Grote deelname aan de Anker-speurtocht Uitslag Anker-aktie Coöp. Boerenleenbank „NOTTER" Kleding van Lichtenberg zit beter - staat beter Vaderdag VOOR IEDEREEN Uitslag Anker-speurtocht C.H.I. - Enschede NATO-ïaptoe 1960 Automatisering Beveiiigingsinstallatie Nijverdalseweg vertraagd School-V akantietocht Jaarvergadering „Excelsior*' Juiste gewicht 3954,5 Kg. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.00 per voor post-abonnees 1.25 per kwartaal. VRIJDAG 17 JUNI 1960 a— Mutatie in raad door benoeming raadslid tot magazijnmeester BEKERVOETBAL Administratie en Redactie: Enter straat 10, Rijssen. Telef. 2303 (05480) Advertenties 10 ct. Jaargang 38. No. 24. per m.m. Bij contract korting. Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur. VOOR RUSSEN De deur van onze spaarbank staat wijd open voor iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen schooisparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: HUTTENWAL 31 RIJSSEN A£je°£Kji De Ankerspeurtocht voor de jeugd is eenl groot succes geworden. Het was voor de jeugd van Rijssen een ware attractie om uitgerekend in de Pinkstervakantie te kunnen deelnemen aan een evenement, dat een sportieve attractie betekende. In de etalages van de deelnemers waren een aantal ankertjes gedeponeerd, zodat de jeugd voor de opgave werd gesteld te ontdekken, hoeveel Ankertjes in totaal waren „uitgelegd". Het aantal Ankertjes bedroeg 197. Hoe groot de deelname is geweest kan blijken uit het feit, dat er door het comité een loting moest worden gehouden teneinde de winnaars aan te wijzen. Naast 9 geldprijzen (hoofdprijs f25. werden er door het comité nog 86 troost prijzen beschikbaar gesteld, waarvoor de volgende deelnemers in aanmerking ko men. Totaal aantal ankertjes 197. Na loting werden de prijzen als volgt toegekend: le prijs f 25.aan waardebonnen B. J. Ligtenberg, Dr. Stokkerstraat 11; 2e prijs f 20.aan waardebonnen R. F. Land, Graaf Ottostraat 68; 3e prijs f 15.—i aan waardebonnen Margot Nedey, Grotestraat 17; 4e prijs f 12.50 aan waardebonnen Albert Kamens, Nassaustraat 38; 5e prijs f 10.aan waardebonnen J. Ligtenberg, Dr. Stokkersstraat 11; 6e prijs f 7.50 aan waardebonnen Frederika Lohuis, Oosterhofweg 48; 7e prijs f 5.aan waardebonnen J. W. Hillenius, Stationsdwarsweg 3; 8e prijs f 5.aan waardebonnen Jannie Aaftink, v. d. Broekestraat 7; 9e prijs f 5.aan waardebonnen Aaltje Seppenwoolde, Molenstalweg 5; 10e t.e.m. 85e prijs, tablet chocolade of agar rozet. Verdere prijswinnaars waren: Janna Aaftink, de Ruyterstraat 7, Rijssen. Dini Baan, Holtentorensweg 7, Rijssen. Berend J. Beunk, Dr. Stokkersstraat 1, Rijssen. Gerrit Beunk, Dr. Stokkerstr. 1, Rijssen. Ineke Bloemendal, Wierdensestr., Rijssen. Berend Bloemendal, Wierdensestr. Rijssen. Wim Bloemendal, Wierdensestr., Rijssen. Rudi Bloemendal, Wierdensestr., Wierden. Hans Bloemendal, Wierdensestr., Rijssen. Henk Dam Wichers, Vennekesgaarden 43, Rijssen. Herman Dam Wichers, Vennekesgaarden 43, Rijssen. Albert Dannenberg, Holterstraatweg 34, Rijssen. Janna Dannenberg, Holterstraatweg 34, Rijssen. Jennie Dannenberg, Korteboslaan 79, Rijssen. Gerda Dannenberg, Korteboslaan 79, Rijssen. Hendrina Dannenberg, Holterstraatweg 34, Rijssen. Henk Dannenberg, Oosterhofweg 33, Rijssen. Anneke Dannenberg, Oosterhofweg 33, Rijssen. Jannie Dannenberg, Holterweg 