Zaterdagavond: IJsrevue op wieletjes isiïs' PREDIKBEURTEN ZOMERAANBIEDINGEN Vakantieprogramma besloten met 3 hoogtepunten VEEMARKT .Vrijdag 10 augustus 1962 40e jaargang No 31 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05430) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting Burgerlijke Stand Coöp. Boerenleenbank „Hotter1 HUTTENWAL 31 - RIJSSEN Benoemd Nutsspaarbank Zondagsdienst dierenartsen Gouden ring in de tuin Onderscheiding bij Ter Horst en Co. Raadsvergadering „Ten Berge" Gevonden voorwerpen Zondagsdienst Groene Kruis Staank vuur daank Kerko overhemden J. LICHTENBERG Feestavond Boerenleenbank Geslaagd Collecte bejaarden centrum POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR RUSSEN -V Nv.->k Zaterdag avond wordt op initiatief van de VW Rijssen een bijzonder evenement gehouden. Op een daarvoor speciaal gebouw de rolschaatspiste zal een grootse show wor den verzorgd door de Winschoter Kunstrol- schaatsclub onder de technische leiding van de heren H. en K. A. Werkman. Deze amateurvereniging heeft bewezen tot grootse prestaties in staat te zijn en men heeft reeds over het gehele land en ook in het buitenland haar exclusieve shows ver zorgd. Het optreden van de rolschaatsama- teurartiesten werd door de Ned. Televisie stichting reeds tweemaal uitgezonden. De Winschoter Kunstrolschaatsclub verzorgt een non stop programma van ongeveer 2 uur voor schitterende eigen decors op suggestieve Met niet minder dan drie hoogtepunten heb ben de organisatoren van het vakantiefeest programma te Rijssen de reeks vakantiee venementen besloten. Zaterdagmiddag was het n.l. feest voor de kinderen met de open lucht uitvoering van Marten Toonder's ver haal Tom Poes en Ollie Bommel door Ro- berti's Jeugdtoneel uit Aalsmeer, terwijl de bekende boerenkapel De Stroodorpers uit Zut- phen ,een bijzonder geslaagde gezelligheids- avond verzorgden, waarna de apothese van het gehele programma kwam met een schit terend vuurwerk. Voor Tom Poes en Ollie Bommel bestond 's middags grote belangstelling, het was af wisselend stil in het Volkspark, als de jeugd met gespannen aandacht de avonturen van de twee grote figuren volgde in het verhaal van de verborgen goudschat en ook waren er perioden waarin de jeugd het meeleven in de verschillende verwikkelingen op luide wijze liet blijken. Roberti's Jeugdtoneel heeft in het verhaal van Marten Toonder een stuk, waarnaar de jeugd met veel spanning en genoegen kan kijken. Het viel ons op, dat de spanning een grotere kans krijgt in dit stuk als de humor, hetgeen natuurlijk betreurd kan worden. De dialogen zijn niet volledig op het jon ge volkje afgestemd, waardoor ook een deel GEBOREN: Anta Hendrika, d.v. D. Wol- ters en H. Vogel, Huttenwal 7, 4 aug; Jan Hendrik, z.v. A. Otten en W. J. Buursink, Haarstraat 79, 6 aug; Leendert, z.v. B. J. van den Belt en S. van der Wel, Holterstraat- weg 67a, 5 aug; Bemardus, z.v. H. Kwin- tenfbeng en D. F. Nijkamp, Nijverdalsew. 