GOED GESLAAGDE JONGVEEKEURING TE NOTTER BREDE STREPEN MAKEN OPGANG IN WONINGTEXTIEL Elektronische gangmaker houdt hartpatiënte in het leven Fantasie krijgt volop werk Paarden en rationeel werken Stoffenliuis Wessels thans belangrijk uitgebreid ZATERDAG HEROPENING Slagerij Gerhard Baan (Bouwstr.) gemoderniseerd Menselijk hart kreeg een hulpmotor IK Vrijdag 8 september 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 tot I Hartslag „op toeren" Normaal leven mj>Y k Op het terrein van de heer W. Boode aan de Klokkendijk werd weer de jaarlijkse jong veekeuring gehouden, georganiseerd door de gezamenlijke jongerenorganisaties Notter en Omstreken. Deze keuring, welke in landbouw, kringen grote belangstelling trekt onderscheid de zich dit jaar in een iets kleiner aanvoer, terwijl echter de kwaliteit door de keurmees ters zeer geroemd werd en deze zich nog steeds in stijgende lijn bevindt. De jury bestond voor 't M.T.Y. veeslag uit de heren A. Janmaat en J. Koning uit Almelo aan wie waren toe gevoegd als adspirant keurmeesters de heren E. J. Voortman en H. Nijzink uit Wierden en voor het zwartbont Holl. veeslag de heren J. S. Veldhuis Almelo en G. J. Hemmink uit Almelo met als adspirant keurmeesters de heren Voortman Wierden en J. Egbers Wier den, terwijl als adviseurs en arbiters waren aangewezen voor het M.R.Y. de heer S. Jac, Valk Wierden en voor het Zwartbont Holl. de heer H. ten Hove Rijssen. De voornaamste uitslag van de keuring was als volgt: M.R.Y. Ingeschreven in het N.R.S. Rubriek 1 Melkgevende vaarzen geb. 1-10 '58: 1 A Nellie 6 van fa. Stegeman-Mensink- Engbers. 1 B Bora 12 van G. J. ter Keurst Rijssen. 2 A Gonda 12 van H. Nijsink. 2 B Ma rijke 8 van fa. Stegeman-Mensink-Engbers. Behoorlijke klasse. Rubr. 2 Dragende Vaarzen geb. l-10-'58 tot en met 31-5-'59. 1 A Marijke van fa. Stegeman-Mensink-Eng bers. 1 B Bertha van J. H. Roelofs Notter. Redelijk goede klasse. Rubriek 3 Vaarzen geb. 1-6-59 tot en met 31- 12-'59. 1 A Dina 5 v. A. J. Mensink Zuna 1 B Gonda 9 van G. J. ter Keurs Rijssen. 2a Marijke 10 van fa Stegeman-Mensink-Engbers. 2 B Trui- da 3 van J. Langkamp Rijssen. 2 C Corrie 2 van de Wed. G. J. Mensink Zuna. Vrij goede klasse met goede kop. Rubriek 4 Pinken geb. l-l-'60 tot en met 31- 3-'60. 1 A Thea 9 van A. Klein Douwel Notter. 1 B Mina 28 van G. H. Lohuis Zuna. 1 C Bontje 3 van J. H. Roelofs. 2 A Dora 9 van J. Lam- mers Notter. 2 B Roza 11 van G. H. Lohuis Zuna. Goede klasse met beste kop. Rubriek 5 Pinken geb. l-4-'60 tem 30-9-'60. 1 A Gonda 10 van G. J. ter Keurs Rijssen Beste Pink. Rubriek Kalveren geb. l-10-'60 tot en met 31- 12-'60. 1 A Claartje 10 van J. H. Roelofs. 1 B Claar- tje 9 van dezelfde. 1 C Nellie 8 van fa. Stege man-Mensink-Engbers. 2 A Gerda 4 van G. J. ter Keurs Rijssen. 2 B Janna 11 van J. Lam- mers. 2 C Marijke 12 van fa. Stegeman-Men sink-Engbers. Zeer goede klasse. Rubriek 7 Kalveren geb. na 1 jan 1961. 1 A Annie 3 van de Wed G. J. Mensink Zuna. 1 B Bertha 10 van J. H. Roelofs Notter. 1c Dora 14 v. G. J. ter Keurs Rijssen. 1 D Gonda 14 van H. Nijzink. 2 A Roosje 5 van J. H, Roe lofs. 2 B Claartje 11 van dezelfde. Knappe goede klasse. M.R.Y. Niet ingeschreven in het N.R.S. Rubriek 10 Vaarzen geb. l-6-'59 tot en met 31- 12-'59 1 A Betsie 5 van B. J. Vinkers Notter. 