SERVIEZEN Wessels till uw geld méér waard m* 0L2jm Voorgoed 0 MEISTER MEISJES MANNEN JONGENS A. R. v. d. HOUTEN CONCIERGE- SCH00LSCH00NMAKER erwten' CO haring qq.rS coupeuse PLAATS extra kopje SSie 31/2 °'o rente 4°/0 rente DE TWENTSCHE BANK Coöp. Raiffeisenbank „Notter - Rijssen" Berend Wesselink muskaat llU-Kfi Texas Instruments SPAREN VOOR EEN WONING Kohier ZIG-ZAG NAAIMACHINES Sterna Servicebedrijf «WO»»»»»»»»»» PARKGEBOUW Rijssen PIRATEN VAN HET RECHT IL GRIDO WONING RUILEN Gebakken VIS STOKVIS Smit's schoenen W. RQZENDOM penny CHOCOLADE WORTELEN W #c Ttete^EiïiTJSS SCHOEN. CQ N IS 46c,+ 9 9ra,is 9eldzesels CRÈME Dü' SR Accountantskantoor 0VING Voor schoonmaken van... Ie Rijssense Schoonmaakbedrijf Slokker Dames - Uniek voor Rijssen TRIUMPH" B.H.'s, GAINES CORSELETS etc. Drogisterij TEN BERGE Een nieuwe kop-en-schotel bij Van der Plaats groenmerk koffie! Autorijschool Henk Voortman G. J. ter Harmsel N.I.P.0. ENQUETEURS en ENQUETRIGES BIS0NKIT Jan Aolbert MEISJE of jonge VROUW DEPOSITOBOEKJES en BEPERKTE DEPOSITOREKENINGEN TERMIJN-SPAARREKENINGEN Dit is het bedrijf waar u NU kunt werken. Viijaag 2,1 lebruari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 4 despaarbank met volledige bankservice HUTTEN WAL 31 49 ROL KOL vgGg Bamis beschuit BUSJE VêGé NOOT- 44A te? Ct BLIK VéGé 79 't O DOOSJES 1L'G,> rs/uitf] ZAKJE véGé SNOEPJES HOMBURGERS - -- speldje CONFECTIE- INDUSTRIE N.V. WIERDEN van der een waard!- J automatlseht HOLLAND n.v. #sti Elsenerstraat 10 Maarstraat 27 stellen u niet teleur, en., voor f465. bent u reeds ln het bezit er van Volledig gegarandeerd 100 pet. service Niet één, maar volledige lessen Spuitstraat 7 telefoon 2357 Haarstraat IS Ingang opzij Vrijdag 21 en zaterdag 22 februari 8 uur: met: Amadeo Nazzari - Renato Baldini - Daniell de Metz. Het snode verraad van Fort Carolina in een helse strijd gewroken. Toegang 14 jaar. Woensdag 26 februari 8 uur: (de kreet) mei Alida Valli - Steve Cochran Dorian Gray. Hij was een eenvoudig man. Hij geloofde in liefde. Toegang 18 jaar. HET BESTUUR VAN DE CHR. U.L.O.-SCHOOL te Rijssen roept sollicitanten op voor de betrekking van voor zijn nieuw gebouwde school aan de Graaf Ottostraat. Eigenhandig geschreven sollicitaties met referenties worden ingewacht vóór 1 maart 1964 bij de secre taris van het bestuur, Molenstalweg 13 te Rijssen. Wie wil onze te kleine (3 slaapkamers nieuwbouw voor grotere woning, liefst aan de rand van Rijssen Brieven onder no. 58 bureau van dit blad. REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en., goedkoper Drogisterij J. TER HARMSEL- TEN BERGE, Esc hst raat 4 - Rijssen dagelijks verkrijgbaar vanaf 4 uur 's middags. Voorradig le kwaliteit Gebakken BRAADHARING in 't zuur 1.20 per pot, Oosterhofweg. MOEHEID - RUGPIJN DIKKE VOETEN kunnen het verhelpen. Elsenerstraat 32 Sb- TABLET 100 GRAM van voor BU ELK PAK VéGé THEETASJES BLIK met 12 gratis geldzegels IN TOMATENSAUS 250 gr. N0UGAT-0UBUES AO ct 4- |0 9ra,is 9eldzegelS 200 gratis geldzegels 1 contante gulden s sv