24 27 jul. te Almelo; Berend Jan, z.v. P. Nijhuis en L. J. Wilmink, Parkstraat 1, 1 aug; ,te Deventer. Jan, z.v. M. Brinks en J. Baan, Haarstraat 172, 2 aug, te Almelo; ONDERTROUWD: Jan Willem ter Keurst, 23 jaar, Rijssen Tuin straat 6 en Willemina Nijkamp, 22 jaar, Dokter Stokkersstraat 15, 31 jul; Gerrit Jan Harbers, 24 jaar, Rijssen De Steege 4 en Jenneken ter Maat, 26 jaar Holtentorensweg 12, 1 aug; Roelof Klaas, 22 jaar, Wierden Enter Smeij- erskampstraat 9 en Gerritdina van den Maat, 17 jaar, Rijssen Weijerdsteeg 9, 2 aug; Lambertus Boeve 28 jaar Oranjestraat 13 en Arendina Waggeveld, 29 jaar, Zuiderstraat 28, 2 aug; GETROUWD: Bemardus Johannes Kienhuis, 41 jaar en Gerharda Engelina Kleinrouweler, 41 jaar, Enterstraat 32 1 aug; Gerhardus Aliedus ten Hove, 23 jaar en Wil lemina Nieuwenhuis, 24 jaar, Tabaksgaarden 50, 1 aug; Jan Willem Gulink, 19 jaar en Klasina Har bers, 17 jaar, Wierden Enter Julianastraat 35, 3 aug; OVERLEDEN: Hanna Aleida ten Dolle, 61 jaar weduwe van J- H. Oonk, Holterstraatweg 177, 30 jul; Hendrikus Johannes Render, 83 jaar weduw naar van G. J. Struik, Enterstraat 26 31 jul; Hendrikus Sprakel, 68 jaar echtgenoot van J. Veneklaas, van den Broekestraat 10, 28 jul; te Almelo; Jan Assink, 58 jaar echtgenoot van J. W. ter Maat, Marijkestraat 23, 28 jul; te Almelo. van de humor, die in het verhaal toch ze ker aanwezig is, verloren gaat. De figu ren als „Heer" Olivier Bommel, Tom Poes, Professor Sikbok, Joost, en commissaris Bul- lebas spreken, de jeugd duidelijk aan. Met open mond werd het doen en laten van de spelers gevolgd, en mede, doordat er te wei nig toezicht was, kwamen de jeugdige toe schouwers steeds dichter op de muziektent waarop 't stuk gepresenteerd was, opdringen Het meeleven en de nieuwsgierigheid ging zelfs zover dat nu en dan een paar „dur- vers" het waagden op het podium te klim men en achter de „coulissen" te kijken naar Tom Poes, waarvoor het hoog tijd werd, dat die haar taak in het stuk moest vervullen. Groot was de vreugde toen de weinig popu laire Joost, die mee naar :t politiebureau moest wist te ontvluchten maar later door commissaris Bullebas ingepikt kon worden. Het was een alleplezierigste middag voor de vele jongens en meisjes. Onverwacht groot was de beiargstelling 's avonds voor de Stroodorpers voor het vuurwerk. Niet minder dan ...riungstellenden hadden zich rond de gazons van het Volkspark en op de grintpaden opgesteld. De Stroodorpers rijn er in geslaagd een gezellig programma te bren gen. Zij weten vooral wat show is en maken daarvan een dankbaar gebruik. Het publiek heeft van de muzikanten uit Zutphen en van de humoristische conferen cier Geurt met volle teugen genoten, zodat het een genoeglijke avond werd die werd besloten met een prachtig vuurwerk, dat voor een prachtige entourage van bomen heesters en beplantingen werd afgestoken. Advertentie Ome landelijke reserves ran ruim f 100.- miljoen siellen ook Uw spaarsaldo veilig Wendt U vol vertrouwen tot de NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.00 en 10.45 uur ds. Kool. 19.00 uur ds. Brasser. Westerberk: 9.30 uur ds. Brasser 15.00 uur ds. Van Tuyl. Elzen: 10.00 uur ds. Van Tuyl. GER. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren, 15.00 uur leesdienst. OUD. GER. GEMEENTE (Bevervoorde) Walkerk: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. GER. KERK Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman, GER. GEM. IN NEDERL. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aan- geenbrug, 14.30 uur leesdienst. De heer N. W. Renger werd benoemd tot hoofd van de Chr. school te Vledder. Mej. J. Schothans te Rijssen werd benoemd tot klerk op de afd. financiën van de gemeen tesecretarie. Tot bouwkundig oprichter-tekenaar bij de dienst van gemeentewerken te Rijssen werd benoemd de heer G. J. Lingeman te Dalfsen. Gedurende de maand augustus werd bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaar bank Almelo ingelegd 'n bedrag van 198.694, 39 en