2 A Mina 3 van J. H. Roelofs. Matige klasse. Rubriek 11 Pinken geb. l-l-'60 tot en met 31- 3-'60. 1 A Janna 10 eig. N.N. 2 A Janna 12 van A. J. Mensink Zuna. 2 B Coba 13 van B. J. Vin kers Notter. Redelijke klasse met goede kop. Rubriek 12 Pinken geb. l-4-'60 tot en met 30-9-'60. 1 A Siesje 3 van W. Bleumink Zuna. 2 A Coba 4 van B. J. Vinkers Notter. Matige klasse. Rubriek 13 Kalveren geb. l-10-'60 t e m 31- 12-'60. 1 A Jannie 2 van A. Noteboom Notter. 1 B Betsie 7 van B. J. Vinkers Notter. 2 A Em ma 4 van A. J. Mensink Zuna. Redelijke klas se. Rubriek 14 Kalveren geb. na 1 jan 1961 1 A Grada 5 van B. J. Bouwhuis Grimberg. 1 B Rieka van A. Klein Douwel Notter. 1 C Dina 3 van J. ter Avest Notter. 2 A Emma van A. J. Mensink. 2 B Juliana 28 van J. ter Avest. 2 C Rika 9 van A. J. Mensink. 3 A Jo 7 van Wed. M. Mensink Zuna. Behoorlijke klasse met beste kop. Groepen vaarzen en pinken. 1 A firma Stegeman-Mensink-Engbers. 1 B J. H. Roelofs. 1 C. H. Nijzink. 2 A G. J. ter Keurs. Groepen kalveren. 1 A G. J. ter Keurs. Beste melkvaars: Nellie 6 van fa. Stegeman- Mensink-Engbers. Zwartbont Holl. Veeslag. Ingeschreven in het N.R.S. Rubriek 1 Melkgevende Vaarzen geb. na 1- 10-'58. 1 A Hendrikje 6 van de Wed. A. Ooms Notter. 1 B Ruurdje 10 van F. J. ten Seldam Notter. 1 C Roosje 6 van G. W. Bremmer Notter. 1 D Truida 11 van F. J. ten Seldam. 1 E Albertha 20 van G. W. Bremmer. 2, A Sets- ke 25 van Adrie Ooms Notter. 2 B Kroontje, van de Wed. A. Ooms. 2 C Setske 28 van Arie Ooms. Goede melkvaarzen met wat bemerkingen in de uiers. Rubriek 3 Vaarzen geb. l-6-'59 tot en met 31-12-'59. 1 A Lena 46 van de Wed. A. Ooms. 1 B Mar- garetha 10 van F. J. ten Seldam. 2 A Jikke 4 van G. J. Lohuis Notter. 2 B Dina 4 van de zelfde. 2 C Ada 9 van J. Bremmer Notter. Kleine goede rubriek. Rubriek 4 Pinken geb. l-l-'60 tot en met 31- 3-'60. Vanwege het groot aantal inzendingen werd deze rubriek in 2 groepen gesplitst. Groep I. 1 A Roosje 8 van G. W. Bremmer. 1 B Sjouk- je 91 Van Arie Ooms. 1 C Aaltje 56 van G ter Avest Notter. 2 A Gerda 8 van F. J. ten Seldam. 2 B Sjoukje 89 Arie Ooms. Vrij gfcede klasse. Groep II 1 A Albertha 24 van G. W. Bremmer. 1 B tje 9 van A. Ooms. 1 C Lena 50 van de Wed. A. Ooms. 2 A Lena 47 van dezelfde. 2 B Aal tje 57 van G. ter Avest. Goede klasse. Rubriek 6 Kalveren geb. l-10-'60 tot en met 31-12-'60. 1 A Anneke 5 van G. J.Lammers Notter. 1 B Lenie 4 van dezelfde. 1 C Klaske 11 van G. W. Bremmer.1 1 D Klaske 3 van G. J. Lammers. 2 A Hendrikje 29 van de Wed. A. Ooms. 2 B Hendrikje 8 van dezelfde. 2 C Roosje van G. W. Bremmer. 2 D Dina 7 van Joh. Bremmer Notter. Goede klasse met goede kopnummers. Rubriek 7 Kalveren geb. 1-1-'61 tot en met 28-2-'61. 1 A Allbertha 24 van G. W. Bremmer. 1 B Lena 55 van de Wed A. Ooms. 1 C Pietje 6 van J. Muihof Notter. 1 D Sietske 34 van Arie Ooms. 1 E Bleske Gellie van G. J. Lo huis. 2 A Ada 10 van Joh. Bremmer. 2 B Ma rie 8 van G. J. Lammers. 2 C Lena 54 van de Wed. A. Ooms. 2 D Albertha 25 van G. W. Bremmer. Knappe klasse met beste kopnummers. Rubriek 8 Kalveren geb. na 1 maart 1961. 1 A Anna 14 van G. J. Lohuis. 