U allen Hotel Rijsserberg Zoek niet langer N emee„ MUVERO RADIO BAAN Dollekamp Bij de wisseling des jaars onze beste wensen voor 1953 WIJN of LIKEUR? DOMMERHOLT A. Hieven I Neem de krant te baat: Adverteer met regelmaat! FRANS VERHAAG TRUUS NIJH0F M p. f. Wenst U allen een voorspoedig 1953 Goud GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR Zilver Optiek Fabriek van Melkproducten EERDMANS - RIJSSEN Dan naar Kruideniers Landeweerd Veneklaas Klein Horsman v. d. Willige Kousen-reparatie s SPARRETJE VAN DE WEEK: 250 gram heerlijke KNIJPERTJES 52 °t i3 GROTESTRAAT. W. KOEDIJK Kledingmagazijn - Grotestraat Z. N. Firma B. SPEKHORST Distilleerderij en Likeurstokerij wenst allen een voorspoedig 1953. 'T HOEDENHUIS wenst vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. TEN HOVE-SMIT Stoffenhuis wenst allen een voorspoedig 1953. p. f. H. J. KOEDIJK Sigarenmagazij n Erven H. GERRITSEN Brood- en Banketbakkerij Grotestraat 13 wenst clientele, vrienden en ble kenden Gelukkig Nieuwjaar. J. H. BEVERDAM Slager Grotestraat wenst clientele, familie en vrien den een voorspoedig Nieuwjaar. Electro-Technisch Bureau J. W. DIJKINK Wierdensestraat 9a Haarstraat 101 p. f. Magazijn ,,'t CENTRUM" wenst begunstigers en vrienden een Gelukkig Nieuwjaar. Boekhandel J. C. NIEUWENHUIS Gezegend Nieuwjaar. J. SCHREURS Kiosk, Schild wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. Fa. Wed. A. TER HARMSEL Manufacturen wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar E. KRUKKERT Brood-Banketbakkerij wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. FOTO WOLTHUIS KLOMPJAN otestraat 41 Telef. 263 H. HEUVELMAN Kleermakerij Heren- en Jongensconfectie Herenmode artikelen Elsenerstraat 17 p. f. ESSTRAAT. M. POORTMAN Zuivelproducten - Esstraat 10 wenst clientele, vrienden en be kenden een voorspoedig 1953. Slager BEVERDAM p. f. Esstraat 18 H. TEN BERGE Winkelier Handelaar Esstraat 20 wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. M. VOORTMAN Kapper Esstraat 28 wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. J. W. NIJSINK Brood- en Banketbakkerij Esstraat 45 wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. TABAKSGAARDEN. WED. B. MAGNUS Tabaksgaarde wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. A. SANDERMAN Bakkerij Tabaksgaarde wenst clientele, vrienden en be kenden een voorspoedig Nieuw jaar. F. RüCKHoRMANN wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. SLAGER LUCASSEN wenst vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. WIERDENSESTRAAT. Drukkerij -Kantoorboekhandel FRANS VERHAAG wenst zijn geachte cliëntele een voorspoedig en gelukkig Nieuw jaar. 4. STRUIK Kapper Wierdensestraat wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. J. H. JANSSEN Wierdensestraat 49 wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. D. J. BLOEMENDAAL Rund- en Varkensslagerij Tabaksgaarde 32 wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieu\yjaar. WALSTRAAT. M. SMIT Smederij - Haarden en kachels wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. t.m. 9 Januari f 10.reductie IJZERHANDEL „DE BEEK" GARAGE BAAN Rijwielhandel wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. p. f. wenst H. TER AVEST Sigarenmagazijn G. VEEN Horlogerie allen een Nieuwjaar. Gelukkig JANS GOOSEN Herenmodes en Manufacturen p. f. Haarstraat VAN DEN BERG's Bloemenmagazijn p. fHaarstraat 6a p. f. J. PAS Rijwielhandel BRINKS Rijwielhandel - Haar 85 wenst vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. WED. A. J. DANNENBERG Haarstraat 120 p. f. W. A. TER HARMSEL Haarstraat Smederij, Haarden, Kachels Huishoudelijke Artikelen p. f. Boekhandel VAN DE STOUW t.o. Postkantoor p. f. G. J. KASTENBERG Rijwielhandel p.f. B. J. KAMPHUIS Kleermakerij Haarstr. 