Jè EERHERSTEL I.L.S.Y. HEDIKBEURTEN urgerlijke I m. RUSSEN FEUILLETON WIERDEN Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk. 9.30 u. Ds. van Tuyl en 3 uur Ds. Pott. Westerkerk. 9.30 uur Ds. Pott en 3 uur Ds. van Tuyl (Bed. H. Doop). Geref. Kerk. 9.30 en 3 u. Ds. Brinkman. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2.30 en 7 uur Leesdienst. Donderdagavond 7.30 uur Ds. Wiltink van Doetinchem. Geref. Gem. (Noorderkerk). 9.30 uur Ds. Honkoop, 2.30 uur Ds. Honkoop (Bed. H. Doop) en 7 uur Leesdienst. Geref. Gem. (Eskerk). 9.30, 2.30 en 6 u. Leesdienst. Ned. Prot. Bond. 10.45 uur Ds. Pols van Hengelo (Doopdienst). GESLAAGD Onze plaatsgenote, Mej. G. A. Vel- ner, slaagde te Utrecht voor het diplo ma vakbekwaamheid erkende kantoor boekhandel. Geboren: Gesina Johanna Maria, dv. H. A. Tijhuis en G. M. Kemna, Ooster hofweg 25. Gerrit, zv- J. ten Hove en M. Beltman, Keizersdijk 58. Fre- derika, dv. W. Wesselink en G. Baan, Huttenwal 16. Jennigje, dv. W- Bor- kent en H. Danneberg, Holterstraat- weg 39. Engelina, dv. J. Kreijkes en J. Slot, Hangerad 23a. Gerrit Dinant, zv. A. Plakmeijer en J. Hofstede, Mar- keloseweg 81. Janna, dv. T. Kiers en J. Nijkamp, Tabaksgaarden 12- Ondertrouwd: Jan Kippers, 22 jaar, Huttenwal 9 en Hermina Nijkamp, 22 jr., Zuna 2. Gerrit Dirk Slooijer, 24 jr., Veldkampsweg 24, Nijverdal en Maria Christina te Morsche, 26 jr., Nij- verdalseweg 83. Getrouwd: Mannes Baan, 24 jr. en Janna ter Maat, 24 jr., Holtentorens- weg 12- Hendrik Jan ter Harmsel, 26 jr. en Janna Harbers, 24 jr., Akker- dijk 3. Arend Jan Pluimers, 26 jr. en Fenneken Nieuwenhuis, 25 jr., En ter, Wierdenseweg 17. Gerrit Hen drik Wessels, 57 jr. en Gerritdina Kreij kes, 53 jr., Stationsdwarsweg 33- Dirk Jan Sprakel, 20 jr. en ATansje Seppen- woolde, 20 jr., Holterstraatweg 47. Hendrikus Meulenkolk, 27 jr. en Hen- drika Seppenwoolde, 23 jr., Esstraat 83. Hendrik Jan Harmsen, 28 jr. en Ger ritdina Schutten, 27 jr., Braakmans- dijk 3. WIERDEN. Geboren: Gees je, dv J. van de Maat en G. Bakker. Hendrika, dv G. J. Klompenmaker en J. G. Verwaal. Jan Johannes Maria, zv J. E. Spekreijse en M. T. Kemna. Hendrik Jan, zv H. C. Limaheluw en W. C. Souisa. Johanna Martha, dv J. H. Nijmeijer en J. van de Riet, Enter. Henricus Johannes Antonius Maria, zv H. G. Oonk en J. A. Hannink. Berend, zv G. J. Tempert en J. Dekkers. Jennette Harmine, dv J. Aalvink en L. Dekker. Hendrika, dv H. Vruggink en H. van Losser. Ondertrouwd: H. Harbers, 27 j., Rijs- Verhaal van de Zuid-Hollandse eilanden door Henk v. Heeswijk. 23) Om althans wat omhanden te heb ben, accepteerde hij een baantje als colporteur. Hij begon in een der bui- tenwijken van de stad en belde huis aan huis, in de hoop een abonnement op een tijdschrift te kunnen afsluiten. Na een week colporteren had hij pre cies zes gulden verdiend en deze kon hij gelijk naar de schoenmaker bren gen voor een paar nieuwe zolen. Hij begreep, dat hij op deze manier ook niet verder kwam, zodat hij het ging proberen met stofzuigers op termijn betaling. Daarvoor was het minste be drag aan provisie, dat hij beurde bij verkoop, toch in ieder geval een tien tje. Maar Drenth had nooit eerder be grepen, dat er zoveel stofzuigers wa ren in de gezinnen, waar hij aanbelde. In negen van de tien gevallen kreeg hfl ten antwoord: „We hebben er al een, mijnheer" en dan was verder pra ten immers