1 B Lena 59van de Wed. A. Ooms. Twee goede kalveren. Groepen van één eigenaar Vaarzen en Pinken. 1 A G. W. Bremmer. 1 B Arie Ooms. 1 C Wed. A. Ooms. 2 A F. J. ten Seldam.' JSabigrg.n 4 A,, G. J^Lammers^^ A Wed. A. Ooms, - - - y-.v.' -Beste Melkvaars. Hendrikje 6 van de Wed. A. Ooms. Beste Pink. Roosje 8 van G. W. Bremmer. Beste kalf. Anneke 5 van G. J. Lammers. Ook had de keuring van de kalveropfok- club plaats door dezelfde keurmeesters. De ze keuring vond plaats voor die van het jong vee, én werd georganiseerd door de zelfde jongeren organisaties. Er werden punten ge geven voor exterieur, produktiegegevens, toi let en voorleiden. De voornaamste winnaars waren hier: M.R.Y. Volbloed. Rubriek 1 Kalveren geb. van 1 okt. tot én met 30 nov. 1960. Claartje 9 deelnemer. J. G. Roelofs 69 pun ten 1 A. Nellie 8. deelnemer. J. H. Eng- bers 66% punten 1 b. Marijke 12 deelne mer H. Mensink 68% punten 1 C. Beste klasse. Rubriek 2 kalveren geb. van 1 dec. 1960 tot en met 31 jan 1961 Volbloed. Annie 3 deelnemer Joh. Mensink 62% punten 1 A. Willie 12 deelnemer G. J. ter Keurs 62 punten 1 A. Gerda 4 deelnemer de^lfde 60 punten 1 B. Goede klasse. Rubriek 3 Kalveren geb. na 1 febr. 1961 Vol bloed. Claartje 11 deelnemer J. Roelofs 67% pun ten la. Dora 14 deelnemer G. J. W. ter Keurs Voor het stofferen van de moderne wo ning zijn er tegenwoordig zoveel fraaie stof fen aan de markt, dat de keuze van een nieuw stel gordijnen of een nieuwe meubel bekleding tot een waar probleem kan uit groeien. Vaak zal uiteindelijk de keus vallen op een van de vele breedgestreepte dessins, die op 't ogenblik wel bijzonder populair zijn. Waarschijnlijk speelt de indeling van de mo derne woning hierbij een rol; de plafonds zijn immers veelal laag in het moderne huis, en een stel gordijnen in een lengtestreep heeft de eigenschap, die „laagte" te verdoezelen. Streepstoffen zijn er in allerlei fraaie, soms bijzonder harmonisch op elkaar afgestemde kleuren: bruin, groen en geel worden met el kaar gecombineerd, of een bepaald zachtrood met grijs en blauw. Lila lijkt op het ogenblik ook een modekleur te worden: men ziet het in moderne voorbeeldinterieurs soms ver rassend smaakvol verwerkt tot gordijnen, tot een bankovertrek, tot stoelbekledingen of kussens. Een wat gevaarlijke kleur, dat wel; maar wie de juiste greep doet met deze apar te tint, kan er zeer aantrekkelijke resultaten mee bereiken! Waarbij men er wel rekening mee moet houden, dat deze moderne tint alleen in combinatie met moderne meubels en in lichte woonruimten verwerkt kan wor den; anders maakt de kleur al gauw een „dode" indruk. Voor degenen die hun interieur hebben ingericht met meubels in een wat landelijke stijl Oud-Hollands of Oud-Engels zijn er tegenwoordig gordijnstoffen met middel eeuwse motieven: ridders, edelvrouwen, kas telen, jachtstoeten. De ontwerpers van de ze stoffen bevelen hun dessins met name ook aan voor „oude, gemoedelijke hotelletjes". Voor dergelijke ruimten zijn er ook aardige stoffen met dessins, die men „Engelse land- huismotieven" noemt: met decoratieve plant en bladdessins, zoals men ze ook wel op oude geborduurde kussens ziet. Speciaal aan bevolen door binnenhuis-deskundigen voor de