HET BEDRIJFSLEVEN VRAAGT: Spoelsters fijnplaatbankwerlcers Elektrisch lassers Plaatwerkers Draaiers MANNEN EN MEISJES geschoold ongeschoold personeel Fa. G. E. BRUMMER fijnbankwerkers vrouwelijke administratieve kracht Schuurders machinale Houtbewerkers flinke gepensionn. krachten leerjongens Meubelmakers ongeschoold vrouwelijk personeel J HEEL DE STAD LEEST DIT BLAD Koninklijke Textielfabrieken Mijwer dal-Ten Gate ÜY. Ie Almelo eenterdraalers revolverdraaiers bankwerkers leerl. bankwerkers N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFA3P. IEKEM Machinefabriek KIEKENS n.v. N.V. Textielfabriek Hedeman, Almelo I.V.Textielfabriek Hedeman, Almelo JO LELOUX IT Textiel Machines Reading N.V, Almelo, Holland vraagt: voor lichte montagewerkzaamheden (geen lopende hand) Ook gehuwde vrouwen, die halve dagen willen werken, komen in aanmerking. Mondelinge sollicitaties dagelijks bij bovengenoemde onderneming. Industrieterrein 't Dollegoor, Almelo Texfid Machines Reading N. V. Almelo, Holland ongeschoolde arbeiders en leerjongens °m °pgeleidtewor- ALMELO Voor de vervaardiging van onderdelen voor kleine series industriële apparaten uit plaatmateriaal van gemiddeld 1.5 mm dikte, waarbij toleranties van 0.2 mm worden gevraagd en waarbij de afwerking aan de hoogste eisen moet voldoen, worden gevraagd: a. met diploma L.T.S. en de nodige ervaring. b. Enige ervaren voor mechanische bewerkingen, zoals buigers, stampers en puntlassers. Het zelfstandig instellen van de machines wordt vereist. c. Enige met ervaring in het lassen van dun plaatwerk. Er zijn tevens mogelijkheden voor hen, die een technische opleiding hebben gehad, om geschoold te worden tot fijnplaatbankwerker. Er worden verder ervaren vaklieden gevraagd. Er zijn vacatures voor Voor de uitgifte van gereedschappen en materialen wordt een gevraagd. Sollicitaties kunnen gericht worcfen aan de afdeling PersoneelzakenWillemstraat 18, Eindhoven onder R 61081 W. vraagt voor haar fabriek te Almelo, lurfkade 1 Aanmelden: dagelijks aan de fabriek van 7.30 - 17.00 uur. Zaterdags gesloten. Textielveredelingsbedrijven N.V. ALMELO vraagt voor diverse afdelingen motor- en bromfiets monteur FIRMA ALINK EN WILHELM \rsTTT,i 'I NIJVERDAL-TEN CATE Vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmelden dagelijks: Afd. Personeelszaken, Egbert Gorterstr. 3 beeft plaats voor: Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan bovengenoemde onderneming. Industrieterrein 't Dollegoor, Almelo. GEVRAAGD 9 den tot constructie- werker Aanmelden dagelijks aan het bedrijf van 8-12 en van 13.30-18 uur (behalve zaterdags) Industriestraat 1 - Almelo PHIUPS vraagt voor de loon-afdeling Vereist wordt diploma U.L.O. of Handelsavondschool. Enige ervaring op bet gebied van loonadministratie strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan afd. Personeelszaken, Fabrieksstraat 5, Almelo. PALT Belangstellenden kunnen zich voor inlichtingen melden bij Afdeling Arbeid, Boddenstraat, Almelo VRAAGT EN Nadere inlichtingen worden gaarne dagelijks verstrekt op de afd. Personeelszaken, Fabrieksstraat 5, Almelo GEVRAAGD Zelfstandige en een leerling Oranjestraat 6 Almelo GEVRAAGD en voor alle afdelingen, alsmede Aanmelden aan de fabriek tot n.m. 6 uur en daarna Aalderinkssingel 7 of Evertsenstraat 16. DOLLEGOORWEG 10 ALMELO

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 6