terugbetaald 184.093,90; in deze maand werden 50 nieuwe spaarrekeningen geopend. Dierenartsen Rijssen-Wierden, De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebelink, Wierden tel 05496-298. en passende muziek in een veelheid van de- Jg| cors, waardoor het optreden vaak een sprook jeachtig aanzicht verkrijgt. De show is ver maard door het wervelende optreden van 30 a 36 jongens en meisjes, buitengewoon getraind, die di - verschillende onderdelen van de show biengen met vaart, charme, gratie, acrobatiek en een overgave, die men bij bcroepsartiesten wel eens mist. Het is een hele onderneming met opgebouwde mu ziek en kleedboxen (15 m breed en 20 m diep) worden vervoerd alsmede decors en requi- sieten, 100 costuums, geluidsinstallaties en natuurlijk het gezelschap van rolschaatsers en leiders (totaal 50 man) Het belooft ee i zeer bijzonder evenement te worden, dat zeer grote belangstelling ver dient. (Zaterdagavond Volkspark). Tot haar grote verbazing vond mevr. de Wed Smit wonende in de Boomkamp in haar tuin een gouden ring, waarin het jaartal 1893 was gegraveerd. Er worden pogingen gedaan te weten te komen, wie de eigenaar van deze ring is. In verband m,et hun 40-jarig dienstjubile- lun bij Ter Horst en Co NV werden maan dag 2 arbeiders van deze onderneming on derscheiden met de bronzen ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, Het waren de heren M. Goossen, Banisweg 33 en F Koster Oranjestraat 41. De jubilarissen ontvingen de onderschei ding uit handen vam burgemeester C. B. J. Landweer op 't directiekantoor van ter Horst en Co. De heer A. H. ,ter Horst feliciteerde de jubilarissen met de decoratie en bracht hen namens de directie dank voor de trouwe wij ze waarop zij gedurende zo vele jaren de belangen van de onderneming hadden ge diend. De heer Ter Horst bood de gedecoreer den het ere-insigne 40 jaar trouwe dienst aan alsmede een cadeau onder couvert. De raad van Rijssen komt in openbare vergadering bijeen op dinsdag 14 augustus. Advertentie Kon- voor Uw c CORSET naar ons Wij adviserer U deskundig. Drogisterij afd med. bandages Te'efoon 2293 Gestreept meisjes broekjes inh. portemon- naie, blauw plastic regenjasje, rol behang selpapier, knipmes, bril, gele portemonnaie met inh, kindergeweertje dubbelloops, huis sleutel, snelbinders van brommer, witwol- len babymutsje, 2 sleuteltjes, groen-witte handdoek, zakmes, witte handschoen, een paar snelbinders, kinder plastic jasje, bruin geblokte jongensjas, bruine heren regen broek, zakmes met benenheft, rode porte monnaie, zonnebril, plastic lichtblauwe re gencape, blauwe hoofddoek, zwarte jacht hond, fietspompje, bril met bruin montuur, smalle lap stof, speelgoedauto, rood kinder- maniteltje, zwarte regenbroek, 2 sleutels van bromfiets, rode damessjaal, groene knip- portemonnaie, bankbiljet van 10, creme- achtige linkerdameshandschoen, jute bood schappentas, fototoestel, wit kinderschoen tje, bruine portemonnaie, contactsleutel fiat ketting met sleutels, bewijs van lidmaatschap R-v.d. Hooven, toilettasje, lederen dames tasje, bruin le deren portemonnaie gevlek te plastic boodschappentas, bril met bruin montuur, wit linker kinderschoentje, grijze zelfbinder, linker kinderschoentje, honden- riem, kinderbril, kinderzwembad, kleine le deren damesportefeuille, schroevendraaier grijze portemonnaie, streng parels, wit kin derschoentje maat 8. groene gordijnstof, zwar te kunstlederen jekker, pakje inih. hem<} en broekje, contactsleutel, no. 3334, grijs dames- vest, licht bruine portemonnaie, meerkleu- rig kinderzwempak, geel draion kindertruit je, licht-beige zomermantel, pop, vernikke- de knijptang met hamer en beitel. Aangevoerd: 39 runderen. Prijzen: melk- en kalfkoeien van 750,— tot 900,- per stuk. pinken 500,— tot 650, per stuk. graskalveren van ƒ300,- tot ƒ450,- per stuk. Overzicht handel: Handel traag, prijzen aan de lage kant. