van Heracles mopperden, zij had den zo graag de tien volgemaakt willen zien. Dit is begrijpelijk, een dergelijke hoge sco re hebben de Almeloërs in tijden niet mee gemaakt. Hopenlijk dat Heracles in hun ei gen divisie ook eens doelpunten fabriceert. Het is een homogene ploeg die dit jaar elke kans zal aangrijpen om terug te keren naar de eredivisie. Dit moet er toch beslis' wel inzitten. Met spelers als Herman Morsink en F Stapper is de mogelijkheid wel aanwezig. De opstelling van Heracles was als volgt: Steunenberg, Krol, Arnthof, Van Dalen, Stap per, Vucovic, Hoevenberg, Morsink, Nicolic (Reekers), Nyombi en Ter Horst. de verkeerde plaats. Door hard en ruw spel waartegen de weifelende arbiter niet genoeg optrad probeerden de gasten de bakens te verzetten,'maar de rood-witte achterhoede, gaf geen krimp. Met Bolink aan het hoofd, daar bij goed geassisteerd door Beunk, Kappert en Dangremond wist men het hoofd koel te houden en de VVOG-aanvallen te keren. Toch kwam Excelsior voor de rust nog aan een tweede doelpunt. Jan Wold wist zich bij een snelle aanval meester te maken van de bal, struikelde daarbij, speelde het leer met de hand naar de meegekomen Dokter, die van dichtbij de hevig appellerende Hoeve geen schijn van kans gaf. Resoluut wees de arbi ter daarbij geassisteerd door de VVOG- grensrechter naar het midden het protest der Harderwijkers negerend. Na de hervatting kregen de toeschouwers een heel ander spelbeeld te zien. Geleidelijk aan werden de roodwitten in de verdediging gedrukt, waaruit men zich mede door het falen van de voorhoede slechts sporadich kon ontworstelen. Een afgeslagen aanval werd door de nu beter combinerende gasten meteen weer op gebouwd en het pleit zeker voor de achter hoede van de rood-witten dat men de scha de slechts tot een doelpunt wist te beper ken. Rommeliger De wedstrijd werd nu ook rommeliger en de arbiter zag zich zelfs genoodzaakt een heet gebakerde VVOG-supporter achter de omras tering te brengen, d^iar deze Dokter te lijf wilde. Uit een van de vele aanvallen der Harder wijkers was het de rechtsback der gasten Roelofsen, die van een klein misverstand in de Excelsior achterhoede wist te profiteren en Leyendekker de moeilijke gang naar de touwen liet maken. Herhaaldelijk moest dezelfde keeper nu handelend optreden en verscheidene voor zetten of corners werd en dan ook door zijn vuisten onschadelijk gemaakt. Een spectaculair slot stond de toeschouwers echter nog te wachten. Een uit de laatste se conden van de wedstrijd genomen corner bracht en de gasten bijna nog naast de rood witten. De corner werd terwijl de scheids rechter voor het einde floot, door een der VVOG voorwaartsen in het doel gekopt en door Johan Dangremond subliem uit het doel geslagen. Onder protest van de Harderwij kers, bleef de arbiter echter terecht bij zijn genomen beslissing. HORS D'OEUVRE RUSS. EI HUZAREN SLA ITAL. SLA VOOR UW KERST-DINER TELEFOON 3117. BLAUWE G. BAAN W. de Zwijgerstraat 3 Te koop g.o.h. NASSAUSTRAAT 22 VOOR Boomkamp 7, Rijssen, telefoon 2372. Allerlei soorten noten GROTE SORTERING UW ADRES VOOR Wij wensen u prettige feestdagen. KANTOREN EN FABRIEKEN GLAZEN WASSEN ONDERHOUDSWERK naar De keurmeesters zijn het er nog niet over eens wat wel de mooiste vogel is van de tentoonstelling. De