Voor Uw kind: SANDERMAN's Beschuit „PAAÜWE" G.M.F. vraagt f «WH BRINKS EN ZOON Electrische Wasmachines „DE BEEK" Limburg! Maarten Luther „RIESSEN" N.V. jfamtlte=bniktoerk vriend! A. Kleven Steunzolee dmsétfaV Zondagsdienst Fa. Wed. A. TER HARMSEL Kapwerk t Coquille-gieter PENSION N. S. U. BROMFIETS MEISJE Drukkerij G. TEN CATE Hzn. Hun beste Houtverkoop Grimberg oorjaarsmantels t t t I Nutsspaarbank Almelo Kom naar a Kijk, dat is dubbel voordeel bij De Spar mm Maar A.N.B. ofd, Rifsseiï opgeven voor de leesbibliotheek Ijzerhandel STAATSMIJNEN J. Zweferink's Vishandel KLEIN ROUWELERS |EX* r SPECIAALZAAK VOOR ELASTIEKEN PUBLIEK VERKOPEN fijnsparren, eiken en beuken zwaar eikenhakhout Adverteert in dit blad ivf.gfc goud bekroond wawwwwwwwwwvwwww De artsen ZILLINGEK MOLENAAR en KOUSEMAKER zullen om de beurt voor elkaar doen. j Reeds ontvangen Wij hebben een pracht sortering TWEEDROKKEN MODIEUS ONDERGOED ONDERGOED, in alle maten en modellen Een enorme keuze STOFFEN, Ons is Vakwerk 9 KAPSALON Wierdensesiraat 59 Teiel. 215 Chemisch reinigen „De Achterste Molen" en in Rijssen GEVRAAGD 178.- 199.- 215.- 244.- 269.- 299.- 345.- Op alle wasmachines volledige garanties en reparatie van alle soorten machines. rentebijschrijving in de spaarboekjes kan iedere dag plaats vinden. Er ligt een goede en zekere toekomst voor U bij de Voorlichtingsvergadering met film BIOSCOOP PARKGEBOUW Vrijdag 4 en Zaterd. 5 Febr. 8 uur Een film, vervaardigd volgens de aanwijzingen van prof. Roland Baierton, bekend specialist in de geschiedenis der Reformatie en van prof. Tappert, een der beste kerk-historici van de Lutherse Kerk in Amerika. Toegang 14 jaar. 1 flesje zure Haring (10 stuks) 6 Harde Bokkingen a 50 cent «ft i "U 0e 49 KAMGARENSPINNERIJ vraagt een Adverteert in dit Blad TUm fRüTTl \\Oa TM in luxe uitvoering NAAMKAARTJES GEB00RTEBERICHTKAARTJES VERLOVINGSKAARTJES 0NDERTR0UWCIRCULAIRES RIJSSEN Med. Gedipl. Pedicure Telef. 286 ook op Doktersadvies. Gehele dag geopend, ook Zaterdagmiddag. verder le klas merken, o.a.: D.W. eri EN BA corselfen TEN BERGE's DROGISTERIJEN TE KOOP g.o.h. TRAPNAAIMACHINE Korteboslaan 13. TE KOOP KOZIJN MET DEUR Nijverdalseweg 65. Notaris L. BERNARD te Rijssen zal op Zaterdag 12 Febr. a.s. nam. half twee uur, langs de percelen, voor „ter Horst en Co. N.V.", de heren J. J. ter Horst en H. Jordaan pl.m. 40 PERC. gehakte en gezaagde en pl.m. 30 PERC. op stam, in de Grimberg, geschikt voor zaag-, paai en brandhout en klaver- ruiters. Aanvang boerderij van Pijkeren in de Grimberg. Betalen 1 April 1955. So lide borgen vereist. On bekende kopers en borgen moeten schriftelijke be wijzen van gegoedheid overleggen. TE KOOP 30 LOOPEENDEN J. Baan, Holterweg 72, Rijssen. 