Van 23 november t.m. 5 december geeft Pennings totaal textiel CONTANT IN DE HAND Bij ons thuisnu ook Van der Plaats Roodmerk koffie li Willem Koedijk Radio - T.V. Pick-up Bandrecorders Scheerapparaat Centrifuge Stofzuiger enz. RADIO SCHONEVELD DE „SPOOKTREIN" WORDT SPOEDIG WERKELIJKHEID A. A. VELNER Adverteren doet verkopen G. J. A. TIJHUIS Erven H. GERRITSEN Fa. KIEVEN Willem Koedijk nieuws St. Nicolaas neemt geen risico mism m Boek- en kantoorboekhandel Wat moet ST. NICOLAAS geven in deze dure maand NYLONS lm. nappa H. HANDSCHOENEN BREIWOL - AaBe DEKENS C0C0SL0PER - TAPIJT - BEDSTEL MEUBELEN slaagt St. Nicolaas in He zaak van vertrouwen Zoekt u een mooi ST. NIGOLAAS-GESGHENK "V Wij hebben ook voorradig Een geurige verrassing voor Vader en Zoon Met vlees bent u bestand tegen guur weer Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag en zaterdag De winter staat voor de deur WINTERJAS in tweed-mohair of loden Bijpassende sjaal CADEAU ST. NIGOLAAS-GESGHENKEN k v? en bestelt Zonder machinist en met 200 km snelheid over Europa's rails Voortschrijdende automatisering Investeringen lonend Vrijdag 22 november 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 8, Daarom koopt de Sint bij ons zijn cadeaux van der BRAZILIAN COFFEE' 7 Full Flavour Brazilian Coffee Die nieuwe koffie kocht ik „om eens te proberen". Maar sindsdien heb ik geen an dere koffie meer geschonken. De milde geur en smaak van deze Full Flavour Brazilian Cojjee: dat is precies waar we bij ons thuis van houden. Bij u thuis misschien ook? Pro beert u Van der Plaats Roodmerk eens! een extra kopje lcoSfle waard! NATUURLIJKE COURANTE TEXTIEL o.a.: U WILT GOUD GEVEN BELEVEN? Keurslager TER HARMSEL OOK UW VOORKEURSLAGER BOÜW8TRAAT 3 O t:~ v./*» k' V»' V,... ..r-w (nu nog goedkoop wacht niet te lang) EN OOK VOOR ALLE SOORTEN Wij zijn deelnemer Fifty-Fifty actie Wij'hebben een grote keuze: LEESBOEKEN voor jong en oud. VULPENEN, SCHRIJF MAPPEN, LUXE DOZEN POST. alle SCHOOLBENODIGDHEDEN. Komt U eens vrijblijvend kijken in onze moderne Rozengaarde 8 Telefoon 2713. een U wilt ervaren hoe sprakeloos geschenk in goud ontvangen wordt? Kies dan uit machtig mooie dingen bij DOLLEKAMP iets in het oude, vertrouwde goud. Zie etalages VOETBALSPELEN v. 14.50 t.m. 74.50 SJOELBAKKEN v. 17.50 t.m. 37.50 TREKBILJARTS v. 6.25 t.m. 19.75 KAMERBILJARTS v. 65.— t.m. 275.—. WIPPEN metalen 42.50 en 47.50 HOBBELPAARDEN 15.90 en 18.90 Enz. Enz. Komt vrij binnen 't verplicht u tot niets. Voor Sint Nicolaas z(jn w|j ruim gesorteerd in: CHOCOLADELETTERS dozen BONBONS SPECULAAS, GEVULD SPECULAAS, GEBAKHARTEN, BANKETLETTERS MARSEPEIN, BORSTPLAAT Wierdensestraat Telefoon 2356. after shave en pré shave van Tabac, Old Spice, Victor, Valdelis, Boldoot enz. Haarstiraat 8 - Telefoon 2286. KEURSLAGER TER HARMSEL HEEFT VOOR U: 1 kg doorregen RUNDVLEES 3.50 >/2 kg mager RUNDVLEES 2.75 Vz kg RIBSTUK 2.65 150 gram ZURE ZULT 0.35 Vz kg magere SPEKLAPPEN 1.88 1 kg VERSE WORST 3.65 300 gram HACHÊVLEES 1.48 100 gram BOERENMETWORST 0.45 1 kg GEHAKT en MERGPIJP 2.85 Vz kg rauwe LEVER 1.58 150 gram BOTERHAMWORST 0.49 250 gram GEHAKT en 250 gram POULET 1.95 kg mager RUNDVLEES 2.75 Va kg RIBSTUK 2.65 100 gram gebraden ROSBIEF 0.75 100 gram gekookte HAM 0.75 150 gram SNIJWORST 0.60 100 gram gebraden GEHAKT 0.48 DE GEHELE WEEK Vs kg BAKLEVERWORST 0.75 kg BAKBLOEDWORST 0.65 1 vacuum ROOKWORST 1.15 3 BIEFSTUK TARTAAR 1.45 Koop dus nu een prachtige Grote keuze en lage prijzen met Verder een grote keuze Ga daarom naar de zaak waar u in vertrouwen koopt Het Modehuis hier ter plaatse. Deelnemer Fifty-Fifty actie. A V. V. •Vs J BIJ DE VERTROUWDE ZAAK MET DE BEST DENKBARE SERVICE PROFITEER VAN ONZE ALTIJD PR1JSAKTIE De expresse-trein zonder machinist en met een snelheid van 200 kilometer per uur is voor de Europese spoorwegdirec ties geen utopie, maar een zonder meer te realiseren project. Dat verklaarde de president van de Duitse Bundesbahn, pro fessor Dr. Heinz Oeftering in München tijdens een vergadering van de UCI (Union des Chemins de Fer Internationa le). Experts