ORGELCONCERT Eerste optreden van Ponyclub „De Oosterhof ruitertjes' n groot succes TRAGISCHE DOOD BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN Vrachtauto in de sloot Asfaltering weg Rijssen- Enter begonnen AUTORUIT VERNIELD Bosbad „de Koerhelf' Ned. kampioenschappen Gevonden voorwerpen VEEMARKT RIJSSEN Rijssense markt trok veel belangstelling GESLAAGD Bosbad De Koerbelt sluit eerder op woensdag 31 juli Skoarven brengnt geluk Maandag 29 juli EXTRA VAKANTIE- GOEDERENMARKT Rijssen is n autozaak rijker Y.V.Y.-oriënteringsrit in Nijverdal AANRIJDING A In de welpenafdeling van de roofdierengalerij in de Amsterdamse Artis verblijven momenteel vijf welpen, die door hun oppassers met de fles groot gebracht moeten worden, omdat hun moeders verstek Ja- ten gaan. Het kwintet bestaat uit drie Bengaalse tijgers (29-6 geb.), een zwarte panter (20-5) en een Frans Genetkatje (23-4). De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor postabonnees f 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting 41e Jaargang No. 29 Vrijdag 26 juli 1963 1* Het was een goede gedachte van het comité om voor de tweede keer dit jaar een orgel concert te organiseren. Voor een naar vakantienormen gerkend, slecht bezette kerk opende ds. A. Kool deze avond. Zwart, die dit jaar zijn 25-jarig jubileum hoopt te vieren, opende na samenzang van Psalm 118, dit concert met twee composities van Jan Zwart, zijn vader. Hier bleek al direct dat het orgel voor concerten, qua tractuur (pneumatisch) en registratuur, niet bijzonder geschikt is. Cornet Trompet 8', basson-hobo, prestant en quint die gebruikt werden als cantus firmus (uitkomende stem) zijn wat aan de rauwe kant, zodat wij hier niet de organist maar de orgel bouwer op aan willen kijken. De trio-sonate van Bach werd technisch zeer goed gebracht, hoewel wij de registratie gaarne wat frisser hadden gezien. Ook Toccata en Fuga in D-Moll (Joh. Seb. Bach) viel in goede smaak. Hier werd inder daad uit het orgel gehaald wat er in zit. Het trompet menuet vond een aandachtig gehoor. Het allegro van Handel en de twee geestelijke liederen van Jan Zwart waren fijn van registra tie en werden met bezieling gespeeld. Guil- mant, vaak aangetroffen op soortgelijke pro gramma's, werd keurig vertolkt, zowel de be zonnen pastorale als de machtige finale. Het is altijd weer merkwaardig dat een spalm vaak overbekend (ps. 42), vanuit een totaal ander gezichtspunt wordt bezien als 't op een dergelijke manier wordt geïntroduceerd. Aan het slot werd psalm 105 (een compo sitie van de organist zelve) met grote allure gebracht. De samenzang vormde een waardig einde van deze welbestede avond. Een deel van de opbrengst der collecte, werd bestemd voor het nieuw te bouwen orgel in de Ned. herv. Westerkerk. Maandagmiddag is de 64-jarige R. van Hol ten uit Rotterdam op straat in elkaar gezakt en overleed ter plaatse. Het slachtoffer was gelogeerd bij de fam. Dasselaar aan de Holterstraatweg en liep met zijn vrouw op de Markelosche weg te wande len. Op een gegeven moment raakte hij on wel. Een ontboden arts kon alleen de dood constateren. GEBOREN: Jan Hendrik zv F J Beverdam en K H Harbers, Bouwstraat 21, 15 juli; Nanda dv H J Vlogtman en G Nijland, Nij- verdalseweg 101, 15 juli; Johannes Jan zv P A Struijk en B van Klaveren, Oosterhof weg 53, 18 juli; Gerda dv G J Koster en J Smelt, Wilhelminastraat 22, 18 juli; Janneke Lidy dv G A ten Hove en W Nieuwenhuis, Tabaksgaarden 50, 18 juli; Hendrika Johanna dv A J Nieuwenhuis en J Smit, Holtento- rensweg 30, 20 juli; Hendrika Everdina dv J H Dommerholt en K Teunissen, Nijverdal- seweg 75, 20 