UW°KIND Sandermaif's Beschuit bekroond! ZATEIDM 14 HEL 's avifis 8 UUP VAN GEELKERKEN Dimes- oi Heeren zomerschoen naar J. H. JANSSEN Sandalen mol Gummi- ol Spehzolen. hij TED Wil - HaarsM G. J. Hein Legteoberg, siaiionsdim. 20 itsierioch endenoedergn 'l Ceiiirub 11 hei Sell K uoor Riiiiislen ea onderdeeien als: glsoraleilahrieUeEEBdrichl" - üoiteo lei. ted. n uess, Mmimi lie deeei versete Eieren veitijhhaar hi F. J. ireiier I Faunen van iHürodiioien lissen V o or Wijnen en Likeuren KAAS, KOEK en KOEKJES het aangewezen adres H. J. VLOOTMAN «ieile w\ GROOTE TWENTSCHE VOETBALSPORTDAG GROOTE OPENBARE VERGADERING in Pension „Bosch en Hei" m PETTEN Gebr. Kamphuis ROOMBOTER, BEZOEKT OP 14 MEI DE op het terrein van „Excelsior" N. S. B. N. S, B. Enterweg 202 SPREKER Entrée 10 cent Werkloozen vrije toegang Voor een paar in bruin en zwart HANGERAD 15 Tevens het adres voor Puike Kleiaardappelen (Roode Star) ook zeer goede Zandaardapp* (R, Star) i V oor naar V» D. WILLIGE Voor Tuingereedschap naar JAN VOS Goed en niet duur HOLTKAM P'S Rijwielhandel ZIE VOOR VERDERE BIZONDERHEDEN DE RAAMBILJETTEN. Ze zijn er weer de bekende Edammer Kazen 20 plus50 cent per stuk 20 met komijn 60 40 80 40 met komijn 85 40 N. H. belegen 95 20 Kleine Edammer 29 A. SCHOUTEN, Ittahoeve Denkt U, om een JAPON OF BLOUSE voor U te maken. U vindt voor de stof een schitterende staalcollectie Mogen wij ze U toonen Altijd lage prijzen Ziet Etalages Vraagt monster Blank Rogge Voerstroo in balen, per baal f 0,90 Alles thuis bezorgd. Beleefd aanbevelend, m s Als steeds voordeelig. ui Harken, Schoffels, Draadkrammen, Batsen, Schoppen, Hark- en Schoffelstelen W aterleidingslangen Ui Let nu op het voordeeligst adres Banden, Jas- en Rokbeschermers, Stuurtasschen, Kettingkasten, enz., enz. tegen spotprijzen. Koopt, waar de massa koopt. Ziet Etalage. Ziet Etalage. ONZE PRIMA KWALITEIT IS DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR BIJ Elk pakje is voorzien van het Rijkscontrolemerk. Wordt ook aan huis bezorgd. De prijzen van onze prima Melkproducten zijn met ingang van heden Gepasteuriseerde voltanamelk 8 cent per Liter Gepasteuriseerde flesschenmelk 10 cent per flesch ROOM KARNEMELK ROOM KARNEMELK KOFFIEROOM SLAGROOM KARNEMELKSCHEPAP KARNEMELKSCHEPAP 5 cent per Liter 7 cent per flesch 16 cent per 1/i flesch 32 cent per 1/i fl. 7 cent per Liter 9 cent per flesch 10 ct. p. Vs L. MELKYOGHURT ROOMBOTER met Rijksmerk per pond f 0,80 KAAS Edammer 40 pl. 85 ct. per stuk. KAAS Edammer 20 pl. 60 i- Prima belegen Leidsche kaas 18 cent per pond. Fijne Goudsche Volvette belegen 45 ct. per pond Alles wordt door onze venters aan huis bezorgd. Aanbevelend, D. EERDMANS Jzn. Z'J HUNKIEN HETER ZONDERSTELLEN maar U niet. U stelt andere eischen. Voor mo derne kookmethodes is Gas de aangewezen brandstof. Mimiiiiiiinnuniuiiiiiimiini n II Vee/'Ae/ besözjlexs is een (srAHi^LL Wierdenschestraat 106 I I ■5K'. ïV ':':v:V :V :V:V ;V 'AViV V;ViV VAVrAV/rV V&V ]:V%:V :V::V: ."A". ".V". f 1 I

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1938 | | pagina 3