OMEFA'S PRODUKTEN Kledingmagazijn I I I i GEBR. PLUIMERS i Deelnemerslijst Fifiy-Fifty Actie 1961 Ijzerhandel D. PAS VEEN voor VERWERKEN Ook dat weet Sint Nicolaas Wederopbouwwet I I I op 't gezelligste familiefeest van het hele jaar. Op St. Nicoloosdao VLA, YOGHURT of CHOCOLADEMELK van Omefa. EN 'S AVONDS ROOMborstplaat en BOTERIetter bij Uw kopje koffie met DELICIA of COMBIA koffiemelk Overheerlijk. vanaf 59.50 vanaf 63.50 Voor de dames: WINTERMANTELS WINTERPAKJES JAPONNEN Voor de heren: WINTERJASSEN MONTY-COATS ongemeub. KAMERS Meer dan 20 jaar J. A. Voortman Voor Sint Nicoiaas FA. J. W. KORIDON PARKGEBOUW - RIJSSEN ALLES DRAAIT CONNY DE GROTE BEDRIEGER Voor een NUTTIG CADEAU slaagt u bij ons! WESSELS - Bouwstraat 29-31 Uw keuze kan ook dit jaar niet moeilijk zijn Vrijdag 24 november 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 a£s eik SCLA-artikel ZOAtSER «Wtf. schoonheid is zichtbare gezondheid k lanny Baan - Kwakkel ELEKTRISCHE SCHEER APPARATEN Onderstaande winkeliers verstrek ken tijdens de FIFTY FIFTY actie bjj aankoop van f 0.50 één bon. Koopt u voor f 5.- dan ontvangt u 10 bonnen enz. 1 A. Baan. Bouwstraat 8. Uurwerken-goud-zilver. 2 H. Baan. Haarstraat 11. Radiohandel. 3 J. v. d. Berg. Haarstraat 6a. Bloemist. 4 H. Beverdam. Wierdensestraat 21. Fijne Vleeswaren. 5 Gebr. Bloemendaal. Wierdensestr. 106. Rijwiel- en Bromfietshandet. 6 't Hoedenhuis. Wierdensestraat 7a. Dameshoeden. 7 G. A. J. Bökkerink. Wierdensestraat 39. Manufacturen. 8 E. Bouwmeester. Kerkstraat 2. Huishoudelijke artikelen. 9 J. Brinks en Zn. Haarstraat 85. Rijwielhandel. 10 G. Brunnekreef. ,,'t Centrum". Grotestraat 1. Rijwielhandel. 11 H. W. Buursink. Holterstraatweg 26. Huishoudelijke artikelen - Wasmachines - Centrifuges enz. 12 G. van Dam. Elsenerstraat 47. -Electr. artikelen. 13 W. Dollekamp. Grotestraat 36. Horlogerie - Optiek - Goud - Zilver. 14 Joh. Dijkink. Grotestraat 9a - Haarstraat 101. Verlichtings artikelen. 15 Fa. B. Eshuis. Wierdensestraat 6. Manufacturen. 16 Frans van Garrat, Wierdensestraat 47. Drogisterij - Parfumerieën. 17 J. Th. Gijsbers. Enterstraat 10. Sigarenmagazijn. 18 G. Haarman. Wierdensestraat 44. Schoenenhandel 19 Fa. Wed. A. ter Harmsel. Wierdensestr. 40, Haarstr. 2. Manufacturen 20 A. ter Harmsel. (Jan Kuper) Boomkamp 35. Woninginrichting. 21 G. J. ter Harmsel. Julianastraat 22. Naaimachinehandel. 22 J. ter Harmsel. Wierdensestraat 4. Boekhandel. 23 Fa. J. F. Hodes en Zn., Julianastraat 28. Galanterieën - Speelgoed. 24 Ten Hove - Smit. Wierdensestraat 9. Textielhandel. 25 A. R. v. d. Houten Spuistr. 7 - Haarstr. 19. Naai- en Breimachines. 26 Jalink - Wolters Walstraat - Haarstraat Verlichtingsartikelen 27 Fa. A. J. Janssen. Enterstraat 31. Luxe lederwaren. 