nutteloos. Het bracht hem die week één tientje op en ook dit leek hem niets. De derde week probeerde hij het met een electrische wasmachine. Als hij er een verkocht, zou hem dit veertig gul den opbrengen, althans, als het appa raat contant werd betaald. Anders maar vijftien gulden. Hij bezocht zoveel mo gelijk de beter gesitueerden in de stad, maar na een week was zijn ervarmg, dat men zelfs daar al geen geld meer had voor een dergelijk duur apparaat. Het bericht in de bladen, dat Ne derland weldra een aanvang zou gaan maken met televisie-uitzendingen van uit Eindhoven, was voor hem aanlei ding om op stap te gaan met folders van televisie-apparaten. En in een café in de binnenstad had hij geluk. Na een De Grote Luchtvaartshow [LSY op Ypenburg op 2e Pinksterdag werd bijge woond door H.M. de Ko ningin en Z.K.H. Prins Bernhard. In de Koninklijke Loge: H. M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard. Links de voorzitter van de Kon. Ned. Ver. v. Lucht vaart, de Heer C. Kolff. (Foto-Anefo, 29-5-55) sen, en J. Mensink, 25 j. G. J. ter Steege, 26 j., en G. Dam Wichers, 25 j. Gehuwd: H. Wessels, 25 j., en H. Kip pers, 22 j. H. Hutten, 24 j., Rotter dam, en D. Zonneheld, 22 j. J. Essink, 34 j., en G. van Bloem, 37 j. Overleden: H. E. J. Lammertink, 68 j„ e.v. G. M. Rutenfrans, Enter. J. W. Woolderink, 19 j., zv W. H. Woolderink en J. A. M. Heuker. VERKEERSONGEVAL. Woensdagmiddag omstreeks half vijf had op het Burg. van den Bergplein, hoek Appelhofstraat, een verkeersongeval plaats, hetwelk nog betrekkelijk goed is afgelopen. S. van W. kwam op zijn rij wiel uit de richting Almelo gereden, ter wijl hij onder zijn arm een kinderledi- kantje droeg. Toen hij de Appelhofstraat bereikte sloeg een vrachtauto van Mul- ler's expeditiebedrijf uit Holten de Ap pelhofstraat in, komende uit de richting Rijssen. Van W. werd door de auto ge grepen en tegen de straat gesmakt. Hij liep hierbij een gapende hoofdwonde op. Dokter Stiggelbout, die spoedig ter plaatse was, verleende eerste hulp en bracht Van W. naar zijn woning. Hij constateerde tevens nog, dat Van W. ook een lichte hersenschudding heeft be komen. MOOI RESULTAAT. Onze plaatsgenoot, de heer J. Pas, kampioen van het district Overijssel, be haalde op het Dinsdag j.l. te Amster dam gehouden kappersconcours om het landskampioenschap, afd. herenkappen, een tweede prijs met 800 punten. De eerste prijswinnaar behaalde 811 punten. In totaal werden negen prijzen toegekend. N.T.F. Vanwege 't overlaadstation der N.T.F. te Nijverdal werden gedurende de maand Mei j.l. uit deze gemeente afgehaald de cadavers van de volgende gestorven slachtdieren: 21 nuchtere kalveren, 10 varkens, 3 paarden, 2 graskalveren, 8 koeien, 1 big, 2 pinken en 3 kalveren. VEILIG VERKEER. U moet de weg met anderen delen. I EXCELSIOR-NIEUWS Toen, met nog een kwartier te spelen in de wedstrijd WHC—Excelsior, Van Brussel op handige wijze de achter stand tot 32 inliep en Excelsior de beste kansen kreeg, gebeurde wat zo vaak gebeurt, een snelle uitval van WHC en onze te ver opgedrongen ver dedigers werden kansloos gepasseerd. 