6 Februari Dokter Zillinger Molenaar, 13 Februari Dokter Kousemaker enz. V MOOIE MANTEL COSTÜÜMS JERSEY- EN WEVENITPAKJES JAPONNEN enz. in jersey, zwart en fantasie. Kom vrijblijvend bij: WIERDENSESTRAAT 40. Sterk verlaagde prijzen (b.v. costuum f 3,95) en n VORM-VAST behandeling zonder verhoging. Chemische Wasserij en Ververij Depot: J. GOOSEN, Heren-modes, Rijssen. Wij maken onze leden er op attent dat, Maandag 7 Februari 's avonds 8 uur gelegen heid is tot het van onze organisatie in het kantoor A.N.B. Tevens blijft voor alle bouwvakarbeiders het aangewezen adres voor de W.W. en het verzilveren van vacantiebonnen Arend Baan- straat 28. HET BESTUUR l ■yr Tevens voor lange tijd volledig voor kantoorpersoneel. Brieven Gelderse Motorenfabriek te Rijssen. Uit voorraad leverbaar de nieuwste Alleenverkoop voor Rijssen. Tevens ruime keuze in EMPO en VEENO rijwielen. Zie onze etalage. Rijwielhandel Haarstraat 85 I A/VSA/VS/VWVVVVvVWVWVVNANVVNAA/'/V'VVAAi in prijzen Verkrijgbaar met en zonder wringers. DEMONSTRATIE GRATIS WWVVWVWWWVVWVVWVVW*^AA*AA/VW Bijkantoor RIJSSEN Boomkamp 12 Vanaf 1 Januari 1955 is de Nutsspaarbank ook elke middag geopend van 2 tot 4 uur. SPAART BIJ DE NUTSSPAARBANK, Bijkantoor RIJSSEN. Dagelijks geopend van 9 tot 12.30 uur en van 2 tot 4 uur. Bovendien iedere Woensdagavond van 7 tot 9 uur. Zaterdags alleen van 9-12,30. Alle mannelijke personen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar en alle overige belangstellenden worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een op Woensdag 9 Febr. 1955 om 19.30 uur in de zaal Café DE BAKKER, Haarstr. 50, Rijssen Op bovenstaande vergadering krijgt U een volledig beeld van de mijnen en van de omstandigheden waaronder de mijnwerkers de kolen delven. Bezoekt met Uw familieleden en vrienden deze vergadering. WINKEL-RECLAME voor Zaterdag Bij aankoop van voor slechts 25 cent. Telefoon 594 Walstraat 40 C} ®n 16 Sn ,0% v„ Tenrf'®0 van circa 18 jaar voor kantoorwerkzaamheden Een grote sortering naast prima kwaliteit vindt men alleen in HUISHOUDZAAK Nog enkele nesten ALLUMINIUM PANNEN voor een spotprijs. Zie onze etalage. 200 gram 500 9ram tfElRUST samen v00f ook nog korting me' eit 10 °/o Sn 0U Sporz®9 U spaart bij De Spar met Spar-zegels. Voor elke 200 Sparzegels krijgt U direct een gulden terug. 10% korting: U spaart tientallen guldens 100% kwaliteit: lekkerder, voedzamer, voor deliger in het gebruik, dus méér profijt voor U. Bovendien ALLEEN deze weeks (van 3-10 Februari) BUTTERSTRICKS 200 gr. van 70 voor 55 cf (een extra fijn snoepje) APPELMOES (Spar) gr. bl. van 85 voor 7 5 et, (de fijnste goudreinetten, kant en klaar) ALLERHANDE 250 gr57 ct (een heerlijk koekje, banketbakkerskwaliteit) BOTERHAMKORRELS 200 gr. 29 ct (een lekkere afwisseling voor de boterhom) BOTERHAMWORST 200 gr53 ct met ook nog 10% korting in Spar-zegel9 I Altijd 10% korting in Sparzegels op KOFFIE - THEE - MARGARINE J van De Spar DE SPAR Zelfstandige kruideniers Binnen 2 uur gereed J. ter Horststraat 22 Wat er in en om hun woonplaats gebeurt, welk nieuws er uit de buurt is, dat alles lezen ze in hei plaatselijk nieuwsblad, hun beste vriend! Hij weet precies, waar zij belang in stellen. Daarom stellen zij belang in hèm, in alles, wat er in staaf, èök in de advertenties I Doet Uw voordeel met deze belangstellingBenut het plaatselijk nieuwsblad voor Uw verkoop-reclame 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1955 | | pagina 4