Uitslag I lij ssen j\iog acht huizen moeten uit de Driehoek weg STEMMEN Opening windiiondenren,seizoen in Rijssen ADVERTENTIES en BERICHTEN woensdag 22 mei, 12 uur J KORTINGEN TER HARMSEL Eerste prijs in ledenwerfactie Kleiduiven schieten Inzet woningen :y:< Rijssenaren ontvingen Kon. onderscheidingen BURGERLIJKE STAND 1liïsl&tfe" jeugdpuistjes j purol-POEDER AGENDA VEEMARKT RIJSSEN Gevonden voorwerpen Raadsagenda PREDIKBEURTEN EXCURSIE „OUDHEID KAMER R1ESSEN" op onze prima G0G0S Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden Vrijdag 17 mei 1963 41e Jaargang No. 19 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Stemdistrict I II III IV V VI VII VIII IX Totaal KVP 128 6 3 42 63 44 208 195 93 783 PvdA 71 179 84 281 99 170 175 113 141 1313 VVD 37 2 4 10 9 27 39. 8 47 173 ARP 105 60 63 120 97 111 134 64 136 890 CHU 86 46 29 90 56 146 108 48 99 708 CPN 1 1 1 2 4 2 6 1 1 19 SGP 318 469 431 504 469 383 218 207 218 3217 PSP 2 2 5 1 4 6 1 3 2 26 Lib. St. P. 2 1 2 2 1 5 13 Part. Ec. Ap. 1 1 3 1 1 1 8 NDP 2 2 4 GPV 3 5 4 2 2 1 2 19 VV en 100.000 woningen 1 1 1 3 Boerenpart. 22 21 26 26 164 37 45 15 18 374 VOOR RUSSEN Tijdens de Provinciale voorjaarsvergadering van de afdeling Overijssel van de P. J. G. O. J.I. zaterdag in Zwolle wachtte de afgevaar digden van de afdeling Notter-Zuna-Rijssen een aangename Verrassing. De voorzitter van de Prov afd. bood hun een enveloppe met inhoud aan, zijnde de eerste prijs in de door de Prov. afdeling uitgeschreven wedstrijd in het winnen van nieuwe leden. Van het totaal had de afdeling Notter-Zuna-Rijssen 68 pet be haald. Voorwaar een mooi succes en een ex traatje voor de kas. De Rijssense Jagersvereniging organiseert zaterdag 18 mei, op de schietbanen aan de Enterstraat, kleiduiven wedstrijden met buks De aanvang is gesteld op 2 uur, de deelname is vrij. Voor de heer A. Sanderman te Rijssen werd ten overstaan van notaris F. van Schooten te Rijssen, bij openbare inzet verkocht een per ceel met 2 woningen Hangerad 18 en Wever straat 34 te Rijssen. De inzet bedroeg 3000. RIJSSEN - Zienderogen groeit in het oude hart van Rijssen de ruimte die straks in een toekomst die zich nog laat raden zolang de rijks- goedkeuring niet is ontvan gen, gebruikt zal worden voor de bouw van het nieu we stadhuis. Steeds leger wordt de ,4nehoek" 't stuk grond dal door de Kerkstraat Elsenerstraat en Rozen gaar de wordt omsloten. Acht woningen staan nu nog op de noma tie te verdwijnen voordat men het terrein voor d« nieuwe bebouwing gereed kan maken. Voor de kleintjes die bij moot weer zo graag buiten spelen, is hier tijdelijk een heerlijk speelveld ontslaan. Dal het bezaaid ligt met stenen is daarbij voor hen echt geen tegenvaller. Kijks u maar eens naar dit drietal, dat tn deze driehoek steen op steen stapelt om zijn eigen huis jes te bouwen. Het zijn van links naar rechts, Gerrit Jans, Ineke Voortman en Alidus Jans. Achter hun spel strekt de Schildkerk bescher mend zijn muren omhoog. Twee werknemers bij de firma Ter Horst en Co. ontvingen uit handen van burgemees ter C. B. J. Landweer de ere-medaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Deze werknemers waren: H. ter Avest, wever, Dokter Stokkersstraat 21, en J. Lig- tenberg, getouwsteller, Esstraat 114. Deze arbeiders waren 40 jaar in dienst van de firma Ter Horst en Co Ook 40 jaar in dienst waren bij deze firma de heren M. Dommer- holt, spoeler, Nijverdalseweg 92 en L. Jansen weger-opschrijver, Markeloseweg 69. GEBOREN: Abraham, zv J W Otten en W Pieffers, Hag- weg 23 6 mei Gerrit Jan zv A J Voortman en B Weijnen Prins Bernhardstraat 4 8 mei; Johanna Gerharda Maria dv A Zandink en G J M Essink