uit twintig Europese landen, waar bij ook vertegenwoordigers van de Joegosla vische Staatsspoorwegen en van het Oostblok kwamen in de Beierse hoofdstad bijeen, ten einde hier actuele problemen van de Europese spoorweg- en verkeerspolitiek te bespreken. In eerste instantie hield men zich bezig met kwesties op het gebied van de produktiviteit, de investeringspolitiek, het forensenverkeer als mede verkeersprognoses voor de toekomst. Behalve de posterijen zijn het de spoorwe gen, die tegenwoordig zonder rekening te hou den met politieke en ideologische grenzen het Europese kontinent als één geheel be schouwen. De dienstregelingen van de afzon derlijke staten worden al sinds lange tijd op elkaar afgestemd. Thans echter wordt ook aan de unificatie van de intensievere techni sche vooruitgang in heel Europa gewerkt, op dat de continentale treinen in alle deelnemen de landen sneller en veiliger kunnen rijden. Een wezenlijke voorwaarde daarvoor is de voortschrijdende automatisering van het trein verkeer. En juist op dit gebied is het ont wikkelingsproces het meest gevorderd, zoals men in München vernam. Zuiver technisch is thans het probleem van een trein zonder machinist reeds opgelost. De elektronica verschaft de mogelijkheid tot dit technische wonder. Daarbij wordt een in de lokomotief in gebouwd „electronisch brein" met de com mando's voor vertrek, acceleratie, remmen en stoppen, rijden met een snelheid van X kilometer per uur „gevoed", zodat deze ma- chinistloze „spooktrein" alle bevelen nauwkeu rig en volautomatisch uitvoert. Een omschakeling van het Europese spoor wegverkeer op dit volautomatische bedrijf zal volgens de mening van professor Oeftering toch nog zeer grote investeringen vereisen Want een veilig bedrijf van deze „spooktrei nen" kan slechts gewaarborgd worden, als men zich op de seconde nauwkeurig houdt aan de dienstregelingen en overeenkomstige automatische signaalinstailaties én controle apparaten eventuele afwijkingen in het tijd schema direct registreren en via eveneens electronisch gestuurde „impulsgevers" comman doveranderingen aan de machinistloze loko- motieven kunnen doorgeven. Ook deze proble men zijn technisch reeds opgelost. Daar de personeelskosten bij de spoorwe gen ongeveer 60 pet van de bedrijfsuitga- ven uitmaken, zullen de miljarden-investe ringen op den duur lonend zijn. In de con currentiestrijd trein-aüto hebben de Euro pese spoorwegdirecties volgens de in München gepubliceerde resultaten van onderzoek een gedeeltelijk succes kunnen boeken. Hieruit viel namelijk te concluderen, dat het lange- afstandsverkeer per trein van jaar tot jaar toeneemt. Alleen in het voorstad- en beroeps- verkeer won de auto nog meer veld. De vooruitzichten van de spoorwegen als belangrijkste transportmiddelen op de lange af stand en bij het vervoer van goederen zijn echter naar de mening van de experts, die in München bijeen waren, veelbelovend, als een algemene verhoging van de snelheid in heel Europa bereikt kan worden. De Duitse Bundesbahn beproeft op het ogenblik nieuwe electrische lokomotieven, die een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur kunnen be reiken en reeds zonder machinist rijden. Ex perts voor „spooktreinen" uit geheel Europa hebben het plan opgevat in Parijs bijeen te komen, teneinde hun plannen nader uit te werken. Rest nog slechts de psychologische kant van het probleem: hoe zullen de reiziers re ageren, als zij weten, dat hun trein zonder ma chinist rijdt? De Amerikaanse filmregisseur Al fred Hitchcock zal nog deze maand in Hollywood beginnen met de opna men voor zijn nieuwe film „Marnie". Reeds geruime tijd heeft Hitchcock plannen voor deze verfilming; oor spronkelijk was het zijn voornemen om in de hoofdrol prinses Gracia van Mo naco, de vroegere Amerikaanse film actrice Grace Kelly, te laten optreden. De vrouwe'ijke hoofdrol is nu toebe deeld aan Tippi Hedren, die ook reeds optrad in Hitchcocks „De vogels". De mannelijke hoofdrol in „Marnie" speelt Sean Connery.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 8