4—2. Onze verzwakte voorhoede, we gens het ontbreken van Sikkelbein en Harbers, die reeds na een kwartier een pijnlijke blessure opliep, had niet de moed en kracht om de hard, maar eer lijk spelende WHC-backs te doen ca pituleren. Vooral Nieuwenhuis had met enig doorzettingsvermogen de verhou ding geheel kunnen wijzigen, daar hij zich tal van prachtige kansen schiep, maar er slechts één van benutte. Voeg daarbij, dat doelman Korenromp een bepaald slechte dag had en zeker drie goals had kunnen voorkomen, dan is deze nederlaag dus wel zeer geflat teerd uitgevallen. Jammer, rood-wit- ten, jullie hebben er echter allen hard voor gewerkt en dan is er verder niet veel meer aan te doen. En nu maar trainen voor de volgende competitie. Programma Zaterdag 4 Juni: Excelsior c—GFC b, 4.15 uur, A. Westerink; Excelsior d—Enter b, 3 uur, G. Elhorst. Onze senioren-elftallen zijn uitge speeld, behalve ons derde, dat nog pro- motie-wedstrijden zal spelen tegen Dos 2. Ook ons c-elftal speelt z'n laatste wedstrijd en zal dan maar moeten af wachten wat Enter Vooruit b in de nog resterende vier wedstrijden presteert. Voor ons d-elftal, dat ook zijn laatste wedstrijd speelt, is dit de wedstrijd van het seizoen. Want speelt Enter b reeds gelijk, dan is ze kampioen, maar wint ons d, dan is een beslissingswedstrijd noodzakelijk. Dus rood-witten, vecht voor je laat ste kans. Tevens wordt aan de leden van Ex celsior bekend gemaakt, dat op Don derdag 9 Juni a.s., des avonds om 8 uur een algemene jaarvergadering zal worden gehouden in café Jan Kuper aan de Boomkamp. VOETBALWEDSTRIJD POLITIE—GEMEENTE Op Donderdag 9 Juni a.s. zal een voetbalwedstrijd gespeeld worden tus sen een elftal, samengesteld uit de leden van de plaatselijke beroeps- en reserve-Rijkspolitie en een elftal, sa mengesteld uit personeel, in dienst van de gemeente Rijssen. De wedstrijd vangt aan om 7 uur en zal gespeeld worden op het terrein aan de Dannenberg, dat hiervoor be langeloos beschikbaar is gesteld. De opbrengst is bestemd voor de plaatselijke afdeling van de Bond van. Oud-strijders. De elftallen zien er als volgt uit: Politie: Doel: Beun. Achter: Ten Dam, Bakker. Midden: Dikkers, Geel, v. d. Werf, Voor: Jager, Hager, Visscher, v. d. Breemen, Geuzendam. Gemeente: Doel: Ligtenberg. Achter: Borghuis, Nijland. Midden: Ter Maat, Deijk, v. Ommen. Voor: Rozendom, Witvoet, Averink, Voortman, Wessels. R.K.S.V.-NIEUWS Het eerste elftal heeft een week kun nen uitrusten voor de zware strijd, die ze a.s. Zondag te voeren krijgt, n.l. te Glanerbrug. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, heeft RKSV het heft nog in han den. Wanneer beide wedstrijden wor den gewonnen en TVO wint ook zijn nog te spelen wedstrijd, is een be slissingswedstrijd nodig. De winnaar is dan kampioen en tevens vierde klasser. De Rijssenaren mogen dus geen mis stap begaan. Het zou een prachtpres- tatie der oranje-witten zijn, wanneer halve dag praten was hij zover, dat de caféhouder er in toestemde, dat er een toestel gebracht mocht worden op proef. Er zou die avond een uitzending plaats hebben en Drenth hoopte vu rig, dat de atmosferische storingen die avond zouden wegblijven. Samen met een employé van de fir ma, die de toestellen verkocht, was hij aanwezig bij de proefuitzending, die tamelijk slaagde. En na veel vijven en zessen kocht de caféhouder het toestel en betaalde contant. Toen Drenth die avond naar zijn kamer in de binnen stad ging, had hij veertig gulden ver diend. Veel te weinig op het twintig voudige van de verkoopsom, maar ja, hij had immers niets anders in te bren gen dan lege briefjes en hij mocht althans