Jaarcijfers Centrale Plattelandsbibliotheek EXCELSIOR-NÏEUWS K?.S?Dampo v c r L Karakas de stroper komt in Rijssen allen Dit zijn Lassie en zh vriendjes f J Uitleningen stegen met 20 proeent Succes op slotshow WEKELIJKSE PUZZEL 3 sn n >3 n "j~ RUSSEN HAD GROOT AANDEEL Hoogste aantal in Rijssen Jeugduitlening zeer groot Lezers Excelsior naar Amstelveen? FILMAVOND r L™ M gf zi ~1 ~ii i 51 pj 11 li P L_ 1/ Vrijdag 24 januari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 T* as SI 1 ir rs L~ i p E7 «j p BI FM sa p 1 ter De gunstige ontwikkeling van de Platte landsbibliotheek voor Overijssel heeft zich ook in 1963 voortgezet. Het uitleencijfer steeg van 1.074.168 in 1962 tot 1.283.793, een vooruitgang met bijna 20 pet. Het grootste aandeel in deze verhoging le verden de bibliotheken in Balkbrug, Bath- men, Bome, Diepenveen, Enter, Gramsber- gen, Den Ham, Hardenberg, Hasselt, Heino, Holten, Ittersum, De Krim, Lutten, Markelo, Nijverdal, Ommen, Rijssen, Sint Jansklooster, Vollenhove, Vriezenveen, Vroomshoop, Wan- neperveen, Westerhaar, en Wierden. Van grote invloed blijkt de verbetering van de bibliotheekruimte te zijn getuige de grote vooruitgang in de dorpen waar nieuwe bi bliotheekgebouwen tot stand kwamen. Zo steeg in Enter het uitleencijfer van 14.586 in 1962 tot 22.133 in 1963, in Ommen van 50.946 tot 56.576, in Rijssen van 72.562 tot 87.110, in Sint Jansklooster van 14.567 tot 20.774, in Vrie zenveen van 16.663 tot 21.266, in Wanneper- veen van 12.588 tot 16.199 in Westerhaar van 17.872 tot 27.180. Het hoogste aantal uitleningen van alle bibliotheken werd in 1963 bereikt in Rijssen nadat Nijverdal jarenlang de kroon gespannen had. De bibliotheek in Nijverdal leverde wel het leeuwendeel van het uitstekende resul taat in de gemeente Hellendoorn. Voor de eerste maal sinds de oprichting van de CPBO werden in één gemeente in één jaar meer dan 100.000 boeken uitgeleend. De gemeente Hellendoorn bereikte deze mijlpaal begin de cember. De bibliotheken in Hasselt en in Vol lenhove, gevestigd in historische gebouwen, bleven niet achter. Hasselt steeg van 38.780 uitleningen in 1962 tot 45.669 in 1963, Vollen hove van 16.737 tot 21.266. Opvallend is ook de goede start van de nieu we filialen in Blokzijl (12.652 uitl.) Kerk buurt (8.930 uitl.) en Rouveen (16.316 uitl.). Het hoogste percentage studieboeken (20 pet en méér) bereikten Dedemsvaart, Haaksber gen, Hardenberg, Nijverdal, en Steenwijk ge volgd door de groep van 15 pet en méér in Balkbrug, Berkum, Diepenveen, Enter, Hei no, Holten, Ittersum, Kerkbuurt, Nieuwleusen, Ommen, Rouveen, Rijssen, Vr'veen, Vrooms hoop en Wierden. De bibliotheek in Rijssen steekt ver boven Op de laatste tentoonstelling van het seizoen die georganiseerd werd door de Kon. Ned. Ver. „Avicultura" in de Houtrusthallen in Den Haag (de Slotshow 1963-1964") waar meer dan 3000 hoenders, sierduiven en ko nijnen waren ingezonden, behaalden enkele Rijssenaren met hun ingezonden dieren de volgende prijzen en predikaten. Lajos Luby met Hollandsehe kriel «blauwpatrijs haan oud 1 ZG en 2 ere prijzen. A. J. Tijhof met Zil ver Sebright kriel hen oud 1ZZG, idem haan jong G, idem hen jong G. H. Scheppink met Brünner Kroppers roodroek doffer oud 2ZZG, idem duif oud 2ZZG, idem doffer jong 2ZZG, idem duif jong 1ZZG en ereprijs. Comb. Ter Harmsel-Vos met klein Chinchil la konijnen ram jong 1 ZG en 2 ereprijzen, idem voedster jong ZG idem voedster jong 1 ZZG en 4 ereprijzen waaronder één voor de mooiste klein chinchilla van de show. de overige bibliotheken uit in de belanstelling van de jeugd. Uitgeleend werden 44.239 jeugd boeken. Het totaal aantal uitleningen verdubbelde in een periode van zes jaar, in 1958 werden 605.275 boeken