vVv Bökkerink WESSELS Supralux ailen Wappert'8 Sir €ötoin 3 ,DE BEEK' BAAN FA. G. WESSELS VLOERBEDEKKING RESTAURANT DE KAPITEINSGROEVE" OP VIJFHONDERD METER DIEPTE BEHANGVERNIS in DE BICO AANMELDING LEERLINGEN HONDENBELASTING BÖKKERINK Grasmachines kastpapier van der stouw maandagavond Verf met Te koop Net meisje MEISJE BALASTORE zongordijnen KAPPERT's voor SERVIEZEN en SOLA-ARTIKELEN Behang Ralstonverf en muurverf TEN BERGE BALAMUR Jan Aolbert Voortman's HUIS- en SLAAPKAMERS SALONKASTEN enz. kinder- en wandelwagens RECLAME!! Banketbakkerij MEINDERS M OE HOORT Dames- en kinderschoenen KOEMEST Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK! De Zuivel zaak M. TEN HOVE Heerlijk Cake-Krentenbrood KLEIN HORSMAN Verfhuis JAN AOLBERT uw FLEXA - SIKKENS dealer Verfhuis Jan Aolbert LUXAFLEX zonwering KAPPERT's MEULENBELT ONGESCHOOLDE KRACHT REGINOX N.V. - RIJSSEN Eetzaal zonder vensters Veertien vrouwen werken in de mijn Stichting Nederlandsche Middenstands Spaarbank net meisje Sparta 175 cc textielvakschool te Nijverdal sTOUwRISTENKAART FA. GEBR. SCHUITEMAKER ADMINISTRATIEVE KRACHT Bloemencorso en de Bollenvelden Gemeente Rijssen RENTELOOS VOORSCHOT Kohier zig-zag machine 499, A. R. v. d. HOUTEN De trots van elke jonge moeder Mutsaerts kinderwagen FA. G. WOLTERS - Rijssen Vrijdag 14 april 1961 Pagina 2 V ooriichting van deVakman Elsenerstraat 10 - Haarstraat 27 'n Gezellig interieur door verf is beter kost minder en... e'ke streek strèkl Grote bus slechts f 3.80 (voor ruim 10 m2) vakkundig advies bij: SCHiLDERSBtORIJF T. ROZENDOM- NIJLAND TERLENKA W0NIN6 INRICWTING (2 U55EN intimtv ï-J ondergoed wonder goed Uw mode specialist n Slechts goede ervaringen Honderd kronen per week Ijzerhandel - Smederij voorjaar jaar voor schoonmaak maak schoon met papier voor uw kast vindt u bij Dr. R. J. WARRING A Keel-, neus- en oorarts houdt in 't vervolg spreek uur in het Wijkgebouw in Rijssen op 18-19 uur voor kinderen 19-20 uur voor volwassenen Zaterdagmorgen spreekuur vervalt. naast 't Politiebureau Kies beslist: Horlogcr specialist Bouwstraat 8 VIER CRAPEAUDS KLOOSTERTAFEL en een KROONLAMP Markeloseweg 95 GEVRAAGD. SLAGERIJ HOFMAN Walstraat. gevraagd voor enkele hele of halve dagen per week. MEVR. J. TER HORST Bevervoorde 8, Rijssen. Alle maten. Nergens goedkoper. Woninginrichting RIJSSEN REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en goedkoper! Drogisterij J. TER HARM- SEL, ten Berge, Eschstraat 4, Rijssen. KALK EN SCHOON MAAKARTIKELEN ESSTRAAT 4 KOMEN AANLOPEN: KEESJE. DIERENASIEL Zuiderstraat 13 RUIME KEUZE Uit voorraad leverbaar. Uitstekend voor badka mers, keukens, gangen enz. bij VERFHUIS Tabaksgaarde 68 Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) Hypotheken (lage rente) Financiering W.A.-verz. voor auto, motor enz. Brand-, stom,, glas- en spaarverzekering. assurantiekantoor Markeloseweg 72, tel. 2269 GROTE KEUZE IN De nieuwste modellen Van Delft en Koelstra Luxe- eri huishoudelijke artikelen. Elsenerstraat 10, Haarstraat 27 250 GRAM RIJSSENSE MOPPEN met roomboter en amandelen 0.75. Heerlijk SINASAPPEL BAVAROISE. Voor een ijsje naar CAFETARNIA LUNCHROOM „DE MOLEN" voor moeilijke voeten Gedipl. schoen- en voetkundige pedicure TE KOOP: EEN VOER bij DERKSEN, 't Veer VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdijk 4 Voor Anton Huninks vleeswaren, kaas en koek, Moet U zijn in de Esstraat op de hoek. Esstraat 57. Wel nagemaakt, doch