Prinses Beatrix verloofd Kroon van Twenthe de lucht in" ging POLITIE SCHOOT LUSTIG OP LOS ER AGENDA HUIS Ml HUIS ORANJEFEEST VOLKSPARK DipJoma'uitreiking L.T.S. voor moderne brillen WELLEHOFBEWONERS OP STAP GESLAAGD VOOR V.O.C.-DIPLOMA KETTINGBOTSING Wedvlucht Het Lucht ver ui aak Wedvlucht De Zwaluw Weekblad voer Rijssen van vrijdag 9 juli a.s. STERR1T R.M.C. ,,De Mors" speelde gelijk Bevorderd INZATE pensioen ZONDAGSDIENST In Hollaand is het fees FOUTLOOS VERKEER SEXAMEN Vrijdag 2 juli 1965 VJ x42e jaargang no. 26 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1,65 per kwartaal voor postabonnees f 1,95 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting 55 In verband met de OPRUIMING die maandag 12 juli a.s. begint verschijnt het nummer van het in Rijssen, Enter, buurtschappen alsmede verzending naar de vakantiebedrijven in de omgeving. Advertenties en berichten voor dit speciale nummer kunnen wij in ontvangst nemen tot donderdag 8 juli 's middags 12 uur. In verband met de te verwachten drukte zouden wij 't zeer op prijs stellen de advertenties eerder te ontvangen. Adm. Weekblad voor Rijssen. I VOOR i i i f t i i i i I i t t i I I 3 I I I I I I I I I I I H.M. Koningin Juliana maakte maandagmiddag de verloving bekend van haar dochter Beatrix met de heer Claus von Amsberg. Het verloofde paar tijdens de rondrit om het paleis. IM I i I I III I I lllilülllll.l I I I I I I I I I I t t I I I I I Ondanks de korte tijd van voorbereiding is het bestuur van de Rijssense Oranjevereni ging er in geslaagd een feestelijk program ma samen te stellen ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg. Aangezien men geen gelegenheid had de feestelijkheden, die op het Volkspark georga niseerd zouden worden aan te kondigen werd een en ander bekend gemaakt per geluidswa gen. Bijzonder te betreuren was het feit, dat de Padvindersdrumband uit Almelo, die haar medewerking had toegezegd verstek moest laten gaan, wegens familieomstandigheden van 3 leden (broers). Het Rijssens Mannenkoor onder leiding van haar dirigent Ber Joose voerde in de mu ziekkoepel een 8-tal werken uit, met als in zet het Wilhelmus. Nadat de muziekvereniging Wilhelmina een rondgang door een deel van de stad had ge maakt werd een aantrekkelijk programma af gewerkt op de muziekkoepel, gevolgd door een taptoe op het grote gazon. De feestelijke avond werd besloten met een schitterend vuurwerk. De diplomauitreiking van de Lagere Tech nische School vindt plaats op vrijdagavond 2 juli a.s. om 8 uur in het gebouw Jeruël. Ad i tsni tf De bewoners van het bejaardencentrum de Wellehof kregen van het bestuur een prachti ge autobustocht aangeboden, waaraan door ongeveer 50 personen werd deelgenomen. Ook enkele bestuursleden en het personeel en de oudwijkverpleegster Zuster Brouwer maak ten de tocht mee. Gereden werd via Wierden, Vriezenveen, Vasse naar Ootmarsum, waar de laatste pau ze werd gehouden. Vervolgens ging de tocht naar Denekamp, Oldenzaal, Enschede, Delden, waar in de omgeving de tweede pauze volg de. Via Holten, door de Holterberg en Nijverdal kwam het gezelschap zeer voldaan in Rijssen terug. Hier wachtte de deelnemers een koffiemaal tijd in het Centrum. Vooraf sprak de voorzit ter de heer J. ter Horst enkele woorden, waar in hij de tocht zeer geslaagd noemde. Na de maaltijd sprak, namens de bewoners van de huisjes