flinke jongen Meulenbelt VéGé 10°/» Meisjes D. TE MORSCHE ADRESSENLIJST SCHOONMAAKSTER NAAISTER v-ht. adminidt^atieme OTJE VAN POTJE AKTENTASSEN OTJE VAN POTJE Wat is PEGUFELT in „DE BICO G. TEN HOVE WESSELS Houtwiiikel INMAAKFLESSEN OTJE VAN POTJE Te koop: Harmonicagaas Eetaardappelen AFWEZIG MEISJE hele dagen te lessen Gas-sigarettenaanstekers Sigarenmagazijn GIJSBERS Heerlijk Cake-Krentenbrood KLEIN HORSMAN Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK HALFWAS RADIOMONTEUR of ELEKTRICIEN RADIO SCHONEVELD NIEUWE TUNNEL IN ALPENMASSIEF Banketbakkerij MEINDERS Het bestuur Coöp. Rijssen MIDDENSTANDSEXAMEN 1962 Aangifte nieuwe leerlingen VLEES en VLEESWAREN HUISKES Vleeswarenbedrijf Uw droom kunnen wij vervullen FA. G. WOLTERS - Huttenwal Droogtraining IJsclub Rijssen Begin het nieuwe schooljaar met nieuw materiaal! VAN DER STOUW heeft het prachtige PLASTIKPLATEN N.V. Confectiefabriek HEKA VLOT GEKLEED naar de nieuwe klas JONGENS Grote sortering JONGENS-OVERALLS PARKGEBOUW - RIJSSEN Afscheid van de wolken Lady Chatterley's minnaar van 17 t.m. 24 aug. '61 gesloten is voor het verkeer in beide richtingen. Vrijdag 13 augustus 1961 Het gemeentebestuur van Rijssen wijst er ingezetenen nogmaals op, dat huis vuil uitsluitend mag worden aangebo den in de van gemeentewege verstrekte emmers. Tuinafval mag gebundeld wor den aangeboden. Pagina 2 Weekblad voor Rijssen Dr. R, J, Warringa CAFETARIA LUNCHROOM „DE MOLEN" N.V. Nederlandsche Stoombleekerij Nijverdal KOCHT EEN GROTE PARTIJ 99 v BIEDT een vakopleiding voor het leven een prettige werkkring Anna Bertina Veneklaas seven U, mede namens hun ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats hebben woensdag 23 augustus a.s. Gelegenheid tot feliciteren van 4-5 uur in hotel Wei- tering, Schild .3, Rijssen. 100 cm. hoog, p. meter 85 ct. OTJE VAN POTJE 15 cent per kg. WESSELS, GRIMBERG neus-, keel- en oorarts tot 4 september MEISJESFIETS en een 1-pers. SPIRAALMATRAS Stationsdwarsweg 8 Biedt zich aan Vanaf maandag 21 augustus ben ik in staat wegens beëindiging van mijn. andere werkzaamheden. Er wordt gelest met nieuwe Ford Taunus 12 M 1961. Vraagt vrijblijvend inlichtingen. Beleefd aanbevelend: Rijschool en Autoverhuur „IDEAAL" Telefoon 2839, Nijverdalseweg 82, Rijssen. Poppell in de kleuren zwart, ivoor, rood, blauw, groen Vanaf 10.—. Mylflam aanstekers, prachtige modellen vanaf 28.50 Service station. Telefoon 2303. Wel nagemaakt, doch niet geëvenaard BAKKERIJ VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdijk 4 GEVRAAGD: Minstens 18 jaar. HOLTEN BERN Naar de Zwitserse regering be kend gemaakt heeft, zal nog dit jaar be gonnen worden met de werkzaamheden aan de Berhardin-Alpenstrassentunnel zonder te wachten op de nog hangende beslissing over de financiering van het Zwitserse wegennet. De plannen zijn intussen opnieuw uitgewerkt. Ingenieur A. Schmid uit het kanton Grau- bunden heeft hierover het volgende medege deeld: De St. Bernhard is de plaats, waar het Alpenmassief het smalst is. Daardoor is het mogelijk daar de kortste van alle tunnels op die hoogte te bouwen. De noordelijke toe gangsweg naar de St. Bernhardtunnel loopt van de door de uitbreiding van de indu strie zich snel ontwikkelende gebieden in het Vorarlgebergte en rond het Bodenmeer naar Sargans, waar een verbinding met het geweldige verkeerspotentiaal van Zurich uit mondt, via Chur en Thusis naar Hinterrhein, waar de noordelijke ingang van de tunnel gepland is. De zuidelijke ingang is gepland bij het San Bemardino-dorp, vanwaar de zuidelijke afrit via Mesocco naar Bellinzona loopt. Vandaar leiden autowegen naar Genua, Turijn en Milaan. De tunnel zal 6.6 kilome ter lang worden en een bocht van ca. 340 naar 't Westen maken, zodat vermeden wordt een vermoeiende rechte weg te moeten rij den. Bovendien zijn bij de tunnelingangen over een lengte van 200 m. grote bochten gepland, opdat bij het verlaten van de tun nel de verblindende openingen van de tun nel geleidelijk zichtbaar zullen worden. De voorziening van verse lucht wordt verzorgd door twee ventilatiestations, die naast de tunnelbuizen aangebracht worden. De venti- latieinstallatie zal een zodanige capaciteit hebben, dat de lucht in de tunnel in acht minuten