Voor Uw kind: SANDERMAN's Beschuit ddouwe &berts Hoe en wat er gesmokkeld wordt. No. 217 No. 263 No. 455 G „i LyNJjl A A J Aangifte van leerlingen Kurkwol Adverteert in dit blad. Nieuwe Bonnen KAPPERT's Geurig en Verkwikkend! KAPPERT's GROTE te RIJSSEN op 4 OCTOBER 1948 Met goud bekroond Chemische Wasserij en Ververij Drogisterij OLDEKAMP Nieuwe cursus E. H. B. O. _Voor het tijdvak van 3 tot en met 16 October zijn van de Tabaks- en Versnaperingenkaarten, enz. QA, QC 808 aangewezen de bonnen: 109, 110, 113 Tabak 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak Voorts is tot nader order geldig verklaard de bon: Reserve H Tabak 50 gram scheerzeep of 100 gr. scheererême of 400 gr. snelscheercrême Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrij dag 1 October worden gebruikt. Voor het tijdvak van 27 September tot en met 9 October is reeds de volgende bon voor vlees aangewezen: '244 Vlees 100 gram vlees W.S.V. „W.I.O.L.". W.I-O.L. heeft Zaterdag j.l. deelgenomen aan het wandelconcours te Zwol le, georganiseerd door de wandelsportverenigin gen „Be Zwolse Tippelaars" en „Sportief", met een senioren- en junioren-groep. De leden hebben ook hier weer genoten van het prachtige natuur schoon en van de vele oude bezienswaardig heden van Zwolle en Hattum. Be afstanden waren resp. 25 km. en 15 km. „De Zwerver". PREDIKBEURTEN. ;j\'ed. Heru. Kerk. Grote Kerk. 9.30 uur Ds Bras ser en 3 uur de heer Dijkman. Westerkerk- 9.30 uur de heer Dijkman en 3 uur Ds Brasser. Gere/. K\erk. 9.30 uur Leesdienst en '2.30 uur Ds K. J. Kraan van Almelo. Oud-Gieref. Gem. 9.30 en 3 uur Ds J. van Wier. Geref. Giem. (Walkerk). 9.30, 2.30 en 7 uur Ds Honkoop. Geref. Gem. Eskerk9.30, 2.30 en 6 uur Lees dienst. BURGERLIJKE STAND. 20 t.m. 26 September 1948. Geboren: Gerritdina Albertha, dv J. Hosmar en Z. Eshuis, Stationsdwarsweg 53. Johan, zv G. Bekkers en W. Pijffers, Bouwstraat 26. Philippina, dv H. Baan en A. Nijhof, Holterstraat- weg 42. Getrouwd: Johannes Hermannes Krabshuis, 25 j., en Manna Tijhof, 24 A. Baanstraat 39. Albert Kosterbok, 31 j., en Wilhelmina Dok ters, 27 j-, Esstraat 93. Overleden: Johanna van den Noort, 37 j., lechtg. van H. Nijkamp, Tabaksgaarden 21. Frederikus Sorleij, 83 j., echtg. van A. Tijman, Schoolstraat 10. SPORT. UIT HET EXCELSIOR-KAMP. Excelsior I bracht Zaterdag een bezoek bij het Enschedese Achilles, en deze wedstrijd eindigde, zoals zij be gonnen was (00). Het waren vooral de beide voorhoedes, die onmachtig bleken om doelpunten te fabriceren. Voor a.s. Zaterdag luidt het programma: Excelsior I ontvangt om 4 uur S. V.V-Ni. I (Nij - verdal), een plub, die er terdege wezen mag. Het is te hopen, dat de Excelsior-voorhoede wat pro ductiever is, want anders kunnen de puntjes wel eens naar Nijverdal gaan. Dus, jongens, aan u de daad, en opgepast. Voor de onderafdeling Twente van de K.N.V.B. gaat Excelsior II Zaterdag naar Deeto I (Vrie- zenveen). De wedstrijd begint om half vijf. Excelsior III heeft eveneens een uitwedstrijd, en wel tegen D.O.S. II (Vriezenv-een) en ook om half vijf. Het vierde en vijfde elftal brengen een bezoek bij S.L.V. I en II, en spelen respectievelijk om' half vijf en kwart voor drie. De Excelsior-junioren A spelen om half vijf op eigen terrein tegen Nijverdal A, de B-junioren om