voor fijner en voordeliger eten! flinke jongen a STOKEN MET 4 (hart)verwarmende voordelen: Profiteer! Profiteer! OP NAAR ENTER! Onze verbouwingsopruiming is in volle gang HUMES-, BEKEN-, MEISJES- en JONGENSCONEECTIE ROETGERINK's kledingmagazijn Het is zover OTJE VAN POTJE OTJE VAN POTJE Autorijschool ,Rozendom' Honderden profiteerden reeds van onze lage prijzen ÏO - 3ö'j» korting op onze nieuwe najaarscollectie Ook 10°|o korting op onze courante manufacturen waaronder ook het beddevak lÉiHS TER HORST CO. N.V. manlijk en vrouwelijk personeel Enter blijft goedkoper GESLOTEN de stadszaak ten plattelande Spar-margarine d 39 HERBESCHUIT .^15 1 i BEHANG JAN AOLBERT RIJSSENSE DRUKKERIJ Handels- en Familiedrukwerk NV Confectiefabriek HEKA v/h H, J. van Heek MEISJE UNION briketten zijn verkrijgbaar bij de Boerenbond, Rijssen, telefoon 2262 Autorijschool „ROZENDOM" Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK! 's Woensdagsavonds speciale koopavond tot 9 uur geopend! Telefoon 05478-266 Vrijdag 3 november 1961 Weekblad voor Rijssen Pagina 8 voor Beaujolais SPECERUEN-VOORDËEL! WITTE PEPER 50 gram NOOTMUSKAAT 50 Ie kwaliteit SPAR-CACAO extra voordelig! CACAO EDELCACAO SOEPGROENTEN Dubbel Sparzegels sparen, extra verdienen'. ZO-KLAAR PUDDING HOESTMELANGE 200 gram 56 SNIJ-LUNCHWORST LEVERKAAS 100 gram 45 SPEELTAAI xafcje 150 gram 35 SOEPBALLETJES tikje 69 22 gratis zegels 114 gratis zegels 18 gratis zegels 14 gratis zegels 28 gratis zegels KOEKJE MET 10% Sperzie bonen MOCCASPRITS Sint isficolaas in aantocht! Choc, beestjes .100 gram van52vodr49-10% 3 choc.figuren foe Spar") 1 GOEDKOPER kopen».. ZUINIGER stoken MINDER werk... MEER warmte Huisbrandolie voor centrale verwarmingen, te leveren in elke hoeveelheid. Het goedkoopste adres is de Boerenbond, Rijssen. Koninklijke Jutespinnerij en - Weverij Rijssen voor verschillende bedrijfsafdelingen Dinsdagsmiddags na 1 uur verplicht gesloten A-S. DONDERDAG OM 10 UUR OPENT zijn geheel vergrote en gemoderniseerde zaak. LET OP DE SPECIALE KOOPJES! ZIE ONZE FOLDER. „Loop vrjj binnen, kijk vr(j binnen". Wegens overplaatsing maandag, dinsdag en woensdag a Extra Spor-aanbïedfngen die een ereprijs verdienen. Een tien voor 100% kwaliteit, werkelijk voordeel en fijner eten. U verdient het en spaart er wèl bijl Weer voordeel bij SPAR-margorinèl bij 3 pakjes 8EAIJJOLA1S een kennerswijn van een goed jaar. van 350 voor 3lO-10% VuTheef voordelig uw specerijen-voorrocid aan! busje van 86 voor 70-10% busje van 109 voor 85-10% KANEEL busje van 55 voor 40 -10% pakje 100 gram van 52 voor 44-10% pakje 100 gram van 62 voor 52-10% busje van 26 voor 22-10% 6 diverse smaken, pakje 38 "1 O gratis, Zegels 100 gram 36 Elke Sparzege! is 'n 1/2 et waard. Reken eens lia en vergelijk dan! Sparrttl» I ven dm waak I literblik I 69 An zegels 250 gram- M dm-10% 29-10% Chocolade letters per stuk 60-io%- 3 taaipoppen 45-10?; Sint Nlcolaas- sehuimpjes 2Ö0ges 49- 20 zegels A geldig von 1 t/m 7 november 1 WERKELIJK VOORDEEL - 10°/o KORTING - 100°/0 KWALITEIT Uw kamer stijlvol! Gezellig met van VERFHUIS J. TER HORST J. Hzn.straat 22 RIJSSEN - TELEFOON 2461 VRAAGT EEN OM OPGELEID TE WORDEN IN DE KNIPZAAL Aanmelden dagelijks aan de fabriek en 's avonds na 18.00 uur bij H. van Weerd, De Bleijdestraat 23, Rijssen. UNION BRIKETTEN Gevraagd een 1720 jaar voor hulp in de huishouding. Hele of halve dagen, te Wierden. Inlichtingen te bevragen bij M. POORTMAN, Esstr. 10, Rijssen. „GETJAN VAN BEUKS" Vanaf heden gelegenheid om te lessen van 's middags 2 uur tot 's avonds 9 uur. Prijs per uur 6. l'/i uur Almelo 9. 2 pers. Almelo, per persoon per uur 6. Beleefd aanbevelend, Koninginneweg 15, Rijssen. VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdük 4 vraagt Nadere inlichtingen over werktijden tonen enz. worden gatrne verstrakt op het kantoor (afdeling personeelszaken) Boomkamp 31, Rijssen. i V- -» -< 'l7r - J .-•..l-'v'

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 8