Een verrukkelijk nagerecht S Neem heerlijke romige vanille- of chocolade-vla mm A. ter Harirtsel Manna Ligtenberg s Fa. W. A. ter Harmsel 8t Zn. Wie op haar tellen past9 kiest WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ! toonbank Donkere wollen blouses Heren- en Jongens- Winterjassen Montycoats BOKKEJRINK DAMES- en MEISJESMANTELS FA. H. KOEDIJK Een Omefa-produkt dat altijd in de smaak valt Soep voorat Is uw bedstel oud? Wij maken het weer als nieuw! Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK! gele boxer D. DE BOER A. P. Linders Adverteren doet verkopen! voor dames prima pasvorm va. 16.75 Jumpers va. 13.95 Vesten va. 16.50 Suède-jasjes va. 139.50 Pracht collectie sjaals, mutsen en wanten. In meisjes- en jongenstruitjes en -vesten ruim gesorteerd. Herenvesten va. 20.95 MEISJES OF VROUWEN WASSERIJ DIJKKAMP Banketbakkerij MEINDERS Lunchroom-cafetaria ,De Molen' POPPELL-gasaanstekers OTJE VAN POTJE GIJSBERS De herfst heeft zijn intrede gedaan In negen minuten naar de Zugspitze Woninghmir: ruim drie gulden per jaar Zakenvliegtuigen met straalaandrijving ENGELS VOERTAAL WERELD TV-NET Schoenen poetsen is ouderwets Opvarenden van Noord-Hol land" weer thuis Vrijspraak in zaak van gasontploffing Levenslang voor Duitse gifmengster Vrijdag 20 oktober 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 Koek en Banket Kaas Vteeswaren Ook uw adres voor het overtrek ken van stoelen. Vraagt vrijblijvend prijs. WONINGINRICHTING HAARSTRAAT 119 U ziet het weer, 't is voordelig kopen bij: HAARSTRAAT 43 Officieel dealer van onderstaande merken onder andere: SELECTA BOCAL TROMP PEETERS KOMEET INTERNO DAVONETTE JAN JAARSMA KON. E.M. JAARSMA ETNA BECKERS LIPS EN PETERS OVERIJSSEL WAPEN VAN Zolang de voorraad strekt! I pak VéGé-koffie Goudmerk Tijdelijk voor 139 met 28 geldzegels Knakworst pot a 8 stuks NU slechts 89 De echte Friese LEKKERBEK-KOEK Per dubbele koek 54 Groente- of Tomatensoep met veel balletjes litersblik 89 Fambroo shampoo De fles voor 't gezin! 125 met nu 10 geldz. ZURE HARING Landhuis kwaliteit! Pot 6 stuks 120 TUINBONEN Grote pot 125 met 10 geldzegels 4 Zware gevulde REPEN voor slechts 89 Koopmans' PANNEKOEKMEEL Bij 2 pakken NU 10 geldzegels Ze is er weer De echte AMANDEL-SPECULAAS 250 gram 69 In kaas is VéGé de baas! Vt NOORDHOLLANDSE MALSE EDAMMER 105 vëGê Niet 10 °/o, maar NU 20 °/o KORTING in geldzegels Dus dubbel voordeel! VéGé-STIFF STIJFSEL 40 NU met 16 geldzegels VéGé-CUSTARD pak 23 NU met 12 geldzegels VéGé-AFWASBAAR KASTPAPIER Nieuwste dessin! Rol 55 NU met 22 geldz. Végé-SLA OLIE grote fles 176 nu met 70 geldzegels DUBBEL SPAREN Heerlijke versnaperingen LONKA CHOCO MANDA Iets aparts! 200 gram 59 ZOUTE AERO DROP 200 gram 53 met 10 geldzegels KLEUTERTAAI Daar kunt u van delen! 250 gram 39 PALINGWORST 150 gram 59 Het koekje voor de zondag! PINDA-RONDJES 250 gram 64 met 10 geldzegels Reeds nu was er een groot gedeelte van onze collectie in MONTY COATS, PARKA'S en TWENCOATS uitverkocht. Wij prijzen ons-gelukkig dat wij deze nog bijtijds konden aanvullen. Maar wacht niet langer want u koopt NERGENS BETER NERGENS GOEDKOPER dan bij MEULENBELT VOOR VADER EN ZOON Tijdelijk naast Ter Horst Zelfbediening VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdijk 4 WEGGELOPEN luistert naar de naam Rex. Tegen