kwart over drie tegen S.V.V.N. B; de C-ju- nioren spelen om 2 uur tegen de R.V. B-junioren, terwijl de B-junioren om 4 uur een bezoek aan Holten B brengen. Ter-' slotte wordt de spelers bekend gemaakt, dat er wieer training is, en well 's Woensdags avonds om half acht. HELLENDOORN. MARKTBERICHT. Op de Donderdag gehouden veemarkt waren aangevoerd: 9 runderen, 6 big gen en 4 paarden. De prijzen waren: melkkoeien f500f600, neurende koeien f500f700, vaarzen f 300f 400, biggen f 5.50f 6.50 per week, paar den f 200f 400. Handel vlug. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johannes Gerhardus, zv T. H. J. Euren m J. M. Alferink, De Joincheerelaan 36, Nijver- jtal. Wolter Frederik, zv H. J- Lohuis en H. Wind, Gv 175, Da ariër veen. Wilhelmus Jose- phuis Maria, zv B. J. Knobben en W. M. Maat man, Haarle, C 57b. Hendrika, dv L. Jansen en M. Schuurhuis, Egede, E 24. Anton en Hen drik Jan, zs v A. Hofmeijer en B. Borkent,. Daarle, G 21. Marjolein, dv G. J. M. Cieraad en I. A. T. Dijkstra, Dorpsstraat 42, Hellendoorn. Jacoba Lutgerdina Juliana, dv K. Kwakkel en F. de Jonge, Gv 33, Daarlerveen. Maria Wil helmina Johanna, dv W. A. Brandwacht en G. J. Bosman, H 4, Hulsen. Roelof, zv R. Kuiper en H. Leijster, Salomonsonstraat 47, Nijverdal. Theodorus Antonius Maria, zv H. A. Wennemers en M. A. Scholten, Wilhelminastraat 12, Nijver dal. Gerardina Maria Bernardette, dv J. B. Besten en H. G. Horenberg, C 143, Haarle. Geziena Johanna Maria, dv D. Witteveen en J. G. Koopman, Haarle, C 29b. Aleida, dv H, Stolmeijer en S. Blauw, Pr. Mauritsstraat 1, Nij verdal. Hendrik, zv G. H. Dekker en G. Ho- genkamp, H 32, Hulzen. Gradus Johannes, zv H. J. Scharphof en J. Hagedoorn, Betrglei- dingweg 40, Nijverdal. Aaltje Maria, dv F. W. Donderwinkel en J. L. Vloedbeld, Trompweg 17, Nijverdal. Mannes, zv J. Olthof en H. Sehu- rink, Ommerweg 40, Hellendoorn. Ondertrouwd: Roelof Schuurs, 28 j-, en Wille- mina Schuurs, 27 j., beiden te Marle. Herman Freië en Bertha Webbink, beiden te Nijverdal. Jacob Calkhoven, 27 j., en Johanna van der Kolk, 26 j-, beiden te Nijverdal. Johannes Plas man, 24 j., Hellendoorn, en Willemina Scheppink, 24 j-, Wierden. Gehuwd: H. J. Bosschers, 24 j., Raalte, en G. J. Schuttert, 22 j., Hellendoorn. J. Smit, 24 j., en A. M. van Leer, 24 j., beiden te Nijverdal. Overleden: Evertdina Smits, 38 j., echtgenote van B. Tomij, Nijverdal. Hendrikus Tijhuis, 85 j., echtgenoot van G. Schippers, Nijverdal. NIJVERDAL. BEROEPINGSWERK. In een Zondagmiddag ge houden gemeentevergadering van de manslidma ten der Geref. Kerk alhier, werd besloten in de a.s. vacature Ds W. B. den Brave een beroep uit te brengen op Ds J. P. Hörchner te Voort huizen. WIERDEN. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Wilhelmus Hendricus, zv W. H. Woolderink en J. A. M. Heuker, Wierden. Jo hannes Antonius Gerardus, zv G. Braamhaar en B. J. M. Mulder, Enter. Johannes Antonius, zv B. H. Jannink en H. Maatman, Wierden. Aaltje Elisabeth, dv F. H. Brunsman en M. E. A. Lüdorff, Wierden. Johanna, dv J. H. Bolink en G. Frederiks, Zuna. Gerrit Jan, zv G. Nij- huis en H. Geerlimg, Wierden. Maria Gerrit dina, dv W. A. Nijenhuis en G. J. Besten, Notter. Gerritje, dv H. Lodeweges en G. Eshuis, Wier den. Johan Gerrit Willem, zv W. Kolkman en