iiÉ| VgGg 25 m- 1 10 procent korting m Boerenleenbank RIMPELLOOS... Th L. Wessels m MEISTER FLEXA mannelijk als vrouwelijk 22 22 op WASMACHINES en CENTRIFUGES IJZERHANDEL PAS a. AUTOGEEN LASSERS b. EXPEDITIEPERSONEEL c. ONGESCHOOLDEN C0C0SL0PERS en TAPIJTEN FA. G. WOLTERS BEHANG J. LIGTENBERG HORST CO. N.V. BATCHERS SPREADER SPINSTERS of SPINNERS KRACHTEN SLUITINGSAVOND Jan Aolbert WERKKRACHTEN (pJ33|I KttCaspo DUBBEL oc: «BLEEKMIDDEL fent1 DEZE WEEK NOG J. B. van Heijst en Zonen N.V. voor produkfie-afdelingen Eigen haard is goud waard Te koop OUD en NIEUW N.V. Rijssense Gebouwensloperij PASPOORT VOOR PASVORM ,Club- en Buurthuiswerk Rijssen' KAMGARENSPINNERIJ „RIESSEN" N.V. Gevraagd: jonge N.V. „0MEFA" Vijfenveertig gulden ren'e p. jaar! Vrijdag 17 mei 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 pipp M Mëm yyeaë' Sra TANDPASTA HAVERMOUT 57 ct- MAYONAISE BAKMEEL 56 ci-£.C zese's PCHOCRÉME 62 ct- 24" 1T0MATENPUREE 35 ct KRULVERMICELLI 37ct-|4 APPELSTROOP 72 ct- 28" yéaè sutomatische G. J. ter Harmsel SPAARDERS ZOEKEN VOOR HUN SPAARGELD EEN BELEGGING DIE IN DE EERSTE PLAATS VEILIG IS voorgoed TUBE VéGé iiWGg" voor ff "%ict met geldzegels bij aankoop van 3 stukken VéGé Toilet zeep a 34 ct met 7 geldzegels. DUE IEL PAK VéOé geld zegels TUBE VéGé PAK VéGe VeGé. mayonaise V-'PAK VéGé zegels I Ct met 6 geldzegels bij aankoop van een fles VéGé sla-olie 158 ct met" 32 geldzegels. BLIKJE VóGé zegels Plastic flacon SAMEN Él® Pla»ic flacon VéGé S -VéGé met 19 geldzegels [Hém] 2O0 GRAM VéGé B] GEVULDE WIENERS 55 ct-11 geldzegels KOEKJE 10% pak RONDO'S 59 ct- 12 geldzegels Z3k ZANDRONDjES 59 ct- 12 geldzeoels - •- vv 1 PAK VéGé J geld- zegels BEKER VéGé zegels I H/ooz-dolig Ver cp Vak antïe J j Zonnig Mallorca, romantisch Oostenrijk Twee extra buitenkansen van de VéGé „Spaar Goed" aktie Uw VéGé-fcruidenier weet *r alles van. (ENKELE MERKEN UITGEZONDERD) HAARSTRAAT 100 - TELEFOON 2918 "V*?V - In ons bedrijf te Wierden kunnen worden geplaatst voor dagdienst en ploegendienst Aanmeldingen dagelijks van 94 uur en op dinsdagavond van 78 uur afd. Per soneelszaken, Almelosestraat 46, Wierden. Een bekende spreuk, die ook voor u werke lijkheid kan worden, ook al beschikt u momen teel niet over voldoende kapitaal. Zelf bouwen, een huis kopen of uw bedrijf uitbreiden is altijd mogelijk met een aan trekkelijke hypotheek van de Oosterho'weg 2 - Rijssen m Lii. Prima kwaliteiten en moderne dessins in Zie etalage Huttenwal 5. Het beste, mooiste en modernste koopt u bij „DE SCHILDER" Weijerdsteeg 15 Zaterdags na 4 uur gesloten planken halken regels tegels ramen deuren enz ZEER LAGE PRIJZEN BRAAKMANSni.lK RUSSEN Geopend: maandag woensdag vrijdag en saterdag Een beha, een gaine met een goede pasvorm, daar mag geen rimpeltje in zitten. Of het gaat U hinderen, of het is zichtbaar door Uw kleding. Maakt U eens een keus uit de Pas-Tunette col lectie. Daar vindt U de foundations in, die U rimpelloos passen.Kies Pas-Tunette, Uw veilige Beha met mooie nylon kanten cups. Voorgevormd, dus werkelijk blijvend 5.95 model Corset voor wat zwaardere figuren. Dubbel voorpand met baleintjes, die onzichtbaar en onvoelbaar corrigeren. De elastische inzetsels garanderen ruime bewegingsvrijheid, in mooie uni corsetsatin 15.75 idem, met elastieken steunband 24.50 in fraaie franse broché 16,95 ^"kenerstraat I KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ RljSS£N WEGENS VERDERE PRODUKTIE-UITBBEIDING vragen wij voor de BATCHINGKAMER in dagploeg en krachten voor de in 2 ploegen voor de SPINNERIJ in 2 ploegen voor de SPOELERIJ voor de ROLLWINDING in 2 ploegen Inlichtingen over lonen enz worden gaarne vrijblijvend ver strekt op het kantoor, afd Personeelszaken, Boomkamp 31 en door onderstaande personen de heer M. Kreijkes, Stationsdwarsweg 49, Rijssen de heer H. J Vlogtman, Nijverdalseweg 101, Rijsser de heer H. J Ligtenberg, Banisweg 8, Rijssen de heer G. Nijland, Nijverdalseweg 30, Rijssen Jullanastraat 22 Rijssen TelefooL 2572 STICHTING RIJSSEN van het clubwerkseizoen, op zaterdag 18 mei a.s., om half acht in het gebouw „Jeruël". TENTOONSTELLING VAN WERKSTUKKEN ZANGSPEL „PRINSES ROZELIJN" uitgevoerd door de zang- en speelgroep Entree f 0,50 Kinderen f 0,25 KRIJETIJDSVERF - KWALITEITSVEW kan in diverse afdelingen, zowel PERSONEEL Enkele flinke, bij voorkeur VOOR DIVERSE AFDELINGEN Aanbiedingen aan TE RIJSSEN plaatsen. Wij zijn gaarne bereid U ten onzen kantore alle gewrnstp inlichtingen betref fende lonen, sociale voorzieningei enz 'e geven. BOUWFONDS- SCHITLDBRIEVEN bieden veiligheid 't Zijn stukken van duizend gulden, door de N V. Bouw fonds Nederlandse Gemeenten (instelling van meer dan 600 gemeenten) uitgegeven ter fi nanciering van hypotheken over eigen woningen voor haar deelnemers. Keuze tussen couponschuld brieven (rente-uitkering elk jaar; looptijd gem. 13 jaar) en rente-bijschrijvings-schuld- brieven (rente-uitkering na de looptijd van plm. 10 of plm. 16 jaar). Inl.: G. J. BOUWHUIS. Molen belter«'«.p 16 Holten Bouwfonds Nederlandse Get., enten de veilige weg naar het eigen huis

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 2