Onze OPRUIMING is begonnen!! E. BOUWMEESTER Douwe Egberts 10% VéGé Van de Willige ruimt op 10% KORTING Van de Willige m le bier dat er pat vind |e niet? 17 r;- PALTHE MEISJES Ailverteren is stimuleren mm Oraüjeschool Julianaschool Wi I helmi naschool aangifte van nieuwe leerlingen Over koopjes gesproken ESHUIS BEEK Accountantskantoor flinke jonge kracht (ranl.) agent of depothouder RUSSENS WEEKBLAD UW OMZET vergroten Rijssens Weekblad Hei Groene Kruis - Rijsseti 4 f»» f** Goederen buiten de opruiming 1©% ""HSf! Deze speciale PICKWICK theepot Laten de advertenties in U inlichten eer U gaat kopen! SCHILD TELEFOON 2369 HONDERDEN KOOPJES WEEST ER SNEL BIJ, VUL NU UW HUISHOUDING WEER AAN de fijne Engelse Melange! 89 ct. met 10 geldzegels Vereniging JONGEN STRUIEN GEPLATEERDE ONDERJURKEN »®«®®®®®»®®C®®»®®®®®*®®®®®®®®®®®® W Door omstandigheden zal de dit jaar vervroegd plaatsvinden. U wordt in de gelegenheid gesteld op donderdag 21 januari a.s. van 19 3020.30 uur in de bovengenoemde scholen uw kinderen aan te geven, die voor 1 oktober 1960 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Trouwboekje meenemen. Namens het bestuur, De hoofden der scholen. En wie het nu wel zijn: het doet er niet toe. Bij duizenden immers vindt u die hartelijke Nederlandse gezinnen, waar het „welkom" geen ijdel woord is. In die gezinnen viert de behagelijk heid hoogtij. Daar geurt ook veelal de Pickwick Thee.... zo verkwikkend van smaak zo rijk aan geur en gou den afschenk... de unieke Engelse thee van Douwe Egberts! is verkrijgbaar tegen 750 Douwe I Egberts waardepunten (of 650 I voor de kleinere pot)* 1,Tuit kan niet lekken 2. Ruime opening, dus gemakke- lük schoonmaken 3, Hoog kraagdeksel.blijft stevig op zijn plaats, I 10punten op een pak koffie of fotje Moccona en 4 punten op een A pakje thee of doosje theezakjes. M*NQ usïll T 53' Heerlijk bij peulvruchten! 2 potjes ZILVERUITJES samen voor 85 ct. ZURE HARING pot a 4 stuks GO ct. met 12 geldzegels Een literblik CAPUCIJNERS voor 85 ct. Hierbij 1 literpot ZOETZURE AUGURKEN voor slechts 69 ct. 1 blik heerlijke BRAADWORST in jus inh. 6 st. voor 1-20 met 20 geldzegels Onze bekende kwaliteit VRUCHTENGR1ES 250 gram 43 ct. met 10 geldzegels ERWTEN met WORTELEN literblik 65 ct. Voor stamppot en snert! Een grote Gelderse ROOKWORST ca. 250 gr. nu voor 98 ct. Een Olba product. Een blik ERWTENSOEP met worst of kluif Een voordelige boterhambelegging: CHOCA BOTERHAMVLOKKEN 200 gram slechts 43 ct- VERSE en BROSSE JA VA WAFELS 200 gram 59 ct. Fijnste lichtgewicht CHOCOLAATJES 150 gram 79 ct. Tegen hoest en verkoudheid! MILANO DROP 200 gram 49 ct. 200 gram BOTERHAMWORST deze week slechts 49 ct. 500 gram WITTE BOONTJES nu voor 52 ct. WAARBORGT KWALITEIT! Binnenkort zullen de LIDMAATSCHAPSKAARTEN 1960 ter betaling worden aangeboden; verzocht wordt het bedrag ad 7.bij eerste aan bieding geheel te voldoen. •®®®®®»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®l? HALT STOP FANTASIESCHORTEN 1-79 RUIME MAAT 3.95 10% KORTING Nog enkele HERENVESTEN f 19.75 alleen grote maten 4.50 SWAN FLANELLEN LAKENS 180 cm. breed 6.98 WOLLEN DEKENS WARME DEKENS Zomer prijzen met 10% KORTING Goederen buiten de opruiming i Wij geven op al onze jersey- en wevenitlappen op de bekende lage prijzen nog 120% KORTING EXTRA RESTANTEN BREIWOL f 1.25 per knot Verder vele extra koopjes Goederen buiten de opruiming 10% korting ©®®®®®®#®®©«8©«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® omgeving Rijssen, vraagt leeftijd 1618 jaar. Brieven met inlichtingen betreffende opleiding enz. cnder no. 12 aan bureau van dit blad. KOOPJES! PANTOFFELS SOLEXLAARZEN en BONTLAARSJES Niet geëtaleerd. W. ROZENDOM, Elsenerstraat 32. TABAKSGAARDEN ALS STEEDS VOORDELIG. HöLSCHER'S MODERNE CHEM. REINIGING ENSCHEDE vraagt voor RIJSSEN een actieve en betrouwbare Zeer gunstige voorwaarden. Brieven met uitvoerige gegevens aan Directie Hölscher, Voortsweg 56, Enschede. Nieuw produkt bekend maken Op de meest afdoende wijze kunt u dit berei ken door uw adverten tie in deze krant te plaatsen. U bereikt dan een koopkrachtig pu bliek. m Heineken vraagt voor spoedige indiensttreding voor alle afdelingen. Persoonlijk aanmelden dagelijks bij Palthe, afd. Arbeid, Boddenstraat - Almelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1960 | | pagina 4