beloning terug te be zorgen. Wierdensestraat 63 TE KOOP voorzijde glas met vitrine. Enterstraat 10, Rijssen telefoon 2303 Assurantiekantoor verzorgt voor U alle verze keringen, hypotheken, fi nancieringen en boekhou ding. Zeer concurrerend. In Rijssen en omgeving ver tegenwoordigd door Graaf Ottostraat 62 telefoon 2272 - Beleefd aanbevelend. Wij brengen een pracht collectie PRIMA MODELLEN LAGE PRIJZEN KLEDINGMAGAZIJN, t.o. POSTKANTOOR Gevraagd voor de MANGEL afdeling voor hele of halve dagen. Tevens een WERKSTER voor 3 keer p. week AANBIEDINGEN Stationsdwarsweg 73A. EEN TRAKTATIE AMANDEL-SPECULAAS VAN Heerlijk! Gevuld speculaas Tracteer Uw gasten op een CROQUET van VANAF 1 10,- Ook losse vullingen voorradig. ZAKLANTAARNS vanaf 50 cent. Steeds meer shagrokers prefereren "1..emeu's half- zware shag. f 2.50 per 250 gram SIGARENMAGAZIJN TELEFOON 2303. VERF vakkundige voorlichting gratis kleurenadvies naast het politiebureau STEEDS WORDT ONZE COLLECTIE OPNIEUW AANGEVULD. Velen profiteerden reeds van onze lage prijzen. (v.h. JAN HEEDT) Nu wordt het tijd voor een zuinige en doelmatige v erwarming. Wij zijn thans ruim gesorteerd in de betere merken. (alleenverkoop voor Rijssen) Koop uw haard, klassiek of modern, bij de zaak die ze ook weer repareert. HAARDEN- EN KACHELHANDEL HAARSTRAAT 60-66 Nog in de loop van dit jaar zal de kabelzweefspoor van de Eibsee nabij Garmisch-Partenkirchen naar de top van de Zugspitze gereed komen. De zweefspoor zal op een afstand van 4,45 km een hoogteverschil van 1950 m overwinnen. Aan 4 punten wordt aan de bouw van deze verbinding gewerkt. Tussen het tweede en het derde steun punt zal de kabel 2700 m vrij hangen. De kabines, die de grootte van een tramwagen hebben, zullen de afstand van de Eibsee naar de top van de Zugspitze in negen minuten afleggen. Tot de grote bezienswaardigheden van Augsburg behoort de „Fuggerei", die door de vermaarde kooplieden Fugger tussen 1515 en 1519 als eerste voorbeeld van sociale woningbouw ter wereld werd opgericht. De Fuggerei omvat 53 huizen, elk met twee wo ningen van drie kamers. De woningen waren bestemd voor oude, verarmde burgers van onberispelijke levenswan del. Het eigenaardige is dat de huur prijs van deze woningen in de loop van vier eeuwen nooit werd gewijzigd. Hij bedraagt nog steeds, evenals in het begin van de XVIde eeuw, twee Rijnlandse gulden (of thans 3,42 DM) per jaar. Het plan bestaat zelfs 25 nieuwe huizen aan de Fuggerei toe te voegen - en ook hiervan zal de huur slechts 3,42 DM per jaar bedragen. Het aantal zakenvliegtuigen met straal aandrijving in de V..S (ca. 28.000 stuks) is thans groter dan het aantal Ameri kaanse en Russische militaire straal vliegtuigen bij elkaar. De groei van het aantal zakenvlieg tuigen is te danken aan het feit dat deze toestellen niet langer worden be schouwd als een luxe of als „speel goed'' voor directeuren van grote maat schappijen, maar vooral als een mid del om snel en efficiënt zaken te kun nen doen en om mensen en materiaal op voor auto's en schepen onbereikba re plaatsen te brengen. De vliegtuigen worden het meest gebruikt door middel grote of kleine ondernemingen; ook dok- Er komt een dag waarop satellieten in de ruimte voor het overbrengen van programma's een de gehele wereld om spannend televisienet mogelijk