D(18 MAARTA G Forfl-Filmavond PATuuBR0UW Ford Presiaiiefilms - Reis door dona - Bezoek aan Fordhedriif ie Detroit llriie toegang De beroemde Ford Gelaidsbedrijislilm jhapsody in steel" urije toegang Kaarten uoor Csronp I IllPlllif "en voor oereserueerde liiiisGn O j| O ijci-iBPosGPuiiPiG NSB Openbare Vergadering mUSSERT ED DIET COLIJ HEERENSALON J. W. OOSTDIJK MEUBELEB, zonder eenige verplichting, Fa. Hodes van Boxel Prima Klei- en Zandaardappeten Dapetijhs versche Eieren p. stuk 3 cent Klein Legieimerg - Stationsdmarsweg 20 D. fi. OLDEKAtnp - Grootestraai 'zéëpfSbriëkjde klqiuheerde! «s HJIEKIKDA Rijwielhandel Baan IA L B I NO G. WOLTERS Miele Waschmachines F. WOLTERS R IJ W I E L Prima Amerikaansche PETROLEUM per liter 7 cent bij 4 liter een kwartje G. H. ter Harmsel Azn. J. Siemerink,Haarstr. In Heerencostuums II 0I11P8DB lij. Off, Ford Dealer - Rijssen TeL 84 DlSStSBD 333 ll Z33l Damesschoenen Heerenschoenen Voor de Schoonmaak! Rijwielen Rijwielen Rijwielen Rijwielen COCOSLOOPERS ZATERDAG 13 MAAR in 't GROEPSHUIS, Boomkamp 12 Kam. HUIBERS van Arnhem en Kam. ENGELS Hiermede maak ik aan de geachte ingezetenen van Rijssen bekend dat op 23 MAART A.S. mijn wordt geopend aan de STATIONSDWARSWEG 58. NOG 10°|o EXTRA KORTING Grootestraat 33 TT tr 6 POND SODA 10 CENT Profiteert hiervan! Zie onze Etalages TEL. 1 2 3 Alleen bij Reparaties vlug en billijk EMPO, SIMPLEX- EN JUNCKER RIJWIELEN Scherp concurreerende prijzen. brengen wij een schitterende collectie tegen extra lage prijzen. GERH. VOORTMAN G. A. J. B K K E RIN K Fa. A. J. Tusveld-Vos Aanvang 7,30 uur Sprekers: Onderwerp: Toegang 10 cent Werkloozen op vertoon van Stempelkaart vrijen toegang. Komt ter vergadering en laat U op de juiste wijze voorlichten. Beleefd aanbevelend, Jongelui die gaan trouwen. ZOEKT UW VOORDEEL, en beziet onze enorme keuze voordat gij ergens anders koopt. Op onze lage prijzen Smaak en kwaliteit niet te overtreffen. Aanbevelend, Deze sterke U loer mat SNEEUWWIT.ZEEPPOEDER G G O JZ u to u GROOTE KEUZE BOUWSTRAAT LAGE PRIJZEN co co co O O 3 3 GRATIS EEN FLACON ALBINO-MEUBEL WAS VAN 9 cent bij aankoop van 50 cent Schoonmaakartikelen (waaronder een bus ,,Ara"~Schuurpoeder) Geldig van Vrijdag, 12 t/m Donderdag, 18 Maart TOREN-HUISHOUDZEEP ALBINO-ZEEPPOEDER ARA-SCHUURPOEDER CHLOOR BLAUW STIJFSEL KACHELPASTA ALBINO-KOPERPOETS ALBINO-MEUBEL WAS ALBINO-LINOLEUMWAS ALBINO-SCHOENCRÊME ZACHTE ZEEP 4 Stukken per 2 Pak per Strooibus per Pak per Zakje per Pond per Tube per Bus 7]/2- per Flacon per Bus per Doos 12 ct. 9 ct. 15 ct. 4 ct. 3 ct. 12 ct. 8 ct. -12 ct. 9 ct. 24 ct. 7 ct. per Pond 8 8l/2 ct. DE NIEUWSTE DESSINS DE GROOTSTE KEUZE DE LAAGSTE PRIJZEN Contant XO °|0 korting BLIJFT TOCH GOEDKOOPER Wij verkoopen nog onze voor HAND- en KRACHTBEWEGING, voor de OUDE PRIJZEN. Voor een goed en degelijk naar Ruime voorraad bij 't Postkantoor. Voor Paschen ontvangen een prachi- sorleering ONDERJURKEN Dames Kousen XT. Kinder Kousen Nleuwe kleuren Zwarte en gekleurde Dameshandschoenen Corseiien in alle maten n ook voor 20 voorzijden van of geschenkenbons van KLOKZEEP, KLEPEIZEEP en RIKOBÉ mits afgehaald bij: .T EX IC O"

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1937 | | pagina 4