opleiding JUBILEERT U PROFITEERT EN DAT IS BONTHUIS PLASTI COLOR cocos FA. G. WOLTERS GESLOTEN WIE WIL NIET WERKEN IN EEN NIEUW EN FRIS BEDRIJF? HEBBEN WIJ NODIG? hypotheek Berend HOE KUNT U SOLLICITEREN? kinderwagens N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN VERTO TAPIJT EXTASE TAPIJT TRETFORDTAPIJT LINOFELT enz. naar Schoorsteenvegen Glazen wassen Dakgoten reinigen enz Schoonmaakbedrijf Slokker De rijwielbewaarplaats Vrijdag 4 mei 1962 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN HEREN KOSTUUMS 79.75 - 89.75 - 98.75 etc, JUBILEUM AANBIEDING Nog s»echts EtHELE OAGEN kunt U profiteren JUBILEUM AANBIEDING JUBILEUM AANBIEDING V/H H.J. VAN HEEK-RUSSEN Weijerdsteeg 15 RIJSSEN Tele oon 2680 wandverf ALMELO volgen in de vakken DRAAIEN FREZEN FIJNBANKWERKEN FIJ N PLAATBAN KWERKE N GEREEDSCHAPMAKEN Naast een praktische opleiding zal het leerprogramma een verdere verdieping van de theoretische vakkennis inhouden. De leerlingen ontvangen tijdens de 2-jarige opleiding reeds een loon volgens de C.A.O. 6 Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden. Inschrijvingen kunnen schriftelijk of mondeling gericht worden aan de Personeelafdeling, JOLLESWEG 1 in ALMELO. '$oöh£. Prachtige collectie SPORTCOLBERTS 34.75 etc. Terlenka PANTALONS 22.75 etc. Enorme sortering Jongenscolberts en Pantalons - Jongens regenjassen - Sportjacks etc. VOOR LAGE PRIJZEN. TWEEDMANTELS en ZOMERMANTELS 74.75 etc. Bij aankoop boven f 25 ontvangt u een blauwmerk JUBILEUMPAKKET By aankoop boven f 50.ontvangt u een zilvermerk JUBILEUMPAKKET By aankoop boven f 75.ontvangt n een goudmerk JUBILEUMPAKKET Een topklasse kostuum voor de JUBÏLEUMPRIJS van <4 1 7C REGENJASSEN EN MANTELS in fraaie poplin 39.75 etc. IEDEREEN naar bet bekende kledingcentrum van DAMES- EN HEREN SUÊDE- JASSEN in fraaie bruine kleuren ook in 7/b en lang. 5 DAMES SUÈDEJASJES 89.75 etc. DE MOOISTE EN GROOTSTE ik COLLECTIE REGENJASSEN ik VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN KEUZE UIT DUIZENDEN! De enorme sortering, de jubileumpakketten zullen overtreffen. lage prijzen en de gratis uw stoutste verwachtingen DE NIEUWSTE JASSEN in de beste merken, een klasse CQ apart, reeds voor ER IS MAAR ÉÉN HUIS VOOR REGENKLEDING IN ALMELO VERVEN MET WAARBORG VERVEN MET WAARBORG Meisjes die graag prettig willen werken, kun nen nu by Heka terechft. Dat is goed, dat is be langrijk nieuws. Want Heka gaat een heel nieuw bedrijf openen (over enkele maanden ie het al klaar) en daarom hebben wij meisjes nodig. Daarom hebben wy nodig. Ja, u. Werken bij Heka in een frisse, moderne omgeving is wer ken met plezier. Werken aan goede artikelen, werken aan mooie artikelenWaarom niet? Het is een goed idee om bij Heka in dienst te komen! VOOR EF.N NAAISTERS AFWERKSTERS STRIJKSTERS OPMAAKSTERS CONTROLEUSES KNOOPSGATENMAAKSTERS KNOPENAANZETSTERS NAAR Twee manieren: schrijf een briefje en wy komen by U thuis, geheel vrijblijvend, met U praten; of u kunt telefonisch (054802661) een afspraak maken. Reiskosten worden vergoed. Vraagt inlichtingen, Braakmansdijk 4. Te koop gevraagd 5 g.o.h. [voor gerepaitirieerden). Aan biedingen: Stobionsdwars»- weg 63. Fijne Dessert De koffie voor fijnproevers, werkelijk iets bijzonders. Pak van 250 g 1.80 Rood Merk De kwaliteitskoffie bij uitstek. Pak van 250 g 1.48 ENTERSTRAAT 31 - RUSSEN TELEFOON 2390 (K 5480) HAAJTSTRAA.T HUTTENWAL Voor al Uw voorjaars schoonmaak werkzaamheden NAAR 1 STE RIJSSENSE Trompstraat 29, Rijssen, telefoon 2976 achter de Geref. kerk (Boomkamp) wordt ingaande MAANDAG 7 MEI A.S. voor niet belanghebbenden Commissie van Beheer

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 6