Oranjestraat 49, 11 mei; Tonia dv G J van den Dijk en W Lankamp Hagweg 10 10 mei; Berend Jan zv G J Nieuwenhuis en G Keij- man Trompstraat 17 13 mei; Aart Hendrik zv G Wolters en G Bakker Tabaksgaarden 59 12 mei; Gezina Hendrika dv A J Breukink en G H Voortman Elsenerstraat 49 30 apr. te Almelo ONDERTROUWD: Harmen van Putten 27 j Oostburg Callen- veldsstraat 23 en Jenneken Smit, 21 j Rijssen Holtentorensweg 30 7 mei; Gerrit van der Stouw 26 j Rijssen Haar- straat 147 en Femmigje Albertha Kroeskop 23 j Rijssen Dannenberg 53 7 mei; Hermannus Theijink 24 j Almelo Gravenstraat en Geertruda Henrica Maria Banis 23 j Rijs sen Geskesdijk 2 9 mei; Hendrikus Seppenwoolde 26 j Rijssen Welle- weg 13 en Gerritdina Harbers 23 j Rijssen Nijverdalseweg 27, 9 mei; Gerrit de Bruin 20 j Graaf Ottostraat 26 10 mei. Getrouwd: Jan Albert Eertink 26 j en Maria Sander man 28 j Rijssen Walstraat 24 9 mei; Martinus Hekman 27 j en Berendina Schep pink 21 j Den Ham Vroomshoop Hammer- weg 11 10 mei; Andries Schuurman 27 j en Willemina Wes- terik 22 jaar Rijssen Dannenberg 22 10 mei; Albert Voortman 28 j en Hendrika Jansen 24 j Rijssen Lentfersweg 9 10 mei. OVERLEDEN: Jenneken Harbers 90 j weduwe van A van den Noort Noachstraat 17, 12 mei; Arend Jan Lankamp 85 j weduwnaar van J ter Steege Tabaksgaarden 29 2 mei te Alme lo Karei Nijkamp 86 j ongehuwd Kerkstraat 7, 7 mei te Almelo. Ziezoo, det hewwe dan ehad, Het stemm is wier gebuurd, Wiej hebt wier noar oons beste weetn Een hukn mooi rood ekluurd. Wiej hebt dan wier oons plich edoan, Of neet, want kiek doar warn Nog heel wat leu dee zoo het leek, Dr gin belang biej harn. Vuen ze het neet de müejte weard Noar 't stembero te goan, Of harn ze nog gin naamm genog Op 't stembiljetje stoan. Of dachen ze: 't blif oons geliek Duur wee ow' wodt ebétn, In elk geval, ze hebt tr non Gin been um dwas wiln zétn. Non, 'n oetslag den is wal bekeand, 't Hef in de kraantn estoan, 't Was vuur de radio, dus non Mear wochen woer 't zal goan. Zol 't non zoovulle better worn, 't Zal miej dan ees beniejn, Iej zol'n zoo zeg'n het mut toch kunn Met al dee goo petiejn. Miskien bekiek ik het verkeerd, Mear 'k zee 't nog duuster in, Dit weet ik wal, het spit miej niks Da'k gin minister zin. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie f 1.60 - fl." Aangevoerd 162 stuks runderen. Prijzen: 10 vette koeien van 2.90 tot 3.- per kg. slachtgewicht. 75 melk- en kalfkoeien van 750.- tot 900.- per stuk. 57 pinken van 335,- tot 450.- per stuk. 30 graskalveren van 200.- tot 250.- per stuk. Overzicht handel: Handel kalm, prijzen da lend. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. Witte portemonnaie inh. 10.00 en sparzegels, liniaal, aktentas inh. broodtrommel en flessen, bruine portemonnaie inh. ƒ5.00 en een briefje, gouden damesring met rode steen, gladde goudkleurige armband, bankbiljet van 25.00 wieldop van een „Ford", rabies hondepenning met riempje no. 24788, konijnen, kleur grijs, stropdas, damespolshorloge met zwart bandje, bruine portemonnaie inh. 32.12, blauw-wit gestreepte nylon regenjasceintuur, bruin plas tic kindertasje, aansteker merk Polly", bei ge sjaal, schuifmaat in etui, blauw-zwart ge streept jongensjasje, sjaal, wit met gele stip. Bruin lederen herenportemonnaie inh. 1.91. bruin leren riem, een tas, inh. broodtrommel en voeggereedschap, een rozenkrans, bruin plastic portemonnaie, met ritssluiting, een doek met 3 sleutels, een plastic regenjas, kleur grijs, zwarte portemonnaie inh. 1.80. jonge witte kip, rode portemonnaie met inh. 2.40, padvindersriem, rose sjerp, bril met zwart montuur, bril m. zilver montuur, schroe vendraaier met rood handvat, groen geblokte