U ck WESSELS Verrassing: I SPAR-VOORDEEL yoghurt BAAN jtptek op BANKSTELLEN BERGMEUBEL DE ZUIVELZAAK tomatenpuree DE GEZAMENLIJKE SLAGERS 35 1UNCHWORST bouillonsoep pim plantenmargarine REGINOX N.V. - RIJSSEN PERSONEEL Polijsters Bankwerkers/ Plaatwerkers D. DE BOER A. P. linders BEHANG JAN AOLBERT pr. breimachine WOON HU IJ GESLOTEN alle lessen hervat. Voortman's een ZAAK Parker Pelikan Mont Blanc Geha Swan La my Boston eetaardappelen M. ten Hove, Esstraat57, Rijssen WEDEROPBOUWWET 1 3im« SINAS M0'"ÏÏ6 Verzendhuis De Postduif" N.V. Vleesschotel THEEBUILTJES Leverpastei blik a 100 grti Spaar extra zegels bij De Spar Custard cn nA 2 vruchten- v\ee8" •YDlItV* ,Heb je een nieuw keuken-geheimpje? „Jazeker, een nieuwe margarine. PIM plantenmargarine!" goedkoper èn 10% Vrijd Ij augustus 1961 Weekblad voor Rijssen PIM Plantenmargarine geeft aan al wat u bereidt een fijnere smaak. Aan uw groenten, uw vlees, uw vis-schotel, uw sausen En bovendien weet u met PIM zeker, dat u een door en door gezonde margarine koopt. Uit zuiver plantaardige grondstoffen! Rijk aan natuurlijke vitaminen! En... 'PIM is altijd gemakkelijk smeerbaar. Ook voor koelkasten luxe lederwaren van 87 7 O voor M s 20el VOOR»**11 ORANGE JUICE blik^ 90 en 30 zegels gratis SPARJAM nu met dubbel zegels! MELANGE KROKANT Spekulaas inn An Mandarijnen.,nc An Ananas An rollen 38 en 16 zegels gratis C,«eCt& '"i'/onsoep **utiü j VOOR horloges if verlovingsringen if pendules if wekkers if bijouterieën ZIE ETA I. AGE BOÜWSTRAAT 8 de voornaamste fabrikant van roestvrij stalen keu kenuitrustingen in Nederland, vraagt wegens uitbrei ding Goed loon, interessant werk, prettige werkkring, zaterdags vrij. Aanmelden: Industrieweg 4 (achter het station), dagelijks van, 7.30-5 uur, eventueel dinsdag 22 augustus 's avonds van 8-9 uur. PRACHTIGE voor sterk verlaagde prijzen. VOOR EEN LAGE PRIJZEN. SLAAGT U BIJ ONS. GROTE KEUS. ZIE ETALAGES' EN TOONKAMERS BOÜWSTRAAT 29-31. Assurantiekantoor verzorgt voor U alle verze keringen, hypotheken, fi nancieringen en boekhou ding. Zeer concurrerend. In Rijssen en omgeving ver tegenwoordigd door Graaf Ottostraat 62 telefoon 2272 Beleefd aanbevelend Voor modern naar Te koop: met voorzetapparaat en patroonlinialen. ZWIKSWEG 9, ENTER TE KOOP MET MOOIE TUIN Binnenkort vrij te aanvaar den. Markeloseweg 46 - Rijssen Wegens vakantie van maandag 21 t.e.m. za terdag 26 augustus. BAKKER MENSINK, Grotestraat 10 GYM.VERENIGING „D.O.S." Op woensdag en donderdag 23 en 24 augustus worden OMEFA Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) Hypotheken, (lage rente) VV.A.-verzekering voor auto, motor, enz. Brand-, storm-, glas en spaarverzekering. assurantiekantoor Markeloseweg 72, tel. 2269 Te koop of in pacht gevraagd met woning, zonder diploma's in Rijssen. Brieven onder no. 91 bur. van dit blad. Begin het nieuwe school jaar met een goede vulpen! Wij brengen diverse goede merken: in vele prijzen. Voor elke hand de juiste pen! Voorradig fris gerooid, Eigenheimer - Noordeling per 25 kg. f 4. Thuis bezorgd. M. Klein Legtenberg telefoon 2361 RIJSSEN ENTERSTRAAT 31 - RIJSSEN TELEFOON 2390 (K 5480) HEEFT DEZE WEEK ALS RECLAME: 150 gr. leverkaas voor 59 ct 150 gr. snjjworst voor 59 ct 250 gr. gesorteerde koekjes voor 59 ct 200 gr. tofféés voor ^9 Proeft onze kaas. 500 gr. jonge volvette voor 129 ct Burgemeester en wethouders van Rijssen delen mede, dat zij voornemens zijn een