t Üjjie Adverteren is stimuleren 10% OTJE VAN POTJE levert U: OTJE VAN P0TJE Efw warenhuis HEREN- en JONGENS-PULLOVERS Minna Ligtenterg, Haarstrait 43 LANDEWEERD or AL ONZE GRASMACHINES IJZERHANDEL D.PAS (jLa£tiPa'5 vM'jrjmrjr demka f ONGESCHOOLDE KRACHTEN J Uw SLAGER biedt U jé Koninklijke DEMKA Staalfabrieken N V. de volgende week 1.98 2.00 1.35 Filmnieuws Uw kruidenier C. JAMIN BLOEMENDAAL gesloten oer Fa. Bökkerink Wedvlucht „De Zwaluw" Stamboekmerrie jammerlijk verongelukt PREDIKBEURTEN W. ROZENDOM gesloten Fa. B. ESHUIS aaaaaaaaaaa/saaaa^aaaa/vwwwvv^wwwwvvvvwvvvwvws 25 ct. 35 ct. 18.95 7.35 wwwwwwwwwww prijzen 37.50, 43.50, 48.50, 56.85, 63.—, 69.— RIJSSEN HAARSTRAAT 99 Wedvlucht „Het Luchtvermaak" W. UTRECHT VA WOENSDAG: per 500 gram DONDERDAG: SCHOUDERKARBONADE per 500 gram VRIJDAG: per 500 gram VARKENSVLEES per 500 gram 2.50 per 500 gram 1.98 ALLES EIGEN FABRIKAAT. ZWARTE HERENSCHOENEN VOOR UW VAKANTIE: Vleeswaren-aanbieding PARKGEBOUW RIJSSEN Vrijdag en zaterdag de vrolijke film: „Conny eeii meisje van 16" Conny een allerliefst meisje van 16 is, zoals de meeste van haar leeftijd genootjes dol op z.g. „wilde muziek." Teenagerrhytme mag men wel zeggen! Als kind heeft ze beide ouders verloren en nu woont ze samen met haar tante Lotte, die de verzorging van haar nichtje goedhartig op zich heeft genomen. Conny heeft een wereldberoemde groot vader, de dirigent Frans Vidal, die zijn zoon Conny's overleden vader dus nooit heeft kunnen vergeven, dat hij als bar-pianist zijn brood verdiende. Maar de voorliefde voor de allerluchtigste muze is nu eenmaal op de dochter overgeslagen en zo valt het te begrijpen, dat grootva der Vidal vooralsnog weinig met zijn charmante kleindochter te maken wil hebben. Vidal's secretaris echter denkt er anders over en weet Conny over te halen haar vakantie op een kasteel bij haar grootva der door te brengen. De ontmoeting tus sen grootvader en kleindochter is aanvan kelijk nogal koel en dat blijft ook zo, wan neer grootpa de enorme voorliefde van Conny moet beluisteren voor de jazz en andere in zijn ogen heidense muziek. De een wil de ander niet begrijpen, maar intuitief voelt Conny, wanneer zij een door haar grootvader gevoelvol ge dirigeerde symphonie beluistert, dat hij niet de koele en harde man is, waarvoor hij zich zo gaarne uitgeeft. Maar wanneer Conny tenslotte een lied je aan de vleugel ten gehore brengt, be grijpt Vidal, dat de grote en de kleine k elkander niet behoeven uit te sluiten en dat hij zijn kleindochter eigenlijk ver keerd heeft beoordeeld Conny wacht een grote carrière. Dat ziet grootpapa Vidal in en dat hebben wij natuurlijk alllang door de vele vlot ge brachte schlagers in de film begrepen! Woensdag de film: „Chirurg" Dr. Andrea Pitti is getrouwd met Louisa, een verpleegster uit het zieken huis waar Pitti gewerkt heeft. Hij heeft een snelle carrière gemaakt, deels door zijn groot talent, deels door zijn hard heid en durf om een risico te nemen. De grote ommekeer in zijn leven is gekomen toen hij zelf een hersenoperatie had ver richt zonder