VOOR UW KIND MET GOUD BEKROOND. v. d. Willige verhuring Rauieide. G Goekoop nufir a van 23 Juli tui 10 heeft zaterdagen 29 Juli en 5 Augustus geen spreehuiir in hel Ulijhgebouui van hel Groene Kruis. zuiver leollen dehens (AMSTERDAM heuken uierhuieisie Hhider-ariihelen ulMenschesMïï Profiteert nog van de vele koopjes bij AFWEZIG H. C. Holthuis AFWEZIG CS Rogg ►'emaaten* R C Holthuis Deventer van 23 Juli tot Deventer G. J. A. T IJ H U I S OPRUIMING TEN HOVE, Haarstr. Deventer A. SCHOUTEN S. SPANJAR Deventer Gelen Vertrek MarkeloGemeentehuis te 19,14 uur. Vertrek Rijssen: Schild te 19,35 uur. De reiskosten, die voor rekening der gasten komen, bedragen voor retour: Denekamp f1,00; Ootmarsumf 0,75; Hellendoorn en Nijverdal 55 cent. (Traject Hellendoorn-Nijverdal tien- ritten boekjes verkrijgbaar h f2,25) Holten f 0,70; Markelo f 0,70 en Rijssen f 0,50. Inlichtingen bij de Heeren Hoteliers en Secretariaten V.V.V.'s. Toegang vreemdelingen vrij. o Weekmarkt. Oude Kippen f 0,40—1 0,75 longe Kippen f 0,75f 1,15 Oude Hanen 10,50f 0,75 jonge Hanen f 0,10f 0,55 Tamme Konijnen f 0,20—f 1,20 Tamme Eenden f 0,25—f 0,30 Kippeneieren f3,10—f3,30 per 100. een nieuwe methode van doekspan nen een proef genomen zal worden. Lukt deze proef, dan beteekentdit een groote vereenvoudiging en dan zal in slechts enkele minuten het doek gespannen en weggeborgen kunnen worden. Ook aan het spelen van vriend schappelijke wedstrijden wordt aandacht geschonken. Het eerste elftal begint Zondag a.s. met het spelen van een vriendschappelijken wedstrijd tegen een Heracles com binatie. Deze wedstrijd vangt aan om half drie. De twee volgende Zondagen zijn bestemd voor serie wedstrijden van de lagere elftallen. o— V.V. EXCELSIOR. Voor Uwe deelneming ons betoond bij het over lijden van onze Geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder ALEIDA JOHANNA KOERS, Weduwe van den Heer Paul Alexander David ter Weel betuigen wij U namens wederzijdsche familie onzen hartelijken dank. Fam. TEN BOLSCHER- TER WEEL RIJSSEN, Juli 1939. e.& e.&b cS&b cvZ'b VOETBALSPORT. Hoewel wij nog volop in den zomer zitten, duurt het toch maar slechts enkele weken en het nieuwe voetbalseizoen zal zijn intrede doen. Voor enkele clubs toch zal de com petitie aanvangen op 3, voor ande ren op 10 en over de geheele linie op 17 September a.s. Vele clubs zijn reeds druk bezig de voorbe reidende maatregelen te treffen door de terrein accomodatie te ver beteren, door training, het spelen van vriendschappelijke wedstrijden om eens nieuwe opstellingen te probeeren, enz. Onze plaatselijke club R. V. heeft een lange rustperiode achter den rug, doch ook hier is men deze week met de voorbereidende werk zaamheden aangevangen in den vorm van training. Momenteel zit de club zonder leider voor deze oefeningen en op haar verzoek heeft de heer Eysink, oud Go Ahead speler, zich bereidt verklaart voor- loopig voor enkele weken de leiding op zich te nemen. Hoewel er nog niets definitief is, bestaat toch de mogelijkheid, dat ook na die enkele weken, wanneer trainer en spelers het met elkaar kunnen vinden, de Heer Eysink de leiding blijft nemen. Ook de terrein accomodatie heeft de aandacht van het clubbestuur. Binnenkort zal aan de zijde van den straatweg een ballenvanger worden aangebracht, terwijl met Door een 5—1 overwinning op O.N. heeft zich het eerste elftal van Excelsior in de finale geplaatst voor de S.V. Beker. Voorwaar een mooi resultaat. Deze finale tusschen Excelsior en Sparta