Sr J. H. van Manna Ligtenberg E. Bouwmeester MOTORRACES kerko 3;° WAT GEEF IK MOEDER? OTJE VAN POTJE I foor moederdag BAAN BRUIDSROKKEN WESSELS STOFFEN HI IS A.s. Bruidjes Gymnastiekve veerti Voor kleding naar Enter! Speciale Pinksteraanbiedingen! DAMESKLEDING HERENKLEDING MEISJESKLEDING en JONGENSKLEDING Afwezig CHAUFFEUR BLIJFT GOEDKOPER! VOETBALLERS ATTENTIE! Heerlijk Cake-Krentenbrood ies KLEIN HORSMAN Eetaardappelen breimachine Een goede krant VRIEND Oprichting Knapenkoor: TOMADO wand-blikopener Koop ook uw CONFECTIE bij uw kleermaker! J. LICHTENBERG G. OTTEN Verhuisd: Lijkvervoer van en naar alle plaatsen. GARAGE BAAN - RIJSSEN INTERNATIONALE met bovenstuk en sluier weekenders J. LICHTENBERG Stichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank GROTE TUINUITVOERING D.O.S. AMSTERDAM Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK! Moederdag Klein Rouwelers Huishoudzaak Zoekt u een mooi cadeau voor Moederdag? U ziet PENNINGS helpt PARKGEBOUW RIJSSEN MEIN KAMPF SHALOM Vereniging neemt in het Ri Jaarvergadering I Vrijdag 12 mei 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 2 derk baan NERGENS ZULKE LAGE PRIJZEN! NERGENS ZO N GROTE SORTERING! VOOR MOEDER VOOR MOEDER DE LANGE VOOR MOEDER VOOR MOEDER is een goede Alte blikken gericht op de nieuwe SCHILD Circuit Tubbergen Twente 2e Pinksterdag - 22 Mei 1961 Mi THEEDOEKEN BADDOEKEN ZAKDOEKEN _VriJdag 12 mei 1961 Dankbetuiging: Langs deze weg betuig ik mijn oprechte dank vooi de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man Wed. J. Baan-Aaftink Rijssen, mei 1961 Watermolen 19 Wij ontvingen weer grote zendingen Ook ontvingen wij weer Dames-, Heren- en Jongenskleding met kleine weef foutjes tegen de alom bekende lage prijzen! tot 29 mei BIEDT ZICH AAN: In bezit rijbewijs A. B. C. D E. kan ook wel trailer rijden. Adres bevragen bureau van dit blad. Dinsdagmiddags na 1 uur gesloten. VOLOP PARKEERRUIMTE! Woensdagavonds speciale koopavond, tot 9 uur geopend. Op woensdag 17 mei a.s., wordt een spelregelavond gehouden in het hotel Gijsbers, aanvang 8 uur. De prachtige film van de T.V.B. wordt hierbij ge draaid op eigen projectie-apparaat, zeer interessant en leerzaam Toegang vrij voor alle clubleden boven 14 jaar. Al haar leden worden uitgenodigd deze filmavond bij te wonen door de besturen van: Blouses Vesten Jumpers Kousen Sjaals Handschoenen Onderjurken Lakens Slopen Tafellakens Theedoeken Baddoeken Zakdoeken Set Baddoeken Excelsior R.K.S.V Rijssen Vooruit Sportclub Rijssen t' IS VOORDELIG KOPEN BIJ HAARSTRAAT 43 Wel nagemaakt, doch niet geëvenaard. BAKKERIJ TE KOOP f 4.50 per mud LINDENBERG Holterstraatweg. TE KOOP zo goed als nieuwe enkelbed. 180 naalden. Graaf Ottostraat 37. Nog geen idee? Ga naar Otje van Potje, U kunt er op Uw gemak uit zoeken, U zelf bedienen, dat winkelt prettig. Nergens vindt U zo'n sor tering leuke en nuttige geschenken. Om U alvast op weg te helpen volgen hier enkele tips: Koper verchroomde fluitketels 13.75 Koperen bloempotten v.a5.95 Tuinstoelen v.a. 9.50 Kloostertafel 23.50 Radiotafel 19.95 Stalen strijktafel v.a. 13.95 Stalen huishoudtrappen, roestvrij Luxe boodschaptassen v.a. 3.95 Lectuurbakken 1.98 Fruitschalen 1.95 Boekenrekken v.a. 3.75 Eau de cologne Boldoot, 4711 Dozen prima toiletzeep, portemon- naies, huishoudbeurzen, strijktafel- overtrekken, snoerhouders, roerzeven. EXTRA KOOPJE!! Afdruiprek van geplastificeerd draad, normale prijs 5.25 nu voor 2.95 Schemerlampje 1.98 Dat is handig, bedien U zelf van onze zelfbedienings-toonbank met meer dan 1000 soorten koppen en schotels Voor 1002 geschenken naar Op initiatief van Russens-mannenkoor kunnen jon gens die de leeftijd hebben van 9 t.e.m. 14 jaar zich opgeven als lid van een nieuw op te richten knapen koor. Aanmelding kan plaats vinden op zaterdag 13, 20 en 27 mei van 4 tot 5 uur aan het Parkgebouw (lees- zaal). Zie verdere mededeling elders in dit blad OP DE HAAR, TELEFOON 2736 opent razendsnel en feil loos alle soorten blikken en blikjes A licht, met éen hand te be dienen solide, fraai afgewerkt keuze uit 4 kleuren in prachtige geschenkver pakking. Verkrijgbaar bij: NAAM ADRES Veranderingen zonder prijsverhoging. Steeds ruime sortering. Ook voor maat werk het adres. Trouwkostuums in één week klaar. Kleermakerij, Schild 2, Rijssen, Telefoon 2377. van Haarstraat 155 naar TROMPSTRAAT 11. 