34, Rijssen. J. Dennekamp Johny Eertink, Vennekesgaarden 24, Rijssen. Op 24, 25 en 26 juni zal voor de zesde maal het CHI-Enschede plaats hebben in het Sportpark Rigtersbleek. Dit drie daagse „Concours Hippique Internatio nal" in Twente is een jaarlijks paarde- sportevenement van bijzonder gehalte, dat wat belangrijkheid betreft onmiddel lijk volgt op het enige CHIO („Concours Hippique International Officiel"), dat voor een land mogelijk is en dat voor Nederland ieder jaar in september gedu rende vijf dagen in Rotterdam wordt ge houden. De muzikale manifestatie der vrije vol ken, de Nato-taptoe, wordt ook dit jaar in Arnhem gehouden en wel op 11, 12, 13, 14, 15 en 16 juli. Medewerking wordt verleend door elf beroemde orkesten, in gala-uniform, drumbands en jachthoornkorpsen. Kaarten kunnen door middel van be- stelkaarten, welke verkrijgbaar zijn bij VVV-Rij ssen, worden besteld. BETROUWBAARHEIDSRIT BROMFIETSEN De bromfietsclub „Op Pad" organiseert op vrijdag 24 juni een betrouwbaarheids- rit over een afstand van ongeveer 30 km. De start en finish vinden plaats bij café Smit aan de Enterweg (start 19.30 uur). Jeanette Eertink, Vennekesgaarden 24, Rijssen. Jan Geerdink, Elsenerstr. 22, Rijssen. Jan Harbers, Westerstraat 1, Rijssen. Harbers, Nijverdalseweg 27, Rijssen. Els Hillenius, Stationsdwarsw 3, Rijssen. Dineke Hofman, BI. Banisweg 32, Rijssen Dineke Hofman, BI. Banisweg 32, Rijssen Janna ten Hove, Korteboslaan 77, Rijssen Dini Jansen, Wierdensestraat 71, Rijssen. Alie Kamans, Nassaustraat 38, Rijssen. Reinie Kamans, Nassaustraat 38, Rijssen G. Keizer, Graaf Ottostraat 24, Rijssen. J. Kienhuis, Oranjestraat 3, Rijssen. Joke Klein Horsman, Elsenerst. 38, Rijssen. Egbert Klein Horsman, Elsenerstraat 38, Rijssen. Jan Klein Horsman, Elsenerstraat 38, Rijssen. Gerdien Klein Horsman, Elsenerstr. 38, Rijssen. Jennie Kraa, Walstraat 17, Rijssen. Hannie Kraa, Walstraat 17, Rijssen. Jannie Krabshuis, Elsenerstr. 66, Rijssen. Johanna Krabshuis, Elsenerstraat 66, Rijssen. Gerrit Kreijkes, Beatrixstr. 13, Rijssen. Gradus Kreijkes, Beatrixstr. 13, Rijssen. Willy Kreijkes, Beatrixstr. 13, Rijssen. Janna Kreijkes, Beatrixstr. 13, Rijssen. Jannie Kreijkes, Beatrixstr. 13, Rijssen. B. Ligtenberg, Bloemstraat 27, Rijssen. H. Ligtenberg, Dannenberg 19, Rijssen. Seino Lohuis, Oosterhofweg 48, Rijssen. Riek Lohuis, Oosterhofweg 48, Rijssen. Henk Lohuis, Oosterhofweg 48, Rijssen. Jan Lohuis, Oosterhofweg 48, Rijssen M. M. v. d. Maat, Dr. Stokkersssraat 5, Rijssen. Janneke Marra, Beatrixstraat 16, Rijssen Fennie Mensink, Boomkamp 22, Rijssen. Diki Nieuwenhuis, Tabaksgaarden 9, Rijssen. Diny Nieuwenhuis, Bloemstr. 7, Rijssen. H. Olthof, Stationsdwarsweg 13, Rijssen. Kees Otte, J. ter Horststraat 3, Rijssen le prijs: f 1000,- aan waardebonnen: J. H. Broeze, Ypelo, Schoolweg 15, Enter. 2e prijs: radiotoestel: J. H. Broeze, Ypelo, Schoolweg 15, Enter. 3e prijs: stofzuiger: Hegeman, Lentfersweg 37, Rijssen. 4e prijs: wollen deken: J. Ehrenhard, Graaf Ottostraat 27, Rijssen. 5e prijs: wollen deken: J. H. Broeze, Ypelo, Schoolweg 15, Enter. Ge t.m. 25e prijs: doosje bonbons: J. Aaftink, De Ruy terstraat 7, Rijssen J. Aaftink, De Ruyterstraat 7, Rijssen A. Altend, Prinsenstraat 14, Rijssen A. Altena, Prinsenstraat 14, Rijssen H. J. Averesch, Walstraat 30, Rijssen H. J. Averesch, Walstraat 30, Rijssen H. J. Averesch, Walstraat 30, Rijssen D. ter Avest, Dannenberg 50c, Rijssen Jan Baan, Molenstraat 26, Rijssen H. Baan, Holterweg 139, Rijssen G. J. Baan-Ezeman, Dennenweg 7, Zuna, post Nijverdal J. Baan, De Bleijdestraat 40, Rijssen J. Baan, Prov. 1, Zuna, post Nijverdal A. A. Barnaart, Graaf Ottostr. 