J Bekendmaking Ten Berge Aangifte leerlingen voor de openbare lagere school E. BOUWMEESTER Chr. Landbauwhuishoudschool Aangifte van leerlingen OPROEPING «P. IIIRENLEEMBANK MOTTER E. Bouwmeester Trouwkostuums steeds voorradig ROETGERINK'S zijn Herenkapperszaak heeft overgedragen Pluimveehouders vis- en hengeiakten Toppers Fa. B. Eshuis uitbreidingsplan JUDAS MACCABEüS" 10% korting 10% korting Openstelling zwembad BRINKS Zn. Geen zaak.. Ik wed.11 „DE BICO' MEISJE ROETGERINK's KLEDINGMAGAZIJN - ENTER Hei procuw GEMEENTE RIJSSEN Schilders Ondertrouwd: JO KLENSMAN en JAN HUISKES Huwelijksinzegening zal plaats hebben op maandag 13 mei 1957 a.s. des mor gens om 10 uur in de kerk van de H. Dionysius te Rijssen. Receptie: 3.305 uur in Hotel Spekhorst, Rijssen. Rijssen, 3 mei 1957 Stationsdwarsweg 54 Enterstraat 35 Toekomstig adres: Stationsdwarsweg 54, Rijssen. GEVRAAGD: FLINKE LOOPJONGEN LICHTENBERG, Bouwstraat. v#eeï toept <je mode op. De burgemeester van Rijssen maakt bekend, dat aanvraagformulieren tot het verkrijgen van gevraagd. Fa. F. J. TEN BERGE en Zn., Rijssen. GEVRAAGD: 2 MEISJES voor de kleermakerij. Niet beneden 18 jaar. J. LICHTENBERG, Schild 2. TE KOOP PRIMA CONSUMPTIE AARDAPPELEN Lage prijs. H. BANIS, Geskesdijk 3, Rijssen. TE KOOP Z.g.a.n. KINDERWAGEN Nassaustraat 40, Rijssen. TE KOOP Goed onderhouden Solex De Bleijdestr. 44, Rijssen. PRUIMERS, de lekkerste lichte pruim is 't nieuwe merk: NL. Vrij van steel tjes en altijd vers door speciale verpakking. NL is bijzonder fris van smaak en lekker sappig. Vraag uw winkelier om NL lichte pruim! ïi\ v Tevens een enorme kollektie Unie en fantasie in kort en s/4 modellen geldig voor het visseizoen 1957/1958 kunnen wor den afgehaald ter gemeentesecretarie, kamer 2, op maandag 6 mei en dinsdag 7 mei a.s. 's morgens van 8.3012.30 uur. De inlevering van deze aanvraagformulieren moet geschieden, uiterlijk 9 mei a.s. De uitreiking van de aangevraagde akten zal plaats vinden op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei a.s. 's morgens van 8.3012.30 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dat aanvraag formulieren, die onvolledig of onduidelijk zijn in gevuld, of die na 9 mei a.s. worden ingeleverd, voorlopig niet in behandeling zullen worden ge nomen. Rijssen, 29 april 1957. Het hoofd van het gemeentebestuur van Rijssen geeft, zulks ter voldoening aan artikel 37, 4e lid der woningwet, kennis van de goedkeuring door gedeputeerde staten van Overijssel bij besluit d.d. 16 april 1957, 4e afd., no. 62418 van herziening van het in hoofdzaak (gronden in de nabijheid van de timmerfabriek van de fa. Nijhuis). Het goedgekeurde plan ligt in uitvoerige kaarten uitgewerkt voor een ieder ter inzage op de afdeling algemene zaken der secretarie (kamer 6, geopend van 912.30 uur). Rijssen, 3 mei 1957. Het hoofd voornoemd, J. A. SCHOLMAN, loco-burgemeester. zij draagt een CAMP-corset Alleenverkoop: D.A. DROGISTERIJ afd. Corsetry Tel. 2293, Eschstraat 4. Grote metalen TRACTOR met veer, op rubberban den, met aanhangwagen 1.98 m TE KOOP 1 2e hands HANDBOOR MACHINE voor bankbevestiging (tot 16 mm.), prijs f 30. 