vergunning inge volge artikel 20 der Wederopbouwwet af te geven voor de bouw van een verzorgingstehuis met 22 woningen door het bestuur van de Grietje en Jan ter Horststichting, op een terrein, gelegen in de om geving van de Welleweg. Het bouwplan met bijbe horende stukken ligt van 21 augustus tot en met 31 augustus 1961 voor een ieder ter inzage. Belanghebbenden kunnen vóór 1 september a.s. te gen dit voornemen bezwaren indienen bij het ge meentebestuur. Vakantie VOO grote blikjes jajL. Hollandse, JB JP van 56 voor *®§P^^_}q% 44 DINSDAG: VERSE WORST f 2.20 per 500 gram WOENSDAG: Bij aankoop van 500 gram GEHAKT van vers vlees zonder zout a f 1.88, een pakje MARGA RINE „Slagersgoud" voor 5 CENT. Er is toch maar één kwaliteitsgehakt DONDERDAG: SCHOUDERKARBONADE p. 500 gr. f 2.10 VRIJDAG: DOORREGEN RUNDVLEES p. 500 gr. f 2. ZATERDAG: GEHAKT per 500 gr. *-88 DE GEHELE WEEK: 2% kg. gesmolten rundvet f 2.25 50 gr. gekruide ham samen 50 cent 50 gr. gebraden gehakt 50 gr. boterhamworst 44 >9 •9 •9 •9 44 44 44 >9 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4t 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 II' WHEEWEG 16 GOOR Telefoon 2061 (1 lünen) Wij stellen alle jongelui uit Rijssen in de gelegen heid maandagavond a.s. kennis te komen maken met ons snelgroeiend bedrijf. Het bedrijf kent vele afdelingen met werkzaamheden van allerlei aard: van zeer eenvoudig werk tot werk, waarbij een flinke dosis algemene ontwikkeling te pas komt. Ook kunt u in ons bedrijf worden opgeleid tot zelfstandig correspondent(e). Diploma's zijn niet in eerste instantie vereist. U kunt in de avonduren cursussen gaan volgen voor b.v. boekhouden, Ne derlandse handelscorrespondentie, stenografie, enz. Voor zover ons bekend, moeten deze cursussen ge geven worden door erkende instituten- Wij menen ook te weten, dat in deze omgeving een dergelijk instituut gevestigd is. De vakantie is nu bijna ten einde en er moet dus weèr gewerkt worden. Voor jonge mensen, die nog geen werkkring hebben gevonden, is wellicht in ons bedrijf nog een plaats; derhalve, jongelui, komt donderdagavond 24 augustus a.s. naar hotel H» H« H9 K» H9 K« H9 K« K* K« m K* K* K« K« K* K* K« K* K« K* K* K* K* K* K* K« H« K« H* K* K* K* K* K* K* K* H* H* 20s»uks98 en 40 zegels gratis WrtVOORB"11 VOOR DE PICNIC! van 39 voor „De Kroon" en wij zullen u daar alles vertellen, wat u van ons bedrijf wilt weten. Bovendien zullen 44 wij het zeer op prijs stellen, indien de ouders mee- •H •9 komen. 44 De zitting begint om kwart voor acht en eindigt om 10 uur. Wilt U wel op tijd komen? Bij voorbaat onze dank. AFD. PERSONEELSZAKEN T\ K4 !iii4444444444444444444444444444444444444 K« H> H- K« K« K* H» H* K« H« H* H* K- K« Hf Far East 100 gram 108 en 44 zegels gratis Roodmerk 100 gr.m 90 en 36 zegels gratis Huishoudjam I 98 en 40 zegels gratis 93 en 38 zegels gratis Huishoudjam II 69 en 28 zegels gratis KOEKJE MET 10% 200 gram 00-10% Sparretje van de week Engels drop 200 gram 56 en 10 zegels gratis Fruitcaramels 200 gram van 60 voor 50-10% 2 grote potten witte bonen 89 èn zegels geldig van 16 t/m 22 augustus DE dubbel pak U U en £*t zegels gratis groot pak 500 gram IUU en *tU zegels gratis blikje lUu en zegels gratis blik 8 halve schijven O O en *tU zegels gratis PAR UW VAKANTIE-KRUIDENIER! DIT MERK GARANDEERT U LAGE PRIJS - 10% KORTING EN 100% KWALITEIT

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 4