GESLOTEN SLOKKER schilders l Rijssenaren blijft coulant: GEEFT PENNINGS. PALTHE GOED IN HAND 11 1 BEHANG f In haar handen... de gezondheid van haar gezin! vol-automatische wasmachine Stap eens binnen MEISTER SPARTA 10% KORTING Fa. LOHUIS Ijzerhandel PAS Haarstraat 100 Fa. G. WOLTERS Jan Aolbert I 1 BETER EEN HALF El DAN EEN LEGE DOP €|UKEJ*M ATI C jongemannen STIGKERSJ STICHTING DE NUTSSPAARBANK Goede Vrijdag en zaterdag 13 april Ie Rijssense Schoonmaakbedrijf VOOR ONDERHOUD VAN administratieve KRACHT en een leerling Fa. G. WESSELS PARKGEBOUW Rijssen MADAME SANS GENE BONJOUR TRISTESSE van zaterdag 6 t.m. zaterdag 13 april Voor 3 kwartjes een rotan s'oel KAN DAT? fÏÏTJSïr RIJWIELHANDEL BRINKS Si™" Vrijdag 5 april 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 8 Oót j'/LCvfcftc ét* 'MPiSu ïve# vullen vol-automatisch verwarmen vol-automatisch vóór-wassen vol-automatisch wassen vol-automatisch 5 x spoelen vol-automatisch centrifugeren vol-automatisch SLECHTS en vraag eens om inlichtingen. Wij helpen u in een gezellige omgeving dat werk te vin den, dat u 't beste ligt. U beeft dan plezier ia uw werk en wij ia u. Kan het beter AR BEKEN WEG 96 - HENGELO (O.) Coöp Boerenleenbank „Noiter d J. ter Harmsel Mto—tUnlf 1 Voor flinke hebben wij plaats in onze afdeling (3 ploegendienst) Leeftijd ca. 1835 jaar Inlichtingen over het werk bij de heer J. W Nieuwen- huie, Dannenberg 42, Rijs- sen, en aan ons kantoor. Atmeto-Dsldensestf. il-Tei.5266 DE KANTOREN van de zijn op fabrieken, kantoren en dergelijke naar Trompstraat 29, Rijesen. Telefoon 2976. De Coöp. BOERENLEF.NBANK-RAIFFEISENBANK „RECTUM-YPELO" te WIERDEN vraagt een Zij die over een MULO-dipIoma en over kan toorervaring beschikken genieten de voor keur. Sollicitaties te richten aan het kantoor der Bank, Kerkstraat 24 te Wierden. Voor direct gevraagd 2 flinke Eleenerstraat 19 - Haarstraat 27. Vrijdag 5 en zaterdag 6 april 8 uur: met: Sophia Loren - Robert Hossein. Madame Sans Gêne, van onaangename wasvrouw tot deftige hertogin. Toegang 14 jaar. Woensdag 10 april, 8 uur: met: Jean Sebarg - Deborah Kerr - David Nieven Juliette Greco. Vervaardigd naar het wereldberoemde en gerucht makende boek van Francoise Sagan. Toegang 18 jaar. WILT U ZELF UW TUIN AANLEGGEN, BIJPLAN - TEN OF VERANDEREN....? TEL. 05409 1 415 Erica heeft een enorme ver scheidenheid in Coniferen, Rozen, Sierheesters, voste p'on ten enz. uit eigen kwekerijen, zonder tussenhandel, dus voor deliger Komt U eens kijken en foot U zich door ons deskundig per sonee' vrijblijvend adviseren BORNE (rj|REKT ACHTER HET STATlOM i 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444*4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 tki K4 '444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 MODEHNSTI BIJ HET VERFHUIS Tabaksgaai de 68 MACHINAAL AFRANDEN PLAKTAFEI.S BESCHIKBAAR BEHALVE OP VLOERBEDEKKING WALSTRAAT HUTTENWAL CASTOR VOOlt 5 KG WASGOED Instelling van alle wasprogramma's met slechts 1 knop Laat er dan ook iets van naar onze Spaarbank vliegen. U wordt er beter van! Deze mogelijk bestaat tijdens de V.V.-actie. Op onze toch al lage rotan-prijzen, geven wij ook nog V.V.-bonnen met kans op een f 10-prijs per bon. De gezondheid van uw man en uw kinderen is aan toevertrouwd Daarom leest u met aandacht publicatie? over de moderne voedingsleer. Daarom ook neemt u altijd PIM plantenmargarine Want u weet hoe belangrijk natuurlijke vitaminen zijn.li en dat die vitaminen vooral voorkomen in „al wat groeit"! En ja... dóarom neemt u PIM plantenmargarine: dan weet u zeker een uitsluitend uit plantaardige grondstoffen bereide, door en door gezonde margarine te kopen. Een natuurzuivere plantenmargarine. die bovendien fijner smaakt en altijd makkelijk smeerbaar isl 7.IE ON7.E ETALAGE HUTTENWAL 31 RUSSEN TIENTALLEN MODELLEN TIENTALLEN LAGE PRIJZEN Model 1963 ALLE MODELLEN EN KLEUREN IN VOORRAAD. OOK HET SPECIALE MODEL MET 2 KNALDEMPERS.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 8