MET DE NIEUWSTE HERFSTNOUVEAUTÈ'S GEBR. P L U I M E R S EelaanMeo Goor milüairen die in dienst zin Mms scüitz - Grooiesiraat 12 Priel Ma's BeetiWee en lïlidfleastendsuiDloma i i. wdim Gem. üeileiiü Riissen Aardappelrooiers Geur. lom. Heitor RijssensclieGascolies Uturne Ems en Philips Moioestto ElectrolechoisclHureio DlJKiBK. Grootestraat Philips-Radio 1939-1940 ziio er «BiiiiBtiiiiiroiiiiroijBiiiiiiiiiKiiiifflsi Ziet onze etalages HEDEN ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN Foto-Atelier Zand voort! 1.1 Gebr. Pluimers ZIET ETALAGE ZIET ETALAGE Ook aan huis te ontbieden. i Enter weg 172 T. KOSTER Zonierprijzen De nieuwste serie Prijzen vanaf f 92,50 GELD f 750,minimum, zonder borgen 5 Elk doel. Iedereen vrijbl. cond. Br. antw. porto Adv. Bur. Delftschestr. 61, R'dam. AANBEVELEND, Wij leveren de beste KLEI AARDAPPELEN per 50 k g. t 2,25 per k.g. 6 cent ZANDAARDAPPELEN Nieuwlandsche per 50 K.G. f 2,00 per K.G. 5 cent Ook prima Eetaardappe- len per mud f 1,75 HAVERSTRQO per 1000 K.G. f 14,00 per 1000 pond 1 7,50 per baal f 0,75 ROGGESTROO per 1000 K.G. f 10,00 per 1000 pond f 5,50 per baal f 0,60 Prijzen vrijblijvend. Aanbevelend, TER HARMSEL. EN KLEIN LEGTENBERG Stationsdwarsweg 20^ Telefoon 61 is de mooiste verrassing EEN FOTO van Vrouw, Kinderen ol Verloofde. Het adres voor het maken van zoohij verrassing is De verlichting vraagt op heden wel Uw bijzondere aandacht. ij Wij leveren uit voorraad: Prima Electrische Rijwiellantaarns geheel compleet met achterlicht gratis opzetten t 4,50. Zaklantaarns vanaf 25 cent compleet Prima lantaarns voor luchtbescherming Huishoudlampen voor luchtbescherming j Steeds versche Batterijen, het beste merk Sure h Litte voor elke zaklantaarn. Lampjes voor Rijwiel- en Zaklantaarns in elk voltage, en elke kleur. Huishoudlampen Aurora met 3 maanden volle garantie, de langste levensduur met de goed koopste prijs. Marktbericht van Maandag. Aangevoerd 836 stuks vee 240 Koeien 9 Stieren 70 Pinken en Kalveren Nuchtere Kalveren Schapen Lammeren 19 Varkens 498 biggen Vette koeien f 0,32— 0,68 per Kg. Neurende -140—f220 p. stuk. Guste - 100—f 150 Stieren - 45175 Ossen - 00-- 000 Pinken - 55100 Kalveren - 3050 Nucht. kalveren - 0000 Schapen - 00-- 00 Lammeren - 00-- 00 Varkens - 4075 Biggen -1,151,85 per week. Handel minder vlug. Kantooruren N.V. Middenstands- Credietbank Rijssen. MAANDAG, WOENSDAG en VRIJ DAG 'smorgens van 9 tot HALF EEN DINSDAG en DONDERDAG, 's avonds van 7—9 uur. Meestal is de kassier ook Dinsdags en Donderdagsmorgens op zijn kantoor aanwezig. OPLEIDING VOOR CR EDI ETEN f 900,- 5 zonder borgen. Ieder een vrijbl. voorw. Brieven antw. porto Onderlinge, Mathenesserw. 110, Rot terdam (W) Droog: per 40 K.G. Geklopte I 56 cent Geklopte II 64 cent Parelcokes 60 cent in 4 papieren zakken 70 cent Buiten opgeslagen Geklopte I 52 cent Geklopte II 60 cent Bries 24 cent Thuisbezorgen 10 cent Haverstroo f 14,00 Franco huis f 14,50 per 1000 kg. per baal 80 cent Roggestroo t 11,00 Franco huis f 11,50 per 1000 kg. per baal 70 cent, wegen geen 80 maar ongeveer 110 pond. Voeraardappelen mooi gaaf 1 1,00 per 50 kg. Wilhelminastraat 14 Tel. 103 Aanbevelend, Lenigste kennisgeving. Ondertrouwd HANNA PLUIMERS en FRANS HULST Rijssen, 7 September 1939 Enterstraat 27 Stat.dwstr. 55 Huwelijksvoltrekking 19 September. Toekomstig adres: De Joncheerelaan, Nijverdal. Gevraagd EEN MEISJE voor halve dagen, boven 16 jaar Aanmelden hedenmiddag van 5—6 uur bij den uit gever. gevraagd Weer ontvangen Eetaardappelen Kleiaardappelen per 50 kg. f 2,50 Wie hier van één keer koopt, koopt altijd. Zandaardappelen per 50 kg. f 1,80 De keus valt nu niet moeilijk meer, als U deze toestellen zien en hoort. Wij demonstreeren en geven inlichtingen, zonder een enkele verplichting. Voorradig de Een toestel met een weergave, waar elke ware muzieklief hebber onuitsprekelijk van genieten zal. Komt U zich bij ons eens overtuigen van de weergaloze eigenschappen van dit Er res apparaat. Wordt lid van het „Groene Kruis Rijssen" Haarden en Kachels

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 3