48 wenst clientele een Gelukkig Nieuwjaar. SIGARENMAGAZIJN G. HARBERS Haar wenst allen een gelukkig Nieuw jaar. A. JALINK wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Voor al uw textiel in 1953 naar JANNA TEN BERGE Walstraat p. f. J. LICHTENBERG Kleermakerij Walstraat p. f. HAARSTRAAT. Electr. Techn. Bureau Firma F. WOUTERS Haarstraat 51 wenst clientele een Gelukkig! Nieuwjaar. P. J. HOLTKAMP Rijwielhandel Wierdensestraat 106 wenst cliëntele, vrienden-en be kenden een Zalig Nieuwjaar. ELSENERSTRAAT. E. BOUWMEESTER Loodgieters - Electrisch Bedrijf wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. Fa. PENNINGS Elsenerstraat 3 wenst clientele, vrienden en be kenden een gezegend Nieuwjaar. P. SCHUURMAN Kapper Elsenerstraat 12 wenst vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. W. ROZENDOM Schoenhandel en Reparatie-inrichting Elsenerstraat 32 wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. p. f. G. VAN DAM Elsenerstraat 43 GEBR. WESSELS Rijwielhandel Taxibedrijf Haarstraat 140 p.f. Fa. Wed. Dk. TER HARMSEL Haarstraat 2 wenst clientele een Gelukkig Nieuwjaar. J. W. IMMINK Brood- en Banketbakkerij Haarstraat 149 wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. GERH. VOORTMAN Manufacturen en Confectie wenst clientele en vrienden een voorspoedig Nieuwjaar. GEBR. LEIJENDEKKER wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. R. J. DE BOER Slagerij Haarstraat 6 wenst cliëntele een voorspoedig 1953. G. SIEMERINK Loodgieters Electr. Bedrijf p. f. JANSEN Schoenmaker Haarstraat wens clientele, vrienden en be kenden voorspoedig 1953. ENTERSTRAAT. H. PLUIMERS Enterstraat 100 Verzekeringsagent Victoria, wenst vrienden, bekenden en verzekerden een Gelukkig Nieuwjaar. KAPPERT's Meubel- en Geschenkenhuis Onze beste wensen voor 1953. GEBR. PLUIMERS wensen allen een gelukkig Nieuwjaar. A. H. Z. N. STRUIK Horlogerie Optiek H. G. HUISKES wenst U allen een Zalig Nieuwjaar. R.O.B.A. Automobielbedrijf wenst haar clientele een voor spoedig Nieuwjaar. GEBR. HESSELMAN T ransportbedrijf wenst clientele, vrienden en be kenden een Zalig Nieuwjaar. H. J. LOHUIS Slagerij Haarstraat 17 wenst clientele een Gelukkig Nieuwjaar M. BAAN Café de Bakker Haarstraat 50 wenst allen Gelukkig Nieuwjaar. STATIONSDWARSWEG. p. f. Fa. I. SPANJER Tabaksfabriek Rijssen I. DE LANGE - Elsenerstr. 72 wenst vrienden ien bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. G. J. VOS Ijzerwaren Rijssen P. f. J. STEENBERGEN Gedipl. S choenmaker Haarstraat 54 wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. H. DANNENBERG Slager Haarstraat wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. Fa. W. SCHUURMAN Brandstoffenhandel Zalig Nieuwjaar. H. KLEINLEGTENBERG Stationsdwarsweg 15 Gelukkig Nieuwjaar. J. ZWOFERINK Vishandel wenst zijn cliëntele en gelukkig Nieuwjaar. Automobielbedrijf BAKKER Stationsdwarsweg wenst haar clientele een voor spoedig Nieuwjaar. DIVERSEN. Schoenenmagazijn LASKE Maatwerk Reparatie Oosterhofweg 3 wenst allen een GELUKKIG NIEUWJAAR. Eerste Rijssense Muziekhandel Oosterhofweg 31 wenst cliëntele en vrienden een voorspoedig 1953. Een voorspoedig Nieuwjaar wordt U toegewenst door Fa. STEENHUIZEN's Automobielbedrijf Official Ford Dealer Rijssen Touringcarbedrijf „H.A.V.I." wenst vrienden en bekenden een voorspoedig 1953. WED. J. EBBING Rund- en Varkensslagerij Julianastraat Zalig Nieuwjaar. G. BAAN Rund- en Varkensslagerij Bouwstraat 3 wenst allen een Gelukkig Nieuwjaar. B. TEN BERGE Bakker Weijerdsteeg 9a - Telef. 