5, Rijssen H. Beldman, Borkeld 81, Holten H. v. d. Belt, Arend Baanstr. 36, Rijssen A. J. Brinks, Tuinstraat 1, Rijssen G. J. Bruins, Haarstraat 84, Rijssen G. J. Bruins, Haarstraat 84, Rijssen D. J. van Brussel, Bouwstraat 22, Rijssen 26e t.m. 45e prijs: een kaasje: H. van Brussel, Grotestraat 17, Rijssen D. J. van Brussel, Bouwstraat 22, Rijssen G. Danneberg, Huttenwal 23, Rijssen N. Dijkgraaf-Oldekamp, Haarstraat 8a, Rijssen J. Ehrenhard, De Bleijdestraat 44, Rijssen W. Geerling, Kluinveenweg 1, Wierden J. G. Giesbers, Marijkestraat 6, Rijssen G. J. Harbers, Margrietlaan 5, Rijssen G. J. Harmsen, Stationsdwarsweg 43, Rijssen E. Hietland, Zunaweg 8, Zuna M. ten Hove,. Korteboslaan 103, Rijssen G. J. ten Hove, Blinde Banisweg 35, Rijssen J. Kieven, Haarstraat 8, Rijssen J. Kieven, Haarstraat 8, Rijssen E. Koetsier, Walstraat 50, Rijssen H. Kosterbok, Koninginneweg 7, Rijssen H Lankamp, Holterstraatweg 7, Rijssen A. Ligtenberg, Arend Baanstr. 66, Rijssen M. Ligtenberg, Nijverdalseweg 157, Rijssen G. J. v. d. Maat, Enterstraat 51, Rijssen Geesje Otten, Lentfersweg 38, Rijssen. Jan Pijffers, v. Wijngaardenstr. 12 Rijs sen. G. Rolleman, Dannenberg 51, Rijssen. Herman Rolleman, Dannenberg 51, Rijs sen. Marianne Rosman, Holtentorensweg 34, Rijssen. Dineke Schellevis, Nassaustr. 18, Rijssen. Jannie Scheppink, Spuitstr. 5, Rijssen. Janna Schippers, Vennekesgaarden 61, Rijssen. H. Schippers, idem. Willy Smelt, Nassaustr. 53, Rijssen. Diena ter Steege, Holterweg 38, Rijssen. Marienes ter Steege, idem. Gerrit Troost, Oraniestr. 39, Rijssen. Marietje Troost, ic>vn. Mjentje Troost, idem. Margreeth Tulier, v. d. Broekestraat 5 Rijssen. A. J. Tijhof, Arend Baanstr. 56, Rijssen. Truusje Tijhuis, Enterstraat 74, Rijssen. M. J. Visscher, Gravenstraat 14, Rijssen. Helma Johanna Visscher, idem. Jan Visser, Bouwstraat 14, Rijssen. H. D. Zonnebelt, Watermolen 45, Rijssen. H. Zonnebelt, Watermolen 45, Rijssen. Dick Waanders,, Parkstraat 4, Rijssen. De prijzen kunnen zaterdag 18 juni, 's morgens van 8-9 uur, worden afge haald bij het VVV-kantoor. 't Lik miej 't beste disse wekke Oawer vaderdag te zwieng, Waant aans zol ik vast en zeker Met de vrowleu drokte krieng. Want met moederdag toen hef ter Ook niks in de kraante stoan, 'k Weet neet woer of 't küm, mear 't is ter Miej toen earlke duur egoan. Kiek, as ik non wel een varsje Oawer vaderdag zol skriewn, Zoln ze miej det vroo of late Vaste oonder 'n neuze vriewn. En det koej eur, zegnt ees earlke, Ook neet kwoalek nemn, neetwoar, Mear och keals, ook zoonder varsje Kuemp het zuendag vuur mekoar. 