KORTING van F 40.-, 30.-, 20.-, 10, etc. VAN HEINDE EN VER GAAN ZE NAAR DE. 'N TWEN, Bij ons thuisnu ook Van der Plaats Roodmerk koffie TAM DER PL Winex Slagerij VéGé ^5^ 2.^49 ^^225r SERVIEZEN Wessels 1J. Loluiis talrijke koopjes PERSONEEL IN HET GROOTSTE KLEDINGMAGAZIJN"VAN TWENTE E r L A. R. v. d. HOUTEN SUPERBEBROOD AUTOVERHUUR HQ TER HORST CO. N.V. m ledereen naar couri-L 7 Onze prijzen zijn niet verhoord Volledig haché pakket 155 58 lieeeeeeeeeeee a Spinnerij Spoelerij Weverij Kalanderij GEEN PRIJS BLIJFT HEEL ondanks prijsverhogingen verkoopt op alle DAMES-, HEREN-, MUSJES- en JONGENSKLEDING STORMLOOP VRIJ ENTREE NU PROFITEREN! Dat mag u niet missen van der ■JEEEEEEEEEEEEEEEEIj Kohier ZIG-ZAG NAAIMACHINES Sterna Servicebedrijf 3EEEEEEEEEEEEEEBEE Banketbakkerij MEENDERS Van 't Oever en Markvoort 5,50 211 Poppe!) 6ASAAKSTEKERS Sigarenmagazijn GIJSBERS 65 Soepballe'Jes en leverpastei 108 BIEFSTUK VERSE WORST RAUWE LEVER 183 180 3E 80 uw geld meer waard A' "«gries 0ra"8»^e0e,s OU'1 8LO EDWlJN QOC NASI GORENG Ï7Q TOMATENPUREE Inoi JAN HAGEL 99d v ,lF - §^f/ B E 1 OPRUIMING B E E E E E B E B E E OPRUIMING E E E E E E E E E E E E E 10 pCt KORTING B 10 pCt KORTING BBBBBBBBBBBBBfiBBEBEBBBBBBBBBBBBBBBEE Vrijdag 17 januari 1964 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 6 N J BRAZILIAN Full Flavour Brazilian Coffee Die nieuwe koffie kocht ik „om eens te proberen". Maar sindsdien heb ik geen an dere koffie meer geschonken. De milde geur en smaak van deze Full Flavour Brazilian Cojfee: dat is precies waar we bij ons thuis van houden. Bij u thuis misschien ook? Pro beert u Van der Plaats Roodmerk eens! een extra kopje koffii waard ua* ak - I c t ?9°ra"sOe,azeoela ÜUU C' blik VéGe 7 SM X m s, - - - m KOEKJE m spaargoeo priucrrc cn 2AKeEvuLDE PENSEES 59d SNOEPJE in 0/ HOESTMELANGE 49d HHtp' KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ RIJ SS MANUFACTUREN en WONINGTEXTIEL E Walstraat 38, Telefoon 2847, Rijssen B behalve enkele mei kartikelen en vloerbedekking BONTHUIS sva ver beneden oude prijzen in verband met de prijsstijgingen zal iedereen willen profiteren, en verwacht Bonthuis SVA een overweldigende verkoop. ALLE DAGEN GROTE VERKOOP. De korting wordt U aan de kassa terug betaald. Al onze artikelen zijn afgeprijsd met gekleurde prijskaartjes, zodat U zelf kunt zien wat U terug ontvangt. Een ROOD kaartje geeft 40 °/o korting Een GEEL kaartje geeft 30 "It korting Een BLAUW kaartje geeft 20 °/o korting Een GROEN kaartje geeft 10 "It korting 8 ALMELO GROTESTRAAT 145-149 IETS VOOR U 1 stellen u niet teleur, en., voor f 445.- bent u reeds in het bezit er van Volledig gegarandeerd 100 pet. service Niet één, maar volledige lessen Spuitstraat 7 telefoon 2357 Haarstraat 19 ingang opzij smakelijk en voedzaam. Heerlijk - Truffels. Alle dagen beschikbaar SAMBA. OPEL, V.W 1500 v. d. Broekestr 11, Rijssen, tel. 2676 (N.o.z.) ASBAK met 25 SIGAREN WEER VOORRADIG 10 SIGAREN (le kwaliteit sigaren, met gratis lucifers en sigarenpijpjes) vanaf 1 Gi" 10 SIGAREN MARTINEZ 1 "70 10 SIGAREN WASHINGTON 1 «PO 10 SIGAREN VELASQUES 2," 10 SIGAREN LA PAZ 2,40 10 SIGAREN AGIO 2.' GOED NIEUWS VAN DE WINEX-SLAGER1J 250 gram Goudmerk koffie 118 4 pakjes de beste Margarine van 1.48 voor Een heerlijk Braadkuiken 1 kg vers Hondenvoer 1 dubbel blik Volop Het adres voor de varkenskluif ouderwetse balkenbtei, en bakbloedworst en varkenspootjes bakleverworst 250 gram 500 gram 250 gram 100 gram CJ2 Ham 100 gram Nergens goedkoper Pekelvlees Een pak DIEPVRIES SPINAZIE Probeert u het eens bij de SCHILD 5 - RIJSSEN m m 3 Oralis fles eskimo ELES VITalis 36 oralis Oelcfaegeig U Ct BLIK ITALIAANSE d+ 6 gratis geldzegels 400 gram IU 10 20 oralis oeldzeoels 3 12 gratis geldzegels ®€S" I U 10 10 gratis geldzegels km» V 8 s a«aw« v» ,>y 200 gratis geldzegels l contante gutden vêGê 6 KS23I Msenerstraat 10 Maarstraat 27 VRAAGT: 10% korting VOOR DE AFDELINGEN: Ook ONGESCHOOLDEN komen in aanmerking. Inlichtingen over lonen enz worden gaarne vrijblijvend ver strekt op het kantoor afd. Personeelszaken, Boomkamp 31 te Rijssen en door onderstaande personen: de heer J W Pongers, Markeloseweg 71, Rijssen de heer H. J. Ligtenberg, Banisweg 8. Rijssen de heer G Nijland, Nijverdalseweg 30. Rijssen de heer M Kreijkes, Stationsdwarsweg 49. Rijssen de heer W. Pijffers, Piet Heinstraat 19, Rijssen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1964 | | pagina 6