uitgeleend, in 1963 totaal 1.283.793. Het aantal lezers schoot omhoog van 18.237 in 1962 tot 20.743 in 1963, verdeeld in 11.987 jeugdlezers en 8.756 volwassenen. Het groot ste aandeel in deze vooruitgang leverden de nieuw gevestigde bibliotheken in Blokzijl, Kerkbuurt, Kuinre, Oldemarkt en Rouveen als mede de bibliotheken in de gemeente Vrie zenveen waar het aantal lezers steeg van 498 in 1962 tot 708 in 1963. Het in bibliotheekkringen als ideaal be schouwde cijfer 1 lezer op 10 inwoners werd bereikt in de gemeente Bathmen, Blokzijl, Gramsbergen, Hasselt, Kuinre, Nieuwleusen, Ommen, Steenwijk, Vollenhove en Wanne- perveen. Hasselt had zelfs een verhouding van 1 le zer op 5Va inwoner, Blokzijl 1 lezer op 6 inwo ners. Tot slot nog enige cijfers voor wat betreft de Rijssense bibliotheek: In 1962 had de bi bliotheek te Rijssen 5595 boeken in 1963 6255. Het aantal lezers bedroeg in 1962 1073 in 1963 1173. Het aantal uitleningen bedroeg in 1962 72562, in 1963 87110. Het aantal lezers bedroeg 783 jeugdlezers en 390 volwassenen. Uitgeleend werden in de jeugdafdeling 12020 studieboeken en 32219 an dere boeken. In de volwassenen afdeling wer den uitgeleend 13694 studieboeken en 29177 romans. Het totaal aantal uitgeleende boeken bedroeg 87110. Zullen voor a.s. zaterdag door de KNVB alle wedstrijden weer worden afgelast? Zo niet, hoeveel terreinen zullen bespeelbaar zijn en hoeveel bespeelbare terreinen zullen om andere factoren afgekeurd worden? Zal de KNVB, indien zij tot afgelasting van alle wedstrijden besluiten zou, dit vroegtijdig doen? Aannemende, dat er toch gevoetbald wordt en het sportpark in Amstelveen wordt ge schikt geacht voor een wedstrijd, dan zullen de Excelsioren zaterdag in alle vroegte naar Amstelveen vertrekken om aldaar leider CSCA te ontmoeten. In Rijssen hebben de roodbaadjes aan het begin der competitie na een zeer spannen de en bovendien uitstekende wedstrijd met 2-1 gewonnen. Zullen zij dit resultaat tegen de ongetwijfeld beste ploeg uit de afdeling weer kunnen bereiken? Kansloos hoeven ze niet te zijn en we menen zelfs wel een gelijk spel te mogen aantippen. Voorwaarde is ech ter dat niet roekeloos met de kansen wordt omgesprongen en dat alle spelers zich ten vol le zullen geven! Indien de gesteldheid der terreinen het toe laat en het weer niet als spelbreker op treedt, zijn voor zaterdag voor de lagere Ex celsior elftallen de volgende wedstrijden vast gesteld. Excelsior 2 heeft een uitwedstrijd in Almelo tegen ON 2. Het derde elftal gaat op bezoek bij Enter Vooruit 2, terwijl Excelsior 4 op eigen terrein het Nijverdalse SVVN 4 ontvangt. Doordat de speelsterkte in being, ally j,unjpffip. ftfdelipgen sterk uiteenloopt i:. door de TVB een nieuwe elftallen indeling vast gesteld, om een betere verhouding in de sterkte der elftallen te verkrijgen. Alle reeds gespeelde wedstrijden vervallen hierdoor. Het is de bedoeling een normale competitie te spelen. De Excelsior-junioren zijn nu als volgt ingedeeld met de volgende elftallen. Advertentie Op dinsdagavond 28 januari a.s. houdt Ex celsior voor haar leden met medewerking van de TVB een filmavond in het gebouw Jeruël. Voor deze avond die veel zal te zien geven op het gebied van de voetbalsport zijn ook uit genodigd de junioren van Rijssen Vooruit. Sportclub Rijssen en RKSV. Groep I No 21.: Excelsior a, DES a, Hol ten a, De Zweef a, Haarler Boys a, SVVN a. Groep I No 22: Excelsior b, DES b, De Zweef b, SOS a, Nijverdal a. Groep II No 48: Excelsior c, SVVN c, DES c, RV a, Haarler Boys b SVZW b. Groep II No 49: Excelsior d, Hulz. Boys a, Vesos a, Wierden b, De Zweef c, Omhoog b. Broep III No 70: Excelsior e, Enter c, DES e, Haarler Boys d, Hulz. Boys b, De Zweef d. HORIZONTAAL: 1 