notaris L. Bernard, Landhuis C. Goekoop mieris L Bernard, Bouwter reinen en LAND BoidBoope Trein A nis TER DA in I iiierdensohestraat 17 Fabriek van melkproducten Rilssen DIESEL H. F. TIJHUIS - Beek Profileer uan bel Jubileum-iariel HEROPENEN H. B. J. GRIEPINK J. ROSMAN UOHfi iemeakgiazen en innakpotien G. WOLTERS HERVAT II PETTEN Gebr. Kamphuis Deventer heeft de praktijk nieuwe soorten LIMONADE? AANBESTEDING TEXTIEL-ARBEIDERS. V oetbalschoenen J. PL JANSEN Hangerad 15 r mm HEDEN ZATERDAGMIDDAG hoop ik mijn zaak te in Sanitair en Huishoudelijke Artikelen LOODGIETER Julianastraat 9 TeleL X36 Vraagt ons eigen gemengd BIGGENMEEL ZOUTERSMEEL het beste in kwaliteit» in alle maten voorradig. ÜH Goed en niet duur Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JOHANNA PRINS, Wed. van B. J. PAALMAN, betuigen wij onzen harte- lijken dank. Familie PAALMAN. RIJSSEN, Augustus 1939. te Rijssen zal op Dinsdag 22 Augustus 1939 bij inzet in Hotel „de Kroon" en 14 dagen later bij toeslag in Hotel „Schutjen" aldaar tel kens 's avonds 7 uur, voor Mevr. A. M. VAN HEDEL- UHDE, te Eindhoven publiek verkoopen: genaamd „ANETA", met schuur, voor en achtertuin, en akkerland a. d. Marke- losche weg 78 te Rijssen, groot 21 Are. Zeer geschikt voor pension of hoenderpark. Het huis bevat beneden vestibule, hall, ontvangkamer en gr. zitkamer, keuken en bijkeuken met kelderboven: 4 kamers, bergkamer en zolder. Voorzien van el. licht, gas en waterleiding. Aanv. en bet. 1 Nov. '39. Neus-Keel-Oorarts BRINK 18 te Rijssen, bericht den inzet voor A. VOORTMAN A.J.zn. te Rijssen, van: alles gelegen te Rijssen 1. HUIS m. schuur (w.i. stalling voor 6 koeien en 3 kalveren, 2 varkenshokken voor 8 varkens), erf en grond tevens gierkelder aanwezig gr. 17000 L., a.d. LEN- FERTSWEG 9, gr. ong. 9.18 A., op f 3975.-. De grond onder de garage (eigendom van J. Wessels) gr. ong. 69 MJ is verhuurd voor f 39,— p. j. 2. BOUWTERREIN naast perc. 1., gr. ong. 2,70 A., op f 350.-. 3. BOUWTERREIN naast perc. 2 gr. ong. 4.92 A. op f 350.-. 4. GRASLAND a.d. MOD- DERSTEEG gr. 37,60 A. op f 500.-. Aanv. en Bet.: perc. 1, 1 Febr. '40; perc. 2, 3 en 4 1 Dec. '39. Toeslag WOENSDAG 30 30 AUGUSTUS '39, des avonds 7 uur in café „DE BAKKER" te Rijssen. Te koop Smeedijzeren Kroon f 25 Smeedijzeren Buitenlantaarn f 16 Ant. Tinnen Koffiekan f 12,50 Wierdenschestraat 58 Wij leveren de beste van Oldenzaal, Enschede, Hengelo, I Borne, Almelo, Rijssen, Deventer en Apeldoorn naar I op WOENSDAG j 23 AUGUSTUS Prijzen heen en terug 3e kl. van f f 2,00 tot f 2,70 Verkoop sluit 22 Aug. te 15 uur. Zie aanplak- en strooibiljetten. RECLAME AANBIEDING tot 26 Augustus bij aankoop voor 35 cent ineens (uitgezonderd Koffie of Thee) H/s ons gecrlstalllseerde Frambozen voor slechts 10 CENT Hebt U al kennis gemaakt met onze Ananas Limonade 50 cent per flesch Citroen Limonade 50 cent per flesch eveneens verkrijgbaar in de smaken Frambozen en Sinaasap pel, eveneens 50 cent per flesch. Crape Fruit Limonade 60 cent per flesch plus 