ZtlMieni Een goed kostuum FLEXA BJuuidijapxynntn BEHANG SOLA RENTE ving Wessels IMS 31 pet. werkster De schijf van vijf too Kies VOORTMAN's KLEDING Fa. G. WOLTERS WOONHUIS GIJSBERS TIMMERLIEDEN en METSELAARS of LEERLINGEN OPPERMAN 2 rente I IMrnmWm 69 69 Cacao Jam Beschuit 69 64 49 Chocovlokken Ghocohaget 69 Rode kool 69 Rund vlees Jan Aolbert DE BEEK W.R0ZEND0M WESSELS stoffenhuis Kersen Bramen Pruimen 129 1» 89 Vanillesuiker 39 6 rol Drop 49 Soap- groente Zoute pinda's 39 Wortefon-frwten 4! Appelmoes Capucijners Groninger koek Haring in tomatensaus 43 43 RIJST Custard Margarine Roomboter Koffie melk 119 Brtroanen 49 Dop erwten Sinaasappelen Jonathans Goudreinetfen Galden Delicious Cox enz. Uitjes 1 cent Boterhamworst Boerenmetworst Snijworst Zure zult Gebraden gehakt 69 69 Haantjes Droge worst 89 280 Gehakt 600 gr. 169 Paarde- vlees 339 Eerste klas kamgarenstoffen Perfecte coupe en afwerking Nieuwste kleuren en dessins Financiering Hypotheken gereedschap Jan Aolbert DIVAN W. R07.ENR0M Witte TROUWJAPON A. P. 4CIEVIN net MEISJE 30 KIPPEN MOCASSINS HULP in de huishouding Trakteer op een PAASEITJE Banketbakkerij MEINDERS SUPERBEBROOD Te koop bij inschrijving Fa. Gebr. Kolkman Goed nieuws van de WINEX Slagetij Gehakt reslamedagen Varkensfricandeau Volop ribbeijes j Magere runderlappen Doorregen vlees Speklapjes 500 gram 1.26 Onze verse worst j Braadkutken voor slechts 2.81 Ham 100 gram 0.66 Pekelvlees 100 gram 0J8 Coöp. Raiffeisenfcank-ioerenleenkank „Not'er-Rpten" 8 ROELOFS HAASE N.V. i Vrijdag 21 februari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 verf met voldoening 500 gram 1 «98 Haalt U het eens bij de WINEX Slarerij Schild 5 Zoekt U een goede en veilige belegging - m - 4 l»«fJ r, IP# m I jj I - i 2 I Épjfp? 'mïÊMMsrê g SSiR S (literblik) (literblik) (literblik) 10 (Tit«tl j i blik literblik L literblik... literblik. 2 pak 2 pak groot blik 69 droogkokend 2 x V» kg dubbelpak 2 pak per pak (bij aankoop van 900 gr kaas of margarine). (literfles bij aankoop van koffie naar keuze) 4 stuks (zeer fijn) literblik IS stuka 2 kg literpot BIJ AANKOOP van 1 kg UIEN 25 cent 1 kg voor 250 gram 150 gram 150 gram 200 gram 200 gram van 352 0"VQ voor m 19 500 gram 1000 gram DOE MEER MET MINDER GELD BIJ Geldig van woensdag 26 februari tot woensdag 4 maart VOLDOET AAN DE ONDERSTAANDE EISEN: Wij bieden u 'n uitgebreide collectie in elke prijsklasse toonaangevend KIES DAAROM DE GOEDE WEG T.O. POSTKANTOOR POSTZEGELROOF IN LONDEN Twee miljoen postzegels, waaronder zeer zeldzame, die samen een waarde vertegenwoordigen van één miljoen gulden, zijn gestolen. Zo duur is de collectie In sieraden en horlogerie bij Dollekamp niet. Wel zeldzaam góéd. Zó goed dat wij er zeker de harten van kenners mee stelen. En natuurlijk zijn wij altijd op post om u naar wens van dienst te zijn. Assurantiekantoor Markeloseweg 72 Telefoon 2269 ALLE VERZEKERINGEN Een leuk cadeau voor Vader en Zoon is een goed stuk van Hobbyhuis TE KOOP g o h. Lentfersweg 69. NIEUW Militaire, bru.ne rijg laarzen, ijzersterke rub berzooi. prijs f36.90 nu f24.90 Zwarte werkschoenen f24.90, nu f 15.90. Maat '11-47. Maat 37-40 f 13.90. Elsenerstraat 32 te koop maat 38 - 40. Elsenerstr. 