te wachten op de chirurg, die door de ouders van de patiënt was gevraagd. Het was een uiterst zware ope ratie geweest, maar Pitti had succes ge had. Hij had zijn eigenmachtig ingrijpen verklaard met de noodzaak van een on verwijlde operatie. Hierna was hij tot assistent van een beroemd chirurg be noemd, was vervolgens een eigen kliniek begonnen en had zich een grote bekend heid als hersenspecialist verworven. Pitti is een alom geachte figuur gewor den. Zijn vrouw Louisa verheugt zich in zijn succes, maar er valt een zware scha duw over haar geluk. Piti vindt, dat zij zich niet kan opwerken tot het maat schappelijk peil dat hij bereikt heeft en hij is ook teleurgesteld, dat Louisa hem nog geen kinderen heeft kunnen schen ken. Zo begint Pitti zijn troost bij andere vrouwen te zoeken, hetgeen op de duur voor Louisa niet verborgen kan blijven. In haar moeilijkheden wendt zij zich om raad tot dr. Mancini, een ex-collega en. vriend van Andrea. Mancini heeft Louisa ongeveer in dezelfde tijd leren kennen als Andrea. Ook hij was liefde voor haar gaan voelen, doch Mancini, een veel bescheidener en zachter man, had zich teruggetrokken toen hij merkte, dat Louisa's voorkeur naar Andrea uit ging. Hij is echter een trouw vriend ge bleven en heeft met verdriet zien aan komen, dat Andrea's en Louisa's huwe lijk zou mislukken. Als Louisa hem mededeelt, dat zij An drea wil verlaten, w,eet Mancini haar moed in te spreken en haar er toe over te halen weer naar huis terug te keren. Hij is ervan overtuigd, dat Andrea, on danks zijn wangedrag, nog van haar houdt en dat alles tussen hen goed zal komen, wanneer er eenmaal kinderen komen. Als Louisa thuiskomt is Andrea in derdaad blij haar terug te zien, want hij vreesde, dat zij hem zou verlaten. Plet lijkt of Mancini gelijk zal krijgen, want vanaf dit ogenblik is Andrea veel atten ter en Louisa krijgt nieuwe hoop, vooral als zij ontdekt dat zij in verwachting is. Vóór zij dit aan Andrea kan en wil ver tellen, krijgt zij echter plotseling hevige pijnen. Zij wordt met een acute blinde- darmonsteking in het ziekenhuis opgeno men, waar Mancini haar opereert. Andrea is hierbij aanwezig. Onder invloed van een pentolinspuiting begint Louisa ech ter tijdens de operatie te spreken. Het zijn onsamenhangende woorden, maar er blijkt toch duidelijk uit, dat zij bij Man cini is geweest, dat zij grote sympathie voor hem voelt en een grenzeloos ver trouwen in hem heeft. FEKHAT ABBAS Deze politieke Algerijnse rebellenleider heeft zich bereid verklaard met president De Gaulle te onderhandelen. Boodschaptassen 'héél klein op te vouwen, ideaal voor een dagje uit 98 ct. GROTE PLASTIC BALLEN 2e keus Grote partij BLOEMVAASJES in 4 leuke modellen Uitzoeken 98 ct. Wij hebben beslag weten te leggen op een mooie partij zuiver wollen HERENTRUIEN van 28.95 nu voor JONGENS-PULLOVERS vanaf Moeders, slaat uw slag! Profiteert van deze aanbieding bij Groot blik gehakt 89 Groot blik leverpastei 49 Grote pot sperciebonen 88 Kwart Edammer 98 Jam per pot 59 Gesorteerde koekjes 250 gram 52 6 3 2 rol beschuit 