P$t WINTERSWIJK LEEUWARDEN ENSCHEDE I, NIJVERDAL D. TE M VAN DER STOUW DE GFZAMENUÏKE STAGERS NET MEISJE Gelderse rookworst Wij ontvingen: Coöperatieve Vleescentrale WINTERTIJD - STAMPPOTTIJD Een ALLROUND CHEF-MONTEUR 2e. Een MACHINIST Firma G. W0LTERS Vrijdag 20 oktober 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN automatische i/a""" G. J. ter Harmsel Voor gaas naar Otj e van Potje V6r boekhouder GARANTIE!—- Elk kledingstuk wordt voor 100°/o gegarandeerd J. A. Voortman Autoverhuur en Rijschool .pcveare" Extra Vleesschotel: kwaliteitsaanbieding 50 gr-,everkaas, so gr. Haagse tever- yraagf uitvoerige inlichtingen AVOND TOT 9 UUR (o Wlnterswlik) Gratis parkeren bij gar Westerdiep, schuin onze zaak. Julianastraat 22 Rijsscn - TelefooL 2512 Alle maten vogelgaas, ook 2 meter hoog. Harmonica gaas 100 cm. hoog, p. meter 85 cent OTJE VAN POTJE GEVRAAGD voor de morgenuren, of WERKSTER 3 morgens per week. MEVR. PIERIK Enterweg 170 BIEDT ZICH AAN: voor enkele avonden per week Brieven onder no. 97 bureau van dit blad. pr. bromfiets Sparta. 1 h. rijwiel (sport) 6 g.o.h. stoelen Nijverdalseweg 43. Bovendien blijft ook nu nog onze grote cadeau-actie van kraeht, waarbij wij, bij aankoop van een kostuum, sportcombmatie, demi-saison, mantel kostuum, gabar dine jas of -mantel een dubbel Cotton Dri-Sil finished REGli^jAS CADEAU geven, naar keuze voor dame of heer. Voor Anton Huninks echte NAAR het vertrouwde adres voor Brandverzekering (op nieuwwaarde) Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) W.A. voor auto - motor enz. Ruime polisvoorwaarden Assurantiekantoor Markeloseweg 72 - Tel. 2269 Rijles f 6.50 per uur. l1/a uur Almelo f 10.—. 2 personen tegelijk naar Almelo f 7.per uur. AUTOVERHUUUR: Taunus, Morris en Chevrolet: 16, 18 en 20 et per km. Zwarte Chevrolet zeer geschikt voor trouwpartijen en dergelijke. TELEFOON 2839, NIJVERDALSEWEG 82, RIJSSEN SUCCES AGENDA'S 1962 RYAM AGENDA'S 1962 ff tmuW.. MET 'tl BOBBEL VAN Steeds meer mensen maken gebruik van onze speciale aanbiedingen. U toch ook! „\pes- KANTOOR-AGENDA'S 1962 TELEFOON 2424 BUREAU-AGENDA'S 1962 WOENSDAG PRACHTIGE OMSLAGEN VOOR Bij aankoop van 500 gram GEHAKT van vers vlees zonder zout f 1.88, een oakie MARGA RINE ..Slagersgoud" of 250 gram eigen ge smolten RUNDVET voor 5 cent. Er is toch maar één kwaliteitsgehabt. SUCCES EN RYAM RING-AGENDA'S Afd. Slachtproduktenhandel VVIERDEN Vraagt voor spoedige indiensttreding: Een uitgebreide collectie in: luxe kalenders, Italiaanse, Zwitserse, Franse. Duitse enz. VRIJDAG: KLAPSTUK 500 gram DINSDAG: VERSE WORST NU: BLOEMKOOL met VERSE WORST, heerlijk gekruid, voor slechts DONDERDAG: KARBONADE pei 500 gram HAARSTRAAT 28 voor haar zeer omvangrijke Nieuwbouw- en Onderhoudsdienst, die met elektro-techniek bekend moet zijn en de gehele leiding van de reeds bestaande Technische Dienst op zich moet kunnen nemen. voor haar oliestook-ketelinstallatie. Sollicitaties met vermelding van huidige en vorige werkkringen, vakdiploma's, leeftijd, verlangd salaris etc. te richten aan de Directie. KOOP GEEN COCOS MAAR STERCOCOS De nieuwste dessins De nieuwste kleuren De grootste keuze Vindt U bij de HAARSTRAAT VRIJDAG: DOORREGEN VLEES per 500 gram ƒ2.— ZATERDAG: GEHAKT pei 500 gram 1.88 VOOR DE BOTERHAM! Waarom kóopt U Uw vleeswaren bij de slager? Om deKWALITEIT worst, 50 gr. boterhamworst, samen 250 gram BOTERHAMWORST 60 ct. 50 cent.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 4