vogelvereniging „Zanglust" uit Rijssen hield vorige week een driedaagse tentoonstel ling in café Jan Kuper aan de Boomkamp. Donderdag werd de tentoonstelling geopend. Ruim 320 vogels werden ingeschre ven. waaronder prachtige bastaards. Ook de zeldzame Amerikaanse pestvogel ontbrak niet. Ondanks een slecht seizoen kwamen de vo gelliefhebbers met goede vogels naar de show, die voortreffelijk werd georganiseerd. De show blijkt in alle opzichten geslaagd. Voor de vijf keurmeesters was het dan ook beslist geen gemakkelijke opgave de mooi ste vogel aan te wijzen. De heer J. W. Voort man uit Rijssen had de beste vier zang vogels op stam. De mooiste vogel op kleur was van de heer A. Borkent ook uit Rijs sen. De gedetailleerde prijzen waren als volgt: Groep 1: Goudagaat e.t. 1, 2 A. J. Dannen- berg, 3 en 4 J. A. van de Maat. Goudagaat o.k. 1 G. J. Jansen. Groep 2: Wit o.k. 1 J. H. Heuten, Wit e.t. 4 M. Nykamp Zilver Isabel e.t. 3 J. RIVO heeft zaterdagmiddag zijn vierde wedstrijd in successie in winst omgezet. Kangoeroe uit Hardenberg werd met 3-0 verslagen in een wedstrijd die de Rijssenaren overigens meer problemen heeft opgeleverd dan uit de wedstrijd-uitslag wel blijkt. RIVO probeerde in de eerste set namelijk een nieuw systeem, het penetreren. Dat wil zeggen, dat bij het vangen van de opslag van de tegenpartij een achter speler naar het net loopt, de bal krijgt toegespeeld en dan de set-up geeft naar een aanvaller. In het „oude" systeem geeft één van de voorspelers de set-up, waaruit kan worden gesmasht. Het voordeel is dus duidelijk: bij het pene treren moet de tegenpartij kiezen uit drie mogelijke smashers, bij het oude systeem is ei keus uit slechts twee. Het verrassings element is dus bij het penetreren veel groter. Daar staat tegenover dat het voor de aanval lende partij extra-moeilijkheden met zich meebrengt, want er valt onherroepelijk ,,een gat" in het achterveld. In de eerste set liep het bij RIVO nog niet zo goed. In principe klopte het allemaal wel, maar de uitvoering liet door gebrek aan ervaring nog vaak te wensen over. Dat bezorgde de Rijssenaren een achterstand die kritiek leek te worden, maar in de slotfase kwam het verschil in kwaliteit toch duidelijk naar voren. De eindstand werd 16-14. In de tweede set bood Kangoeroe nog steeds een heftig verweer. De Rijssense verdediging zat niet zo potdicht als dat in vorige wedstrijden, tegen sterker geachte tegenstanders, wel het geval was en dat leverde de Hardenbergers meer punten op, dan eigenlijk het verschil in spelniveau zou moeten rechtvaardigen. Nu werd het 15-13, weer een benauwde set-overwinning derhal ve. In de derde en laatste set voelde Kangoe roe, dat er weliswaar mogelijkheden aanwe zig waren om tot een eervol resultaat te komen, maar dat er dan bitterhard voor zou moet worden geknokt". De Hardenbergers deden dit ook gezien hun moeilijke positie op de ranglijst van de overgangsklasse te recht - maar slaagden er toch niet in de winst binnen te halen. RIVO bleef weliswaar een eind onder zijn topniveau spelen, maar zelfs dat was nog voldoende om Kangoeroe op twee punten afstand te houden, 16-14. Hiermee had RIVO de eerste 3-0 overwinning van het seizoen geboekt. Meer ploegen Nu de eerste helft van de competitie ver streken is, is het mogelijk een