Enorm consumenten voordeel! 1 TRICOT nijlon weekender fi 95 gas kachels gasconvectors G. v. DAM s Klap eens in je handjes blij, blijblij! 3 pakjes PIM en een ballon er bij! CHAUFFEURS fes de Lange SOLA Wessels nog enkele inruil T.V. DE VLEESHAL DE VLEESHAL ZOOMSTERS C0RD0NNEERSTERS BORDUURSTERS Middenstandsdiploma G. WOLTERINK Rijschool ,TE MORSCHE' VAN LEEUWEN Enige flinke ARBEIDERS A. R. v. d. HOUTEN Ie of 2e MONTEUR FA. G. W0LTERS Ijzerhandel PAS - Haarstraat 100 BENN0 HAAS aankomend ELECTRICIEN LOODGIETERS Bij aankoop van een regenjas, ongeacht welke lage prijs van 14.90 voor ww voor vader en zoon Wie in 1965 examen wenst ie doen m Sterna Servicebedrijf Een Speciale Vitrageafdeling 7.50 per 70 kg Wij beialen de hoogste prijzen BEGRAFENISVERENIGING „DE LAATSTE EER", Rijssen Te koop aangeboden Enorme reclame bij Reclame voor de a.s. week N.Y. Nederlandsche Stoombleekerij - Nijverdal Luxe auto, scooter, vrachtauto Annex: Autoverhuur OUD PAPIER, LOMPEN en METALEN Betonfabriek „Riessen" AUTO VERHUUR VAN 'T OEVER en MARKVOORT Kohier ZIG-ZAG NAAIMACHINES f 465.- aBHHSSHHSSSBSSSBSt! Automobielbedrijf Fa. Jan Hosmar O.A.D. N.Y. - Holten PARADE TAPIJT BERG0SS TAPIJT VERT0 TAPIJT BOURGETTAPIJT waar wij U gaarne willen tonen Yoor al uw TUINGEREEDSCHAPPEN slaagt u bij PAS beter LUXAFLEX KAPPERT'S eetaardappelen Nijverdalse groothandel Gevraagd G. van Dam Vrijdag 3 april 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 4 Attentie! Attentie! slechts 1 week Wij hebben een beperkte voorraad gekregen in Hiervan kunt U nu profiteren ELSENERSTRAAT 47 Verras Uw kinderen nu met leuke, vrolijke ballon» nen! Gratis bij 3 pakjes hoogfijne Pim margarine of Pim-Plantenmargarine. Zolang de voorraad strekt..** erschillende rtrages en itragevallen Zie etalages Beter: Kom vrijblijvend binnen kijken ELSENERSTRAAT 70/72 Harken Batsen Grepen Schoffels Grasmachines Alle soorten gaas draad enz. tegen de laagste prijs. MEULENBELT Opgericht in 1927 Doel der vereniging De begrafenissen een passend karakter te geven, zonder naar WINST te streven. Lage contributie. Ook voor niet-leden worden begrafenissen verzorgd. Inlichtingen bij C. Ehrenhard, Schoolstr. 16 F. J. Hazewinkel, Trompstr. 1. in prima staat, tegen zeer lage prijs, groot en klein beeld. Beatrixstraat 29, telefoon 3023, Rijssen. 500 gr. doorwassen RUNDVLEES 2.48 500 gr. NEKKARBONADE 2.48 500 gr. dikke RIB, mager 2.98 250 gr. POULET 250 gr. GEHAKT 2.18 samen 3 stuks TAAR-TAAR 1.68 VOOR DE BOTERHAM: 100 gr. BLOEDWORST 100 gr. PLOKWORST 100 gr. ZURE ZULT Q gjj samen 200 gr. ACHTERHAM <i 1.15 Maandag 500 gr. SPEKLAPJES 0.98 Dinsdag 500 gr. VERSE WORST 1.68 Woensdag 500 gr. GEHAKT *TQ half om half I IO v.h. WINEX, Schild 5, Rijssen. Voor uitbreiding van de afdeling Confec tie van huishoudelijke artikelen zoeken wij: Goede lonen en sociale voorzieningen. De afd. pers.zaken zal U gaarne hierover nadere inlichtingen verstrekken. voor het dient NU met de studie te beginnen. Dit in verband met 't gewijzigd examen-programma. De cursus is erkend door de Centrale voor Christelijk Handelsonderwijs. Aanmelden en inlichtingen bij Karei Doormanstraat 39 - telefoon 2810. VOOR Nijverdalseweg 82 tel. 2839 Rijssen GEVRAAGD PAPIER gebundeld S'/s ct. per kg. Wordt gehaald. Tel. 06700-11230, Lettelestraat 14, Deventer. gevraagd. AREND BAANSTRAAT 38, RIJSSEN. .i.m. margarinef abriek- Bolsward SAMBAS V.W. 1200 V.W. 1500 V.W. variant Annex autohandel. Van de Broekestraat 11 - Telefoon 2676 (N.o.z.) stellen u niet teleur, en., voor bent u reeds In het bezit er vaa Volledig gegarandeerd 100 pet. service Niet één, maar volledige lessen Spultstraat 7 telefoon 2357 Haarstraat 10 Ingang opzij Met spoed GEVRAAGD Zelfstandig kunnende werken, goed loon, prettige werkkring. Grotestr. 111, Nijverdal, telefoon 05486-2471. GEVRAAGD enkele ervaren Standplaats Rijssen. Zeer gunstige loon- en arbeidsvoor waarden. Sollicitaties aan de O-A.D. n.v. te Holten. EEN NIEUWE LENTE BEGINT MET NIEUW TAPIJT Vele bekende soorten o.a.: vindt u bij: HAARSTRAAT V Haarstraat 27 Elsanantraat 10 VOOR zongordijnen naar Woninginrichting RUSSEN NIEUW Militaire, bruine rijg laarzen, ijzersterke rub berzooi, prijs f 36.90 nu f 24.90 Zwarte werkschoenen f 24.90, nu f 15.90. Maat 41-47 Maat 37-40 f 13.90 W. ROZENDOM Elsenerstraat 32. PUIKE Noordeling en Pimpernel Balen stro, pootaardappe- len, alle soorten, kleine maat, ook voorgekiemde, M. KLEIN LEGTENBERG Stationsdwarsweg 15, telefoon 2911, voor: OUD PAPIER, LOMPEN, VELLEN, LOOD, ZINK, KOPER, IJZER ENZ. Kerkstraat 18 - telefoon 05486-2370 Nijverdal Spoedige indiensttreding. Tevens vragen wij: Tel. 2366 - Elsenerstraat 47 - RIJSSEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 4