VLEESWAREN lO°lo 5 WORSTJES S fP VACUUM na JW Ct VERPAKT W met 27 gratis geldzegels SU 1 PAKJES 6Gé MARGARIne O,;,::; - '//te teieerder. modellen rolflen) Wij hebben plaats voor en MEISJES die hiervoor op geleid wensen te worden. Aarzel met, maar kom, tegen een goede beloning, meewerken aan de vervaardiging van onze moderne damesblouses. Tevens hebben wij plaats voor een Indien u niet in Wierden woont zorgen wij voor vervoer met eigen bussen. Voor inlichtingen verwachten wij u dagelijks aan ons atelier Violenhoeksweg te Wierden. (3 minuten vanaf het station) Buiten werktijd kunt u steeds terecht op het adres, Hogeluabtsweg 13 te Wierden. Rijssen, Dr. Stokkersstraat 35, Telefoon 2274 ADMINISTRATIES CONTROLES BELASTINGEN ASSURANTIES KANTOREN EN FABRIEKEN GLAZEN WASSEN ONDERHOUDSWERK NAAR TROMPSTRAAT 29 - TEL. 29 76 Naast onze wereld vermaarde „Camp" corsetten en buikbanden, verheugen wij ons u te kunnen berichten, dat wij vanaf HEDtEN ook het evenzeer vermaarde en bekende merk kunnen aanbieden. „Camp" wereld vermaard „Triumph" Internationaal grootste fabriek in foundations van Europa •M- afdeling medische bandages, gediplomeerd bandagiste, aparte paskamer. Levering ook op medisch advies via zieken fondsen. ESCHSTRAAT 2-4 - TELEFOON 2293 Een prettige verrassing van Van der Plaats, me vrouw! De extra bonnen van Groenmerk koffie kunt u nu sparen voor deze nieuwe kop-en- schotels. Het échte koffie-model, dat geur en smaak het beste doet uitkomen. Sterk, fraai glanzend porselein - klassiek gedecoreerd. Ju weeltjes, die u graag wilt bezitten.die u snel bij elkaar spaart Kam* Markeloseweg 72, tel. 2269 Wjj lessen ook met vrachtauto. HAARSTRAAT 23 Rijssen - Telefooi. 1571 (Nederlands Instituut v. de Publieke Opinie) vraagt om als regel maandag- avond.) in hun gemeente vraaggesprekken te hou den aan de hand van vragenlijsten. Vergoeding op basis van gewerkte uren. Min. leef tijd 21 jaar. Vraag inl. bij het N.I.P.O. Barentszplein 7, Amster dam. Vermeldt op uw brief let ter EO. de beste lijm HEEFT HET. Gevraagd voor 5 midda gen van 1.30-5.30 uur en zaterdags van 9-12 uur een FLINK voor diverse werkzaam heden. Bakkerij SANDERMAN Tabaksgaarden 54 Maximum tegoed f 50.000, voor verenigingen en stichtingen f 100.000, (beschikbaar met 6 maand opzegging) minimum tegoed f 1.000, maximum tegoed f 50.000, voor verenigingen en stichtingen max. tegoed f 100.000, HAARSTRAAT KOLTHOFSINGEL 8 POSTBOX 43 ALMELO HOLLAND i;s: j,, -1 j Wij vragen: voor het samenstellen van electrotechnische apparaatjes voor het beveiligen van mixers, haardroogkappen, elektrische kacheltjes enz. voor de montage en het maken van onderdelen voor electrotechn sche beveiligingen. vanaf 16 jaar voor diverse werkzaamheden in montage en onder- delenfabricage. X Hoog loon X Vergoeding reisgeld X Gratis werkkleding en vergoeding waskosten. Sollicitaties aan het bedrijf van maandag tm. vrijdag van 8-12 2-5 uur. Texas Instruments Holland N.V. Kolthofsinigel 8 Almelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 4