31" 1 In één nieuwe lente week geeft DE SPAR 4 8-in 148 38 62 58 11 Bölckerink FA. G. WESSELS TEKENAAR/ TEKENARES LEERLINGEN ZAKBIJBEL VAN DER STOUW POEDERKOFFIE 145 si» 2. »k Appelmoes 42 CHAUFFEURS GERH. VOORTMAN Fa. B. Eshuis Fa. G. WESSELS huis en slaapkamers van de kantine ei-varen Dames9 g.o.h. SOLEX Voor een HYPOTHEEK naar BEREND VAN HEEK! Weekreclame: Kinder- en Wandelwagens Moeilijke voeten? SONORA-gemakschoenen J. H. JANSEN Stichting Nederiandsche Middenstands Spaarbank Herenkostuums Colberts met bijpassende broek Regenjassen Jongens-sportcombinaties Dames- en kinderschoenen Voortman's Doe het zelf JAN AOLBERT BEHANG Gaai U irouwen of verhuizen? MEUBELEN - COCOS SOLA- en TOMADO-ARTIKELEN BRAM VAN JAN KUPER CASSIERE/ ASS. BADJUFFROUW GRATIS DUBBEL ZEGELS! SPAR- KOFFIE ZO-KLAAR PUDDING Spinazie APPEL STROOP beker PRONTO Q C SCHUURPOEDER SPRITS 250 gram 24 zegels 12 ct in uw zegelpot Rundvlees 138 Boterhamworst 56 PIANO Van der Stouw Uw oude stoelen worden nieuw FA. G. WOLTERS - Huttenwal MANTELKOSTUUMS ZOMERMANTELS SUEDE JASJES TOPPERS - 3/4 MANTELS ZOMERJAPONNEN BLOUSES - ROKKEN Vrijdag 17 maart 1961 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN VERF met Banketbakkerij MEINDERS N.V. Nederiandsche Graveerderij en Textiel drukkerij te Nijverdal BIEDT een vakop'etding voor het leven een prettige werkkring Pagina 4 TWEKA KINDER KLEDING IS GROOT IN KWALITEIT! A T. ROZENDOM- NIJLAND Dan meubels kopen bij Ook een fraaie collectie in Glas, porselein, aardewerk en luxe artikelen enz. Opleiding Apothekers Assistente Zwem- en Polovereniging „de Koerbelt" Rijssen. "Extra voordeel deze week! lt bij BLADER Pracht Nylons met en zonder naad1.85 Hiermede betuigen wij U onze hartelijke dank voor Uw blijk van medeleven betoond bij het overlijden van onze vader en groot vader Gerrit ter Horst Uit aller naam: H. TEE HORST. Rijssen maart 1961. Wierdensestraat 14. TE KOOP W. de Zwijgerstr. 29 TE KOOP AANGEBODEN g.o.h. KINDERWAGEN ronde tafel, serveerboy, 2 pers. staaldraadmatras. BOOMKAMP 10a. Voorlichting van de Vakman naast 't Politleburean VRAAGT INLICHTINGEN Braakmansdijk 4 10 Rondo's f 0.70 Heerlijk! Hazelnootgebak met slagroom. Voor een ijsje naar Cafetaria Lunchroom „DE MOLEN". Voor van DELFT en KOELSTRA naar Elsenerstraat 10. STEEDS DE NIEUWSTE MODELLEN. Dr-aag dan Voetkundig verzorgd. Ruime keuze, moderne snitten. Wierdensestraat 56. Agentschap RIJSSEN Dr. Stokkerstraat 35 Uw spaargeld draagt bij dit agentschap rente Dagelijks opvraagbaar. Persoonlijke behandeling Absolute geheimhouding De agent: H. OVING heeft op de tekenkamer van haar graveerderij interessant werk voor jongens en meisjes van 15 jaar en ouder die van tekenen houden en voor willen worden opgeleid. Inlichtingen hierover worden gaarne verstekt op maandag 20 maart 1961 des namiddags van 1617.30 uur aan het kantoor der N.V Nederiandsche Stoombleekerij P. C. Stamstraat 19, Nijverdal. Heka Meisjes B\j Willem Koedijk vindt TJ een enorme sortering; met schuimplastic voering in moderne modellen en dessins. in de nieuwste modellen. Voordelig in prjjs. Het speciale kledingmagazijn is en blijft Ziet u uw kin* deren graag vlot en degelijk ge kleed? Zie dan [7 bij ons de ruime kollektie Tweka- kinderkleding. De allernieuwste modelletjes in de allersterkste kwaliteit: Tweka kwaliteit! Daat zijn ze jaren mooi in RIJSSEN voor moeilijke voelen Gedipl. schoen- en voetkundige pedicure Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) Hypotheken (lage rente) Financiering W.A.