J- Brinkhuis, Zuna. Ondertrouwd: G. A. M. Krijnsen, 21 j., Zwolle, en J. J. Gierveld, 22 j., Wierden. H. J. Wentzeï, 23 j., en C. G. Krommendijk, 24 j., beiden Wierden. Overleden: F. ter Avest, 84 j., wed. van H. ter Haar, Zuna. H. F. Lebbink, 92 j., wed. van J. A. Schoenmaker, Enter. H. J. Klaas, 60 j.s ongeh., Wierden. G. J. Plageman, 22 j., ongel)., Enter, overleden te Vught. Vele grensplaatsen bezorgen de overheid en haar dienaars nacht merries en handen vol werk. Stropers en smokkelaars zijn over het algemeen genomen in oorlog en in vredestijd lastige, ongezeggelijke individuen, die bet er schijnbaar op aanleggen om op meer of minder anarchis tische wijze het de menselijke samenleving lastig te maken en de Overheid en daarmede de rech terlijke machine overvloedig werk te verschaf fen. Smokkelen is een fascinerend bedrijf, want behalve de mogelijkheid om geld te verdienen vormen de enerverende spanning, het steeds weer bedacht zijn op nieuwe trucjes, de kans met commiezen slaags te raken en hen te slim af te zijn, de nachtelijke escapades, een psychologi sche achtergrond, die op velen een sterke beko ring uitoefent. Geen fatsoenlijk mens zal intus sen, hoe romantisch hij mag zijn georiënteerd, het smokkelen willen verdedigen of vergoelijken. Al leen reeds het feit, dat da Nederlandse staat jaar lijks millioenen derft als gevolg van deze handel aan onze grenzen, die natuurlijk op de belasting betaler worden verhaald, zou hem een afkeer moeten inboezemen. Toch is het merkwaardig, dat zelfs de commiezen een zekere „waardering" voor de meeste smokkelaars niet kunnen onder drukken, omdat het gros tot een sportief genre kan worden gerekend. Is de smokkelaar tegen de lamp gelopen, dan zal hij doorgaans niet trachten zich te verzetten, maar zich in volle ge moedsrust met een: ik ben erbij, laten arreste ren. Er zijn de laatste tijd ook andere gevallen gesignaleerd, het inzetten van gepantserde wa gens, maar deze wijze van opereren behoort gelukkig nog tot de uitzonderingen. Een der zeer laakbare zijden van deze wijze van geld verdienen is het morele be derf van de jeugd. Het gebeurt n.l. maar al te dikwijls, dat kinderen van 10 tot 14 jaar spelenderwijs door de velden trekken en dan uit Duitsland Marken ons land binnen brengen. Ontzettend veel Marken. Ook cas settes met juwelen schijnen hier zeer in trek te zijn. Omgekeerd nemen zij koffie mee naai' hun Heimat en sigaretten. De veesmokkel op België houdt evenwel een groot gedeelte van de tijd der opsporingsambta- naren bezet en het zijn vooral koeien en paar den, die uit ons land verdwijnen in Zuidelijke richting. Wol, katoen, gordijnstof, kleden vor men de voornaamste ruil-artikelen. Vaak moeten de smokkelaars drie a vier uur lopen en daarbij dikwijls door plassen en sloten waden, zodat ze doodop aankomen op de plaats van bestemming. Brilmonturen, elastiek, vulpennen, kauwgom, si garettenpapier behoren tot de nevenproducten, die onze Zuiderburen „leveren", waartegen zij dan weer voorzien worden met kaas, eieren, room boter en natuurlijk vee. Uit gesprekken met justitiële autoriteiten en opsporingsambtenaren krijgt men de indruk, dat ondanks de ernstige bestrijding nog altijd niet van een achteruitgang of onderdrukking kan worden gesproken. Men zou zeggen dat de