1 2e hands Bankschroef Prijs f 15. E. BOUWMEESTER, Schild, tel. 2369. TE KOOP 1800 GE'3R. CEMENTPANNEN Esstraat 75, Rijssen. Burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen maken bekend, dat aangifte van leerlingen voor de openbare lagere school kan geschieden op woens dag 8 mei en donderdag 9 mei 's avonds van 78 uur in de openbare lagere school. De kinderen moeten voor 1 oktober 6 jaar zijn. Gelieve trouwboekjes mede te brengen. PARKGEBOUW - RUSSEN Dinsdag 7 mei 1957 's avonds 8 uur Oratorium ff Dirigent: Gerrit Peuscher - Hengelo GEVRAAGD van 15 a 16 jaar om in onze Kruideniers- afdeling opgeleid te worden als winkeljuffrouw. Aanmelden 's avonds van 7-8 uur ten kantore tot woensdag 8 mei a.s. Rapportboekjes meebrengen. Goöp. „RIJSSEN", Rijssen Wij hebben een kleine partij gegalvaniseerde WASKETELS TEILEN EN EMMERS welke door het weer zijn aangeslagen, wij kunnen U hier 10% korting op geven. Prima kwaliteit - Volledige garantie SCHILD TELEF. 2369 Het gemeentebestuur van Rijssen maakt bekend, dat de gemeentelijke zweminrichting in de Mors wordt opengesteld voor het publiek a.s. zaterdag 4 mei. Uren van openstelling en tarief als vorige seizoen. RIJSSEN voor de cursus aanvangende 1 september 1957 kan plaats hebben in het schoolgebouw (Jeruel) tijdens de schooluren of schriftelijk gericht aan de directrice mej. H. B. Aalderink. De leerlingen moeten 6 klas sen van de lagere school hebben doorlopen. Schoolgeld is voor de leerplichtige leerlingen niet verschuldigd. Het Bestuur, Te koop aangeb. wegens aanschaffing auto 200 c.c. N.S.U. '55 13.000 km. gelopen. Spijkerweg 47, Nijverdal. tot bijwoning ener algemene vergadering der op dinsdag 14 mei 1957 des avonds om 8 uur in het gebouw Irene te Notter. Punten van behandeling 1 Opening en Notulen 2 Statutenwijziging N.B. Het ontwerp gewijzigde statuten ligt ten kantore der Bank ter inzage voor de leden tot na afloop der vergadering. 3 Wijziging huishoudelijk reglement N.B. Het ontwerp gewijzigd huishoudelijk reglement ligt ten kantore der bank ter inzage voor de leden tot na afloop der vergadering. 4 Rondvraag en sluiting Namens het bestuur A. Ooms, voorzitter A. J. Mensink, secretaris HEEL NEDERLAND TREKT NAAR DE BLOEMBOLLEN, MAAR HEEL TWENTE TREKT NAAR I DAMES, WEES ER BIJ! Wij ontvingen grote zending DAMESMANTELS, SWAGGERS, MANTELKOSTUUMS en TOPPERS met kleine weeffout tegen zeer goedkope prijzen! Wij ontvingen zojuist losse emaille onder delen voor keukenuitzetten in de kleuren rood, groen, grijs, turquoise (licht blauw) alles met goudbies en le klas fabrikaat. Hierbij bevinden zich: GASPANNEN, EMMERS, LEPELREKKEN, FLUITKETELS, MELKKOKERS enz. enz. Op deze artikelen kunnen wij U tot en met 18 mei a.s. een korting verstrekken van 15 procent. Profiteert daarvan. Profiteert daarvan- 69.50 79.50 98.50 109.50 39.50 4450 29.75 31.50 25.80 15.25 SCHILD Telef. 2369 g Telef. 