'k Weet wal vaste det de vrowleu Zik non zuendag neet loat kenn, Let meer ees op minne wuere, O, wat zuet ze oons verwenn. Rijssen. j. ROZENDOM. Hoewel het in de bedoeling heeft ge legen de bediende halve overwegbomen met ingang van half mei door automa tische halve overwegbomen (Nijverdalse weg) te doen vervangen, wordt ons van de zijde van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht medegedeeld, dat men onver wacht is gestuit op enige vertragingver- oorzakende omstandigheden, tengevolge waarvan de automatische installatie voorshands nog niet in dienst kan worden gesteld. Omtrent de juiste datum van invoering van de automatisering kon men nog geen juiste datum noemen. Eind vorige week hebben de leerlingen van de 3e en 4e klas van de R.K. Ulo school te Rijssen een driedaagse vakan tie-tocht naar Duitsland gemaakt. Via Bentheim, waar het kasteel bezichtigd werd, ging het naar de Sommerrodel- bahn, waarna een uurtje pauze de Drent- herklippen werden beklommen. Ook werd nog een bezoek gebracht aan Teck- lenburg. In Iburg werd in een jeugdher berg op het hoogste punt van het Teu- toburgerwald de nacht doorgebracht. De tweede dag werd, bij iets ongunstiger weer, bijna geheel doorgebracht met een enorme wandeling door de onvolprezen natuur van het Teutoburgerwald, De dag werd besloten met een uitstekend ge slaagd cabaret van eigen krachten, ge leid door Kapelaan Van den Hoorn. Via de stad Münster, waar de Dom be zichtigd werd, werd een bezoek gebracht aan diverse winkels. Daarna werd de te rugtocht aanvaard. Bij Glanerbrug werd de grens gepas seerd en tegen 9 uur was ieder weer thuis van dit uitstekend geslaagde uit stapje. Zaterdagmiddag hield de Rijssense voetbalvereniging „Excelsior" haar jaar vergadering in hotel Gijsbers. In zijn openingswoord deelde voorzit ter J. Harmsen mede, dat het bestuur zal worden uitgebreid tot 9 leden, aftre ding van secretaris E. Legtenberg en ver hoging van contributie, althans van de junioren. Door de waarnemende secretaris', de heer G. Klein Horstman, werden de no tulen en het jaarverslag voorgelezen. Uit het finacieel verslag van penning meester E. Meyerink bleek, dat de kas sloot met een batig saldo. In de elftalcommissie werden geko zen de heren J. Gerritsen, J. H. Brussel en B. Nijland. De heer S. Baan had zich niet weer beschikbaar gesteld. Tot nieuwe bestuursleden werden ge kozen de heren G. Gerritsen, J. F. Smit en P. Wieringa. Op de eerstvolgende be stuursvergadering zal de nieuwe secreta ris worden aangesteld. In de kascommissie namen zitting de heren B. Nijland, J. Ligtenberg en H. ter Avest. De heer J. Smeyers deed de prettige mededeling, dat het hem was gelukt een renteloze lening onder de leden af te sluiten voor de aanschaffing van een nieuwe gazon-grasmachine en wel de som van bijna f. 4000,-. Als tegenstanders voor de komende oefenwedstrijden voor het eerste elftal zal zoveel mogelijk getracht worden le en 2e klassers aan te trekken. Reeds heb ben Quick Oldenzaal en Heracles II toe zegging gedaan. Voor de junioren, die 15 en 16 jaar zijn en momenteel 40 cent contributie betalen zal deze worden verhoogd. 46e t.m. 65e prijs: doosje zeep: Fennie Mensink, Boomkamp 22, Rijssen J. H. Mensink, Rijssensew. 54, Markelo G. J. Mokkelencate, Langevoortsweg 5, Enter G. J. Mokkelencate, Langevoortsweg 5, Enter J. H. Nijkamp, Stationsdwarsweg 37, Rijssen A. Nijland, Bloemstraat 18, Rijssen B. Nieuwenhuis, J. ter Horststraat 1, Rijssen H. Nieuwenhuis, Bloemstraat 7, Rijssen W. Nieuwenhuis, Prins Fred. Hendrik straat 7, Rijssen J. Nijsink-Plas, Margrietlaan 6, Rijssen Jan Nijsink, Esstraat 45, Rijssen Mej. H. Nijsink, Hagweg 17, Rijssen J. Nijzink, Braakmansdijk 18, Rijssen G. J. Pongers, Esstraat 71, Rijssen J. Poortman, Steege 18, Rijssen J. Poortman, Margrietlaan 