overzicht te geven van de bereikte resultaten. Vergeleken bij vorig jaar valt onmiddellijk op dat veel meer teams meedoen aan de competitie. Het bestuur is er van uitgegaan, dat alleen actief spelen, dus in competitieverband, het lid-zijn van een volleybalvereniging aantrekkelijk maakt. Dit brengt voor de training weliswaar enige ruimtelijke moeilijkheden met zich mee, maar de RIVO-leden willen zich wat dit betreft gaarne aanpassen, Ook een opvallend verschil met vorig jaar is de stand op de ranglijst van het vlagge- schip van de RIVO-vloot, het overgangsklas seteam. Vorig jaar om deze tijd bengelde de ploeg ergens onderaan, steeds in degradatie gevaar en eigenlijk hopend op een wonder, dat de toen pas aangestelde trainer zou moe ten verwezenlijken. Het is gelukt en dit jaar plukt men er de vruchten van. RIVO is nu niet langer de om zijn vechtlust gewaardeerde ploeg, die de sympathie krijgt die meestal voor de zwakke partij is wegge legd. Met Flintstones uit Enschede voert RIVO de middenmoot aan, weliswaar op redelijke afstand van de koplopers, maar zonder al te grote zorgen over laatste plaat sen, degradatie en dergelijke dingen, die het leven voor een volleybalbestuurder soms zo moeilijk kunnen maken. Andere teams Voor de andere teams liggen de zaken iets ongunstiger. Het tweede herenteam staat in de eerste klasse afd. Almelo ergens onder aan. Hier zijn de mogelijkheden tot verbete ring overigens nog wel aanwezig. Het derde herenteam staat in de tweede klasse er evenmin rooskleurig voor, maar deze ploeg bestaat uit nog heel jonge spelers, waarvan sommigen bepaald talent vertonen, zodat men deze ploeg beslist wel de hoop voor de toekomst van RIVO ihag noemen. Het eerste dameszestal, uitkomende in de eerste klasse dames van de afdeling Almelo, staat er, waarschijnlijk door gebrek aan vol doende coaching, niet zo florissant voor. Mochten meer RIVO-leden in staat zijn hun club te steunen op dit gebied, dan zal er waarschijnlijk heel wat ten goede kunnen veranderen. Het tweede en derde damesteam hangen gezamenlijk onderaan in de tweede klasse. ADVERTENTIE Het is een prettige en verheu gende gedachte, dat dit jaar iedereen van een bizonder kerst- voordeeltje kan proiiteren. Het heeft niets te maken inet een prijsvraag, maar wei met. een "prijzenvraag", als we het zo eens mogen zeggen. De huisvrouw die namcljik zo verstandig is haar Kerstinkopen op de markt te doen, merkt dat zii daarbij zoveel geld spaart, dat er makkelilk een extra kerst-trak tatie af kan. Op zo'n manier geeft zii haar gezin iets cadeau door- minder geld uit te geven. Kopen op de markt - altijd een ge- zpllige beziglteid - is tegen Kerst mis nog gezelliger. Marktkoop man en straathandelaar bieden keus uit honderden artikelen, waarvan de kwaliteiten als van ouds zo hoog mogelijk en de prijzen zo laag mogelijk zijn. Men hoeft daar geen boom over op te zetten: de praktijk bewijst steeds weer, dat kopen op de markt het voordeligst is en blijft want De kynologenclub REO hield vorige week donderdagavond in hotel Spekhorst haar jaar lijkse ledenvergadering. Het belangrijkse van deze vergadering was het verkiezen van een nieuw bestuur. Op doktersadvies bedankten de bestuursleden de heren F. Hering, Enter en J. F. van de Berg, Wierden. De nieuwe bestuursleden, die