2369 PRIMA KAMGAREN HERENKOSTUUMS met weeffout 49.50 59.50 KAMGAREN KOSTUUMS 79.50 89.50 HEREN SPORTCOLBERTS 23.80 36 80 HEREN PANTALONS 22.80 23.80 26.80 JONGEHEREN KOSTUUMS met lange broek 29.80 43 80 49.50 59 50 JONGENS SPORTCOLBERTS 18.90 19.80 LANGE JONGEHEREN PANTALONS 11.90 12.90 JONGENS JERSEYPAKJES met weeffout vanaf 30-90 PLUSFOURPAKJES JONGENS POPLIN REGENJASJES maat 6 vanaf POPLIN HERENREGENJASSEN 29.80 39.80 GABARDINE JASSEN 59 50 69.50 79.50 ORIGINELE TIROLER LODEN REGENJASSEN TWEEDJASSEN 39.50 49.50 59.50 HEREN- en JONGENSJACKS 11.90 12.90 SPIJKERBROEKEN vanaf DENK ER OM: 37.50 13.90 46.50 89.50 76.50 69.50 15.90 5.95 DAMES ZOMERMANTELS en SWAGGERS 39 50 49.50 59.50 69.50 79 50 TWEEDMANTELS 39.50 49.50 59.50 69.50 LODEN DAMESMANTELS 39.50 59 50 64 50 GABARDINE MANTELS 29.80 49.50 59.50 69.50 POPLIN DAMESMANTELS 9.80 16.80 29.80 34 80 39 80 ZIJDEN DAMESMANTELS 16.80 24.80 49.80 DAMES TOPPERS 16.90 29.50 32 50 3550 DAMES MANTELKOSTUUMS 49.50 59.50 64.50 69.50 79.50 89.50 MEISJES TOPPERS 11 75 14 75 16.75 MEISJESJACKS 11.90 12.90 DAMESJACKS 16.75 18.75 DAMESBLOUSES 6.75 7.75 DAMESROKKEN 15.90 16.90 1790 Kledingmagazijn ENTER blijft, goedkoper Prima busverbinding. Dinsdags na 1 uur gesloten. Telefoon 05478-266 's Woensdagsavonds speciale koopavond, tot 9 uur geopend. Bovendien deze week (2-9 mei) met toch 10% korting in Sinas vruchtendrank, Bij 1 bus SCHUURPOEDER a 35 ct NU 1 doos SCHOENCREfVIS voor 10 ct Ondergetekende J. M. Paauwe deelt hierbij mede, dat hij met ingang van 1 mei (Wierdensestraat 59) aan de heer Jan Kienhuis. Hij dankt hierbij de clientele voor het jaren lange vertrouwen dat ze in hem hebben ge steld en beveelt zijn opvolger in dat zelfde vertrouwen aan. J. M. PAAUWE. In aansluiting op bovenstaande mededeling maakt ondergetekende bekend, dat hij met ingang van 1 mei de herenkapperszaak van de heer J. M. Paauwe (Wierdensestraat 59) heeft overgenomen. Door een prettige bediening en nauwgezet vakmanschap hoopt hij veler gunst te ver werven. JAN KIENHUIS. van Rijssen en Omstreken. Zijt ge van plan KUIKENS TE MESTEN, betrek deze dan van het vertrouwde adres: J. HATGERINK (de Zwemkolk) tegen scherp concurrerende prijzen. Bestellingen worden gaarne aangenomen door: H. HEUVELMAN, Baankamp 26. Weer ontvangen: N.S.U. BROMFIETSEN in luxe uitvoering met voor- en achtervering en motorremmen. Fantastisch mooi. Prijs slechts 595. Alleen bij RIJWIELHANDEL HAARSTRAAT 85 Tel. 2663 is groot geworden zonder reclame! Hoogst elegante coupe, een prachtige kwaliteit stof en een uitmuntende afwer king kenmerken de exportmodellen in de charmante "Elvi"-couture. G. F. Handel Rijssens Chr. Gem. Koor HOSANNA" Overijssels Philharmonisch Orkest 6 Solisten Wieb de Rook Sopraan ElsaHernady-vanBueren, Alt Jan WaayerTenor Hans van der Leeuw Bas Gerrit de Marez Oyens Spinet met medewerking van Kinderkoor „IRENE" Entree: f 3 50, f 2.50, f 2.— en f 1.50 Voorverkoop van kaarten aan het Parkgebouw. Tel. 05480-2480. Donateurs genieten tegen inlevering van hun kaarten de helft van hun donatie aan reductie op de entreeprijs. 97 9Q QA 80 Sparzegels: Petit beurre, per pakje van 36 voor 32 ct, 6z. Vruchtenrollen,2stuksvan 36 voor 32 ct, 6z. Custard, per pak van 28 voor 25 ct, Sz. Palmiers, koekjes,200gr. nu 69ct, 14z. Pruimen, 250 gramnu42ct, 8z Soepgroenten, 2 bl. van 56 voor 50 ct, 10z. Gr. Erwten m. wortelen, per blik van 67 voor 61 ct, 12 z. 3 flesjesvan 81 voor 72 ct, 14 z. Bij 1 pakje CACAO (100 gr.) van 60 ct, het 2e pakje voor de halve prijs en toch 10% korting (en natuurlijk 10% korting) VVVWviiVNA*V*VVW«<AAAAA*fVVVWW^

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1957 | | pagina 3