4, Rijssen A. Pouw, Enterstraat 33, Rijssen Jan Pijffers, Esstraat 30, Rijssen D. Pijffers, Van Wijngaardenstraat 12, Rijssen A. Pijffers, Dannenberg 89, Rijssen 66e t.m. 86e prijs: doosje zakdoe ken: A. Pijffers, De Steege 5, Rijssen W. Pijffers, Van Wijngaardenstraat 12, Rijssen H. Roosink, Haarstraat 39, Rijssen G. Rozendom, Wierdensestraat 77a, Rijssen D. J. Schippers, Vennekesgaarden 61, Rijssen D. Schooten, Boomkamp 43, Rijssen E. J. Schooten, Elsenerstraat 51, Rijssen Henk Schulenburg, Witmoesdijk 18, Rijssen Henk Schulenburg, Witmoesdijk 18, Rijssen H. Schuurman, Pr. Fred. Hendrikstr. 12, Rijssen Slettenhaar, Huttenwal 26, Rijssen W. Smalbrugge, Welleweg 8, Rijssen H. J. Smelt, Bouwstraat 38, Rijssen G. J. Stevens, Molendijk 33, Rijssen G. J. Stevens, Molendijk 33, Rijssen H. W. Troost, Wierdensestraat 62, Rijssen H. Tijhuis, Wierdensestraat 58, Rijssen O Voortman, Verenlandweg 37, Rijssen J. H. Voortman, Wierdensestr. 66, Rijssen J. ter Weel, Rijssensestraat 37a, Rijssen G. Wolters, Oranjestraat 24, Rijssen De prijzen kunnen worden afgehaald bij het VVV-kantoor, Enterstraat 10 en wel zaterdag 18 juni, 's morgens van 9-11 uur en maandag 20 juni, 's morgens van 9-11 uur. Door B. en W. werd tot magazijnmees ter bij het gemeentelijk Lichtbedrijf be noemd de heer A. J. Kamphuis. De heer Kamphuis, die zitting heeft in de gemeenteraad voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zal tenge volge hiervan zijn raadslidmaatschap beschikbaar moeten stellen. De heer Kamphuis maakte zijn 2de zittingsperiode mee en werd, zoals men zich zal herinneren in 1958 met voor keurs-stemmen als raadslid gekozen, waardoor hij de heer J. Voortman, die destijds de 6e (een verkiesbare) plaats innam, verdrong. Door de benoeming van de heer Kamp huis als magazijnmeester zal de heer J. Voortman toch nog onverwacht in de raad terugkeren, als hij althans zijn benoe ming aanvaard. MELKEXAMEN Op de boerderij van de heer Kamps te Almelo werd door een aantal candidaten, die werden opgeleid door de heer Beltman van de N.V. Omefa te Rijssen, deelgeno men aan het examen handmelken. Het predicaat uitmuntend werd behaald door de heer G. Smeijers te Rijssen., J. G. Stegeman te Enter, H. J. Bolink te Hol ten èn mej. G. Ezeman te Holten. De heer G. Smeijers behaalde het hoog ste aantal punten, n.l. 189%. Naast de bovengenoemde deelnemers slaagden voorts nog: H. J. Vruggink, W. Timmerman en B. H. Beldman te Rijssen, mej. J. Nijhof en B. J. Mokkelencate te Enter, G. J. v. d. Berg (Enter) en M. Marsman en J. A. Elbersen. te Holten. ORIëNTERINGSRIT De motorclub R.M.C. organiseert woens dag 22 juni a.s. een grote oriënteringsrit voor auto's en motoren. De start is bij het café 't Witte Hoes, om 7.30 uur. TRAINER AANGESTELD Bij de voetbalvereniging Rijssen Vooruit is als trainer aangesteld de heer De Hesse uit Deventer, oud-speler van U.D. Zeer waarschijnlijk wordt a.s. zondag op het kamgarenterrein voor de halve be kerfinale de wedstrijd gespeeld tussen Eilermark en Vaassen. MOEDERMIDDAG In gebouw „Jeruel" werd een drukbe zochte moedermiddag gehouden door de Chr. Landbouwhuishoudschool. Door mevr. Schiebaan-v. d. Veer werd een lezing gehouden over het onderwerp: Opvoeding van het jonge leven", welke lezing met aandacht werd beluisterd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 1