geheel ververst kan worden. Andries Ligtenberg voor de huishouding Adres te bevr. bureau dezer Uitgebreide sortering gekoeld gebak, bonbons, luxe dozen. HEERLIJK een cherry snitt. Voor een croquet naar Het. gemeentebestuur van Rijssen maakt bekend, dat een nieuwe adressenlijst van Rijssen is gereed gekomen. Deze lijst is verkrijgbaar a f 1.50 per stuk bij de afdeling sociale zaken, kantoor Bevervoorde. Gevraagd voor hele dagen, alsmede gediplomeerd in vérband met huwelijk der tegenwoordige. Aanmelden ten kantore tot en met 26 augustus a.s. Aanvang van de cursus WOENSDAG 20 SEPTEMBER A.S. zo spoedig mogelijk. D. DUINDAM, Schoolstraat 20, Rijssen, telefoon 2604. MAANDAG ZIJN WIJ WEER GEOPEND I voor onze bekende kwaliteit Vanaf heden zijn de jonge hanen met 40 cent per kilo verlaagd. RIJSSEN. een gezellig ingerichte woning IN MEUBELEN, GORDIJNEN, VLOERBE DEKKING en BEDDEN hebben wij een grote voorraad. Juist dat wat u zoekt vindt u bij de ZOEKT EEN KRACHT ULO-opleiding gewenst. Sollicitaties te richten aan de personeelschef. AANVANG TRAINING WOENSDAG 6 SEPTEMBER A.S. in de Schildschool om 8 uur. Opgave voor 27 augustus bij H. KAMPHUIS, Wierdensestraat 42, Telefoon 2426. Agenda's - Dictaats - Multobanden - Passerdozen - Linialen - Driehoeken - Gum - Kleurpotloden - Verfdozen - inkt - Tekendozen - Schetsboeken - Herba riums - Passers - Tekenborden - Te- kenhaken - Tekenpapier - Potloden - Stifthouders. DIT IS UW KANS Nu een zuiver LEREN AKTENTAS van 10.95 voor 7.95 DUBBELE SCHOOLTASSEN met 2 voorvakken en riem 12.50 Fantastisch mooi SCHOOLETUI met rits, goed gevuld nu 3.50 SCHOOLETUI enkel nu 0H9 12 SCHRIFTEN voor 1.— WERKBOEKJES 0.25 Ook voor BALPOINTS, SCHOOLAGENDA'S enz. Dit is een fantastisch mooie vloerbedekking van zelf- plakkende tegels 29 x 29 cm. Kan heel gemakkelijk gelegd worden en is oersterk. Praktisch geen onder houd. 20 verschillende kleuren. 65 CENT PER TEGEL Voor Uw brand, ziekte en ongeval Hypotheek met lage rente Financiering binnen 24 uur dat kan All-Risk, W.A. en al zo meer Bij TEN HOVE: kan dat keer op keer Hoe 't ook is, en hoe 't ook moet Zo nodig met veel spoed ASSURANTIE, FINANCIERING, HYPOTHEKEN Esstraat 109. Zojuist ontvangen in de nieuwste kleuren. Hét materiaal voor tafeltjes, bureau's, venster banken enz. Hierbij leveren wij ook PLASTIC RAND, TUBES en POT JES LIJM, zodat het zeer eenvoudig is aan te brengen. TABAKSGAARDE 41 TELEFOON 2503 RIJSSEN v. h, H. J. v. HEEK vraagt (leeftijd tot 16 jaar) om opgeleid te worden tot perser. Aanmelden dagelijks aan het bedrijf. Nu de scholen weer beginnen brengen wij u de speciale schoolkleding die aan de modernste eisen voldoet o.a. VLOTTE MODELLEN OERDEGELIJKE KWALITEIT LAAG IN PRIJS Wij ontvingen zojuist een grote collectie MONTY-COATS PARKA's PANTALONS REGENJASSEN PULLOVERS TRUIEN WEEKENDERS KOOP HET BESTE. KOOP BIJ VOOR VADER EN ZOON tijdelijk: Grotestr. 14 (naast Ter Horst zelfbediening) ALLE SOORTEN van 1!t t.m. 2 liter. Inmaakketels, snijbonemnolens, inmaakpotten en: EXTRA SPECULAAS, 500 grams pak 100 cent nu 75 plus 15 geldzegels, bij elk pak VéGé- Goudmerkkoffie. 20 PROCENT KORTING Fles VRUCHTENPUDDINGSAUS diverse smaken, 18 geldzegels 47 CHOCOLADE-KORRELS, zak van 250 gram melk, 34 geldzegels 85 puur, 32 geldzegels 80 2 blikjes SOEPGROENTE 20 geldzegels 54 10 PROCENT KORTING SUIKERRUITJES een heerlijk koekje, 250 gram 12 geldzegels 59 ZACHTE CARAMELS melk - chocolade - mocca 150 gram, 10 geldzegels49 EXTRA DEZE WEEK: 8 VICTORIA-REPEN 98 GRATIS FLES LIMONADE bij 1 liter kruik frambozen-bessenwijn nieuwe oogst 295 VéGe guller met geldzegels! guller met guldens! Vrijdag 18 en zaterdag 19 aifeustus, 8 uur Een adembenemend avontuur van een ten dode opgeschreven vliegtuig. Met: O. W. Fischer, Peter van Eyck, Linda Christian, Son ja Ziemann. Toegang 14 jaar. Woensdag 23 augustus, 8 uur Vervaardigd naar de beroemde roman „Lady's Chatterley's lover" van D. H. Lawrence. Met: Danielle Darrieux. Leo G.enn, Ern.o Crisa. Toegang 18 jaar. Burgemeester en Wethouders van Rijssen maken be kend, dat de Morsweg vanaf de brug over de Maat- graven tot Zuna, in verband met herstel van een duiker, Rijssen, 15 augustus 1961. Heka

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2