't Penningmeesterschap en administratie van de Ned. Chr. Bond van werknemers in de Hout- en Bouwnijverheid berust thans bij A. OTTEN, HAARSTRAAT 79, naast Haarschool. Door het aanschaffen van een lijkauto zijn wij in staat Uw begrafenissen korrekt uit te voeren. TELEFOON 05^80-2315. Voetbal pool Dames en heren boven 18 jaar die mee willen spelen in de voetbaltoto bij „Sportclub Rijssen" seizoen '61-'62 moeten zich zo spoedig mogelijk opgeven daar men dan dadelijk mee kan spelen. Kaarten f 1.50 halen bij onze toto-secretaris Kamp, Tabaks- gaarde 43. -Ar Niet minder dan li nationaliteiten komen aan de start •fa Het hoogste aantal renner* in de 350 en 500 cc klasse. ic Frank Perris en de Nieuw-Zeelander Hugh Anderson nemen het op tegen de kampioen van Duitsland Rudolf Glëser en de kampioen van Oostenrijk Ladi Richter in een veld van meer dan 30 renners, w.o. ook Zwitserland en Denemarken. •fa Extra races voor Bromfietsen tot 50 cc. it Show van rijdende motoren ouder dan 40 Jaar. o.a. Embleem, Wanderer, Ner a car, AJE.C. enz. 12.00 tiur Start Junioren 13.30 uur Start Bromfietsen 14.10 uur Start Oude motoren 14.30 uur Start Internationalen voor HORLOGES VERLOVINGS RINGEN PENDULES WEKKERS Zie etalage Bouwstraat 8. Ter aanvulling ontvangen een pracht collectie Komt U geheel vrijblijvend onze collectie bezichtigen. Alleenverk. voor Rijssen ESSTRAAT 36 - RIJSSEN Zo juist weer ontvangen die nieuwste Ruime keuae in confectie- en maatwerk Uw adres voor de betere Herenmodes SCHILD 2 - RIJSSEN Agentschap RIJSSEN Dr. Stokkerstraat 35 Uw spaargeld draagt bij dit agentschap rente Dagelijks opvraagbaar. Persoonlijke behandeling Absolute geheimhouding De agent: H. OVING 40-JARIG BESTAAN GYMNASTIEKVERENIGING D.O.S. RIJSSEN 2e Pinksterdag 22 mei met o.a. Bep Iepenburg 3x Ned. kamp.; Nel Sallé Ned. Keurkorps; Gerard Sallé Ned. Keurkorps; Kees Pruijs Jeugdkampioen. 40 turners/sters. Namiddag 7.30 uur in het Park te Rijssen, Na afloop openluchtfilm „GEEF MIJ MAAR EEN MILJOEN" Entree volwassenen f 1.25; kinderen f 0.50 VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdük 4 Voor 'n nuttig geschenk naar OOSTERHOFWEG 1. Bij ons slaagt u zeker! NYLONS 1.98 LAKENS EN SLOPEN ONDERJURKEN 3.90 PYJAMA'S 6.25 TAFELLAKENS Grote sortering SCHORTEN vanaf 1.98 Leuke JUMPERS en VESTEN Pracht ROTAN STOELEN zware kwaliteit 24.5U Mooie LIGSTOEL vanaf 9.89 Pracht Terlenka DEKEN of SLAAPZAK 48.50—46.50 u op goedkoop gebied, te veel om op te noemen! WIERDENSESTRAAT 15 TEL. 2344 Vrijdag 12 en zaterdag 13 mei, 8 uur Een film van unieke historische betekenis Opkomst en ondergang van Adolf Hitler. Hoe is het gebeurd? Hoe was het mogelijk, dat zulke vreselijke rampen over de mensheid konden komen. De film Mein Kampf geeft hierop het antwoord. TOEGANG 18 JAAR. Woensdag 17 mei, 8 uu. (Het wonder van Israël) Deze kleurenfilm geeft een prachtig beeld van Israël en maakt niet alleen diepe indruk op de bezoeker, doch doet tevens de wens ontstaan dit land met eigen ogen te aanschouwen TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. Dat het bestuur van de bloeien tiekvereniging DOS (Door Oefei aan het 40-jarig bestaan van eniging grote aandacht wil bestei welhaast vanzelf. De vereniging heeft altijd ee staande plaats in het Rijssense 1 leven ingenomen, en een woord aan de oprichters, die bezield i geweest van een ware