spie 4 weggetje deernis zangnoot algemeen voorschriften voorzetsel tineiland grap bovenwinds eil. rivier in Rusland kleur inkeping nadeel meisjesnaam uitroep van herkenning bekoorlijk vluchtig oneindig getal karaat alpenbloempje geit zot OPLOSSING VORIGE PUZZEL 7 10 11 13 14 16 17 19 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 39 40 3 6 T~ 10 SI STB SU9 UI W- a iT 15 T2T -1* TT W 31 FT 2^ li i i 3r 35" n VERTICAAL: 1 pers. voornaamwoord 2 idem 3 pers. voornaamwoord 4 monnikskleed 5 ten bedrage van 6 lidwoord 7 alleen heerschappij 8 natie 9 ternauwernood 10 gedekte tafel 12 langs 14 galanterie winkel 15 meisjesnaam Bohemen (afk.) samentrekking van edel vruchtennat 24 ongekookt zangstem titel vogelprodukt maanstand voegwoord dierengeluid oudste RUSSEN buiten de w Hij kwam uit de contrijen van Hellendoorn. Daar had de jonker van de Schulenborg hem de dood laten aanzeggen indien hij niet verdween. Dit was, voor Mannes Karakas ellendig. Hij was vogelvrij. Dat wilde dus zeggen dat volgens hem ieder ogenblik een kogel in zijn raap geschoten kon worden. Bovendien had hij een groot gezin. Behalve Ante z'n vrouw, dat 'n zeer kwalijk wijf was, had hij vier zonen en die groeiden volgens Ante op voor galg en rad. Dan waren er nog de bestevaar, de vader van Mannes met zijn vrouw Triene, en dan zijn schoonvader een zeer net man die zich bezig hield met alle vrome werken zoals hij zelf zei. Dat vrome, werk bestond Jn he.t drgaien vanhonderden wildstrikken. Het maken van manden en wie gen en het béwferken i'an het weinige land dat zij hadden. Grootvader Karakas dat was de oude Fre- riek geweest, die om zonderlinge gunste, om dat hij drie rovende soldaten de nek had ge broken een muddeland grond in de marke in bruikleen had gekregen, en de oude Freriek had er geen gras over laten groeien maar had in de nacht een kielspit om zijn muddelands grond gegraven en de andere armen in de Marke hadden hem in de nacht geholpen een hut te bouwen en toen er voor zonsopgang rook uit de hut kringelde mocht men hem naar oude zede niet verjagen. Freriek woon de nu in de wildernis. Spoedig regende het klachten over stroperij. De drost van Salland werd gewaarschuwd. Maar deze zocht een uitweg uit de moei lijkheid. Want moeilijk was het. De drost was feitelijk de vader van Freriek. En dat wist de stroper. Hoe komt het dat je zo verwoed op het stropen bent. Ze Lassie, de grote herdershond van de familie Klabbers uil Well aan de Maas in Limburg, heeft getoond de naam van de be roemde film- en televisiehond waardig te zijnToen de vijfjarige Arno Simons, die aan het schaatsen was op de Kasteel gracht van Well, plotseling in een wak verdween /aide Lassie het jongetje onverschrokken weer op het droge. De roem van Lassie gaat nu door het gehele Limburgse lam Foto: Las sie tussen links) Arno Simons, die hi] zo dapper uit het ijs redde en (rechts) zijn baasje, Vietei Klabbers, die al tot tweemaal toe door Lassie uit de Maas is gevist. ""■IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilllllllIIIIIIHIinililHIIIIIIIIIIItlllllllltlltllil II II i i i r i; ii i ie, i i i li iii minimi.iiii.n minimin i minimin i i i i imm nmmm mimi waren onder vier ogen de drost en Freriek en de laatste antwoordde dat heb ik van jou vader. Jij bent ook een reuzen jager. De drost riep met verheffing van stem. Ga heen en zondig niet weer. Tot grote erger nis was het zo gebleven. De zoon Graads had er zijn leven gesleten maar een zekere jonker had hem geschoten toen Graads bezig was te stropen en had hem daar geraakt van ach teren daar waar juist de rug ophield. Daardoor was Graads altijd mank blijven lopen en was Mannes al vroegtijdig aan het stropen geslagen. De drost was opgevolgd door