®SI»® «Mn Pt 2 pond Komijne Kaas voor 25 cent met een pakje Pudding van 5 cent cadeau HIER In vorm en toon, spant WALDORP RADIO de Kroon. 1 seism Mil! F. WOLTERS Vertegenwoordiger HOLTKAMP'S Rijwielhandel W ierdenschestraat '■mm/ mêGERMAAN mÊmmÊÊÊÊm r lieb je £QO gulden! Tel 123 111 PI UB WE$b*r&'*U \WmÈmW§mm «Mfiïlfe# mm Uw leven hangt er van af. Het balhoofd van Uw fiets., als dat breekt, breekt er meer! Rijdt op een Germaan dan breekt er niets. daar heb Ie wat aan s Wordt van het „Groene Kruis Rijssen" Zomerstoffen Pm&M' JAN PEZIE - H. J. Vlootman II Dit kan de vrouw zeggen, die een spaar- verzekering bij de VICTORIA heeft ge nomen en een aantal jaren wekelijks een dubbeltje heeft gespaard. Een dubbeltje! De kosten van een bos bloemen of een ijsco. Spaar voor Uzelf en de kinderen bij de VICTORIA. Waldorp Radio W%i A:'"-1 - ï:>r- V «UWIELINOUSTRIE F 4J v. WERVEN. MEPPBL

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1939 | | pagina 4