MANTELS MANTELS SOLA Wessels Fa. H. Koedijk m PERSONEEL vrouwen MARATHON VOORDEEi. 7 200. 69 G. TEM HOVE SCHAPEHFOKDAG een aankomend VERFSPUITER A. R. v. d. HOUTEN MIELE AUTOMATIC JASSEN, MANTELS, 3/4 JASSEN SPORTPULLOVERS en VESTEN TER HORST CO. N.V. De Vleeshal enkele DOE HET ZELF JAK A0LBERT een HULPCONCIERGE T1EE HAARDEN VAN GROTE KLASSE MET ALLURE EDDIE OP NET SPOOR DER VERDWENEN VROUWEN D£ MAN MET DE WASSEN BEELDEN VEEMARKT RIJSSEN Sehuitemaker Machines N.V. voor da SPINNERIJEN Reclames van deze week Donderdag VLEESCENTRALE WIERDEN De cursus bloemschikken begint in september Technische School - Rijssen IJzerh.-Smederij ,DE BEEK' voor hel winterseizoen 1964-1965 PARKGEBOUW - Rijssen Voor al uw wrzekaringen Maandag 14 september Kohier ZIG-ZAG NAAIMACHINES Sterna Servicebedrijf Wij ontvingen Modellen voor oud en jong v.h. Jan Heedt voor de SPOELERUEN voor de WEVER]JEK 325 285 Reclames a.s. week Maandag Dinsdag Woensdag 228 188 110 188 270 145 82 74 88 160 178 345 188 320 210 Dames attentie mei een BOUWPAKKET 'I Fa, W. A. TER HARMSEL en Zn Vrijdag 4 september 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 4 V V".-: en tevens uw adres voor een VOOR DE BOTERHAM: GEKOOKTE HAM Hi ,1 4 *N SPAR-KOFFIE èn 10% 25 ct. zegelkorting GOUDEN MEDAILLE AANBIEDINGENI SCHOUDERHAM èn 10% DEN MEDAILLE AA SPERZIE BONEN VOLKOREN BISCUITS SPAR-SOEP oc.1 extra X «I vl« zegelkorting SPAR-PILS èn 10% ZOMER- MELANGE Boterhamworst 200 gram 60 •12 ct. GRATIS zegelkorting Cafe Noir „SPAR" pak 78 ■16 ct GRATIS zegelkorting Siam rijst extra 500 gram 2 pak 120 •24 ct. GRATIS zegelkorting Droogk. rijst 500 gram 2 zak 98 -20 ct. GRATIS zegelkorting Zachtk. rijst 500 gram 2 zak 96 -19 ct. GRATIS zegelkorting Spar-repen en toch 10% zachte karamels Olympiade-ringen èn 10% WU ZIJN KLAAR PRACHT COLLECTIE UIT BINNEN- EN BUITENLAND NIET OPVALLEND, MAAR WEL JUIST IETS ANDERS. VRIJ PASSEN, VRIJ ENTREE. KIEST ZELF. Vrijdag 4 ën zaterdag 5 september, 8 uur: met: Eddie Constant.ine - Juliette Greco. Eddie Constantine ontmaskert een handel in blanke slavinnen. Toegang 14 jaar. Woensdag 9 september, 8 uur: met: Vincent Price - Frank Lovejoy - Phillis Kirk. Vrouwen van vlees en bloed werden als was in zijn handen Toegang 18 jaar. ASSL RANTIFXA NTOOR de Ruvterstraat 21 telefoon 2992 Bromfiets W.A. verzekering met gratis groene kaart. van het Texels schapenstamboek voor Overijssel! Groot aantal inzendingen. Aanvang keuring 9 uur. RIJSSEN vraagt door uitbreiding der produktie, voor spoedige indiensttreding of iemand die daarvoor wil worden opgeleid. Nadere inlichtingen en aanmelding dagelijks van 9-12 en 1-5 uur, zaterdagmorgen 11-12 uur, en maandag avond 8.30 - 9.30 uur, in de werkplaats Morsweg 18, tel. 2865. Voor Elsenerstraet 10 Haarstraat 27 ELSENERSTR.47-TEL.2366 Bij „VAN DAM" voor ieder huis een uitstekend GASFORNUIS •teüa niet