werden gekozen zijn: G. Kamphuis, J. P. A. van de Belt en G. ter Harmsel. De heer G. Kamphuis werd tot voorzitter benoemd. Nadat vast gesteld was om de clubmatch te houden op 11 februari a.s. werd bekend gemaakt dat mevr. Gon- drekson uit Rhenen, eveneens in februari, aal komen spreken voor de vereniging, Nijenhuis, Zilveragaat e.t. 1 J. Nijenhuls 2 idem. wiveij o. ^/ranje iuuu ci.ux vr. -> rink en H. ter Harmsel, Oranje rood o.k. 1 H. Wolterink, 2 G. J. Wolterink. Groep 4: Oranje rood isabel e.t. 1 A. Bor kent. Oranje rood agaat 2 A. Borkent, Oran je roodbrons, o.k. 1 H. Bakker. Groep 5: Oranje rood schimmel e.t. op stam vier vogels: 1 G. I-I. van de Stouw, 2 G. J. Wolterink, 3. J. H. Heuten en 4 H. Wolterink. Individueel: 1 H. Borkent, 2 idem, 3 H. G. J. Tijhaar, Oranje rood schim mel e.t. 1 G. H. van de Stouw, Oranje rood schimmel o.k. 1. G. J. Wolterink en 2 H. ter Harmsel. Groep 6: Rood agaat, schimmel e.t. 2 A. Borkent. Rood isabel, schimmel e.t. 1 A. Borkent, 3 idem. Groep 7: Mozaiek e.t. stam van vier 1 G. J. Wolterink, Individueel, 2 W. Heuvelman. Groep 10: Waterslagers: I H. Meulenkolk, Opstam van vier: J. W. Voortman, 2 C. ter Maat en 3 J. W. Voortman. Per stel 1 J. W. Voortman, Waterslagers e.t.o. 1 J. W. Voortman, Waterslagers, o.k. 1 J. W. Voort man. Groep 11: Grasparkieten e.t. blauw G. J. Beunk, groen, e.t. G. J. Beunk, 2 G. J. Beunk, Groen o.k. en blauw opaline o.k. 1 G. Blauw, 2 G. J. Beunk, 3 idem. Groep 12: Valkparkieten e.t. 1 W. Gerrit sen, Valkparkieten o.k. 1 G. Blauw. Bourks o.k. 2 M. Mekenkamp. Groep 15: Bastaarden Putter x kanarie 1 A. Borkent, Kneu kanarie 2 A. Borkent, Sijs x kanarie 3 H. van Brussel. Groep 16 Wildzang x wildzang (tropisch) 1 H. van Brussel Sijs x Putter: 2 H. van Brussel. GEBOREN: Jan Hendrikus, zv G. J. Dannenberg en C. B. Baan, Bouwstraat 16, 9 dec.: Hendrikus Gerrit zv G. Baan en H. Mensink Banisweg 40, 14 dec.; Rita Francisca, dv. W. G. Ligtering en A P Tolsma, Koninginneweg 8, 14 dec.; Gerrit Jan zv F Koster en H Harbers, Zui derstraat 68, 15 dec.; Gerrit Dinant, zv J. van der Noort en D. ter Haar, Tabaksgaarden 62, 17 dec.; Aaltje dv. J. Wessels en A. Seppenwoolde, Weijerdstraat 6, 9 dec. te Almelo. ONDERTROUWD: Johan Heuten 23 j Rijssen, Nijverdalseweg 76 en Gerda Johanna Alberdina van Vondel 20 jaar, Wierden, Enter, Julianastraat 30, 15 dec.; Hermannus Smelt 27 j Vriezenveen, Westein de 458 en Tijmentje Lankamp 25 j Rijssen, Tabaksgaarden 25, 15 dec. GETROUWD: Gerrit Hendrik Baan 23, j en Willemina Wil- tink. 22 j Rijssen,. Nijverdalseweg 18, 13 dec. Jan Sanderman 22 j en Jenneke Arendina Meulman 21 j Rijssen, Koksweg 4, 15 dec. Gerrit Jan Schuitemaker, 27 j en Willemina Tijhuis 27 j Rijssen, Kattenhaarsweg 96, 16 dec. Berend Jan Brunnekreef 24, j en Adriaantje Hendriks Nat 25 j Rijssen, Zuiderstraat 80, 16 dec.; Bastiaan Jacobus van der Hoek, 24 j en Hendrika Baan, 24 j Goudwaard, van Gaes- beekstraat 11, 16 dec.; Arnoldus Wijhelmus Jozef Kiestra, 23 j en Alberta Paulina Meulman 21 j Rijssen, En- tersestraat 111, 19 dec. OVERLEDEN: Gerrit Jan Boers 52 j ev G van de Maat, Molendijk 86 h, 9 dec. te Almelo; Antonius Lucassen 62 j ev H K Koridon Wierdensestraat 22, 10 dec. te Deventw.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1966 | | pagina 2