das, handzaag, zwart konijn, wieltje met gum miband, bruine gevlekte jachthond, jongens jasje, kinderschoenen, bruine pet, zilveren halsketting met roosje, paar dameshandschoe nen, kleur bruin, rode portemonnaie, inh. 21.21 sleutels lips nr 633 en foto's, nota's voor Coöp. Landbouwvereniging Enter (J. Ro- zenmuller) rode portemonnaie met inh. 0:25, hondenriem, zwarte riem rode band, hoofd doek, kleur beige bruin van zijde, Yale deur sleutel, „spin" voor auto, regencape, armband. Inlichtingen over bovenstaande voorwerpen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7, op werkdagen tussen: 18.00-20.00 uur. Niet telefo nisch. De Rijssense raad komt vrijdagavond om half acht voor een openbare vergadering bij een. De agenda luidt: 1. Vaststelling notulen v.d. vergaderingen d.d. 19 en 24 april. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel van b en w betreffende overbren ging van „De Oosterhof" uit het dokter Stok kersfonds. 4. Voorstel tot afgifte van een noodzakelijk heidsverklaring van de avondcursus diplo ma meester-timmerman aan de Lagere Tech nische School. 5. Sanering van het bedrijf be zittingen. 6. Garanderen van rente en aflos sing in verband met de verkoop van woning wetwoningen. 7. Voorstel betreffende de verkoop van wo ningwetwoningen. 8. Voorstel tot zijziging van de „Algemene verkoopvoorwaarden woning wetwoningen". 9. Voorstel tot voorlopige goed keuring van het „Onteigeningsplan" 1963 West" 10. Voorstel tot aankoop van percelen F 569 en 570 van A. van Barneveld 11. Voorstel tot aankoop van het perceel F 881 van J. Seppen woolde. 12. Voorstel tot aan en verkoop van grond aan H. Nijland. Deze is voornemens om op 28 mei een auto bustocht te maken over Nordhorn, door het dal van de Eems met bezichtiging van de ha- vezathe te Landegge, waar Frederika van It- tersum, wier praalgraf in de Ned. herv. kerk op 't Schild te Rijssen te zien is, woonde verder over Haren naar Ter Apel waar 't klooster het enige Middeleeuwse in Nederland dat nog gaaf bewaard gebleven is bezichtigd kan wor den. Dan naar Schoonoord met bezoek aan het openluchtmuseum van oude Drentse plag- hutten waarin de eerste turfgravers moesten wonen, met toelichting door iemand die deze armoede zelf ondervonden heeft. De excursie staat onder leiding van de heer Drs. A. L. Hulshoff verbonden aan 't Rijksmu seum te Enschede. Vertrek om 7 uur van 't Schild. Niet-leden van de Stichting kunnen; in. gezelschap van een lid aan de tocht deelne men tegen betaling van 12.-. Aanmelding en betaling moeten geschieden bij de heer A. ter Harmsel, Haarstraat 2 (Oabram achter de Kroone). ZONDAG 19 MEI A.S. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds A. Kool 15.00 uur Ds J. Vos (Bed. H.D.) WESTERKERK 9.00 uur Ds W. van Tuyl 10.45 uur Ds W. van Tuyl 19.00 uur Ds A. Kool NOTTER 19.30 uur Ds J. Vos GER. GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEMEENTE BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur leesdienst 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst DONDERDAG 23 MEI (HEMELVARTSDAG) GROTE KERK 9.30 uur Ds A. Kool NOORDERKERK 9.30 uur Ds J. van Haaren GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur Ds Vosman ORANJEKERK 9.30 uur leesdienst ESKERK 9.30 uur Ds Aangeenbrug Advertentie Heeft u al van onze speciale GEPROFITEERD?? Zie pag. 8 1 HAARSTRAAT De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. 15, 16 17 en 18 mei Expositie Amateurfoto- grafenvereniging Aldolem leeszaal Park gebouw. 17 mei Contactavond pluimvee- en konijnen fokkersvereniging De Eendracht. Spreker L. Maas, A. Keurmeester R. V. B. ver toning dia's (19.30) uur) café Koedijk. