~€W Supralux Openbare aankondiging Nieuwe kopers enquête geeft u grote kans op winter gratis stoken Slagerij Lehuis oorjaar itrage en allen 1. U koopt toch ook bereid uit grondstof van eigen Twentse bodem b|jj TER INZAGE ROKKEN en PAKJES WESSELS stoffenbuis Slechthorenden J. OSSENKOPPELE ZN. REGENJASSEN 1 gulden i BEHANG Jan Aolbert VAN OE HOORT Fa W. A. en f 1 Bestrijding aardappelmoeheid RIJSSENSE DRUKKERIJ Handels- en Familiedrukwerk Banketbakkerij MEINDERS DE MOLEN Geen problemen met het drogen van uw was Koopt een CENTRIFUGE van Ijzerhandel PAS! VIENNA-HOORAPPARATEN voor DAMES, HEREN en KINDEREN Fa. H. KOEDIJK v.h. JAN HEEDT Elk 2e pak VéGé KOFFIE GOUDMERK Elk pak VéGé MARGARINE 5 ct. korting Verzendhuis ,De Postduif" N.V. GIJSBERS JONGEMANNEN magazijnen CORRESPONDENT(E) WINKEL-WOONHUIS Vrijdag 2 maart 1962 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 'n Gezellig interieur door verf is beter kost minder en... SCHILDtRSBtORIJF A. J. ter Harmse f im a - Alle merken Miele, Pom, Champion, Perfect, Zanker, Scharff enz. enz. Prijzen vanaf f 155. BAKWORST Maar: rr X voor kwaliteit! O ROOKWORST -tOlUF Ais reclame TERLENKAVALLEN 45 hoog in wit ot ecru Ook per meter Elsenerstxaat 72 COMBIA of DELICIA KOFFIEMELK OVERIJSSEL WAPEN VAN De modernste collectie in meer dan 200 soorten bij verfhuis Machinaal afranden. Plaktafels ter beschikking. DEALER Grote bus slechts f 3.80 (voor ruim 10 m2) vakkundig advies bij: Tuinstraat 2 Officieel DAVO dealer Haarstraat 60-66 4 De Burgemeesters van de gemeenten WIERDEN en RIJSSEN maken bekend: le dat, ter voldoening aan artikel 72a in verband met de artikelen 63 en 10 van de onteigenings wet, een commissie uit Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, bijgestaan door de daar toe door het algemeen bestuur aangewezen des kundige en het hoofd van het desbetreffende gemeentebestuur, zitting zal houden in het ge meentehuis van Wierden op woensdag 21 maart 1962 te 9.15 uur en in het gemeentehuis van Rijssen op woensdag 21 maart 1962 te 11.00 uur, teneinde de bezwaren aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van de provincie Overijssel voor verbetering van de weg Rijssen Enter Goor, gedeelte Rijssen Enter, en nodigen belanghebbenden uit om hun bezwaren ter plaatse en ure vermeld, mondeling of schrif telijk aan genoemde commissie mede te delen, 2e dat de stukken, bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der onteigeningswet en ter voldoening aan artikel 72a in verband met de bepalingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden nedergelegd ter secretarie der gemeente, van 5 maart 1962, totdat de commissie haar werkzaamheden binnen de gemeente heeft volbracht; 3e dat het uitgewerkte plan van het gehele werk. bedoeld in het laatste lid van artikel 12 van meergenoemde wet, voor een ieder ter inzage zal liggen ter griffie der provincie Overijssel van 5 maart 1962 totdat de commissie haai werkzaamheden heeft volbracht. Bezwaarschriften zijn vrijgesteld van het recht van zegel. WERDEN/RIJSSEN, 28 februari 1962. De burgermeester der gemeente WIERDEN, E. D. MAALDRINK De burgemeester der gemeente RIJSSEN, C. B. J. LANDWEER De burgemeester der gemeente Rijssen maakt bekend dat op het bureau van de rijkspolitie op 10 maart, 24 maart en 7 april 1962 van 16 tot 18 uur voor een IEDER ligt de beschikking van de Minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening van 29 oktober 1955, no. L/PA670, zoals deze is gewijzigd bij beschikking van 24 november 1956, alsmede de bij deze beschik kingen behorende kaarten en lijsten, waarop