-verz. voor auto, motor enz. Brand-, storm, glas- en spaarverzekering. assurantiekantoor Markeloseweg 72, tel. 2269 met bouwpakketten van het verfhuis De grootste en modernste collectie tegen de laagste prijzen. Machinaal afranden. Plaktafels ter beschikking. Tabaksgaarden 68, tel. 2888. Elsenstraat 10 Grote keuze in Haarstraat 27 Uw adres voor is en blijft Boomkamp 35. In de Rijssense apotheek Haarstraat 26, Rijssen kunnen per 1 september worden geplaatst, vereist is een diploma Mulo A en B of dienovereenkomstig. De duur van de opleiding is H/j jaar. Voor hen die genegen zijn, na hun examen, in de apotheekdienst te treden, is de opleiding geheel kosteloos. Verpachting kantine zwembad „de Koerbelt" Het bestuur zal, uiterlijk 14 dagen na verschijning van dit blad, inschrijvingen ontvangen voor het pachten van het nieuwe zwembad te Rijssen Inschrijvingen hebben alleen betrekking op het seizoen 1961. Pachtvoorwaarden worden op schriftelijk verzoek, bij J. ESHUIS, Molendijk 3, aan belanghebbenden toegezonden. Tevens wordt voor het a.s. seizoen 1 mei - 1 okt, een gevraagd. Minimum leeftijd 18 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan de secretaris J. ESHUIS, Molendijk 5, Rijssen. Een pracht belijdenisgeschenk is een Wij hebben deze in verschillende uit voeringen voorradig, o.a. in kunstleer, echt leer, met goud op snee. duimgreep ritssluiting enz. TELEFOON 2406 HAARSTRAAT geldig van 15-22 maart elk doosje inh. 20 stuks van 08 *0ef -'u:' v' Sporklonten delen per jaor 12 miljoen gulden oan gratis zegelkorting. Dat is in de komende nieuwe lente-week maar liefst f 222.000! Profiteer daar van. Wordt vaste klant bij De Spar. Daar zijn uw zegels geld waard, daar zijn uw zegels helemaal gratis! bus oi potje 50 gram van 1 88 voor - 10", »ai» 69 voor KOFFIE-VOORDEEL! 60 zegels 3w ct in uw zegelpot 5 verschillende smaken, pakje 16 zegels 8 ct in uw zegelpot Paasverrassing met JO°/o Hazelnoot-croquant- ec eitjes 150 gram Sparretje van de week literblik 49ct èrt zegels 24 zegels 12 ct in uw zegelpot geconcentreerd afwasmidde! fastf? fcvP 34 zegels 17 ct in uw zegelpot grote fcus Jmm 16 zegels 8 ct in uw zegelpot Spar- vleeswaren, verse vleeswaren! bük 350 gram 56 zegels 28 ct in uw zegelpot zegels in uw zegelpot 1 Kopen De Spar is sparen bij de koop WERKELIJK VOORDEEL - 10°/0 KORTING - 100°/0 KWALITEIT RIMPELS, VERSLAPTE HUID JANNY BAAK-KWAKKEL, specialiste huidverzorging. Enterstraat 162, tel. 2802. TE KOOP, Duitse Pracht klank. De Kaempe 7, Rijssen. IN PILE plaatsen wij voor u tegen de normale tarieven. Tel. 2406. als wij ze voor U overtrekken Vraagt eerst prijs bij de Bij de O.A.D. N.V. te Holten worden voor verschil lende standplaatsen GEVRAAGD. Loon volgens landelijke C.A.O. Sollicitaties uitsluitend aan het Hoofdkantoor te Holten. Wilt u met de Pasen keurig gekleed gaan, kom eens vrijblijvend kijken en passen. Onze modellen zijn dit voorjaar exclusief!! TEGENOVER POSTKANTOOR

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 4