blij zijn, dat hij weer voor 14 dagen brood op de plank en een onder dak had. En de volgende dag ging hij met nieuwe moed opnieuw café's be zoeken, in de hoop televisietoestel len te kunnen verkopen. Maar 't bleef bij dit ene toestel. En wat Drenth ook daarna nog probeerde, na enige tijd kwam hij tot de ontdekking, dat hij nog net genoeg geld had voor één week eten en eenzelfde periode on derdak. Dan was hij berooid en arm. Zonder middelen van bestaan. De eens geachte en geziene gemeente-ontvan ger was een pauper geworden. En in de bittere uren op zijn koude, kale ka mer, dacht hij aan de prettige tijd, die hij met Nettie had gehad. Het meisje, dat hem nu wel verachten zou, hem, de man, die immers gefraudeerd had.... Hoofdstuk 14. Op de laatste dag van het verblijf in Sankt Heli besloot de baron nog een bergtocht te maken in de omgeving. Op de dagelijkse vraag van de baron aan zijn dochter, kreeg hij hetzelfde antwoord: „Ik blijf thuis, gaan jullie maar samen". De baron haalde voor de zoveelste maal zijn schouders op en ging op weg. Maar de stemming was bedorven van de dag af, dat de ongeluksbrief van burgemeester Sikkel was gekomen en ook nu heerste er een drukkend zwijgen tussen de baron en zijn pro tégé. Nettie installeerde zich op haar kamer bij het raam met een paar boe ken, stak een sigaret op en probeerde te lezen. Maar als iedere dag verwijl den ook nu haar gedachten bij de man, die zo plotseling op oneervolle wijze was ontslagen uit een betrekking, die hij gedurende meer dan veertien jaar op eervolle wijze had vervuld. En ze was blij, dat deze vacantie nu eindig de. Ze verlangde terug naar Holland, terug naar Jan, die ze zou zoeken en zeker vinden. In deze tijd zou dit zo moeilijk niet zijn. Intuïtief wist ze, dat hij ergens in Rotterdam zou ver toeven. Het was nu alleen maar de kunst om uit te zoeken, waar. Op haar verzoek, daags na ontvangst van de bewuste brief, om terug te keren naar Holland en dus deze va cantie ontijdig te beëindigen, had de baron beslist negatief geantwoord. „We zijn hier en we blijven hier. Als je al leen terug wilt, ik kan je niet tegen houden, maar dan ga je maar lopen of liften, want van mij krijg je het reis geld niet." Hierop had ze niet meer geantwoord. Het zou voor haar een kleine moeite geweest zijn om telegrafisch het geld over te laten komen uit Holland, waar over ze daar kon beschikken. Ten slotte had ze een eigen bankrekening van het geld, dat ze van haar moeder had geërfd en daarover had ze door haar meerderjarigheid de volle zeg genschap. Doch bij nader inzien vond ze het beter om in Donkervoort de affaire-Drenth eerst maar te laten be tijen. Wanneer ze in Maart weer te rug kwam, was het dorp wellicht deze onverkwikkelijke historie vergeten. Dus bleef ze, maar hield zich verder af zijdig van haar vader en van Van Suchtelen. Slechts aan de maaltijd zag men elkaar en dan werden er slechts weinig woorden gewisseld. Voor het overige moest de baron zijn vermaak zoeken met Van Suchtelen en deze, hoewel hij ook al schoon genoeg had van deze trip, waarvan hij zich zoveel had voorgesteld, verlangde eveneens naar Holland. Het betekende voor hem immers, dat hij in een andere plaats en in een andere functie zou komen en het werk zou misschien vergetelheid brengen. Baron Hoogstede, hartstochtelijk berg beklimmer als hij was, had deze laatste dag