I BEN HARSTA ie 10 korting °or Qb tman, t.o. Postkantoor Garage BAKKER OMEFA'S PRODUKTEN Voor een St. Micolaas-cadeau H. TER AVEST Trakteer Uw man eens nu er weer Mei neken Bokbier is! Voor uw man of zoon @823 morgen een paar flesjes In de boodschappenmand. Spuitinriclitirg Ga JANSEN «tams? Uw adres voor nuttige en practische cadeaux Speelgoed G. NIJLAND suo met avioblfl Special isen^lnse kracht en Bager Denzmeveiuium OP T GEZELLIGSTE FAMILIEFEEST VAN HET HELE JAAR Op St. Nicolaasdag VLA? YOGHURT of CHOCOLADEMELK van Omefa. EN ?S AVONDS ROOMborstplaat en BOTERIetter bij Uw kopje koffie met DELICIA of COMBIA koffiemelk Overheerlijk. Verzendhuis „De Postduif" N.V. Accountantskantoor 0 I N G Kortooms en De Jong omnibussen BLAUPUNKT - AUTO-RADIO is een onderhoudende reisgenoot en maakt afstanden korter. - Nu ook met sublieme FM ontvangst. Deelnemer Sint Nicolaas-aktie! ETALEUR - DEKORATEUR juuuuuuuutnnrirr t na- /^^ygwvvwwWlMWWWWMWlAfWIVWW geldt t.m. MAANDAG 5 december Tetramel- de belang rijkste vooruitgang sedert 1922 - geeft elke cylinder de volte octaan waarde en daardoor Uw motor het volle vermogen. Meer pingeivrije kilometers per liter. Meer kracht bij optrekken. Langere levensduur van de motor. Soepeler motorwerking. eeoNQMY SS3f9viel Stationsdwarsweg Eijssen Vrouwelijke en mannelijke krachten Mannelijke en vrouwelijke krachten Goede bijverdiensten NEEM DE KRANT TE BAAT, k BLEEKSTRAAT 88 TEL. 2887 verzorgt voor U ic goede Kerstetalage» if dekoratiewerk if blikvangers WIERDEN BOUWMEESTER gaan we naar Schilder Elsenerstraat 33 Gezelschapsspellen vanaf 95 cent Moderne bloemtai eitjes f 2,95 Bij aankoop boven f 10, aardige verrassing. Mobil special benzine met tetramel kont U tonken bij □VERIJ55EL Wheeweg 18 GOOR GEVRAAGD: voor indiensttreding op 1 januari en 1 februari 1961 voor werkzaamheden met mechanische machines en eenvoudige kantoorwerk zaamheden. Leeftijd 15 tot 20 jaar. voor de boekhoud- en debiteuren- afdelingen. Leeftijd 15 tot 25 jaar. Ulo-opleiding gewenst. Kantoorervaring en praktijkdiploma boekhouden strekken tot aanbeveling. Wij bieden U in ons snelgroeiend postorderbe drijf een prettige en goed gesalarieerde werk kring en kansen op promotie. Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan onze afd. personeelszaken, Wheeweg 16, Goor. Mondeling dagelijks, behalve zaterdags, van 9 12 en van 14-17 uur. Telefonische aanmelding voor een afspraak is mogelijk. in SIGAREN, SIGARETTEN en TABAK slaagt men nergens beter dan bij DE MAN VAN HET VAK Ook In pijpen en luxe verpakkingen grote sortering. HAARSTRAAT Rijssen, Dr. Stokkersstraat 35, Telefoon 2274 ADMINISTRATIES 9 CONTROLES BELASTINGEN 9 ASSURANTIËN RIJSSEN RECTIFICATIE reeds vanaf f 3,95 Boek- en Kantoorboekhandel A. A. Velner ROZENGAARDE 8 aangeboden met versprei den van drukwerk op hoge provisiebasis. Alleen voor actieve men sen. Postbus 1107 - Rotterdam. AD VERTIER MET REGELMAATROZBNGAARDE 8Postbus 1107 - Rotterdam, RADIO Radio BAAN tel. 2371 ivWVWVVVWWVVVWVWVVVWVW*^^

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 6