Sensationeel goede ny ons <3S2> OPENBARE AANBESTEDING DAMESKAPSALON PAAUWE is zoeter en /rasser lekkerder KörM iiiits-Nederlandse Lederwarenfabriek Polijsters REGINOX N.V.-Rijssen m,e' M0D«« kop enAomr liet bouwen van een Wijkgebouw 2e kapster Muziekschool Rijssen en Omstr. 1 1 Allemaal willen ze nog wel zo'n verrukkelijk kopje van der Plaats Koffie, de koffie voor fijnproevers, vakkundig gemengd en zo zorgvuldig gebrand. Koffie waar iedereen van geniet! sm, fen Prachtige kvolh ponten KOP E" SCHOTEL bl' v«n dep pla v AT® koffie morgen een paar flesjes in de boodschappenmand oer| Fa. Bökkerink gesloten T. J. de Goeijen een schoolschoon- maakster jongens en meisjes Neem de krant te baat Adverteer met regelmaat. Sensationeel] omdat de elegante ten Cate-kous zijn superieure X kwaliteit met levensduur bewijst NEERLANDS ALLERBESTE KOUS: bekroonde kwaliteitszorg (toekenning oorkonde Stichting Kwaliteitsdienst voor de Industrie); e met het EnkaIon-embleem. Het mooiste cadeau dat U een'vrouw kunt g even: Ar- Haal direct zo'n pak heerlijke VAN DER PLAATS KOFFIE in huis! De fijnste koffie in de fraaiste kopjes! v I ®««Bl gratis v - A B JvkVW - - B m m ÊÊlÊ^^Ê f; In onze gespecialiseerde, kousenafdeling brengen wij thans de ruim gevarieerde collectie "ten Gate", welke U keus biedt uit ragfijne avondnylons, namiddag nylons, naadloze nylons en natuurlijk ook de iets dikkere wandelnylons, mousse en mousse elegant. Fa. B. ESHUIS Namens de vereniging ,,Het Groene Kruis" te Rijs- sen, zal ondergetekende, uitsluitend onder leden van de plaatselijke vereniging, op 7 sept. a.s. n.m. 4.30 uur in Hotel „Weitering" te Rijssen, trachten aan te besteden: met bijkomende werken, op een terrein aan de Ko- ninginneweg-Beatrixstraat te Rijssen. De aanbesteding zal geschieden in één perceel, ter wijl de onderaannemers tevens lid van de vereniging dienen te zijn. Bestek- en tekeningen zijn verkrijgbaar ad. f 10. per stel, per post f 10.50, restitutie f 5.ten kan tore van de architect. A. WARNAAR, Architect, Abersonplein 4, Warnsveld. VRAAGT VOOR DIRECT: EN EEN MEISJE TER OPLEIDING Wierdensestraat 59, telefoon 2215. (Dir. DICK STEEN) ALLE LESSEN WORDEN HERVAT DINSDAG 30 AUGUSTUS Laatste opgave van leerlingen voor: ORGEL PIANO GUITAAR MANDOLINE BLOKFLUITKLAS ALG. VORMEND MUZIEKONDERW. (methode Gehrels) KOORZANG (Vrouwenkoor repetitie dinsdag 30 aug.) Dagelijks aan de school vanaf 30 augustus (Chr. Ulo, J. ter Horststraat 5) i L I /•- ••.•••tV v- v - •-.'h speciaal onf^.k AMST£Mpa een A/ H.behoeft slechts 6 ^oortaank aan P,aats heeft -■«« g.: w,; Ak r B r Heineken's OUD BRUIN EN MODERN BEHANG Alleen verkoop voor Rijs sen en omstreken Grotestraat 7a, naast het politiebureau. WVWWvMAfWvVVVV WEGENS VAKANTIE van maandag 29 augustus tot en met zaterdag 3 sep tember. BAKKERIJ Wierdensestraat 57. Gevraagd aan de R.K. Jongensschool Loon volgens geldende ta rieven. Aanmelden en inlichtin gen bij het Hoofd der school, 's avonds na 7 uur. MARKELOSEWEG 18, RIJSSEN VRAAGT voor direct. Leeftijd 1522 jaar. Hoog loon. Wij zoeken in onze fabriek voor de vervaar diging van roestvrij stalen aanrechten nog en kele of arbeiders, die daartoe opgeleid willen wor den. Goed loon en vooruitzichten voor ijverige werkers. Ook nog plaats voor een FLINKE JONGEN. Aanmelden Industrieweg 4 (achter station Rijssen), event, oök a.s. dinsdagavond 30 aug. van 89 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 4