22, Rijssen. PEDICURE Haarstr 8 - tel. 2286 Rijssen WASMACHINES en CENTRIFUGES Voordelige aanbieding IJZERHANDEL GEVRAAGD voor halve dagen, of een werkster 2 maal per week Mevr. Müller-v.d. Gaast. Boomkamp 5. TE KOOP a f 2.50 Scholendijk 3 Eisen, Markelo VOOR JONGE DAMES ijzersterke rubberzooi in rood, zwart, blauw en gebroken wit f 19.90 Elsenerstraat 32 GEVRAAGD voor ..halve dagen, - Brieven onSt'C no. 59 bu reau van,, dit blad. GAZONMAAIERS REPARATIES SLIJPEN EN ONDERDELEN J IJZERHANDEL DE BEEK MAAR DAN VAN SMAKELIJK en VOEDZAAM Wij ontvingen weer een grote sortering welke wij, evenals vorig jaar, voor SPOTPRIJZEN verkopen. De nieuwste dessins - gratis afranden - plak- tafels ter leen. Haarstraat 52 met schuur, gelegen aan de Bloemstraat no. 8 en 10 te Rijssen. Groot 5 are 6 ca. Direct vrij te aanvaarden. Briefjes inleveren tot en met zaterdag 29 fe bruari 1964 bij Haarstraat 159 te Rijssen, ook voor inlichtingen bovengenoemd adres. Geweldig is het succes van onze originele Jeantet koelroker pijp Leuke modellen, kleur zwart f 10.75 Edgeworth, America's Finest Pipe Tabacco f 1.50 per 40 gram Voor de liefhebber klein partijtje Hofnar MISKLEUR SIGAREN alleen in kistjes van 50 stuks. SIGARENMAGAZIJN GEVRAAGD en een prima Goed loon en sociaal menselijke verhoudin gen op de bouw gewaarborgd. Werk in Almelo en Wierden. Rijssensestraat 60 - Wierden - Tel. 1490 VRIJDAG - ZATERDAG - MAANDAG 500 gram 500 gram 500 gram - 500 gram is niet te overtreffen 500 gram Eet u eens kip, een heerlijk En na veel succes, dinsdag Kluif 1500 gram voor 1-21 DIEPVRIES SPINAZIE WORTELTJES BOERENKOOL CROQUETTEN VOOR DE BOTERHAM NERGENS GOEDKOPER Huttenwal 31 te Rijssen Elsenerstraat 10 Haarstraat 27 Neder i&ndsche Middenstands Spaarbank geeft GRATIS EERSTE INLEG f 3.— Agentschap Rijssen. Dr. Stokkersstr. 35, tel. 2274 Het bestuur deelt mede dat er zitting wordt gehouden voor het bijschrijven der rente in de week van: Maandag 24 t.m. vrijdag 28 februari 1964. Het Bestuur-, A. OOMS, voorz. A. J. MENSINK, secr. GEVRAAGD voor het schoonhouden van het kantoor. RIJSSEN Bij de voedingsvoorlichting wordt tegenwoor dig vaak gebruik gemaakt van de „schijf van vijf", een cirkel verdeeld in vijf sectoren. In iedere sector is een groepje onderling gelijk waardige levensmiddelen afgebeeld. Wil onze voeding zo goed mogelijk zijn, dan zullen er dagelijks uit ieder vak een of meer artikelen in moeten voorkomen. Een goede voeding is wel eens vergeleken met een legpuzzel: ont breek er een stuk, dan boet het geheel aan waarde in. Is er een vak van de schijf van vijf als regel niet of onvoldoende in het dagmenu vertegenwoordigd, dan is de voeding onjuist samengesteld en daardoor minder waardevol De meeste huisvrouwen zijn waarschijnlijk wel gewend hun voeding juist te kiezen ook al heb ben ze de schijf van vijf nog nooit gezien. Maar er zijn ook gezinnen waar groente niet regelmatig op tafel komt, waar nooit bruin