zaak stationair blijft. Df oorzaak hiervan is nog steeds een tekort aan inzicht bij de ho gere autoriteiten, die de nodige middelen aan de verschillende diensten, die zich met die uitroeiing belasten, onthouden. Op een rit langs de grens van Baarle Nassau tot Tilburg kan men veel intressante staaltjes van de commiezen vernemen. Wist U, dat de prijs, die hier voor valse briefjes van f 100. afkomstig uit België, op de zwarte markt f 25. a f40.bedraagt, en dat die van f25.voor een tientje van de hand gaan? Hebt U er wel eens over nagedacht, wanneer U moppert over de slechte textielpositie en de betrekkelijke schaarste aan rook-materiaal, dat ook hier de smokkelarij een der remmende factoren vormt? Duizenden valse bonnen worden in omloop gebracht en lang niet altijd lukt het, ben als vals te identifi ceren. Intussen wordt de bestrijding zo goed mo gelijk voortgezet. Tegenwoordig werken de Rijks politie, ambtenaren van de C-C.D., van de invoer rechten en accijnzen en van de Kon. Ned. Mare chaussee intensief samen om te trachten dit euvel de kop in te drukken? Ook is een speciale bri gade voor de veesmokkel aan de grens geconcen treerd, terwijl verder nog z.g. vliegende briga des zijn ingesteld om het uitgestrekte gebied te saneren. De smokkelhandel is afwisselend als de beel den uit een kaieidoseoop. Vandaag is 't voordelig om thee en koffie te verhandelen, morgen zit de grootste kans op winst in juwelen of andere artikelen. Telkens moet men nieuwe methoden uit denken om de grensbewaking te verschalken en- van hun kant moeten de commiezen daar weer nieuw vernuft tegenover stellen. Men dient de grootste bewondering te hebben P. HOLT&AMP A. WOLTHUIS, NIETS BOVEN EEN GEZELLIG EIGEN HUIS MEUBELS Meubelhuis J. LICHTENBERG OCTERNÖ Iedere Woensdagmid dag van 25.30 uur. Grotestr. 35 Telef. 418 Heren- en Damesrijwiei g.o.h. Damesfiets Net Meisje gevraagd f 50.00 Beloning Ook in Uw omgeving woont 'n Bezoekt de COS SETIERE Consumptie aardappelen Nieuw Eiken Tafel Meubelhuis Dansschool NIJHOF voor het werk van onze opsporingsambtenaren, die bij nacht en ontij uren achtereen in de bos sen op de loer liggen. Voor beide partijen is dit werk een sport. De smokkelaar, die een koe de Belgische grens over weet te krijgen, verdient in een nacht f 300 a f 350. Dat hij daarvoor wel het nodige risico wil lopen, is duidelijk. Maar de meeste inkomsten trekt de man achter de schermen, de geldschieter, die vaak zeer moeilijk te grijpen is. Tal van smokkelaars werken met een z.g. „voorloper", die natuurlijk niets bij zich heeft. Dreigt er onraad dan steekt hij een eigaret op en weet op die manier vaak de koopwaar te, redden. Het behoort tot de bon ton onder het gilde, nooit een collega te verraden, al was het alleen maar, omdat zo'n man er onherroepelijk aangaat. In de grensplaatsen is er alle nachten wat te doen. Men kan zich dat overdag niet voor stellen als men deze prachtige, rustige velden beschouwt, waar men nauwelijks iemand tegen komt. Maar zodra is de schemer gevallen of het leeft in de bossen, langs de sloten, in de ko renvelden. Bij Tilburg waden de koeien in het duister door het kanaal, onder hooimijten worden tapijten verstopt en de volgende dag per auto verder vervoerd. De bevolking zwijgt. Want zij leeft van deze handel. De