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teenager show en dansavond. Volkspark-Parkge bouw. 3 juni Uitvoering gymnastiekver. DOS met medewerking van de Eerste Ned. Tram- polineschool te Apeldoorn, aanvang 8 uur. Na afloop openluchtfilm Volkspark. 20, 21 en 22 juni Leger- en Luchtmachtten toonstelling „Paraat '63" plein Elsener straat. 2 20 juni Rondgang en taptoe J. W. Friso- kapel 21.30 uur zonneweide zwembad „De Koerbelt". 21 juni Rondmars Tamboerkorps Kon. Mare chaussee, 19 uur. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arbeiderszangver. „De Stem des Volks" Volkspark. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V.. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, kamer 7 (boven). Op de banen van de windhondenrenvereni- ging „Rijssen" vonden zaterdag de openings wedstrijden van het nieuwe seizoen plaats. De weersomstandigheden waren slecht. Een vies motregentje en een vrij felle wind waren er oorzaak van dat de belangstelling te wen sen overliet. De meeste belangstelling ging venzelfsprekend uit naar de finale der Grey- hounds-B. Voor de A-ccurse bestond geen voldoende deelname, dit vond mede zijn oor zaak in het feit dat in de totalisator-wedstrij- den, die woensdag in Spanje worden gehou den een aantal Nederlandse A-honden deel neemt. Tijdens de finale, die een belangrijk sluit stuk van deze vlotte coursen vormde, was er een felle strijd tussen de greyhounds Mac Loid, van D. de Ruiter uit Groningen en de winnaar van vorig jaar Perry van de Friese Vlag, eigenaar de heer P. Heidekamp uit Oude Pekela. Mac Loid, de grote favoriet voor de grote Prijs van Twente stelde zijn aanhang niet teleur. Van meet af aan nam hij de kop en hoe Perry er ook aan trok hij moest de eerste plaats aan Mac Loid laten. Solak de enige Rijssense hond van de heer Advertentie In verband met HEMELVAARTSDAG, delen wij U mede dat VOOR HET NUMMER VAN VRIJDAG 24 MEI UITERLIJK IN ONS BEZIT DIENEN TE ZIJN. Redactie en adm. Weekblad v. Rijssen H. J. Nijenhuis had een slechte start en moest aanvankelijk met de laatste plaats genoegen nemen. Maar hij herstelde zich prima en wist tenslotte een fraaie 3e plaats te bereiken. Gezien de uitstekende tijden van Mac Loid en Perry gingen beide honden over naar de A-klasse. Butterfly werd in de halve finale onfortuinlijk uitgeschakeld door Mac Loid. Deze hond liet zich in een bocht in de „grond boren" door Mac Loid. De hond nam hem bij het inhalen mee. De gladde baan was hier mede debet aan. Interessant en spannend was de finale bij de Whippets. Hier zorgde Gabe van Us, eige naar Honk Roukes uit de Haarlemmermeer voor de grote verrassing De favoriet Donart nam aanvankelijk de kop en het leek erop, dat hij, gezien zijn goede tijden in de eerste courses, met de overwinning zou gaan strij ken. In de laatste meters echter sprintte Gabe van Us zo fantasties, dat Donar met de tweede plaats genoegen moest nemen. Bij de Afghanen liet Dudel van mevr. Paup- tit uit Epe zijn aanhang geen moment in het onzekere. Van meet af aan nam deze hond de leiding en onbetwist met zeker 5 meter voorsprong finishte hij als eerste. De beste tijd liep deze middag Mac Loid in 22,4 sec. De voornaamste uitslagen luiden: GREYHOUNDS B 1. Mac Loid 22,5 sec. eig. D. de Ruiter, Groningen. 2. Perry eig. P. Heidekamp, Oude Pekela. 3. Solak eig. H. J. Nijenhuis, Rijssen. 4. Changer eig. A. Zuidema Groningen. WHIPPETS 1. Gabe van Us Honk 25 sec. eig. Roukes, Haarlemmermeer. 2. Donar eig. D. J. de Wit Oss. 3. Haiko eig. Roukens, Haarlemmermeer. 4. Flits Cordon, eig. J. Gelderman, Amster dam. AFGHANEN: 1. Dudel. 27.7 sec. Mevr. Paup- tit, Epe.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1