zijn zoon en er was nog verwantschap. Maar nu was er een nieuwe drost gekomen en die had kort en bondig besloten de familie "Karakas te verwijderen. Op de eerste oktober van 1641 kreeg Mannes een verzegelde brief van de schout. De schoutsdienaar bracht hem. Geen van allen was de leeskunst machtig. De schoutsdienaar las de brief voor. Deze hield in, dat op bevel van de drost, van Sal land binnen veertien dagen de veldhut ontruimd moest worden. Ging het gezin gewillig dan wilde de schout 't muddelands grond en de hut wel kopen. Zo niet, dan moest er geweld gebruikt wor den, en dan werden zij met verbeurd verkla ring van alles verjaagd. Nou, dat was wat, de oude Jan Pik de schoonvader van Mannes Karakas zat te wippen op de wormstekige stoel. En Graads de oude Karakas riep als ik maar niet geschoten was, gebeurde het niet. Ik zou al de machthebbers het mes presen teren. Het was nog wel bekend dat Graads in zijn jonge jaren het mes los in de schede had zitten. De schoutsdienaar was vertrokken en tien mensen staarden vol schrik en ontzetting om het ambtelijk schrijven. Ante was het eerste die doortastte Zij bond haar Mannes de broek op. Hij moest eerst naar de schout om te accor deren. Heel zacht ging dit niet. De schout wilde blijkbaar de lap grond voor een habbe- krats inpikken. Graads was echter nog wel zoveel koopman dat hij niet dadelijk op het voorstel van de schout inging. Maar op de vierde dag kwam er ontzet. De Hobbeler uit Zuna had van een overle den tante 'n huis geërfd in 't Hangerad te Rijssen met een schepellands grond, en die wilde wel ruilen voor het muddelands in de Hellendoorner marke. Dat kon mooi. Want de lap grond van de Karakassen sloot precies aan de gronden van de Hobbeler. Ante stuurde Graads naar Rijssen om het huis te bekijken in het Hangerad. Toen Man nes daar aankwam waren er al meerdere kij kers. Haneman de jager van de Oosterhof zag Mannes. Haneman hield van gemak. Wanneer deze aartsstroper zich te Rijssen vestigde, dan was het met de rust van Haneman ge daan. De heren van de Oosterhof stonden zeer op hun jachtrecht en hun wildstand en dan zou Haneman vele nachten op pad moeten zijn om Mannes Karakas bij de kladden te krijgen en hij wist vooruit dat hem dat nooit zou lukken. Dus liep Mannes schielijk naar de Hobbeler Hij was nog zo bijdehand dat hij de overver- huizing er bij bedong. Ook het meubilair mocht hij houden. Want de tante was aan een zeer besmettelijke ziekte gestorven. Toen de koop gesloten was moest hij ander maal naar Rijssen om de burgerschap te win nen. Er kwamen natuurlijk protesten van de Oosterhof en van de Grimberg. De burgemees ter De Bokse van Rijssen was op het land van Graads Karakas. Op de vraag of hij een eigen huis had ant woordde Graads bevestigend. Hij had de Moe- zenkauwe in het Hangerad gekocht. Hij toon de de koop of ruilakte. De overige burgemeesters lieten zich overre den door de Bokse. En Mannes tekende een stuk dat hij nooit wat van de arm zou ont vangen en dat hij zich behoorlijk zou gedra gen zoals een goed burger van Rijssen het betaamt. Toen alles in kannen en kruiken was kwam Haneman de koddebeij er van de Oosterhof om te verzoeken dat aan Mannes Karakas ver boden mocht worden, om Karakas een ver gunning te geven om een schietgeweer in huis te hebben. Daar kon het stadsbestuur niet op ingaan, want in tijd van nood moest ieder burger van Rijssen een geweer in huis hebben. De burgemeester de Bokse liet Mannes nog eens bij zich komen, en waarschuwde hem in de Rijsseneres niet te stropen. Dat deden de Rijssenaren zelf. Verder moest hij zelf maar zien hoe hij het in de Grimberg en de Ooster hof versierde. De burgemeester de Bokse had een hekel aan de familie op de