smokkelaar zwijgt want zijn leven staat op het spel. Steeds inten siever worden de pogingen van beide groepen, smokkelaars en bestrijders, om elkaar een vlieg af te vangen. En als men eindelijk als ambte naar zijn slag heeft geslagen, gebeurt het vaak dat men in grote verleiding wordt gebracht. Het is onlangs voorgekomen, dat men tweemaal f 25.000 aan een ambtenaar aanbood, als hij een tweetal zaken niet wilde vervolgen. Men ziet, welke afmetingen het bedrijf heeft aangenomen, dat men zulke bedragen kan aanbieden. De handel in verdovende artikelen is het moei lijkst te bestrijden. Ze vormt ee:n zeer lucra tief maar ook een riskant bedrijf en is in wezen weerzinwekkend. Geweldige kapitalen zijn er mee gemoeid en de vertakkingen zijn legio. Toch is het uiterst moeilijk en tevens gevaarlijk de lie den, die er zich onledig mee houden, te arreste ren. Want de opiumsmokkelaar schiet. Deze han del is internationaal en de geldschieters blijven meestal buiten het bereik van de justitie. Grofe aanvoer van RUNDEREN VARKENS en SCHAPEN Ysreen. tot Stichting ere Instandhouding van een School voor Amhachisonderwijs te Rijssen, voor een in 1949, op nader te bepalen datum, te openen dag-ambachtsschool, voorlopig alleen voor timmeren, kan, liefst zo spoedig mogelijk, plaats vinden elke Dinsdag- en Vrijdagavond van 78 uur in de Schildschool te Rijssen. GEAFWERKEN SAGENS „De Achterste Moten" Epe Wij verlichten al Uw kledingzorgen Vraagt eens inlichtingen Depót D. Meulenbelf, Kledingmagazijn, Rijssen De nieuwe vulling voor kussens en bedden zacht en hygiënisch 2 iuben Medinos Tandpasta waarde f 1.30, voor f 1.00 Bij ons kunt U Uw bonnen hiervoor inwisselen. Haarstraat - Tel. 206 begint 12 Oct. Aanmelden 6 October van 89 uur in Hotel Spekhorst Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan de Directie van de „Heka" voor de genoeglijke avond ons aangeboden bij de ope ning van haar nieuwe fa briek, welke mede door de bekwame leiding van de heer Van Weerd, tot een onvergetelijke avond voor ons werd gemaakt. De gezamenlijke Ouders en Verloofden van de meisjes van Van Heek Gelieve in de telefoongids bij te schrijven onder Rijwielhandel, Wierdensestraat. Telefonisch aangesloten onder Atelier en Fotohandel Wierdensestr. 41, Rijssen. Gelieve in de telefoongids bij te schrijven Kruidenier, Vennekesgaarden 63. Maatcorsetten, Gordels, Bustehouders. Te koop: en Fietspomp. Stationsplein 5, Rijssen. Te koop: Eschstraat 119. voor halve dagen. Adres te bevr. bureau van dit blad. Weggelopen 18 Sept. klein geel hondje plm. 30 cm. hoog, krom linker voor pootje, luistert naar denaam Beertje. Ziek kind erg ver drietig. Gaarne bericht De- venterstr. 51, Apeldoorn ff Maatcorsetten vanaf fl 30.- Corsetière Mevrouw S. Lucas de Winter, Grootestr. 35, BIJSSEN. Tel. 418. Iedere Woensdagmid dag thuis. Prima voor de opleg. f 5.per mud. P. SCHOUTEN „Itta-hoeve" Te koop: Een en 2 stoelen (eiken). Veerenlandweg 19. A.s. Zaterdag laatste inschrijving Danscursus Hotel Gijsbers, onder leiding van VOOR KEURIG VERZORGDE naar het meest bekende en vertrouwde adres Steenhouwerij Oot ma rsu m se str. 232 - Tel. 3105 Al melo. Vertegen woordiger: G. KREIJKES, En- terstr. 84, Rijssen. ouditi

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1948 | | pagina 2