het oog op een top, die nog maar door weinig bergbeklimmers was over wonnen. De gids, die met het tweetal meeging, keek bedenkelijk toen de ba ron zijn wens te kennen had gegeven. Maar tenslotte stemde hij er in toe, we tende, dat de baron een oude rot was in het klimmen. En de jongeman had in de afgelopen weken wel getoond eveneens behoorlijk bedreven te zijn in deze kunst. Dus trok het drietal om hoog, in de richting van de felbe geerde top, die met een dikke laag sneeuw was bedekt. Bij een scheiding van wegen ontmoette men nog een aantal beklimmers, die echter terug kwamen, omdat ze de moed hadden opgegeven. Ze waarschuwden: „Het is te gevaarlijk, te glad en de zon krijgt teveel kracht. Doe het niet." De baron keek even naar de gids en deze dacht enige tijd na. Maar tenslot te was de gids van mening, dat men in ieder geval pogingen in 't werk zou stellen. Bleek het beklimmen te ge vaarlijk te zijn, dan kon men immers nog altijd halverwege terugkeren. In derdaad bleek de zon krachtiger te worden, hetgeen niet te verwonderen was, want 't voorjaar was in aantocht. En door de zonnewarmte begon im mers de sneeuw te smelten en dan was het gevaar van een lawine niet denk beeldig. Men zou dus eerst even de voet verkennen en dan kon men wel verder zien. De baron was het er mee eens en naar de mening van Van Suchte len werd niet gevraagd, zodat deze zweeg. Hij had in deze weken bizonder veel geleerd, ook zwijgen. Nettie keek af en toe eens vanuit het raam naar de top, waarvan ze wist, dat haar vader die wilde beklimmen. Bij zich had ze een scherpe kijker liggen en zo nu en dan probeerde ze met deze kijker de drie figuren te zoeken. Maar tot nu toe had ze niets gezien, zodat ze zich weer in haar boek poog- ze er in zouden slagen, na een éénjarig verblijf dit te bekronen met promotie naar de vierde klasse der KNVB. Er staat Zondag dus veel op het spel. De strijd zal ongetwijfeld zwaar zijn. De Glanerbruggers vechten voor hun laatste kans. Bovendien is bekend, dat ze op eigen terrein moeilijk te klop pen tegenstanders zijn. RKSV-ers, aller ogen zijn op jullie gericht. Geef je voor de volle honderd procent. De inzet is ongetwijfeld menig zweetdruppeltje waard. Speel de bal zo vlug mogelijk en last, but not least: hou je mond onder alle omstandighe den. Er zijn dit seizoen nog geen schor singen voorgevallen; laat dit ook in de laatste wedstrijden niet het geval zijn. En supporters, er zijn nog enkele plaatsen vrij. Wie dus mee wil, geve zich bijtijds op. Moedig onze jongens op de juiste wijze aan. Het vertrek is om precies één uur. AVONDVIERDAAGSE 1955 Voor de 8e keer komt het Avond- vierdaagse-comité „Rijssen-Wierden" tot U, om U uit te nodigen om ook dit jaar weer deel te nemen aan de door haar op 22 t.m. 25 Juni a.s. te organiseren Avondvierdaagse-wandeltochten te Rijs sen. Gezien de successen van voor gaande jaren vertrouwt het comité er op, dat het aantal deelnemers niet veel zal teruglopen, ondanks dat er nog twee Avondvierdaagsen meer in deze omgeving worden gehouden. Wij starten 's avonds om 7 uur en Zaterdagmiddag om 3 uur op de Var- kensmarkt, vanaf café Koedijk te Rijs sen. Degene, die Zaterdagmiddag 25 Juni verhinderd is om deel te nemen, wordt in de gelegenheid gesteld Dins dagavond 21 Juni, om 7 uur te starten, om het parcours van Zaterdag te lo pen. De afstanden van de marsen zijn 