■■■PB voor I voordeliger eten m Dik Trom en Boerenleenbank ProfiteerProfiteer OP NAAR ENTER! Onze verbouwingsopruiming is in voile gang! DAMES-, HEREN-, MEISJES- en J0NGEISC1NEEGTIE ROETGERINK's kledingmagaziin TER HORST CO. N.V. zijn aap Eigen haard is goud waard Honderden profiteerden reeds van onze lage prijzen flO - :jO°|„ korting op onze nieuwe najaarscollectie Ook 10°|o korting op onze courante manufacturen waaronder ook het beddevak Enter blijft goedkoper manlijk en vrouwelijk personeel 25 ct goedkoper Gratis dubbel zegels! WASSERIJ DIJKKAMP 's Woensdagsavonds speciale koopavond tot 9 uur geopend! Telefoon 05478-266 13SÜ Pagina 2 Koninklijke Jufespinnerij en - Weverij Rassen voor verschillende bedrijfsafdelingen CARANSAC franse landwijn, wit of rood 198- 80 gratis zegels BEAUJOLAIS rood, vol en fruitig 350-140 gratis zegels LIEBFRAUMILCH frisse Rijnwijn 29 5—118 gratis zegels NIERSTEINER DOMTHAL fris en fruitig 305 -122 gratis zegels GRAVES SUPERIEUR superieure witte wijn 340-136 gratis zegels BOTERHAMWORST «ik 2» pdkfe KAMPIOENTHEE Kandijkoek groot stuk 60-24 gratis zegels Espresso's Ananas groot blik. Spekulaas 100-40 gratis zegels 49 én zegels voor 100°l0 kwaliteit en voordeel! SUIKERBEESTJES 200 g™ 56-io% CHOCOSPRiTS 25o gr. van 68 voor 60-io% 6 KIKKERS/MUIZEN 49 ,o KOFFIETAAI 250 gram van 55 voor49-10% HAAGS JEUGDTONEEL Een bekende spreuk, die ook voor u werke lijkheid kan worden, ook al beschikt u momen teel niet over voldoende kapitaal. Zelf bouwen, een huis kopen of uw bedrijf uitbreiden is altijd mogelijk met een aan trekkelijke hypotheek van de Oosterhofweg 39 - Rijssen Dinsdagsmiddags na 1 uur verplicht gesloten Vrijdag 20 oktober 1961 gemakkelijker en met minder kosten blijft 's nachts uw haard of kachel heerlijk doorbranden. 'n WARM ADVIES: stook goedkoper, zuiniger, stook gemakkelijker; stook dus UNION BRIKETTEN! vraagt Nadere Inlichtingen over werktijden lonen enz worden gaarne verstrekt op het kantoor (afdeling personeelszaken) Boomkamp 31, Rijssen. jj geldig van 18 tlm 24 oktober Jn die een ereprijs verdienen, fcen tien voor I00u<- eten, U verdient het en spoort er wèi bijl SPAR-WIJN NU MET DUBBEL ZEGELS! 200 gram 56- 22 gratis zegels VERSE VLEESWAREN! KINNEBAKHAM 200 gram van 64 voor 49*10% LEVERPASTEI elk 2e blik van 59 voor wV-10% snoepje, 200 gram 76 30 gratis zegels 95 - 38 gratis zegels groot 500 grams pak Sparretje van de week EDEL- MENAGERIE 150 gram RIJSTdroogkokend, 2 zakken van 94 voor 84io% 10 REPEN van 100 voor S9-to% it Deze artikelen zijn onbeperkt houdbaar PARKGEBOUW RIJSSEN ZATERDAG 21 OKTOBER AANVANG 2.30 UUR: Een geheel nieuw kindertoneelstuk in drie bedrijven van Neerldnds meest populaire figuur uit de boe ken van C. Joh. Kieviet met alle bekende figuren, o.a. FLIPSEN, DE VREK, DE AAP, BRUIN BOON KAPPER WIP enz. Wat zullen jullie lachen, als de veldwachter gescho ren woidt door DIK TROM Entreeprijzen: 0.75 en 1.00. Kaartverkoop vanaf 12 uur aan de zaal op de dag der voorstelling. 'fff/: '70' - SUËDE REINIGING Volgens ZWEEDSE natuurmethode. Desgewenst verven of bijkleuren Ook alleen ontvlekken Super Cleaning Arnhem het adres voor Chem. reiniging voor al uw kleding. Stationdwarsweg 73A Depot Koedjjk's Linnenhuis, Enterstraat 44 WERKELIJK VOORDEEL - 10°/0 KORTING - 100%, KWALITEIT UNION BRIKETTEN ideaal voor komende kille dagen

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2