juli; Gerrit zv G J Stegeman en J Lohuis, Haarstraat 105a, 13 juli te Al melo; Elizabeth Joan Maria dv A F M Paau- we en H Hollander, Wierdensestraat 59, 13 juli te Almelo. ONDERTROUWD: Coenraad Nijkamp 22 jr Rijssen Markeloseweg 50 en Jenneken Nij land 21 jaar Rijssen Noachstraat 23, 17 juli; Antonie Jan Hendrik ter Avest 34 jaar Wier den Eusinkweg 13 en Fenneken Lohuis 31 jaar Ligtenbergerdijk 34a, 17 juli; Jan Poortman 17 jaar Esstraat 10 en Arendina Baan 16 jaar Prins Bernhardstraat 27a, 17 juli; Jan Ger ritsen 27 jr Molendijk 26a en Gerritdina Brink man 23 jaar-, Wierden Bosweg 4, 18 juli; Ma- rinus Rietdijk 22 jr Spijkernisse Molenstraat 40 en Willemina Mensink 20 jr Holterstraat weg 42, 19 juli; Pieter Willem Rijndert den J Hartog 22 jr Arnhem Boulevard Heuvelink 161 en Zwaantjen Dannenberg 22 jr, Weth. H. H. Korteboslaan 79, 19 juli. GETROUWD: Jan Baan 24 jr en Gerrit dina Janna Beunk 22 jr Watermolen 19, 18 juli; Peter Pasman 22 jr en Grietjen Alber- tha Goossen 19 jr, Zwollerkerspel, Ittersum, van Houtenlaan 8, 18 juli; Albertus Gerhar- dus van der Weijden, 22 jr en Maria Wille mina Dreijerink 21 jr, Almelo, Bilderijk 18, 19 juli; Johannes Poortman 29 jr en Teunis- je van Dam 23 jr, Rijssen, Piet Heinstraat 21, 19 juli; Johan van Petersen 24 jr en Maartje Adriana Schinkel 22 jr, Hellendoorn, Nijverdal, Jan Steenstraat 21, 19 juli; Ger hard Aaftink 23 jr en Jenneken Brinks 21 jr. Rijssen Witmoesdijk 11, 19 juli. OVERLEDEN: Berend Jan Paalman 83 jr., wed.v. B. Klein Nagelvoort, Middeldijk 3, 16 juli. NED. HERV. GEMEENTE: Grote kerk: 9.30 uur, 10.45 uur en 19.00 uur ds. Kamerbeek van Poederooyen. Westerkerk: 9.30 uur de heer Maris van Wier den. 15.00 uur ds. Kool. Notter: 19.30 uur ds. Kool. GEREF. GEMEENTE. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst. GEREF. KERK: Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 ds. Brinkman. OUD. GER. GEM. Bevervoorde: 9.30 en 19.00 uur. Ds. Vosman 14.30 uur. leesdienst. OUD. GER. GEM. IN NED. Oranjekerk: 9.30 en 15.00 uur leesdienst. GER. GEM. IN NED. Eskerk: 9.30 uur 19.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst. W sensdag 31 juli Oud. Ger Gem in Ned ORANJEKERK 19.30 uur. Ds. Du Marchie van Voorthuyzen. Met de bouw van dit orgel, gaat men binnen kort beginnen. Als merkwaardige bijkomstigheid dient te worden opgemerkt dat ook hier het verouder de, pneumatische systeem, zal worden toege past. Wij hopen dat nog vele concerten zullen volgen en dat het comité kans zal zien deze programma's in bredere kring aan te kon digen. Door tot nog toe onverklaarbare reden reed donderdagmiddag om ongeveer 1 uur een vrachtauto bestuurd door H. W. Heuver uit Rijssen op de Nijverdalseweg in de sloot. De aut.o reed in de richting Rijssen, toen de ze plotseling uitweek naar rechts en in de sloot terecht kwam. De 15-jarige J. Leve- rink, die meereed liep tengevolge hiervan een bloedende hoofdwonde op en is op advies van Dr. Zillinger Molenaar naar het P.I. zieken huis te Almelo overgebracht. De auto werd aan de voorzijde geheel vernield. De technische dienst heeft de zaak in onderzoek. Dezer dagen is een aanvang gemaakt met de asfaltering van de provinciale weg Rijs- sen-Enter. Het rijwielpad is reeds gereed, al thans zover, dat wielrijders hiervan gebruik kunnen maken. De rijweg wordt momenteel geasfalteerd. Voor een groot gedeelte is reeds de weg van een nieuw dek voorzien. Voor het grote ver keer is deze weg echter nog niet berijdbaar. Voor het zover is, zal deze weg nog eerst 3x van een nieuwe deklaag worden voorzien. Door de heer G. W. B. alhier werd bij de politie aangifte gedaan van het