de heer Van Weerd een woord van dank voor de aangeboden tocht, terwijl de heer Grobben een dankwoord sprak namens de bewoners van het Centrum. Vorige week werd de vlag uitgestoken bij N.V. CONFECTIEFABRIEK HEKA v.h. H. J. VAN HEEK, want alle deelnemende meis jes slaagden voor het' VOC-diploma. Deze Vak-opleiding Confectie wordt nu al tien jaar door bovenstaand bedrijf (met groot succes) gegeven en staat onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Naast een grondige opleiding in het naaien van diverse artikelen wordt er les gegeven in machinekennis, warenkennis en soc. wetten, en wordt een dag per week les ontvangen aan de Huishoudschool. Bij de N.V. HEKA wordt bedrijfs- en sport- kleding gemaakt o.a. spijkerbroeken, dames pantalons, blouses, kindermanteltjes, anoraks, coats, enz. Een veelzijdigheid van artikelen waardoor een modinette allround wordt en thuis ook veel plezier zal hebben van haar opleiding. Ook dit jaar (na de grote zomervakantie) hoopt het bedrijf weer een opleiding te ver zorgen (zie advertentie). De geslaagden zijn: Mej. J. v. d. Berg, G. H. J. Bouwhuis, G. Dijk, G. J. Groteboer, G. W. Hageman, G. F. ter Harmsel, G. Kamp, W. Kreijkes, M. Lo- huis, A. Seppenwoolde, J. W. ten Voorde, G. A. Wessels, J. Brandriet. Op de Holterstraatweg vond een kettingbot sing plaats waarbij 5 personenauto's betrokken waren. Toen een viertal auto's voor de geslo ten overweg stonden te wachten werd de ach terste auto aangereden door een bestelwagen, bestuurd door D. K. v.d. H. uit Enschede, die niet tijdig stopte waardoor de auto's op elkaar gedrukt werden. 21 juli Orgelconcert Jan Bonefaas Schild- kerk. 31 juli Internationale renwedstrijden door windhondenvereniging Nieuw terrein aan de A. Baanstraat 12 uur. 11 augustus Orgelconcert Piet van Egmond Westerkerk. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, kamer 7 (boven) vóór woensdag 12 uur. Het personeel van de Kroon van Twenthe rdakt niet uitgepraat over het uitstapje, dat door de directie werd aangeboden en waar over men wekenlang „vorbeschouwingen heeft gehouden. Het hoogtepunt van de reis, die letterlijk en figuurlijk „omgevlogen" is, was de rond vlucht in een vliegtuig van Martin's Air Char ter boven Amsterdam. Waren de dames en heren vol enthousiasme over de bezichtiging van Amsterdam, „in vogel vlucht", toen men moest instappen was er bij een aantal „musketiers" wel sprake van enige nervositeit. Men moedigde elkaar echter aan en slechts 2 van de 70 personeelsleden trokken de stou te schoenen niet aan. Het is een geweldige ervaring geweest voor het personeel van de Kroon van Twenthe en duidelijk was er waardering voor de direc tie, die dit mogelijk had gemaakt. Nadat men een indruk had gekregen van de luchthaven Schiphol kreeg men gelegenheid de binnenstad van Amsterdam te bezichtigen, en De Postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam deel aan een wedvlucht vanaf Nooijen met in concours 345 duiven. Een deel van de uitslag luidt als volgt: Groep A: l W. Scherphof, 2 J. Harmsen, 3 J. W. Baan, 4 H. J. Nieuwenhuis, 5 W. Sikkelbein, 6 H. Kos- terbok, 7 J. W. Baan, 8 H. J. Hankamp, 9 W. Sikkelbein, 10 J. W. Baan. Groep B: 1 J. Nijkamp, 2 J. Aalderink, 3 J. Aalderink, 4 D. Sprakel, 5. A. J. v. d. Willige, 6. A. J. Dannenberg, 7 J. Waggeveld, 8 J. W. Nijkamp 9 A. Lankamp, 10 A. J. Harbers. Groep C: 1 W. Nijzink, 2 Joh. Nijkamp, 3 C. Boerman, 4 Joh. ter Harmsel, 5 B. Witten. 