zullen maken, waarbij het Engels waarschijn lijk de internationale taal voor de ver bindingen zal zijn. Dit heeft de President-directeur van Associated Television, Sir Robert Ren- wick, voorspeld. Hij gelooft, dat een dergelijk net een grotere bijdrage tot de wereldvrede zal leveren dan welke andere factor ook. „Wat de televisie betreft, bevinden wij ons pas in het tijdperk van de pijl en boog", aldus Sir Robert. „Satellieten op een hoogte van 22.000 mijl zullen vroeg of laat wereldwijde televisie mogelijk maken. Er is geen twijfel aan dat er ruim te-verbindingen zullen komen. Ik ben er zeker van dat de taal die bij de ruimteverbindingen zal worden ge bruikt het Engels zal zijn, en als wij het initiatief zullen nemen, zal Enge land het centrum van deze verbindin gen blijven." In alle drugstores treft de Amerikaan thans de nieuwe schoensneersels aan, in vloeibare- of pastavorm, zelfs zijn er in moderne aerosol-verstuivers. De fabrikanten zijn er van uitgegaan dat er verschil bestaat tussen dames-, heren- en kinderschoenen en dat deze 3 categorieën elk een eigen behoefte aan poetsmiddelen hebben. Er zijn dan ook „schoensmeren" spe ciaal voor mannen, speciaal voor vrou wen én speciaal voor de kinderen, al len in een eigen verpakking. Voor da mes is er zelfs 'n geparfumeerd schoen poetsmiddel! Het poetsen met de#e nieu we middelen is niet alleen goedkoop, zoals de advertenties vertellen, maar tevens is men in een wip klaar. De ouderwetse schoensmeerprocedure blijkt te hebben afgedaan. Geen insmeren-in- latentrekken-uitpoetsen-afwrijven meer. De aerosolspuit erover en van top tot teen tevreden glimmend gaat men ver der. toren, boeren en aannemers maken er intensief gebruik van. Het maandblad PM meldt in het septembernummer dat volgens globale berekeningen het aantal zakenvliegtuigen over tien jaar verdrievoudigd zal zijn. DEN HAAG De zeelieden keerden vanochtend terug met een aantal verrekijkers, sextanten en andere kleine instrumenten van de sleepboot, die zij blijkbaar in vei ligheid hebben kunnen bréngen of met toestemming van de Indone sische autoriteiten mogen meene men. Over het algemeen was de te ruggekeerde bemanning zwijg zaam, ook na een onderhoud in een apart klein kamertje met direc teur Wijsmuller. Enkelen van de 17 teruggekeerden lieten zich ech ter voor de televisie een inter view afnemen. GRONINGEN De rechtbank te Groningen heeft vanmorgen uitspraak gedaan in de zaak van de gasontploffing in Ter Apel. De directeur van de gasfabriek te Stadskanaal, de 48-jarige L. K. en de chef-fitter de 41-jarige J. D. werden vrijgesproken van het hen ten laste gelegde hoogst roekeloos en onvoorzichtig han delen.. De rechtbank achtte grove schuld niet bewezen en evenmin dat zij geen veiligheidsmaatre gelen hebben genomen. De uit voerder de N.V. Hanab wordt ten volle verantwoordelijk en aan sprakelijk geacht voor alle schade. BONN De rechtbank in Bonn heeft heden de 30-jarige Elisabeth Marie Schulze veroordeeld tot le venslange tuchthuisstraf en verlies van de burgerrechten voor het leven. Zij heeft bekend, dat zij haar man, de 56-jarige Wilhelm Schulze heeft vergiftigd met rattenkruid. Zij gaf hem driemaal koffie met dat gif en de man overleed aan de gevolgen in oktober 1959.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 5