Oosterhof. Als jonge man, je kunt dat zo hebben, had hij verkering gehad met de linnenmeid van de Oosterhof. Het was een knappe meid ge weest en hij ging er iedere zaterdag heen. De huisknecht de Pille had ook zin aan de linnenmeid en deze had geprobeerd de Bokse van de meid te vrijen. Maar Berendina was trouw. Dus toen dat niet hielp sloeg hij op een avond de Bokse met een tolhout in het gezicht. Toen had hij de meid laten schieten en een eeuwige haat gezworen tegen alles wat er op de Oosterhof woonde. De boeren brachten de spullen en het volk van Mannes Karakas. De naobers in het Hangerad maak ten er 'n vrolijke dag van. Na een week al con stateerden zij, dat Mannes het werk niet had uitgevonden. Zijn schoonvader die men te Rijs sen het Snoekje had genoemd, was bezig in de goorn. Zo noemde hij het lapje grond dat er bij hoorde. Natuurlijk was het nachtwerk wat Mannes verrichtte. En het jonge Graadsken wat elf jaar oud was, was zo mogelijk nog een erger stroper dan zijn vader. Het volgende geval speelde zich in het veld van de Oosterhof af. Daar zat een haas in de strik. Er zaten er wel veel meer, maar Haneman lag hier extra bij, om Karakas te betrappen. Haneman had de moeite kunnen besparen. Want reeds op ver re afstand wist Mannes dat het daar in de struiken niet pluis was. Want de vogels ver telden het hem reeds. Maar Graadsken bracht uitkomst. De jongen liep langs een achterwal raapte iets op sloeg het achter de jas en ging aan de haal. Hee aap wacht! Riep Haneman maar de jonge Karakas liep door zo hard hij kon. Don- derskind sta! riep hij buiten adem Toen't ver genoeg was liet hij de plag achter de jas weg glijden en bleef staan toen Haneman dreigde te schieten. De koddebeijer betastte de jongen, maar geen haas of zo iets. Hij ging met Graadsken mee naar het Hange rad. Daar zat Mannes aan het vuur een pijp rokend tussen zijn vader en zijn schoonvader in. Ga der bijzitten Haneman! noodde Mannes uit. Maar Haneman bleef staan en vertelde dat de oudste jongen een gemene vlegel was. Den van oeuw is nog völl gemener! kreet Ante. De oude Graads spuwde in het vuur en riep wiej hebt met oeuw schorem- commieses nikt te maken, versta je dat? Wij zijn vrije burgers van de stad Rijssen! Begrijp dat goed! Ondertussen waren alle vier jonge Karakassen de deur uit ge- sliept, zij waren in de bossen van de Ooster hof aan het strikken nakijken. De buit die ging naar de schuur van 't Jewerken, een handelaar in wild en pluim vee. Haneman kon niets bewijzen. Maar hij wist zeker dat hij beetgenomen was. Een oude boom moet men niet verpoten. Dit is een oud en wijs spreekwoord. Eerst werd de oude Graads Karakas ziek en sukkelig. Toen op een morgen zijn kleinzoon aan het bed ver scheen om half vijf en hem een grote haas liet zien, die de jongen eigenhandig gevan gen had, sprak de oude Graads zacht en gebroken. Het is good mien junksken, maar ik kan urn neet meer broeken, en om half ze ven was hij dood. Vier dagen later bracht de noaberschop het Hangerad hem naar het kerk hof. Er waren nogal wat vreemden. Men kende ze niet. Het waren de stropers uit Twen te en Salland die Graads naar de laatste rustplaats brachten. Een maand later volgde de schoonvader. De laatste wieg die hij aan het maken was heeft hij nooit afgekregen. •En volgende winter stierven de beide ou de vrouwen met een tussenpoos van acht we ken, beide aan de roze in de hoed. Toen hij een jaar in Rijssen woonde knapte hij de moezenkouwe op. De jonker van de Grimberg die er langs kwam, vroeg aan Man nes waar hij de timmerage van deed. Lako- niek antwoordde hij dat komt van de zak of van de band maar meestal van een ander zijn schade. VAN COEVERDEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 5