316 wenst zijn cliëntele een geluk kig Nieuwjaar. WESSEL'S MEUBELHANDEL Roziengaarde wenst clientele, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuwjaar. W. WILLEMS en Zn. Groente- en Fruithandel Baankamp 9 wenst cliëntéle, vrienden en be kenden een Gelukldg Niehwjaar. R.V.V. EXCELSIOR wenst leden en donateurs een voorspoedig Nieuwjaar. p. f. DRUKKERIJ G. TEN CATE Hzn. p. f. G. W. SANDERMAN Brood- en Banketbakkerij D. J. LIGTENBERG wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. H'. HEUVELMAN Handel in Wjild en Gevogelte Baankamp wenst vrienden en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. VOETBALVERENIGING R.K.S.V. wenst leden en donateurs een voorspoedig 1953. p. f. L. RIEMENS A. RIEMENS-Doornhein Enterweg 170 Wed. J. M. WESSELINK Boomkamp 7 wenst haar geachte clientele een Gelukkig Nieuwjaar. H. KATTENBERG R. KATTENBERG-de Graaf Lisse, Julianastr. 176 p. f. FIRMA E. SMOL Naaimachinehandel - Almelo en de agenten M. Meijerink en W. Mekenkamp, Rijssen wensen clientele een Gelukkig Nieuwjaar. Horlogerie •••••••••©•••©•••••••©•©•••••••«••e® Voor Ouden Nieuwjaar een fijne ües Markeloseweg Tevens alle familie en bekenden een Gelukkig Nieuwjaar. Onze beste wensen voor 1953. VéGé wensen vrienden en cliëntéle een voor spoedig en gezegend 1958 met extra veel geldzegels. Zaterdag 3 Januari 1953 DE GEHELE DAG GESLOTEN, wegens 50-jarig zaken- jubilé van de Drukkerij en Boekhandel der Firma J. Verhaag te Oldenzaal. Drukkerij Kantoorboekhandel RIJSSEN Voor Voetverzorging Gedipl. Pedicure Haarstr. 8 Tel. 286 GEVRAAGD: NET MEISJE, zelfst. kunnende werken. Adres te bevragen bureau dezer. NET MEISJE gevraagd voor winkel en huishouding te Nijverdal, leeftijd 16 a 17 jaar. Brieven onder no. 14 Alfe- rink's Kantoorboekhandel, Nijverdal. Vandaag gebracht, morgen terug. ENTERSTRAAT. SLAOLIE „MAYODA" Ie soort de echte Hollandse per maathoudende He» 168 el en 38 SPERCIEBONEN Sparzegels veel groente, weinig water, litersblik SPAR-BAKMEEL 79 cl en 10 Sparz. extra 70 el en 10 Sparz. extra 33 el en 5 Sparz. extra 36 et en S Sparz. extra 45 cl en 9 KAMPIOEN KOFFIE krachtig, geurig, voordelig, p. pak 250 gr. 204 cl en 40 MEGARA, een volle zonnige Züidwijn, originele import, per 3/4 literfles 280 cl en 50 Sparzextra TARANTELLA, een heerlijke zoete (3/4 literfles) Spaanse wijn, originele import 280 cl en 50 Sparz. extra ZOETE BRAMEN OP SAP 'la litersblik 49 cl en 10 Sparz. extra V.'.V, APPELMOES VAN GOUDREINETTEN litersblik APPELMOES VAN GOUDREINETTEN pot PATENT BLOEM zuiver wit, per pak a 500 gram per pak 500 gram x;:r; ,;.V en 10 Sparzegeis, xrWSSSjj »Vt!»v«v«'i!«v«v«'«vóVpIfVpVe'aVtV»v«v«y»yj H. D. Broekhaar, Grotestraat 29. J. W. J. Hofman, 't Veer 304b. A. J. Dannenberg, Oosterhofweg. H. Wiltink, Nijverdalsestraat 18. J. W. Dommerholt, Markeloseweg 29a. G. Zandink, Oranjestraat 49.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1952 | | pagina 4