stoffering van een zogenaamde „oorstoel", gecombineerd met een effen beklede bank en, fauteuils.. Tenslotte zijn op het ogenblik ook stoffen met Biedermeierdessins in zwang. Ze zijn smal gestreept, bijvoorbeeld in beige met groen en bezaaid met kleine bloemmotiefjes of met medaillonmotieven, die ook alweer met bloemen zijn versierd. Voor echte of namaak- Biedermeier interieurs worden deze gordij nen een uitermate smaakvolle aanvulling ge noemd. De keuze in stofferingsmaterialen is inderdaad groot op het ogenblik en dat betekent dat we onze fantasie volop aan het werk kunnen zetten bij het inrichten of hér- inrichten van onze woonstee! 68% punten 2a. Redelijke klasse. Rubriek 4 Kalveren geb. van 1 okt. en met 31 jan. 1961 Niet Volbloed. Stiena 3 deelnemer H. Bieleman 55 punten 1 B. Rika 9 deelnemer H. J. Mensink 58% punten 3 A. Grada 5 deelnemer B. J. Bouw huis 56% punten 1 A. Emma 4 deelnemer A. J. Mensink 63% punten 2 A. Behoorlijke klasse met goede opnummers. Rubriek 6 Kalveren geb. na 1 febr. 1961. Niet Volbloed. Beatrix 7 deelnemer J. Mensink 61% punten 3 A. Juliana 28 deelnemer mevr. Beunk-ter Avest 54% punten 2 A. Dina 3 deelnemer J. Beunk 60 punten 1 B. Willie 13 deelnemer G. J. W. ter Keurs 66% punten 1 A. Matige klasse. Beste exterieurs kalf volbloed. Claartje 9 van J. G. Roelofs wat ook het kalf was met het hoogst aantal punten. Beste kalfexterieurs Niet Volbloed. Grada 5 van B. J. Bouwhuis. Hoogst aantal punten. Willie 13 van G. J. W. ter Keurs. toilet en voorleiding. Emma 4 van A. J. Mensink. Zwartbont. Holl. Veeslag. Volbloed. Rubriek 1 Kalveren geb. van 1 okt. tot en met 30 nov. 1960. Lenie 4 deelnemer H. J. Lammers 71 pun ten 1 A. Klaske 11 deelnemer W. Bremmer 61% punten 1 B. Trijn 39 deelnemer H. v.d. Riet 66% punten 2 A. Rubriek 2 Kalveren geb. van 1 dec. 1960 tot en met 31 jan. 1961 Volbloed. Anneke 5 deel neemster mevr. J. H. Lammers-Nijmeier 73 punten la. Roosje 9 deelnemer R. Bremmer 73 punten 1 B. Albertha 24 deelnemer J. Bremmer 71 punten 1 C. Setske 34 deelnemer Arie Ooms 69% punten 2a. Rubriek 3 Kalveren geboren na 1 febr. 1961 Volbloed. Anna 14 deelneemster mw. G. D. Lohuis-Das- selaar 71 punten 1 A. Setske deelneemster mevr. Ooms-Bartels 62% punten 1 B. Rubriek 4 Kalveren geb. voor 1 januari 1961. Niet volbloed. Klaske 3 deelnemer H. J. Lammers 71 pun ten 1 A. Rubriek 5 Kalveren geb. na 1 januari 1961 Niet Volbloed. Bleskes Gellie deelnemer F. J. Lohuis 70% punten 1B. Tijdens de keuring werden de beide laatste klassen saamgevoegd. Roosje 9 van R. Bremmer behaalde de hoog ste punten voor toilet en voorleider. Voor de centrale keuring werden aangewe zen voor M.R.Y. 1 Claartje 9 van J. G. Roelofs. 2 Grada 5 van B. J. Bouwhuis. Voor het Zwartbont Holl. Veeslag. 1 Anneke 5 van mevr. J. H. Lammers-Nij meier. 2 Lenie 4 van H. J. Lammers. 3 Klaske 3 van dezelfde. - v.