feit, dat de voorruit van zijn personenauto, die voor zijn woning geparkeerd stond vernield was. Waarschijnlijk is hier sprake van baldadig heid. De politie heeft de zaak in onderzoek. Advertentie Woensdag 31 juli, 18.30 uur 1500 METER VOOR DAMES EN HEREN Entree's f 1,-, f 0,75 en kind. f 0,35 Groen damesvest (Setterlain). bruine regen jas, portemonnaie met inhoud, contactsleutel no. 8-11-26253 met kettinkje waaraan een eek hoorntje, bruine herentrui, bril, bruin mon tuur, in grijs blikken etui, pakjes vel (Simon de Wit) uit vrachtauto gevallen, bos sleutels, zakmes, padvinderspet, bruine portemonnaie, Kanarie aankomen vliegen (soort goud-agaath), aankomen lopen een hond, poedel, reu, bruin leren portemonnaie. doublé damespolshor- loge. bruine portemonnaie met inhoud, witte damestas met inhoud. Inlichting over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7, op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur. Niet telefo nisch!! Aangevoerd 74 stuks runderen. Prijzen: 15 vette koeien van 2,90 tot 3,20 per kg. slachtgewicht. 43 melk- en kalfkoeien van 700 tot 900.- per stuk. 13 pinken van 400.- tot 650.- per stuk. 3 graskalveren van f 250.- tot 300 per stuk. Overzicht handel: Handel onveranderd, prijzen gelijk. In verband met mond- en klauwzeer geen aan voer op de varkensmarkt. Het leek er vorige w.-,>k niet op, dat nog deze maand het zvvcïi,Je lloerbelt de honderdduizendste gast zou boeken. Het on gekend mooie weer van de laatste dagen echter zorgde ervoor, dat dinsdagavond om bijna 7 uur voorzitter F .van Schooten deze mijlpaal kon noteren. Het was mej. Willy van Noort, die deze eer te beurt viel. Ze werd natuurlijk in de bloemetjes gezet en moest felicitaties in ontvangst nemen. De heer F. van Schooten toonde zich erg verheugd over dit zoals hfj het noemde heu gelijke gebeuren. Naast felicitaties sprak hij ook woorden van dank aan het badperso- neel, dat dezer dagen zo druk in de weer is. Hopenljjk zullen we in de toekomst nog eens zo'n gebeuren in een nog te bouwen Het was maandagmorgen een drukte van belang op de Rijssense markt. Heel wat. va kantiegangers hadden de morgen gereser veerd voor een bezoek aan Rijssen, waar een groot aantal standwerkers trachtte hun goe deren aan de man te brengen. Er was bijna geen doorkomen aan. De koop lui deden goede zaken. Ook de café's had den door het fraaie zomerweer niet over ge brek aan belangstelling te klagen. Het onverwachte zomerse weer was daar- natuurlijk mede oorzaak van. Voor het middenstandsdiploma slaagden de heren L. Meulenbelt en D. Willeinse. Zij wer den opgeleid door de heer G Wolterink, leraar Chr. Ulo school alhier. Voor het eerst sedert de oprichting trad de ponyclub ,.De Oosterhof" naar buiten uit. Hel was een uitstekende gedachte van de initia tiefnemers om daarvoor de woensdagmiddag in de textielvakantie uit te zoeken. Uitgedost in keurig nieuwe uniformpjes, die veel verge lijking vertonen met dat der Algerijnse Spa- hi's, die enkele jaren geleden in Rijssen op traden, hebben de jongens en meisjes laten zien, dat ze in korte tijd reeds veel hebben geleerd van hun instructrice mej. Willems uit Markelo en hun instructeur de heer J Ro- zendom uit Rijssen. Er waren nogal belang stellenden op het Volkspark, die met genoe gen keken naar de verrichtingen van de die ren en berijders(sters). Natuurlijk niet met kritische ogen, want daarvoor was de tijd van voorbereiding te kort. De pony-club bestaat ongevêer een half jaar Toch waren er enkele ruitertjes die 't klappen van de zweep al uitstekend verstonden. Naast het springen over hindernissen, was het „dood maken" van énkele