niet geëvenaard. BAKKERIJ HET IS NU GEEN PROBLEEM MEER er is volop keuze in We hebben vast tapijt in vele soorten en prijzen. In cocos hebben we de beste kwaliteiten. Ook voor gordijnstoffen slaagt U in Gratis aan huis VERF en KLEUR adviezen, maar tevens voor het modernste BEHANG tegen de LAAGSTE prijs, slaagt U het beste bij het Tabaksgaarde 68. Machinaal afranden, plaktafels ter beschikking. in alle kleuren. Steeds bij ons in wer king te zien. Vakkundige plaatsing Woninginrichting RIJSSEN Verkrijgbaar bij Gevraagd voor onze mechanische afdeling een flinke Aanmelden: Industrieweg 4 (achter station Rijssen) eventueel ook a.s. dinsdagavond van 89 uur. STOCKHOLM Precies om zes uur komt elke werkdag mevrouw Anna Hedman naar de „Kapiteinshoeve" in Malmberget in Lapland, kruipt in haar mantel van schaapsvacht en zet een veiligheidshelm op. Enkele minuten later daalt zij met een lift af naar een diep te van 500 meter, waar de „eetzaal" van de mijn zich bevindt. Weliswaar verbiedt de Zweedse wet vrouwenarbeid onder de grond, maar tot nu toe heeft niemand zich eraan gestoten, dat in een der grootste erts groeven van Zweden en van de gehele we reld veertien vrouwen, in twee ploegen inge deeld, voor het lichamelijk welzijn van en kele duizenden mijnarbeiders zorgen. Met het eigenlijke koken behoeven de 14 vrouwen zich daar diep onder de grond niet bezig te houden. De bedrijfskeuken maakt de maaltijden boven klaar en vult daarmee plasticzakken. Daarna wordt de lucht uit de zakken gepompt, voor ze hermetisch gesloten, in een waterbad gekoeld en daarna in een koelcel bij plus 5 graden worden opgesla gen. De houdbaarheid van deze gevarieerde calorieënrijke kost met Wiener Schnitzels ter grootte van een ontbijtbord, erwtensoep met spek waarin de lepel blijft staan, of van de andere smakelijke gerechten, bedraagt zeven tot acht dagen. Elke dag daalt een speciale kooi met de zakken eten af naar 500 meter, waar de maaltijden in warm water worden opge warmd. De mijnwerkers komen in ploegen naar de eetzaal, die in de rots werd uitge houwen. Internationale vakkringen volgen met interesse deze nieuwe ondergrondse verzor ging, waarmee men in Lapland tot nu toe alleen maar goede ervaringen heeft opgedaan. De „Kapiteinsgroeve" in Malmberget heeft een onderaards verkeersnet, dat met zijn 300 km. lengte de Newyorkse „subway" con currentie aandoet. Terwijl in de etenspauzes de arbeiders mer de treinen naar de eetzaal komen, werken de vrouwen in de onmiddel lijke nabijheid van de liften. Hun „restaurant" is in vele opzichten ongewoon: natte rots wanden, knetterende boren, donderende explo sies in de verte, voorbij ratelende ertstrei- nen en bovendien 't voortdurende lawaai van de ertsverbrijzelingsmachine. Dat sluit echter niet uit, dat de wanden van de „eet zaal" en de aangrenzende ruimten niet vro lijk beschilderd zijn. Gezellige hoekjes, een perfecte ventilatie en verwarmingsinstallatie kunnen haast voor de illusie zorgen, dat men zich in een restaurant boven de grond be vindt. Daar men in Lapland in de winter met zijn korte, grauwe dagen toch maar zelden een raam open zet, hebben de vrouwen er in dit jaargetijde weinig bezwaar tegen, dat er ondergronds geen vensters zijn. In Noord-Zweden is het voor vrouwen bijzonder moeilijk, passend werk te vinden. Malmbergets veertien verzorgsters zijn daar om blij met dit werk, dat hun bovendien per week 100 Kronen (plus minus 72) oplevert