--. - Begrip|^ al^^iÖ|bffshtïè, mechanisatie eh automatisering wekken gedachten op aan streng zakelijke werkmethoden met hoge pres taties per dag en per manuur en aan ka pitaalsinvesteringen, die er dikwijls niet om liegen. Dat de vooruitgang in onze maat schappij hierop voor een groot deel is ge baseerd, kunnen we zonder meer beamen. Maar er is meer! Vele kleine en niet ge regeld voorkomende werkzaamheden verdra gen geen dure machines en geen automati sering, vooral wanneer ze buitenshuis moe ten worden verricht. De steeds wisselende omstandigheden van klimaat, gewas en bo dem maken, dat het landbouwbedrijf vele van dit soort werkzaamheden kent, waarbij inprovisatie en goedkope oplossingen de voor keur verdienen. De dierlijke trekkracht het landbouwwerkpaard - speelt hierbij een belangrijke rol. Het kan zichzelf zonodig tus sen de rijen door sturen, het reageert op „ho" en „vooruit", het trekt harder als de weerstand toeneemt, 't toont bovendien dank baarheid en vriendschap voor een goede be handeling. Zo heeft naast de zware machine het paard, gespannen voor zijn inmiddels gemoderniseerd eigen werktuig, ongetwijfeld nog een plaats, zelfs een welkome en waar devolle. Hóe waardevol deze kan zijn, zal worden gedemonstreerd op de Nationale Ten toonstelling 1961 van de Koninklijke Vereni ging „Het Nederlandsche Trekpaard" op 15 september a.s. te 's-Hertogenbosch. Met een demonstratie van werkmethoden voor de hooi bouw en de graanoogst zal daar worden ge toond, hoe het paard rationeel kan worden ingezet. Ir. P. W. Bakker Arkema. Het is nog slechts 2 jaar geleden, dat het Stoffenhuis Wessels in de Eschstraat haar nieuwe - zaak opende. Al voldeed de zaak dan ook aan alle eisen van indeling en inrichting, het bleek, dat men toch over te weinig: ruimte de beschikking had. Daarom besloot mende zaak ingrijpend te verbou wen. De ateliers, die aan de winkel grensden, werden ondergebracht in een aanbouw, zo dat de vrij komende ruimte aan de bestaan de Winkel kon worden getrokken. Hoewel de werkzaamheden nog in volle gang waren (de verbouwde zaak wordt pas zaterdag geopend) steldé men ons toch ih de gelegenheid een indruk van de verbouwing te verkrijgen. Zonder twijfel zal de fa. Wessels veel ple zier beleven van de uitbreiding. De winkel ruimte is door de genomen maatregel ver dubbeld zodat een aanmerkelijk groter suer- vice kan worden verleend. Voor het uitleggen van de grote collectie stoffen heeft men thans de beschikking over lange toonbanken, waarop de clientèle een veel betér overzicht kunnen verkrijgen over die coupons waarvoor men belangstelling heeft. Aangezien de oorspronkelijke winkel was uitgevoerd in en met de meest moderne materialen spreekt het vanzelf, dat men het nieuwe gedeelte daaraan heeft aangepast. Met de verbouwing van haar zaak wensen wij de fa. Wessels veel succes toe. Onder grote belangstelling van familie, vrienden, bekenden, collega's en relaties her opende de fa. G. Baan in de Bouwstraat haar geheel gemoderniseerde slagerszaak. Vooral de heer Baan was met de opval lend grote verbetering, die zijn zaak in slechts een week had ondergaan, zeer inge nomen. Er is dan ook inderdaad sprake van een ingrijpende modernisering, waarvan het aan brengen van een moderne opengekoelde vi trine wel het „klapstuk" kan worden ge noemd. Deze vitrine fungeert als een visitekaart je van deze nieuwe hygiënische zaak en de slagersartikelen, die er in worden aange bracht komen goed tot hun recht, zowel in als buiten de winkel. Door de aanschaf van de nieuwe vitrine werd