pony's frappant. Toen een der ruitertjes ook nog enkele sprongen over een liggende pony maakte, was een da verend applaus het gevolg. Leuk was ook het dineren van een tweetal dieren. In de muziektent hadden vooraf de heer cn mevr. Martinviez de jeugd enkele uren aangenaam beziggehouden. De Poppenkast bleek een stuk amusement, dat het nog steeds uitstekend doet. De avonturen van Pinnochio gingen er in als koek. De kinderen troffen het deze middag, dat zij op het gazon konden gaan zitten of liggen vlak onder het gehoor (eri gezicht) van Martinviez, die ook liet zien. dat hij het goochelen heel goed verstond. Ai met al een vreugdevolle middag, vooral voor de jeugd, die haar enthousiasme niet onder stoelen of banken stak. Op het terras speelde ondertussen een mu- ziekensemble. Jammei dat er zo weinig van dergelijke mid dagen worden georganiseerd. Dit zou ongetwij feld het toerisme bevorderen. Notaris F. van Schooten feliciteert mej. Willy van Noort en overhandigt haar bloemen, kantine vieren. Duidelijk blijkt, dat het bad in een grote behoefte voorziet. Zo passeerden dinsdag 6000 bezoekers de hekken van dit fraai ge outilleerde bad. Diverse badgasten bivakke ren de hele dag op het grote gazon, waarop ze de tenten hebben uitgezet. Vooral in het kleine bad krioelt het van de kinderen. Namens de plaatselijke V.V.V. bood de heer J. Th. Gjjsbers mej. Van Noort enkele cadeaus aan. In verband met de Nederlandse Kampioen schappen zwemmen 1500 meter voor dames en heren sluit het bad woensdag om 5 uur. De wedstrijden nemen om half zeven reeds een aanvang. Jan woer zit iej, skreewn Gediene, Kom ees gaaw nen dikken moes, Too dan Jan, joa, joa, doar zin 'k al, Ik was efkes achter 't hoes. He Gediene, iej zol 'n meanske Ech loatn skrikn, is det non skreewn, En um zo'n onneuzel muuske. Mear woer isse non ebleewn. 'k Deanke nog oonder dee kaste, 'k Heb ne doar wal hen zeen loopn, Jan har 'n pook al in de haane; 'n Moes den zal 't met 'n dood bekoopm. Jan den iear al op de kneene, Joa doar zag hee wat in 'n hook, Mear hee kon dat kuej wal noagoan, Ginnen slag maakng met zin pook. Doarum' mos det oarme muuske Ees oet 'n hook worn vot ejag, 'n Moes den zag 't gevoar, wur bange, Num ne sproonk, Jan gaf ne slag. Jan hüw mis, rap in de beene, Mear det gung wat al te vlot, Alle kupkes van de toafel, Tweeje warn dr neet kapot, Jan wat maak iej, reup Gediene, Mear het was noarns nuereg vuur Det te vroang, de steengoodskuetjes Learn de heele kamer duur. Duur dee kupkesbrakkerieje Wur an 'n moes neet mear edach, Skoarven brengnt geluk, doch 't muuske. Ik heb 't er wier of ebrag. J. ROZENDOM RIJSSEN. Advertentie Vrijdagmiddag vond de officiële opening plaats van de autozaak van de firma Valk aan de Oranjestraat. Dit gehele nieuwe pand, dat een riante indruk maakt is ongetwijfeld een v cifraaiiiug voor üe Oranjestraat. v De zaak bestaat uit een grote showruimte, die plaats biedt aan minstens 6 auto's. Voor Rijssen is deze zaak, die handel drijft in tweedehandswagens een unicum en onge twijfeld een aanwinst. Firma Valk, veel succes en proficiat. Dinsdag 30 juli wordt in Nijverdal een oriën- teringsrit gehouden voor auto's, bromfietsen scooters en motorrijders over een afstand van 40 k.m. Start bij hotel Dalzicht van 18.30 19.30. Op de hoek Rozengaarde-Kerkstraat had maandagavond om ongeveer 6 uur een aan rijding plaats tussen een personenauto, be stuurd door B. en een bestelwagen, be stuurder H. T. Beide auto's liepen aan de voorzijde vrij ernstige m teriële schade op. E deden zich geen persoonlijke ongelukken VOOR

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1