of roggebrood gegeten wordt, waar men melk alleen als „drupje in de koffie" drinkt. De schijf van vijf is een aardige controle of we het wel helemaal goed doen. Hoe is de schijf van vijf samengesteld? Als eerste en bovenste neemt de melk- sector een belangrijke plaats in: Wie te weinig melk gebruikt (aanbevolen wordt Va a '/a liter per dag) loopt een grote kans te weinig kalk- zouten binnen te krijgen, tenzij hij (of zij) véél kaas eet. En dat doet de Nederlander in het algemeen niet. Te weinig melk kan ook betekenen: te weinig eiwitten en vitamine B2. Even een sprongetje naar de vlees-, vis-, ei-, kaas- en peulvruchten-sector. Een dage lijks gebruik van een of meer van de hier af gebeelde produkten (in totaal plm. 75 g) wordt vooral om de eiwitten, enkele voedinszoulen en B-vitamines aanbevolen. Van kaas liefst wel iedere dag wat! Terug naar de aardappelen-, groenten- en fruit sector. U raadt het al, vanwege de vitamines. Maar vlak de voedingszouten niet uit en denk ook aan de laxerende werking van deze produkten. Daarom naast de aardappelen iedere dag pim 250 g groente en liefst ook fruit of wat rauwe groente extra. Kook groente kort, anders gaat onnodig veel voedingswaarde verloren. In de vierde sector ziet u onze belangrijkste bronnen van vitamine A en D: boter, mar garine en levertraan. Het is goed om matig te zijn met vetten van welke aard dan ook. Boter en margarine verdienen dan nog steeds de voorkeur boven slachtvetten (reuzel, spek, x-undvet) en olie. Wilt u deze vetten of olie gebruiken voor het braden en bakken, neem dan in ieder geval boter of margarine voor de botex-ham. In de laatste sector staan brood en een pak grutterswaren afgebeeld. Het brood steld bruin (of volkoren) en roggebrood voor en het pak moet u gevuld denken met een bindmiddel, dat niet te verfijnd is, zoals havermout, gort en grutten. Het kan best zijn dat u er geen merkbare nadelige gevolgen van ondervindt wanneer u uitsluitend witbrood eet. Toch schuilt er een addertje in het gras: voox'al wanneer iemand weinig brood, vlees en groente eet en veel snoept, is de kans niet denkbeeldig dat zijn voeding te weinig B-vitamines bevat. En dat komt zijn lichamelijke toestand niet ten goede. Zeker de wat oudere kinderen en de aanstaande moeders doen er goed aan, in van bruin, krop volkoren of rogge te kiezen. Of u kunt de pudding of pap geregeld van havei-mout, gort en dei-gelijke zgn. grove bind middelen koken (of kopen). ■■RH x-vAv r - 1. V* Dat was de schijf van vijf. Heeft hij altijd rond en wel in uw keuken gezweefd? Of is het nodig dat u hem er zo af en toe binnen haalt om er helemaal zeker van te zijn dat u uzelf en uw gezin niet tekort doet? Hoe het zij: houd hem in ieder geval in de gaten en in ere. Het getuigt van weinig inzicht in het verkeer om bij het wachten op van rechts komende voertuigen alvast halverwege de rijbaan op te rijden. De doorgang voor het verkeer van links wordt daardoor be lemmerd en een vlotte doorstroming van het verkeer wordt onmogelijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 2