een etalage min of meer overbodig zodat men tevens over meer winkelruimte de beschikking kreeg. De gehele zaak ademt een sfeer van hy giëne en verzorging. De nieuwe verlichting komt uitstekend tot zijn recht, en is goed aangepast aan het gehele interieur. De ruimte, ingericht voor zelfbediening van verschillende artikelen in blik, doet het in deze nieuwe zaak goed, zodat al met al van een grote verbetering en modernise ring kan worden gesproken. Bij de vele gelukwensen, die de fa. Baan reeds hebben bereikt voegen wij gaarne de onze. Tot slot wensen wij haar veel succes toe. Een Amerikaanse vrouw die leed aan een hartkwaal die tot voor kort als fataal werd beschouwd, leidt thans een normaal leven dank zij een door General Electric USA ge bouwde elektronische gangmaker voor haar hart, die in haar lichaam werd „ingebouwd". Dit apparaat dat werd ontwikkeld door in genieurs yan General Electric in samenwer king met een Newyorkse chirurg, levert klei ne stroomstootjes die het hart in het juiste tempo doen kloppen. Dit elektronische ap paraatje kan redding brengen in die gevallen waarbij de hartslagregeling, die normaal ge leverd wordt door het zenuwstelsel, is aan getast door de ziekte van Adams-Stokes. De ontwikkeling van dergelijke apparaten begon ongeveer twee jaar geleden, toen Je rome J. Suran, hoofd van een afdeling van General Electric's laboratorium voor elec- tronica, een ontmoeting had met dr. Adrian Kantrowitz, hoofdchirurg van de afdeling hart- en vaatziekten van het Maimonides zie kenhuis te Brooklyn, New York. Suran had gehoord van de interessante proefnemingen die dr. Kantrowitz op het gebied van de medische elektronica had gedaan en vroeg ziph af oFzijn laboratorium hierbij misschien goede diensten zou kunnen bewijzen. Dr. Kan trowitz was zeer verheugd met de technische steun van een dergelijk kaliber, zodat de ontmoeting het begin werd van een nauwe en vruchtbare samenwerking. Jerome Suran toog direct aan het werk en vormde een groep ingenieurs en technici die zich gingen specialiseren in de proble men van de toepassing der electronica op medisch gebied. Na verloop van enige tijd kwam van het Maimonides-ziekenhuis het bericht dat men een patient had die leed aan de ziekte van Adams-rStokes: er moest met spoed een appa raat worden gebouwd, dat de hartslag „op toeren" zou kunnen houden, maar dat bij voorkeur in het lichaam zou kunnen worden geïnplanteerd. Een van de verschijnselen van de bedoelde hartziekte is, dat de polsslag terugloopt tot circa 20 slagen per minuut - normaal is het gemiddelde 72 per minuut - wat nauwelijks genoeg is om in leven te blijven. De gebruikelijke procedure was in zulke gevallen met de meeste spoed twee stalen elektroden in het hartweefsel aan te brengen die door middel van een buiten het lichaam staande elektronische apparatuur de elektrische stroomstootjes ontvingen die het hart op gang zouden kunnen houden. De pa tiënt was evenwel altijd gebonden aan deze electronische apparatuur, die zelfs bij gunsti ge omstandigheden een ernstige belemmering vormt voor zijn bewegingsvrijheid. In het onderhavige geval moest dus bereikt worden dat de patiënt onafhankelijk werd van enig hulpmiddel buiten