6 T. Geer- ling, 7 B. van Losser, 8 G. J. v.d. Willige, 9 H. Harbers, 10 Joh. ter Harmsel. Datum 27 juni, Plaats van lossing: Camberg. 1 A. Struik, 9.29.27, 2 A. Struik 9.31.36, 3 A. Struik 9.34.24, 4 M. Geuzendam 9.34.33, 5 F. Dommerholt 9.36.13, 6 A. Struik, 9.36.34, 7 A. Struik 9.36.40, 8 Broekhaar 9.37.05, 9 H. Be- verdam 9.37.52, 10 M. Geuzendam 9.38.14. werd in Amstelveen een koffiemaaltijd aan geboden. Op de terugreis was de ..luchtdoop" het ge sprek van de dag. De feestelijke dag vond zijn besluit in hotel Diepenheim waar de directie een diner aanbood, na afloop waarvan men nog lange tijd in een gezellige sfeer bijeen bleef. De Rijssense motorclub „R.M.C." hield een geslaagde sterrit, waaraan door ruim 50 per sonen werd deelgenomen. Er was een leuke rit uitgezet over een afstand van circa 40 km. De start en finish was op de Veemarkt te Rijssen. De uitslag was: Motoren: 1. B. Smeijers, Rijs sen 202 strafpunten. 2. H. Tempelman, Rijs sen 257 strafpunten. 3. F. ten Hove, Rijssen 275 str.p. Bromfietsen: 1. G. Boeve Hellendoorn, 124 str.p. 2. A. Bos Rijssen 232 str. p. Auto's 1. J ter Maat, Hengelo 6 str.p. 2. J. Zijsling, Almelo 55 str.p 3. F. Smits, Wierden 117 str.p. 4 ,H. W. Buui-sink, Rijssen 143 str. p. 5 .G. Roelofs, Rijssen 195 str. p. De eerstvolgende sterrit heeft plaats op dins dag 17 augustus. Het le elftal van de zwem- en poloclub De Mors speelde met 3 junioren een wed strijd tegen een combinatie van het le en 2e elftal van De Aa uit Almelo. Het was een zeer nuttige oefenwedstrijd voor de Rijssena- ren, die uit de 4 tot nog toe gespeelde compe titiewedstrijden slechts 2 punten hebben ver gaard. De heer G. van den Belt, klerk ter secreta rie, afd. Algemene zaken te Rijssen werd be vorderd tot adjunct-commies aan deze afde ling. Ten overstaan van notaris F. van Schooien vond in hotel Gijsbers de inzate plaats voor de familie Pijffers, woonhuis met erf aan de Oosterhofweg 10 op f 5500 Woonhuis, met erf en tuin, Oosterhofweg 12 op 4500, woonhuis met erf en tuin Oosterhofweg 14 op 3000.- woonhuis met erf en tuin Oosterhofweg 16 op f 2500.- Voor de heer H. Scharphof te Wierden een weiland, nabij de Ligtenbergerdijk, groot 16 are op 1600.- Voor de heer M. Aaftink, woonhuis met schuur en tuin aan de v.d. Broekestr. 22. op 17.000 De reserve Rijkspolitie organiseerde schiet wedstrijden waaraan werd deelgenomen dooi de gemeentepolitiekorpsen van Almelo Henge lo en Hellendoorn en door de reserve rijkspoli- tiegroepen van Wierden Losser, Markelo, Vrie zenveen Borne en Rijssen. De uitslagen: Korps-Buks. Rijssen 1 reserve rijkspolitie 225 punten (Wis- selprijs) Hengelo 1 Res. Gem. politie 213 pun ten le prijs. Nijverdal Res Gem. politie 213 punten 2e prijs. Almelo Res. Gem politie 213 punten 3e prijs. Personeel Buks. H. ter Avest Res. Rijkspol. Rijssen 50.48 wis- selprijs. J. Poortman Res. Rijkspol. Rijssen 47.47 le prijs. J. H. Goossen Res. Rijkspol. Rijssen 47.46 2e prijs. H. Bakker Res. Rijkspo. Rijssen 47.46 3e prijs. L. A. Oddink, Res. Gem. politie Hellendoorn 47.45 4e prijs. J. Heetkamp Res. Gem. politie, Hellendoorn 47.43 5e prijs. J. Reterink Res. Rijkspolitie Rijssen 47.43 6e prijs. K. Muis Res. Gem. politie Almelo 47.42 7e prijs. A. Plasman Res. Gem. politie Hellen doorn 47.42 8e prijs. H. van Zuilekom Res. Gem. politie Almelo 46.45 9e prijs. H. van Pijkeren Res. Rijkspolitie Rijssen 46.45 10e prijs. Leidersbaanl. Adjt Zellenberg Losser 174 pnt Adjt Hoekstra Hengelo 173 punten. Korps Pistool-Revolver: Rijssen 1 Res. Rijkspolitie 218.223 punten wis- selprijs. Hengelo 1 Res. Gem politie 198.204 le prijs. Almelo Res. Gem politie 195.166 2e prijs. Rijssen 2 (zonder meded.) 