3 kwartjes repen 300 gram Biskwie 250 gram verpakte zuurtjes Sportkoeken per pak Choc, bonbons 100 gram 48 fles GAZEUSE loo fles GROLS BIER iqo 1 fles LIMONADESIROOP 89 DOOR DE MASSA VOORDEEL AAN DE KASSA SLAGERIJ WEGENS VAKANTIE van 4 tot 9 juli. 10% korting EN MODERN BEHANG Alleenverkoop voor Rijs- sen en omstreken Grotestraat 7a, naast het politiebureau. WN-WWv'VWvWWW De postduivenhoudersvereniging „Het Luchtvermaak" nam zaterdag deel aan een wedvlucht op Fürt met 456 duiven, die werden gelost om 7 uur. Winnaar van de vlucht werd T. Geerling, die zijn win nende duif constateerde om 13.09.25. Ditzelfde lid van „Het Luchtvermaak" won ook de prijs van de serie van 2 en 3. Een gedeelte van de uitslag luidt: 1 T. Geerling; 2 G. Wessels; 3 A. J. v. d. Maat; 4 E. Lohuis; 5 W. Nijzink; 6 M. Pieffers; 7 G. Scheppink; 8 H. Koster; 9 H. J. Kienhuis; 10 M. Boerman; 11 J. Sep- penwoolde; 12 G. Scheppink; 13 E. Lo huis; 14 A. J Temmink; 15 A. J. Slag man; 16 H. J. Kienhuis; 17 A. Jansen; 18 A. ter Harmsel; 19 J. Kamp; 20 J. Nij- land. D|e Postduivenhoudersvereniging „De Zwaluw" nam deel aan een wedvlucht op Furt, waarvan winnaar werd J. A. Kien huis. Een gedeelte van de uitslag hiervan luidt: 1 J. A. Kienhuis, 2 H. Koedijk, 3 F. Dommerholt, 4 IT. Koedijk, 5 en 6 F. Dommerholt, 7 Wevers, 8 Poortman, 9 Haeke, 10 Ziekman. De wedvlucht op Frankfurt (op 26 juni) had tot resultaat, dat winnaar werd M. J. Geuzendam. De duiven van deze vlucht werden ge lost om 7.25 uur. De eerstaankomende duif werd geconstateerd om 11.56.59. Een gedeelte van de uitslag: 1 en 2 M. J. Geuzendam, 3 Meijer, 4 H. Koedijk, 5 Kienhuis, 6 Poortman, 7 H. Koedijk, 8 Haeke, 9 Geuzendam, 10 Ziekman. Voor de landbouwer H. van Pijkkeren was het donderdag een zeer onaangename dag. Toen hij 's morgens met zijn paard op de Wierdenseweg liep, schrok het paard juist, toen een grote Duitse vrachtauto met aanhangwagen passeerde zo erg, dat het dier opzij sprong. De be stuurder kon niet voorkomen, dat de 3- jarige stamboekmerrie tegen de aanhang wagen opsprong, waarbij het dier zeer ernstig werd gewond. Het dier, dat volgende week naar de tentoonstelling in Enschede zou gaan, moest worden afgemaakt. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk. 9.30 uur Ds. Roetman van Wierden en 3 uur Ds. Van Tuyl. Westerkerk. 9 en 10.45 uur Ds. Vos; 7 uur Ds. Roetman van Wierden. Elzen. 10 uur Ds. Van Tuyl. Geref. Kérk (Boomkamp). 9.30 en 2.30 u. Ds. De Ruiter van Visvliet (Gr.). Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30, 3 en 7 uur Ds. Hofman van Zeist. Oud-Geref. Gem. (Bevervoorde). 9.30, 2.30 en 7.30 uur Leesdienst. Oud-Geref. Gem. in Nederland (Walkerk) 9.30 en 3 uur Ds. Van Dijk. Geref. Gem. in Nederland (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 uur Leesdienst. Donderdag 7 juli, 7.30 uur Ds. Mallan van Veenen- daal. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur Ds. De Heer-Cremer van Deventer. BEROEPEN Door de Ned. Herv. Gemeente is in de vacature Ds. E. F. Vergunst beroepen Ds. A. Kool te Brandwijk. GEEN PLEZIERRIT De familie S. alhier beleefde weinig plezier van het uitstapje, dat ze met hun personenauto maakten. Op de Veluwe, nabij Ermelo moest de bestuurder G. S. op een gegeven ogen blik uitwijken voor een jeep, die uit een zijweg kwam, juist toen van tegengestelde richting een autobus naderde. Hij wist wel een aanrijding te vermijden, maar kwam tegen de verhoogde berm, waarna de auto maar liefst drie keer over de kop sloeg. Hoewel de auto vrijwel geheel werd vernield, liep geen der inzittenden letsel op. G. S. was met zijn vrouw en schoon ouders voor een dag uit. VEEMARKT RIJSSEN Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt werden aangevoerd: 948 stuks vee, runderen 101, varkens 847. Prijzen: 31 vette koeien, eerste kwali teit van f. 3,- tot f. 3,20 per kg slacht- gewicht; 40 melk- en kalf koelen van f. 900, tot f. 1050,- per stuk; 20 pinken van f. 550,- tot f. 650,- per stuk; 8 graskalveren van f. 300,- tot f. 450,- per stuk; 2 nuchtere kalveren van f. 90,- tot f. 100,- per stuk; 27 drachtige zeugen van f. 200,- tot f. 260,- per stuk; 21 loopvarkens van f. 60,- tot f. 80 per stuk; 799 biggen van f. 38,- tot f. 47,- per stuk. om bij gebleken geschiktheid te worden opgeleid tot fF WALSER, SMELTER, APBRAMER en ANDERE a A VAKKEN. lp Leeftijd tot c.a. 40 jaar. WT A Gunstige arbeidsvoorwaarden: o.a. gezins- of familie- jdj bezoek 1 x per week. f 25.p. w. kostgeldvergoeding pF voor gehuwden, toeslag f 7.50 p. w. voor ongehuwden. Gelegenheid voor inlichtingen enj persoonlijke 0 jpP aanmelding bij alle Arbeidsbureaux en' tevens op: y F MAANDAG 4 JULI a.s. van 13.0014.00 uur in «p| Hotel Gijsbers, Enterstraat 7, RIJSSEN, 0 §r alwaar een vertegenwoordiger van dit bedrijf aanwe- r zig is. Normale ?eis- en verletkosten worden vergoed. DINSDAG: VERSE WORST per 500 gram 2.10 GEHAKT SPEKLAPPEN ZATERDAG: GEHAKT DE GEHELE WEEK: BOTERHAMWORST GEKOOKTE LEVER per 150 gram 30 ct- per 100 gram SS ct. TE KOOP JONGE HANEN 10 weken, f2.per stuk. HUISKEN, Zuna 5, Rijssen. GEVRAAGD FLINK MEISJE of WERKSTER Apotheek v. d. VEEN, Haarstraat 26. Pracht jonge hennen, 10 weken oud, wit x red. J. Nijenhuis, Willemstr. 1, Nijverdal. f 9.90. SCHOENHANDEL F.lsenerstraat 32. uêGê WEGENS VAKANTIE van maandag 4 juli tot en met donderdag 7 juli Prima 9-weekse jonge hen nen witte Leghorn, wit x red. G. Mondeel, Noetselerw. 41 Nijverdal, tel. 2257. 1 stuk FIJNE TOILETZEEP 1 kussentje SHAMPOO 1 sterke ZEEPDOOS VAN 57 VOOR 50 CENT 1 pak GEZONDHEIDS HAVERMOUT per pak 56 met 10 geldzegels I literblik echt mooie ABRIKOZEN OP SAP van 159 nu voor 139 Prima LIMONADESIROOP per fles 98 cent 1 literpot zoetzure UITJES per liter 125 IN KAAS IS VéGé DE BAAS! BELEGEN GOUDA VOLVETTE KAAS 500 gram 153 DE BETERE KWALITEIT FRUIT COCKTAIL literblik 225 RIVIèRA, FRIS SNOEPJE 200 gram 49 Banketbakkers KRAKELINGEN 200 gram 65 Grote CHINESE PINDA's 250 gram 59 VOOR UW UITSTAPJES! RONDO's 12 stuks 65 EIERKOEKEN 10 stuks 75 HAZELINO's 10 stuks 98 150 gram SNIJWORST 59 cent 200 gram BOTERHAMWORST 49 cent

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 2