zijn aangegeven de terreinen en gebieden waar verboden is de teelt van: a. aardappelen en tomaten; b. bloembollen en knollen, boomkwekerij producten, koolraapplanten, koolplanten, stekbieten en andere planten, die met de ondergrondse delen worden gerooid, een en ander voorzover ze kennelijk bestemd zijn om te worden uitgeplant. In tuinen gelegen binnen de besmette gebieden is de teelt van „A.M. resistente rassen" toegestaan, mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De burgemeester voornoemd, C. N. J. LANDWEER. Rijssen, 2 maart 1962. J. TER HORST J. Hzn.straat 22 RIJSSEN - TELEFOON 2461 Bij een heerlijk kopje koffie een echt Zwitsers koffiebroodje van Voor een CROQUET naar LUNCHROOM CAFETARIA II -.V ;X' .'4 'V. V' t/) QC LU fTï LU X TERLENKA VOOR OOK IDEAAL VOOR KINDEREN. DE GROOTSTE KEUZE VINDT U BIJ ESSTRAAT 36. TELEFOON 2952. RIJSSEN DEMONSTRATIE van de nieuwste op dinsdag 6 maart, van 's middags 2 uur tot 's avonds half acht in hotel Gijsbers, Enterstraat 7, Rijssen Demonstratie van de NIEUWE VIENNA-HOOR BR II MET BEENGELE1DING Niets meer in uw oor, alles in één veer gebouwd met luisterspoel. Tevens demonstratie van het nieuwe VIENNA EXQUISIT OORAPPARAAT Geen snoeren geen klerengeruis, geen knop in uw oor geen toestel In uw zak, gewicht 8 gram Ook voor zwaar slechthorenden BEZOEKT DEZE DEMONSTRATIE GF.HF.F.L VRIJBLIJVEND GROTESTRAAT 171 - ALMELO - TELEFOON 3059 (05490) Ook ^verkoop van snoeren en batterijen. Tevens reparaties van alle merken hoortoestellen. WIJ HEBBEN ONTVANGEN 'N PRACHT COLLECTIE ORANJESTRAAT 59 WIE OP HAAR TELLEN PAST, KIEST vm van f 1.48 met 30 geldzegels NU voor èn nog 20 geldzegels VAN 36 CENT NU met DUBBEL geldzegels Voor het dessert VRUCHTENGRIES met veel vruchten 250 gram 49 met 10 geldzegels AARDBEIEN OP SAP litersblik NU nog 139 5 van die lekkere brosse Victoria PENNY-WAFELS voor 49 met 10 geldzegels Iedereen is er dol op! Stop die nare hoest 2 rollen Red Band STOPIIOEST40 1 busje Red Band PECTORAAL pastilles 25 Samen 65 NU MET 13 GELDZEGELS (dus 10 pet korting) NOOTMUSCAAT (A. J. ten Doesschate) Bus 50 gram NU 89 Soep vooraf ERWTENSOEP met worst litersblik 98 met 10 geldzegels ALLEEN DEZE WEEK ABRIKOZEN OP SAP Gróte pot NV 79 1 9Q Visconserven De beste en grote LANDHUIS ZURE HARING grote pot 120 NU met 24 geldzegels Neem een paar blikjes van die heerlijke HOLLANDIA SLAGROOM in huis. Altijd gemakkelijk! Heerlijk op een feestelijke kop koffie! Smakelijk over aardbeien, enz. Per blik niet 87 maar NU 80 èn nog 10 geldzegels Heerlijke versnaperingen ZACHTE VANILLEKARAMELS 200 gram 59 TUTTI-FRUTTI De mooiste kwaliteit! 200 gram 79 met 10 geldzegels Koek en Banket THEEROOSJES Een fijn Van Melle-koekje! 250 gram 70 met 10 geldzegels Steeds meer shagrokers prefereren Bloemen's halfzware shag. f 2.50 per 250 gram CAFE NOIR (VICTORIA) Pakje van 65 voor 59 Vleeswaren NIERKAAS 150 gram 69 HAUSMACHER LEVERWORST IETS FIJNS! 100 gram 49 SIGARENMAGAZIJN TELEFOON 2303. WHEEWEG 16 GOOR relefoon 2061 (4 lijnen) Wij hebben op korte termijn nog plaats voor een paar flinke 16 tot 19 jaar, in onze Tevens kunnen wij plaatsen een met ervaring. Diploma Ned. Handelscorres pondentie strekt tot aanbeveling. Voor hen die vooruit willen komen, zijn bij ons hiervoor goede kansen aanwezig. Aanmeldingen van maandag t.m. vrijdag tijdens de kantooruren. Te koop aangeboden te Rijssen Binnenkort gedeeltelijk vrij te aanvaarden Kijkdagen uitsluitend donderdags en vrijdags van 3 tot 5 uur. Briefjes inleveren voor 25 maart, adres Rozen- gaarde 4, Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 2