plus dagelijks een gratis maaltijd. Zaterdags en 's zondags, wanneer er in de mijnen in Lapland niet gewerkt wordt, heeft het personeel van de „eetzaal", dat zonder uitzondering getrouwd is met mijnwerkers, eveneens vrij. Alle 14 vrouwen zijn lid van de vakbond der mijnwerkers. Er is bij dit alles één moeilijkheid: voor lopig zijn de vrouwen tijdelijk aangesteld en komen hun werktijden niet overeen met de ploegen der houwers. Binnen afzienbare tijd gaan de ertstreinen richting Narvik en Lulea elke vier minuten lopen. Men zal dan geen trein meer tussentijds kunnen laten stop pen om personeel voor enkele uren naar het werk te brengen. Hoogstwaarschijnlijk zul len de vrouwen dan hun werk in de „eet zaal" moeten aanvullen met schoonmaakwerk, waartegen de wet geen bezwaar heeft. Ze ker is wel, dat de mijnwerkers, die vroe ger hun eten in thermosdozen zelf moesten meenemen, heftig zouden protesteren wanneer men hen de „goede gastvrouwen" onder dt grond zou afnemen. Agentschap RIJSSEN Dr. Stokkerstraat 35 LTw spaargeld draagt bij dit agentschap 0 rente Dagelijks opvraagbaar. Persoonlijke behandeling Absolute geheimhouding De agent: II. OVING GEVRAAGD voor de gehele dag. DIJKINK Grotestraat 9a Rijssen Te koop of ruilen voor bromfiets v. en a. telescoop. Loopt prima. Tabaksgaarde 67 Geen vuil behang meer met. Deze vernis is bestemd voor plaatsen op het behang, welke o.a. door aanraking van kinderhanden, spoedig vuil zijn. Door genoemde plaatsen met behangvernis te behandelen, worden deze afwasbaar en immuun voor het aannemen van vuil. Het verschieten wordt er ook tevens mede tegengegaan. Per fles f 1.25. Grote fles 2.25. voor de dagelijks aan de school, Weverstraat 4a, Nijverdal. Toelatingseis: 6 klassen Lager Onderwijs. Stippel nu uw vakantie uit op een betrouwbare Wij hebben ze t.o. postkantoor. Indien U houder bent van één of meer honden, dient U daarvan vóór 1 mei a.s. aangifte te doen ter secre tarie, afdeling Belastingen. Een hond, die in de loop van het jaar wordt aangeschaft, moet U binnen veertien dagen aangeven. Denkt U erom, dat U, als U geen aangifte doet, een drievoudige aanslag kunt verwachten? te Rijssen vraagt die militaire dienstplicht vervuld heeft. Diploma of vergevorderde studie M.B.A. Leeftijd 21 tot 25 jaar Geheimhouding verzekerd. Brieven aan Fa. SCHUITEMAKER, RIJSSEN. ZATERDAG 22 APRIL MET DE O.A.D. NAAR HET 9.per persoon. Opgave en inlichtingen: O.A D. agentschap SIGARENMAGAZIJN GIJSBERS, TELEFOON 2303. DE VERF VOOR HET SCHLDERSFEEST naast het politiebureau Zij, die voor het cursusjaar 1961—1962 in de ko.sten verbenden aan het volgen van niet verplicht onderwijs een wensen te ontvangen, kunnen hiervoor bestemde formulieren afhalen bij de afdeling sociale zaken van de gemeente-secretarie, Bevervoorde. De formulieren dienen vóór 1 mei a.s. op boven genoemde afdeling terugbezorgd te worden. Een mooi gazon krijgt u door een prima gazonmaaied. Grote keuze, lage prijzen, 1 jaar gratis controle. Op verschillende grasmachines bladhark of schoffel cadeau. Speciale reparatie- en slijpin- richting voor alle soorten gazon maaiers. U koopt reeds een voor NAAIMACHINEHANDEL SPUITSTRAAT 7 - RIJSSEN is voor haar baby een Wij hebben voor U geëtaleerd een kostelijke collectie kinder- en wandelwagens. De allernieuwste modellen. De allernieuwste kleuren. Lage prjjzen. Zie toonkamer aan de Huttemval

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 2