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. De dienst wordt zondag a.s. gehouden in het Wijkgebouw Koninginneweg, tel. 2878. De oole leu dee harn met Dieks Aalt 't beste vuur ehad, Hee moch van eurleu vearder learn, Ze stuern um noar de stad. Ze warn zo zueneg as ze konn, Doar wur niks niejs ehaald, Vuur Dieks zin leam bleef 't aandre stoan, Want det mos ees betaald. Het kossen eur heel vake kramn, Ze kumm mear nuwkes roond, Mear 't was vuur Dieks en mennegmoal Spoarn ze het etn oet 'n moond. Dieks slaang en kreeg al heel gaauw woark, Wat harre ',t vear ebrag, Mear woer hee det an har te daankn, Doar wur neet an edach. Want Dieks den was heel gruets ewum, Hee was non toch menear, En in det oole boerne hoes Doar passen hee neet mear. Dieks veuln zik in zin ooldershoes Neet meer op zin gemak, Hee zochen in de grote stad Biej vrumden oonderdak. Hee skaamn zik vuur de oole leu En nog zo of en too Dan skreef heen een poar wuere noar Zin oole va en moo. Hee har ze toch neet nuereg mear, Hee har non good te etn, Als wat ze vuur um harn edoan Was hee heel rap vergetn. Dieks har doar in dee grote stad Nog wat vegetn te learn, En wal 't gebod det ieder keend Zin oolders aalt mut earn. J. ROZENDOM RIJSSEN, ADVERTENTIE Wij gaan door met restanten verkoop van van f 19.50 voor f 9.95. SCHILD Voor de leden van de Boerenleenbank (Oos terhofweg) was door het bestuur een feest avond belegd in het St. Jozefgebouw te Rijs sen. Als spreker trad op de heer H. Hendriks uit Eindhoven. Zeer uitvoerig en duidelijk schetste hij het ontstaan van de Boerenleenbank Naast een behandeling van de jeugdspaarregeling en de voorschot- en kredietverlening gaf hij ook een duidelijke uiteenzetting van het nut van een Bankgiro. De Boerenleenbank is plaatselijk zelfstan dig en u kunt uw eigen bestuur kiezen. Het banksaldo wordt zoveel mogelijk in eigen plaats besteed, aldus spr. hierna traden af wisselend op de goochelaar Ad de Lunes, terwijl de pianist, Gerard Schrijver voor het muzikale gedeelte zorgde. Vooral de heer Lunes, die ook bekendheid verwierf voor de televisie oogstte veel succes met zijn onna volgbare manipulaties. De heer G. A. Oude Luttighuis slaagde te 's-Gravenhage voor het diploma M.B.A. Te Utrecht slaagden voor het diploma le rares coupeuse de dames H. Fokkert te Nij- verdal en M. Zandvoort te Rijssen. De camdcidiaten werden opgeleid door mo devakschool D. Wessels-Nijland Haarstraat, Te Enschede slaagde voor het practljk diploma boekhouden de heer T. Jurriens te Rijssen. Te Rotterdam slaagde voor het textlel- brevet de heer L. Meulenbelt. Mej. N. Lichtenberg, Dannenberg 19, Rijs sen slaagde te Almelo voor het examen boekhouden, en te Enschede voor het exa men Ned. Handelscorrespondentie. De vanwege de Herv. gemeente te Rijssen gehouden collecte voor het bejaardencentrum bracht in totaal op 752.80. Advertentie ALLERLAATSTE 200 zomer- en regenmantels 100 herencolberts per stuk 12.90 lichtgewicht 10.00 Zie ook onze advertentie op pag 4 van dit blad.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1