28 J. H. Janssen. Wierdensestraat 56. Sehoenhandel. 29 B. J. Kappert. Enterstraat 1. Woninginrichting. 30 B. Klein Rouweler. Oosterhofweg 21. Textiel. 31 G. Klein Rouweler. Oosterhofweg 1. Huishoudelijke artikelen. 32 G. J. Kastenberg. Haarstraat 40a. Rijwiel- en Bromfietshandal. 33 W. H. Kienhuis. Enterstraat 32. Huish artikelen en speelgoed. 34 J. Kieven, Haarstraat 8. Bijouterie - Cosmetica. 35 E. H. Klein Horsman. Elsenerstraat 38. Bakker. 36 Gez. Klensman. Grotestraat 20. Speelgoed en huish. artikelen. 37 J. W. Koedijk. Wierdensestraat 25. Confectie. 38 Fa. H. Koedijk v/h Jan Heedt. Rozengaarde-Oranjestraat. Manufacturen - Confectie. 39 Th. Koedijk. „Linnenhuis". Enterstraat 44, Textiel. 40 A. J. Landeweerd. Wierdensestraat 16. Kruidenierszaak en Zuivelhandel. 41 I. de Lange. Elsenerstraat 72. Textiel Manufacturen. 42 D. Leijendekker. Haarstraat 40. Sehoenhandel. 43 G. Leijendekker. Haarstraat 15. Sehoenhandel 44 J. Lichtenberg. Schild 2. Herenconfectie. 45 J. Lohuis. Walstraat 38. Manufacturen Woningtextiel. 46 B. Meinders. Wierdensestraat 37. Banketbakkerij. 47 L. Meulenbelt. Grotestraat 34. Herèn- en Jongenskledïng. 48 T. Moekale „De zaak van vertrouwen". Julianastr. 13. Manufacturen. 4!) G A. Nijhof. Enterstraat 22, Kruidenierszaak en Zuivelhandel 50 A. F. M. Paauwe, Wierdensestr. 69. Dameskapsalon Parfumerieën - Toiletartikelen. 51 D. Pas. Haarstraat 99. Ijzerhandel. Huishoudelijke artikelen. 52 A. A. Pennings. Wierdensestr. 15. Manufacturen - Woninginrichting. 53 Gebr. Pluimers. Enterstraat 25-27 Rijwielhandel - Radio etc. 54 H Roosink Haarstraat 39. Dameskapper. 55 H. B. Roosink. „De Bico". Grotestraat 28. Speelgoed - Luxe- en huish. artikelen. 56 W. Rozendom. Elsenerstraat 32. Sehoenhandel. 57 „Otje van Potje". Haarstraat 156. Warenhuis 58 J. Steenbergen. Haarstraat 54. Sehoenhandel. 59 A. H. Struik. Enterstraat 8. Horlogerie. t 60 M. Smit en Zn. Walstraat 87. Haarden - Kachels - Huish. artikelen. 61 W. Sok. Elsenerstraat 40-42. Rijwielen en motoren. 62 Fa. van der Stouw. Haarstraat 28. Kantoorboekhandel. 63 H. Tijhuis „Ijzerhandel de Beek". Wierdensestraat 58. Haarden - Kachels Huishoudelijke artikelen. 64 G. J. A. Tijhuis. Grotestraat 35. Gereedschappen - Speelgoed. 65 G. Veen. Haarstraat 38. Horlogerie - Goud - Zilver. 66 Fa. A. A. Velner. Rozengaarde 8. Kruidenierszaak - Kantoorboekhandel. 67 Frans Verhaag. Enterstraat 12. Kantoorboekhandel. 68 G. J. Vos. Elsenerstraat 14. Ijzerwaren en Huish. artikelen. 69 H. Wieringa. Grotestraat 23. Sehoenhandel. 70 Fa. G. Wolters. Haarstraat 52 - Huttenwal 5. Meubelen - Woningtextiel enz. 71 Foto Zandvoort. Schild 9a. Fotohandel. LOS VEftKRgQAMft W HAARSTRAAT 99. Cosmetica moeten berekend zijn op het klimaat waarin U leeft. Alle Dr. v. d. Hoog preparaten zijn speciaal af gestemd op hetNederlandse klimaat. verkrijgbaar bij: specialiste huidverzorging Enterstr. 