Wat ga ie doen als je dit jaar 14 ot 15 wordt en je wilt gaan werken? Als je een jongen bent Als je een meisje bent KOELKASTEN Ijzerhandel PAS Koninklijke Jutespinnerij en Weverij - Rijssen KOFFIEMELK BERLINER Café noir< 's G. J. A. TIJHUIS BENNO HAAS Grote sortering KWORSI KLEERMAKERS 'ntt ri3rsïL*"86«»i ONTBIJTKOEK 4g met IJSBONS zak, 49 met H. Smits Co N.V. VRUCHTENUMONADEnn GAZEUSE sinaasappe1- Ou met GEBRADEN GEHAKT 137 met balastores - luxaflex - markiezen - veerrol schermen De weekreclame van de A.V.G.M.-SLAGERIJ BETONNEN K0LENKISTEN BETONFABRIEK „RIESSEN" Technische School te Rijssen 4 SCHOONMAAKSTERS 2 SCHOONMAAKSTERS Wij betalen de hoogste prijzen Vrijdag 25 juni 1965 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 6 De keuze waar je dan voor staat is uitermate belangrijkHet gaat immers om je toekomst- Wij willen je graag helpen bij het zoeken naar de oplossing hiervoor. en je bent 14 jaar, dan kun je bij ons, met toe stemming van de Arbeidsinspectie, al een goed loon verdienen. Je werkt maar 8 uur per dag, terwijl je één dag per week een vormingscursus gaat volgen, waarvan het programma heel afwisselend is. Ben je 15 of 16 jaar dan kun je geplaatst worden in één van onze opleidingen. Tijdens de opleiding verdien je al een behoorlijk loon. Wil je een goed vakman worden, die zijn vak volledig beheerst, dan kun je de Avond Textielschool of Avond Ambachtschool bezoeken. De kosten daarvan zijn geheel voor onze rekening. Verder volg je ook een halve dag per week een vor mingscursus. Allemaal punten die je goed moet overwegen als je je keus gaat maken! en je bent 14 jaar, dan kun je bij ons, met toestem ming van de Arbeidsinspectie, een opleiding in de Naaierij volgen. Je verdient dan niet alleen al een goed loon, maar bovendien krijgt je iedere week nog een bedrag op je spaarbankboekj e. Verder werk je maar acht uur per dag, terwijl je één dag in de week een opleidingscursus gaat volgen, waarvan het programma heel afwisselend is. Ben je 15 of 16 jaar dan kun je geplaatst worden in één van onze afdelingen. Je kunt dan een behoorlijk loon verdienen- Verder volg je een halve dag per week een vormings cursus. Denk dus eerst goed over dit alles na, voordat je iets gaat doen JONGENS en MEISJES, die van plan zijn om na de vakantie bij ons te komen werken en die nog geen 18 jaar zijn, stellen wij in de gelegenheid om reeds dit jaar aan het jeugdkamp deel te nemen, dat wij ieder jaar voor onze jeugd organiseren. Het jeugdkamp wordt gehouden van 19 tan. 24 juli. De helft van de kosten zijn voor rekening van het bedrijf. Inlichtingen over wat je hierboven hebt gelezen kun je krijgen op de AFDELING PERSONEELSZAKEN VAN TER HORST GO- N.V. Parallelweg 2 ALMELO kopen bu de spar is gratis sparen rij de koof» m9Êf ct GRATIS j/j Mm zegelkorting H ct GRATIS H IÜP zegelkorting ct GRATIS zegelkorting SPRITS groot pak 85 met ct GRATIS JHr zegelkorting ct GRATIS mm zegelkorting ct GRATIS zegelkorting -10% -10°/o Alle merken LINDE MARIJNEN FRUMATIC enz Reeds vanaf HAARSTRAAT 100 - 102 RIJSSEN (NIEUWE MERKEN-SERIE 'UITVINDERS') 2 PAK VOOR VAN 430- VOOR TER HORST CO. N.V. Tljrr (ROODMERK) PAK Ook citroen met 20% Ook de andere soorten met 20% BU FLES 150 GRAM 200 gram 10% prijswijzigingen voorbehouden 't Juiste adres voor al uw ZONWERING: TELEFOON 2418 SCHILD 5 RIJSSEN KLAPRIB per 500 gram VARKENSVLEES per 500 gram RIBBETJES per 1 kg KLUIF 1 kg SNIJWORST per 150 gram PEKELVLEES per 150 gram LEVERPASTEI per 150 gram BOERENMETWORST per 150 gram worden geheel klaar geleverd en geplaatst Inhoud 15 mud f 210. Inhoud 10 mud f 165. Ook andere afmetingen leverbaar Arend Baanstraat 71, Rijssen, tel. 05480-2363. Dr. Stokkersstraat 22 GEVRAAGD per 15 aug. ajs. voor het nieuwe schoolgebouw voor 45 uur per wéék (volledige dagtaak) voor 25 uur per week (gedeeltel. dagtaak) Bruto-uurloon 19 jaar f 1.40 pér uur 20 jaar f 1.64 per uur 21 jaar f 1.89 per uur 22 jaar f 2.15 per uur 23 jaar en ouder f 2.42 per uur. AOW-premie is voor rekening van de school. Vakantieuitkering en vakanties vlg. rijksregeling. Schriftelijke sollicitaties vóór woensdag 30 juni a.s. aan de directeur, Hutten wal 35. voor oud papier - lompen - lood - accu's zink - koper ijzer enz. Tevens een GROTE PARTIJ BUIZEN en krikken te koop. NIJVERDALSE GROOTHANDEL Kerkstr. 18 Nijverdal tel 05486-2370. Wij zoeken contact met enkele voor het verrichten van diverse werkzaamhe den in onze ateliers. Aanmeldingen en inlichtingen da gelijks aan ons bedrijf.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1965 | | pagina 6