pioniersgc zeker op zijn plaats. Het is een gelukkig feit, dat van 't 40 jarig jubileum van DOt met een duidelijke bloeiperiode vereniging. Men beschikt nl. ove 250 leden, die wekelijks de mooit de turnsport beoefenen. Er heerst ook nu een goede saamhorigheid in de vereniging, geest trouwens kenmerkend is die lange reeks van jaren, w zulk een belangrijke plaats heeft in het Rijssense verenigingslever Met groot respect dient men te: ken aan het werk van de oprich die actieve leden, die vooral in de het bestuur metterdaad wilden st ook DOS nu gebruik maken van gymnastieklokaal aan de Lentfi de „beginjaren" kon men niet In de openlucht turnen. Later kc bruik maken van het toneel van gebouw, maar de verbetering, dii kwam toen een goed ingericht j zaal in gebuik kon worden genor wel opvallend. De gymnastiekvereniging DOS richt op 17 mei 1921. Enkele s bers, die het nut van gymnastiek de Rijssense jeugd inzagen, 1 vergadering belegd in Hotel We: was de heer G. Muller, die de de vergadering waarin ongeveer stellenden aanwezig waren, op De heer Muller wees op het g van een gymnastiekvereniging en delijk, dat de belangstellenden er van de vereniging alleen maar g worden uit een oogpunt van t avondje. Als we iets willen ber de heer Muller in de oprichtings- moeten we allen bezield zijn instelling, die maakt, dat we de willen dienen en dat we op sei onze taak opvatten. Het feit, alle belangstellenden als lid van vereniging aanmeldden was voor bestuur, dat werd samengesteli hoopvol. In het voorlopige bestuur nan gende personen zitting: G. Muller, voorzitter, A. Oost J. Tijhof commissaris. Besloten werd een contributie te 50 cent per maand. De eerste algemene ledenvergac gehouden op 12 oktober 1921. In dering werd het definitieve bes meerd uit de leden van het voor gevuld met de heren J. Domme Boddé en J. Poortman. In februari 1922 werd de eei uitvoering gegeven. Voor datge leden van DOS onder leiding v Jaap Hoevenberg uit Almelo ns tijd wist te presteren, be de zijde van het publiek grote In het St. Jozefgebouw te B de K.A.B. afd. Rijssen zaterdag en feestvergadering. Toen de waarnemende voorzit A. van de Brugt bij de open avond allen welkom heette, v. nagenoeg geheel gevuld. Staandi dering herdacht hij de 3 over. B. Nijstadt, die jarenlang een b tie heeft uitgeoefend, de heer I die voor de K.A.B. zitting in i Gemeenteraad had en het ouc vereniging de heer B. Struik. Voorzitter J. Hazewinkel wer spoedig algeheel herstel toe. De kringbondsbestuurder de h tenhuis deed een dringend be aanwezigen de actie „Wij en 2 nen. Hij wees erop, dat deze gevoerd door het christelijk e vakverbond. Zij beoogt in de minderontv bieden ook een christelijke v op te richten. Wij moeten da dat in Nederland zo'n goede weging is. De K.A.B. alleen ongeveer 425.000 leden. Hij haal den aan uit landen als Bolivia, I o.a. India, waar nog bittere arn In Brussel is door het Christelij liek vakverbond een cursus i: geroepen om mannen te vorrr pabel zijn in de onderontwikke een onafhankelijke vakvereniginj ten. Om dit te bekostigen ontv; den een zakje waarin een bij dra den gedeponeerd. Ook een gedeelte van de oj de verloting werd voor de ac In verband met ziekte van van de toneelvereniging der Rij was ter elfder ure het Nijverd zeischap „Nut en Genoegen" Zij bracht het toneelspel van r. „Nacht zonder dageraad". Dit vrij zware stuk bracht naar een herberg op de grei en West, waar deze mensen hun vrijheid te genieten. Prof. E vlucht uit de Oostzone is geli ter als hij onder pressie wordt willig terug, als hij hierdoor h zijn kleindochter kan redden. Gezien het karakter van dez( het stuk het niet, zoals wel Behoudens het 3e bedrijf, toe: dallers tot vaak heel goed i kon ons hun spel niet zo he ren. Door de slechte acoustiel in de zaal het stuk vaak nie volgen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2