10 cent statie-geld. Gev. Crape fruit bonbons V, pond 25 cent Gev. Framb. bonbons V, pond 25 cent Framb. Kristalbonbons 7s pond 25 cent Ananas met Slagroom 2 ons 25 cent Pepermunt Kogeltjes Ys pond 25 cent in ons depot R IJ SS EN KLEIAARDAPPELEN per 50 k.g. 1 2,25 per k.g. 6 cent ZANDAARDAPPELEN Nieuwlandsche per 50 K.G. 1 2,00 per K.G. 5 cent Aanbevelend, TER HARMSEL EN KLEIN LEGTENBERG Stationsdwarsweg 20 Telefoon 61 CR EDI ETEN 1 900- 5% zonder borgen, leder een vrijbl. voorw. Brieven antw. porto Onderlinge, Mathenesserw. 110, Rot terdam (W) Buurtvereeniging Elsenerstraat-Zuid vraagt voor Woensdagav. 23 Aug. laagsten prijs voor Kepervlaggen m. W impel als monster, geverfde stok ken met houders. Offertes bij Bakker KLEIN HORSTMAN Elsenerstraat (Behoudens hoogere goedkeuring) Het Gemeentebestuur van Rijssen, wenscht op WOENSDAG 30 AUGUSTUS A.S. des voor middags te elf uur ten Gemeentehuize aan te besteden Hei bouwen van zeven arbeiders woningen, waarvan: Perceel A. 3 stuks a/d Dannenberg. Perceel B. 3 a/d Molendijk. Perceel C. 1 a/d Banisweg. Ie Perceel: Grond- en Metselwerk 2e Perceel: Timmerwerk. 3e Perceel: Smidswerken. 4e Perceel: Loodgieterswerken. 5e Perceel: Electriciteitswerken. 6e Perceel: Glas- en Verfwerken. Op perceel 1 en 2, eveneens op de perceelen 1, 2, 3 en 4, als ook op de perceelen A, B. en C. mag in massa worden ingeschreven. Bestek en teekening h 1 1,50 per stel ver krijgbaar ter Gemeente-Secretarie. Aanwijzing ter plaatse, te beginnen a.d. Dannenberg, DINSDAG 29 AUGUSTUS des voormiddags te TIEN uur. Nadere inlichtingen 4rerstrekt, R. EPPINC^'i, Gemeente-Architect. wordt lid van den Nederlandsen Bond van Textielarbeiders „SAMENWERKING" de onafhankelijke vakbond, met recht op: Werkloosheids-uitkering, Stakingsuitkering, Uitkering bij Ongevallen en/of Ziekte, Rechtsbijstand, Arbeidsbemiddeling en Ouderdomsuitkeering. Inlichtingen Bonds-bureau: Noorderweg 120, HILVERSUM, en J. A. Voortman, Dannenberg Rijssen. Personen die een correspondentschap wensen wenden zich tot het Bonds-bureau. Ieder paar gegarandeerd De prijzen van onze prima Melkproducten zijn met ingang van heden: Gepasteuriseerde voltanamelk 8 cent per Liter Gepasteuriseerde flesschenmelk 10 cent per flesch 5 cent per Liter 7 cent per flesch 9 cent per Ysflesch 18 cent per Ys A* 7 cent per Liter 9 cent per flesch 10 ct. p. Y2 L. ROOM KARNEMELK ROOM KARNEMELK KOFFIEROOM SLAGROOM KARNEMELKSCHEPAP KARNEMELKSCHEPAP MELKYOGHURT ROOMBOTER met Rijksmerk per pond f 0,75 KAAS Edammer 40 pi. TO ct. per stuk. KAAS Edammer 20 pl. 45 Prima belegen Leidsche kaas 15 cent per pond. Fijne Goudsche Volvette belegen 35 ct. per pond Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. I SSli Mief alleen dat het zoo vlug ers a«f, maar een gascomfoor is zindelijk. rr Goed en niet duur 2 jaar garantie Ook op termijnbetaling Beleefd aanbevelend, Zoekt Uw voordeel en weest wijs. Vergelijkt kwaliteit en prijs. HUIS, Ül- :JT I II

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 3