Enschede, dat wederom beslag heeft gelegd op het kam pioenschap van Nederland zal op 5 Augustus worden gespeeld op het terrein van Excelsior. Voor de nederlaag wedstrijden van Exc. 2 werd gespeeld de wedstrijd Exc. 2—Volharding 2. Met 5—1 bleef Exc. 2 in de meer derheid zoodat zij nog ongeslagen zijn in de wedstrijden. Heden Zaterdag 3,30 uur vangt Excelsior 2 Juliana 2 uit Hengelo. Wie deze wedstrijd zal winnen durven wij niet te zeggen, doch in ieder geval kan het een spannende wedstrijd worden. Vooraf wordt gespeeld Excelsior JuniorenVolharding Junioren. Het Gemeentbestuur van Rijssen wenscht op WOENSDAG 26 JULI E.K., 's voormiddags 10 uur, bij inschrijving te verhuren plm. 37 hectare beste naweide in „den Over toom" en 3 hectare in „de Mors" in onderscheidene per- ceelen, welke genummerd zijn te bezichtigen. Samenkomst bij „de „J-Barak" 's morgens half ont- tien. Nadere inlichtingen worden verstrekt door werkbaas Meussen en LIGTENBERG, Gem. Opz. Neus - Keel - Oorarts Oogarts Koopjes halen? Dan moet U zijn bij ESCHSTRAAT 20 Partij Psalm-, Lees- en Studieboeken. Bijbels waaronder pracht Engelsche met platen. Wereld, Vaderlandsche en Kerkgeschiedenis. Alles voor Spotprijs. Mevr. WILLEMSEN Haarstraat 7 vraagt tegen midden Augustus een DAGDIENSTBODE Niet beneden de 18 jaar liHiiiiiiiiinimmimnn MET IS U ZONVRIJ BALTEX ZONGORDIJNEN verschaffen U koelte en schaduw, ontsieren de gevel niet en zijn doorzichtig van binnen naar buiten. Verkrijgbaar bij: A.s. ZATERDAG begint onze SEIZOEN OPRUIMING Alle koopjes opnoemen gaat niet, ziet daarom de Etalages. Voor de heeren J. J. en J.H. TER HORST en N.V. TER HORST Co. zal op DINSDAG 25 JULI en VRIJDAG 28 JULI worden aanbesteed Het maaien en binden van pl.m. 50 H.A. Rogge (30 H-A. a. d. Friezenberg, 10 in de Mors, 10 aan Oude Veer en op 't Helder) Samenkomst Dinsdag morgen 9]/2 uur aan de Friezenberg en Vrijdag morgen 9V2 uur in de Mors. Oogarts Thans gelegenheid voor het maken van Monsterdeken en kleur- patroon in voorraad. Ittahoeve Rijssen van Oldenzaal, Enschede, Hengelo, Borne, Almelo, gj Rijssen, Deventer en Apeldoorn naar I op WOENSDAG 26 JULI Prijzen heen en 1 terug 3e kl. van f 2,00 tot f 2,70 Verkoop sluit 25 Juli te 15 uur. Zie aanplak- en strooibiljetten. HOERA ze zijn er weer de prima GESLACHTE hanen en kippen voor de bekende lage prijzen. Aanbevelend, (de Monne) Elzenerstraat 48 Wie lekker wil eten, dan het is de beste aardappel Balen Roggestroo zeer goed per baal 80 cent Aanbevelend, TER HARMSEL EN KLEIN LEGTENBERG Stationsdwarsweg 20 Telefoon 61 Gevraagd te Nijverdal m. September een flink k. koken en W., v. g. get. voorz.hoog loon. Brieven onder no, 745 H. KORVER Nijverdalsche Boekh. CR EDI ETEN f 900,- 5 zonder borgen o.d. elk doel. Vraagt allen vrijbl. per brief antw.porto de bill. cond. aan DE ON DERLINGE Mathenes- serw. 110, Rotterdam (W) RECLAME AAN BI EDI NG tot 28 Juli bij aankoop voor 35 cent ineens (uitgezonderd Koffie of Thee) I doosje, gevuld met Glacé Vruchten ter waarde van 25 cent, voor den halven prijs, 127, CENT Als extra reclame verpakken wij tijdelijk in deze doosjes cadeau bons ter waarde van 2 punten, welke bons recht geven op waardevolle geschenken. Visitekaartjes H/2 Moccaletas ons Boomschors 25 Pastilles cent Dropjes H/2 ons 25 cent Kinderdoos Choc. Kroketten 35 cent Gevulde Emmerties 25 cent Gevulde Bekers 30 cent in ons depot r uss EN Santfsr 's Beschuit l'lH'H VilJI Haarstraat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 2