Meur, én., vooi f ^65»» ben» reeds in het bezit «r van Volledig gegarandeerd 100 pet. service Wiet één, maar «ntledlge Spultstraat V Metaon SSST Haarstraat 19 ingang opzij 'N MET ZORG SAMENGESTELDE COLLECTIE IN KOMT VRIJBLIJVEND 'N KIJKJE NEMEN. KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ RIJSSEN I /RAAGT: IN 2 PLOEGEN IN 2 PLOEGEN IN 2 EN 3 PLOEGEN Wilt U nadere inlichtingen betreffende loon, arbeidsvoor waarden, werktijden enz., kom dan op ons kantoor, afdeling Personeelszaken Boomkamp 31 te Rijssen. Hier worden U gaarne alle gewenste inlichtingen verstrekt. KLAPSTUK 1 kg met klein been RIBSTUK JÖO gram POULET $00 gram RUNDVLEES 500 gram met. klein vetrandje VERSE WORST 500 gram SOEPKOMPLET DIK VET SPEK 1 kg Heel BRAADKUIKEN 4 FRIKAND ELLEN 150 gram KORNEID BEEF 130 gram 500 gram SPEKLAPPEN per kg 5O0 gram VERSE WORST per kg 500 gram GEHAKT per kg RUNDVLEES 500 gram met kl. randje SCHILD 5 - RIJSSEN Wegens uitbreiding van werkzaamhe den vragen wij voor onze knakworst afdeling Werktijd in overleg. Aanmelding dagelijks aan het bedrijf, Aanslag- Straat S. Geef u spoedig op. MEIJER - Grotestraat 18 Telefoon 2505. 10 tallen guldens zelf verdienen COMMODE 59.— KINDERLEDIKANT 31.50 KINDERBOX 24.50 DRIE KASTEN 85.— KEUKENKASTEN 37.50 BOEKENREK 24.50 HOBBYHUIS Tabaksgaarden 68. Tevens uw adres voor formica en fijnhout; Dr. Stokkersstraat 22 - Telefoon 2233. GEVRAAGD: Sollicitaties met uitv. inlichtingen vóór 12 sept. a.s. te richten aan de directeur der school. Inlichtingen worden uitsluitend tijdens de schooluren aan de school verstrekt. „INTERNO" „BRONCO - PASJA" Alleenverkoop voor Rijssen en omstreken HAARSTRAAT 58 A 66 RIJSSEN - TELEFOON 2751 Alleenverkoop voor Rijssen en omstreken WIËRDENSESTRAAT 58' RIJSSEN TELEFOON 2494. l SFEER EN GEZELLIGHEID IN HUIS BUITENGEWOON ZUINIG IN GEBRUIK DEMONSTRATIE OP RYLITO III Vandaag start de SPAR-VOORDEELMARA- THON en dat betekent: KORTING, KOR TING en nog eens KORTING. Dat betekent bovendien: kans op een fantastische PFAFF-NAAIMACHINE in de grote SPAR- MARATHON-POOL! Meteen naar uw Spar- winkelier voor veel voordeel en een gratis deelnemersformulierDOEN! Win één van de 88 Pfaff-naaimachines OC-i extra Ap Cti zegelkorting to Bij elk pak KAMPIOEN- ot ar jw*r\~s i m ég dus 44 ct GRATI dus 44 ct. GRATIS zegelkorting bij 200 gram dus 59 ct. GRATIS zegelkorting Literblik boordevol gevuld Kinderen naar school met per HEEL karton 1100 gram bij 2 grote blikken naar keuze dus 45 ct GRATIS zegelkorting bij 3 pullen dus 40 ct. GRATIS legelkorting 69. iï 250 gram zachte 'n heerlijk fris snoepje s& DUBBEL BEKROOND MET SPAR-ZEGELS 3 extra dikke van 75 voor GELDIG VAN 2 t/m 8 SEPT 1864 SPAR-AFD. OVERIJSSEL 2 zakjes van 98 voor êS en toch 10% INTERNATIONAAL KWALITEITSMERK IN 55.000 SPARWINKELS KOEKJE MET 10 I Een grote zak

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 4