188.158. Borne Res. Rijkspolitie 170.184 3e prijs. Personeel. Pistool Revolver. J. Hoogenbos Res. Rijkspol. Borne. 46.47 wis- selprijs. K. van Pijkeren Res. Rijkspol. Rijssen 46.45 le prijs. J. Reterink Res. Rijkspol. Rijs- Woensdag nam de heer B. J. van de Maat, Esstraat 34, werkzaam als weger in de spinne rij bij de firma Ter Horst en Co, afscheid in verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Namens de directie werd hij toegesproken door de heer H. Jor- daan, die hem het wandbord van het bedrijf als herinnering aanbood. 40 jaar is hij bij de firma Ter Horst werkzaam geweest. De weekenddienst wordt zondag a.s. waar genomen door dokter A. C. Kousemaker, Boom kamp 23, tel. 2563. De dienst der dierenartsen wordt waarge nomen door dokter J. P. v. Nouhuys, Rijssen tel. 2487. sen 46.44 2e prijs. H. Bakker Res. Rijks pol. Rijssen 46.42 3e prijs. J .W. Gombert Res. Gem. Pol Almelo 45.43 4e prijs. H. Boesewin kel Res. Rijkspol. Markelo 44.45 5e prijs. G. Keupers Res. Gem. Pol. Hengelo 44.43 6e prijs. W. Aalders Res. Gem. Pol Hengelo 44.36 7e prijs. W. Markvoort Res. Rijkspol. Rijssen 43.44 8e prijs. J. Poortman Res. Riijks- pol. Rijssen 43.42 9e prijs .W. Brinkerink Res. Rijkspol. Losser 43.42 10e prijs. i i i i i i i i I I I I I Oons laand hef 't feeskleed an etrukn, Het hef de vlagge oet estukn, De stroatn dee>zeent wier mooi versierd En ouwera wordt fees evierd. En hef oons volk neet alle rean Um daankboar en heel bliej te wean, Oonze prinses hef tjoa ezeg, Ze num de vroagteekns vuur oons weg. Ze hef non op het huw'lijkspad Vertrouwnd de eeste stap ezat, Ze hopt det disse doad binnkort Duur 'n huwelijk bezeageld wordt. Prinses wèat ouwertuungd, ook wiej Zeent net as iej bezuender bliej, Wiej hopt det God oe vuile joarn In goo gezoondhaejd mag bewoarn. Wiej wunsket oe, oew vaa en moo, Oewn man, het allerbeste too, Prinses, 'k weet zeeker, 'k zin de tolk Van heel het Nederlaandse volk. J. Rozendom, Rijssen. Op het gemeentehuis werden maandagmor gen de 13 leerlingen ontvangen, die het scnool- verkeersexamen foutloos hadden gedaan. In tegenwoordigheid van enkele hoofden der scho len sprak de burgemeester deze kinderen toe en wenste hen geluk met het behaalde resul taat. Dit jaar was vooral het praktische gedeel te moeilijker en daarom is dit des te eervoller. Het verkeer neemt ook in deze gemeente zeer snel toe en het is noodzakelijk dat de jeugd de verkeersregels goed kent en juist toepast. Namens het gemeentebestuur werd aan de geslaagden een boekenbon geoffreerd als mede een reep chocolade. De gelukkigen wa ren: Bert ten Berge; Aaltje Nijland, Gerard van Weerd, Harry Wolterink, Herma Zwiers Aren- dina Bekkernens, Gerrit Ligtenberg, Evert J. Voortman, Janna Vosman, Hendrik Wolte rink, Albert Rosman, Jan Troost en Herman Schulte. Z.K.H. Prins Bernhard die deze week zijn vierenvijftigste verjaardag vierde. i i i i i i .i i i i i i i i i i i i i i i i i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 1