's avonds 15 km. en Zaterdag 20 km. Er kan zowel individueel als in groeps verband gewandeld worden. Een groep bestaat uit 11 personen (leider inbe grepen). De kosten, aan deze Avondvierdaagse verbonden, zijn als volgt: Deelname gehele Avondvierdaagse f 1,50. Junioren f 1,25. Deelname 1 Avondtocht fl,— Junioren f 0,75. Leden van de NUW f0,25 reductie. Het parcours zal, zoals U dat van ons gewend bent, ook dit jaar weer met de meeste zorg worden uitgestip peld. Evenals voorgaande jaren geven wij ook dit jaar weer een prachtige mu zikale sluiting in het Volkspark te Ras sen. Wij hopen U, door een mooi parcours en een muzikale sluiting (die er zijn mag) een Avondvierdaagse te geven, die klinkt als een klok. Inschrijf-adressen zijn: Mej. D. Mul der, Esstraat 110, Rijssen en de heer D. Brouwer, Kruissteenweg 52, Wierden. Bij inschrijving vermelden voor de hoeveelste keer wordt deelgenomen Het comité. SCHOOLWANDELTOCHT Zaterdag 25 Juni a.s. wordt de twee de schoolwandeltocht georganiseerd door de wandelsportvereniging WIOL. Het inschrijfgeld is bepaald op f0,40 p.p. De kinderen, die individueel mee lopen, dus niet met de school, kun nen zich volgende week opgeven en wel Vrijdagavond 10 Juni tussen 6.30 uur en 8 uur aan de volgende adres sen: Mej. D. Mulder, Esstraat 110; Mej. J. Jansen, Opbroekweg 5; G. en H. Pe ters, Haarstraat 138 en J. Meijerink, Stokmansveldweg 3. Men wordt verzocht bij opgave di rect het inschrijfgeld te voldoen. Werkt allen mee en kom alleen Vrij dagavond op de bovengenoemde tijd. de te verdiepen. Het was drie uur in de middag, toen ze voor de zoveelste maal haar kijker op de bergtop richtte. En op hetzelf de ogenblik kwam ze met een ruk overeind. Want de bergtop, die al die tijd met sneeuw bedekt was geweest, was nu zwart, ten teken, dat de sneeuw was gaan glijden. Naar alle waarschijn lijkheid had er een lawine plaats ge had. Ongerust zocht ze door haar kijker de gehele omtrek af. Maar nergens was een spoor van levende wezens te ont dekken. Beneden in de gelagkamer van 't kleine berghotel hoorde ze de stem men van de gidsen, die het niet raad zaam hadden gevonden om grote toch ten te maken en dus allen weer terug waren. In deze tijd van het jaar begon de sneeuw en het ijs soms al te glijden en dan werd het gevaarlijk in de ber gen. Zelfs op de wegen tussen de ber gen moest men dan voorzichtig zijn. Het zou de eerste maal niet zijn, dat voorbijgangers door uitlopers van la wines bedolven waren en zichzelf met moeite hadden kunnen redden. Het meisje bleef enige ogenblikken besluiteloos met haar kijker in de hand bij het raam staan. Het boek was van haar schoot afgegleden op de grond, maar ze had er geen erg in. Nog maals keek ze naar de bergtop, die slechts hier en daar kleine lichte plek ken vertoonde, maar verder niets. Geen mensen en ook geen sneeuwlaag meer op de top. Eindelijk besloot ze naar beneden te gaan en de gidsen opmerkzaam te maken op hetgeen er gebeurd was. Met een ontsteld gezicht kwam ze beneden en ze stevende meteen naar een der bekendste en oudste gidsen, met wie ze vorige jaren tochten had gemaakt, zodat deze man, Heinz, het meisje herkende. "Heinz, kom eens mee naar het raam en kijk dan eens naar die top. Een kwartier geleden lag er nog een dik pak sneeuw op en zie nu eens!" (Wordt vervolgd).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 3