het lichaam. Bovendien schreef dr. Kantrowitz voor, dat de hart slag moest kunnen worden opgevoerd bij in spannende werkzaamheden. Dit van bui tenaf kunnen regelen van de polsslag bij een apparaat dat in het lichaam zou worden ingebouwd, vormde een probleem op zich. Eén overweging ging echter boven alles: het apparaat moest volkomen betrouw baar zijn, want er hing een mensenleven af van de goede werking. Voor de werkgroep van het laboratorium voor elektronica was dit een extra stimu lans. Ontwerpen en modellen werden gemaakt gecontroleerd en weer gecontroleerd en uit sluitend materialen van de hoogste moge lijke betrouwbaarheid en duurzaamheid wer den verwerkt in de verschillende onderdelen. Een gereed model werd gedurende enige we ken getest op de juiste impulsen voor deze spe ciale patiënt. In deze proefperiode kwamen de twee definitieve apparaten gereed - een voor de inplantatie en een als reserve - en werden ze in een plastic massa ingego ten, waarvoor het lichaam ongevoelig is. Drie ingenieurs van General Electric wa ren in de operatiekamer aanwezig toen het kritieke moment aanbrak, 't aanbrengen van het apparaat in hét lichaam van de patiënt. Hét waren Adam Klisz, de .specialist-Jn|tru- ment-maker die geheel nieuwe technieken 'had ontwikkeld en gereedschappen had ontworpen om de draadverbindingen tot stand te bren gen en de plastic isolatie af te sluiten; Heinz Raillard en John Schmidt, die nog tijdens de operatie de laatste elektrische metingen kon den verrichten. De operatie werd met succes bekroond. De patiënt leidt een normaal leven en kan weer alles doen wat van een vrouw van haar leeftijd verwacht mag worden. De gangma ker voor haar hart werkt op een paar bat terijen die pas over drie tot vijf jaar be hoeven te worden vervangen. De gangmaker is afgesteld op 65 polsslagen per minuut. Daar naast heeft zij nog een tweede apparaatje, dat uitwendig wordt gedragen wanneer er om een of andere reden behoefte aan zou bestaan het tempo van de hartslag te ver snellen. Dit appraat heeft een gekalibreerde poten tiometer die kan worden afgesteld op iedere polsslag tussen 70 en 125 slagen per minuut. Dit apparaat heeft ongeveer de afmetingen van een kleine transitor-radio en is voor zien van een kleine cirkelvormige antenne; bij het gebruik van dit apparaat wordt het gedragen op de plaats waar de gangmaker in het lichaam is ingebouwd. Dit succes is voor het General Electric laboratorium een gerede aanleiding geweest de samenwerking met medische specialis ten breder op te zetten, in de verwachting dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied der elektronica mogelijk kunnen woren toe gepast op een terrein dat anders buiten het blikveld van de technische en elektronische deskundigen zou liggen. Bij het zien van de foto links uit Stock holm zou men den ken, dat de Zweedse hoofdstad is getrof fen door hevige stort regens. Dat is echter niet waar. In werke lijkheid heeft een ploeg grondonder- zoekers in Stockholm een volkomen onver wacht resultaat ge boekt door het aan boren van een dikke waterleidingbuis. De foto rechts laat de oorsprong van de stortregens zien

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 5