162 RIJSSEN, tel. 2808 WAPEN VAN Wij geven vanaf 26 november tot 5 december dubbel aantal Zilverzegels Profiteer van onze geweldige keuze BLOUSES EN ROKKEN SHAWLS HANDSCHOENEN PARAPLUIES ZWARTE STOLA'S MUTSEN MAILLOT EN PANTY'S PRACHT NYLONS VANAF f 1.75 PULLOVERS EN VESTEN OVERHEMDEN ZELFBINDERS Door onze prima qualiteiten, pracht modellen en zeer lage prijzen steeds meer tevreden klanten. VODRTMAN's t.o. POSTKANTOOR Jong echtpaar zoekt enkele eventueel met gebruik van keuken. Brieven onder no. 99 bureau van dit blad. het vertrouwde adres voor Bmnd verzeker! ng (op nieuvvwaarde) Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) W.A. voor auto - motor enz. Ruime polisvoorwaarden Assurantiekantoor Markeloseweg 72 Tel. 2269 Burgemeester en wethouders van Rijssen maken bekend, dat zij voornemens zijn een bouwvergunning ex artikel 20 der wederopbouwwet te verlenen voor de bouw van een woning aan de Blinde Banisweg nr. 30. Het bouwplan voor een enkele woning vol doet niet aan 't ter plaatse geldende uitbreidingsplan, dat dubbele woningen voorschrijft. Vanaf 24 november t.m. 1 december 1961 liggen ter secretarie, kamer 7, het bouwplan en een voorontwerp van een herziening van het plan West voor belang hebbenden ter inzage. Bezwaren tegen verlening der bouwvergunning kunnen binnen genoemde termijn schriftelijk bij het gemeentebestuur worden inge bracht. een mooie sortering: Parfumerieën, toiletartikelen, poederdozen, Max Factor, Old Spice. DROGISTERIJ Vrijdag 24 en zaterdag 25 november. 8 uur met: Conny Froboess Bill Ramsey sra-js^H sauu8i;of' -taSjag ejuas Conny Froboess zingt: Midi Midinette en Junge Leute Brauchen Liebe Toegang alle leeftijden Woensdag 29 november, 8 uur met: Tony Curtis Gary Merrill Karl Malden De grootste stunt van deze eeuw Zelden heeft iemand de wereld zo te pakken genomen als deze fantast. Toegang 14 jaar 10 PROCENT 10 PROCENT GROTE VOORRAAD, LAGE PRIJZEN o.a. rookstoel met verende kussens voor f 65. OOK VOOR: HUISKAMERS, SLAAPKAMERS, EETHOEKEN, SALONKASTEN, BERÓMEUBELS ENZ. NAAR: TELEFOON 2550 OP ONZE LAGE PRIJZEN VAN 25 NOVEMBER TOT 5 DECEMBER 10 PROCENT KORTING. 10 PROCENT 10 PROCENT Wij hebben voor U: Televisie Radio Bandrecorders Stofzui gers Wasmachines Centrifuges Verwar mingsdekens Philips scbeerapparaat f 42. Philips strijkijzers Theelichtjes Schemer lampjes DE NIEUWSTE SPORTFIETS MODEL 1962 Kinderfietsjes vanaf f 55Autopeds Driewielertjes Kindertasjes Leren hand schoenen Windschermen en nog vele nuttige artikelen meer. ENTERSTRAAT 25—27

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2